Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmünk központi titkai

Magyar ősvallás-őshaza: Kárpát-medence - Árpád nagykirály

Szerző

Kiadó: Titokfejtő Könyv- és Lapkiadó
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 382 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-7707-00-1
Megjegyzés: Angol nyelvű összefoglalóval.

Fülszöveg

Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak. A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött. Márpedig a valóságban történelmünk legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el. Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető világhatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is. Ez a kulcsfontosságú könyv, amely 1996-ban tíz füzetben látott napvilágot, és amely most először kerül könyvalakban az olvasóközönség elé, alaposan kiegészítve és javítva, az első, amelyik átfogó képet ad a magyar történelem olyan központi kérdéseiről, amelyek felvetése is a közelmúltig tabunak számított. Ez a könyv minden magyar nyelven megjelent mű között a legfőbb szellemi erőforrás a magyarság teljes szellemi épségének visszaszerzéséhez. Ha a magyarság legjobb része megtanul... Tovább

Tartalom

Előszó /10
1. Mi az igazság az Árpádi bejövetel körül?
Ellentmondó, rejtélyes jelenségek a „honfoglalás" körül / 17
1.) A titkos szervezet 2.) Szükséges-e a „honfoglalás" revíziója? 3.) Gyötrelmes kérdések 4.) Jelentéktelennek tetsző módosulások katasztrofális következményei 5.) Idegen népek sokasága élt hazánkban? 6.) A hamisítás lépcsőfokai 7.) Miért nincs semmi nyoma az itt élő népekkel vívott harcoknak és az itt élő idegen népek jelenlétének? 8.) Miként tudósít Anonymus az itt élő szlávokról? 9.) Anonymus tudósítása arról, hogy Álmos és Árpád Atilla leszármazottaiként, Atilla örököseiként jöttek Pannóniába 10.) Az összes itt lakó cseh és szlovén befér a nyitrai várba 11.) A honvisszavétel tervszerűségéről 12.) Kiket találtak itt az árpádiak, miféle népeket? 13.) A két Szkítia rejtélye 14.) A „hűtlenek és hűségesek" rejtélye 15.) Sajátos védintézkedések 16.) Az ellenség - kívül van, nem az országon belül 17.) Emese ősanya álma 18.) Álmos fogantatásában, születésében isteni erők működnek közre 19.) Álmos az első vezér 20.) Álmost maga a Szentlélek teszi hatalmassá 21.) A cselekmény kettős volta 22.) Mi történt Álmossal? 23.) Árpád titokzatos halála és megdicsőülése
2. Hol van a magyar őshaza? - Az őshazakutatás csődje / 51
A történelmi megismerés alapjai. ELSŐ CIKKELY: A KEDVEZŐ SZÍNEZET: 1.) Magna Hungária kutatásának különös kezdetei 2.) Az őshazakeresés ösztöne 3.) Hősies akarattal 4.) Önfeláldozó szerzetesek 5.) Ottó és társai tragikus erőfeszítései 6.) Régi iratok mint segédforrások? MÁSODIK CIKKELY: A VALÓSÁGOS TÖRTÉNET: 7.) Kiegészítések Ottó útjához 8.) Miért keresték tengeren is az őshazát? 9.) Volgán innen - Volgán túl 10.) Rátaláltak-e Magna Hungáriára? 11.) Maradtak-e Keleten magyarok? 12.) Miről tanúskodik Kézai? 13.) Perzsiába távozott magyarok 14.) A romantikus vizenyő. HARMADIK CIKKELY: KIK VOLTAK A DOMONKOSOK?: 15.) Miért a domonkosok? 16.) Alkalmasak voltak-e a domonkosok a keleti magyarok felkutatására? 17.) Mi volt a domonkosok igazi célja? 18.) Térítés volt-e a domonkosok célja? 19.) Miért nem tájékozódtak az itthoni domonkosok? NEGYEDIK CIKKELY: HAMIS JELENTÉS: 20.) A nagy keleti játszma 21.) Perújrafelvétel Julianus ügyében 22.) A jelentés sötét talányai 23.) Miért Richardus írta? 24.) Miért futott Julianus a pápához? 25.) A beszámoló megtévesztő, hamis indítása 25.) Milyen főbb tényeket nyelt el a beszámoló? ÖTÖDIK CIKKELY: A TITKOS HÁTTÉRERŐK: 26.) A titkos háttérerők szerepéről 27.) János pap titokzatos országa 28.) Szövetségkötés „János pap országával" 29.) A szellemi kártételek számbavétele
3. Őshazakutatás - Mióta él nemzet e hazán? / 83
1.) Magyar őshazák a világ minden táján 2.) Nacionalizmusról és történethamisításról 3.) Ami volt - eltűnt, ami nem volt - feltűnt 4.) Őshonos-e a magyarság a Kárpátmedencében? 5.) Mit vallanak a magyarok régiségéről saját népneveink? 6.) Mit talált Nimród fia Hunor a vízözön után Magyarországon? 7.) Magyarországon volt a frankok fővárosa 8.) Páris alapításának mondája 9.) Miként tagadták meg a frankok eredetét? 10.) Viaskodás őshelyneveink körül 11.) Az aranybányászat kezdetei az ősi Magyarországon 12.) Szűzfoglalás történt 13.) Miről tanúskodik Dévavár ősmondája? 14.) Gilgames- és Babilon-nyomok Magyarországon 15.) Istar-Astarté magyarországi ősmondájának megíratlan fejezete 16.) Vízözön előtti nyomok ős-Magyarországról 17.) A magyarok már akkor itt éltek, mikor még őstenger fedte a Kárpát-medence mélyebb körzeteit 18.) A feledésbe merült magyar ősmúlt kőemlékei 19.) Szkítamagyar ősnépek szent gyűjtőhelye hazánk 20.) Istenek szent védőövezetei húzódtak a történelmi Magyarország körül
4. Őshazakutatás - Isten szava a magyar nép szava. Az ősi magyar népfelségjog virágzása és hanyatlása / 123
1.) Jog és történelem 2.) A magyar ősállam tartópillérei 3.) Ősi szkíta törvény: közügyekben kötelező a részvétel 4.) Még egyszer a szkíta törvényről 5.) Nemzetgyűlés döntött az ország minden kérdésében 6.) Vezetők leválthatóságának törvénye 7.) Tisztségviselőkkel szembeni elemi követelmények 8.) Ezüstedényekből lakomázó parasztok - Hetedhét országra szóló lakodalom Atilla palotájában 9.) Honnan ered paraszt- és pór szavunk? 10.) A küldetés és hivatás törvénye 11.) Ősjogok 12.) Nemzeti közszabadság a régi Magyarországon 13.) A népfelségjog, avagy a nemzeti közszabadság törvénye 14.) A népképviselet érvényesítése a társadalom önirányításában 15.) Az igazság birtoklásának ősjoga 16.) Középkori krónikáink egy további rejtelmes mozzanata 17.) Isten szava a magyar nép szava 18.) Éjszakai kikiáltók az áruló király táborában 19.) A vérszerződések rejtelmei 20.) A hét gyászmagyar fölöttébb különös története 21.) Rövid áttekintés arról, hogy milyen is volt a régi magyar élet 22.) A hazai szolgaság eredetének rejtélye 23.) A magyar ősalkotmány megdöntése 24.) Ősnemzetgyűléseink tragédiája 25.) A korai idegenuralom rémtettei 26.) A magyar nép elnyomása, megrablása Isten elleni bűntény 27.) A magyar ősszellem menekülése 28.) A történtek tömény összefoglalása
5. A magyar ősvallás történelmi alapjai / 163
1.) Bevezető helyett: a nemzeti ősvallás jelentősége 2.) Kutatásunk iránya 3.) Ősi napistenhitünk az emberiség egyetemes ősvallása volt 4.) Miként maradhatott fenn aranykori hitünk? 5.) Az Aranykor léttörvényei 6.) Rövid előzetes az Aranykorról 7.) Az Aranykor mindmáig fennmaradt népe 8.) Az Aranykor hozzávetőleges időbehatárolása 9.) Ősvallásunk sajátosságai 10.) Égmondáink páratlan füzérei 11.) Csillagüzenetek a magyar égbolton 12.) A Hadak útja monda rejtelmei 13 ) Miért menny a menny? 14.) Miért Tejút a Tejút? 15.) Magyar elképzelések 16.) Fények a Hadak útján 17.) Ősvallásunk mélyrezárt titkai 18.) Istenjárás a régi égi nagy regös regeúton 19.) Eltörölt énekesrendjeink. Bűn a magyar énekek hallgatása 20.) Az ember a Hargitán teremtetett 21.) A Genezis szerint magyar a világ ősnépe és ősnyelve 22.) Nimród az Orion csillagképben feszíti íját 23.) Nimród nevének sajátos alakváltozatairól 24.) Magyarok az Aranykorban 25.) Miként őrződhettek meg az Aranykor hagyományai éppen a magyarságnál? 26.) Árpád a Napisten nevében veszi vissza Zalántól a magyar őshazát 27.) A magyar nemzeti történeti ősvallás lényegének rövid foglalata
6. Tízezer évi küzdelem a magyar őshazáért / 203
1.) Egy új Gesta Hungarorum körvonalai 2.) Nyomaveszett őseink 3.) Nem volt egyetlen honfoglalás sem! 4.) Súlyos károkat okoz a „honfoglalás" történelemhamisítással felérő hangoztatása 5.) A vízözön utáni első hazavesztés és első honvisszafoglalás 6.) A népek anyja 7.) A szkíták kiléte rejtélyének megfejtése 8.) A szkíta-magyar népazonosság egy rejtélyes további bizonyítékáról 9.) Miként történt a Föld benépesítése? 10.) A bábeli monda rejtelmes időrétegei 11.) Négy világtáj urai 12.) Az Aranykor bukásának végzetes következményei 13.) Miként maradhatott meg az ember a Kárpát-medencében? 14.) Az erőszak úrrá lesz a Földön 15.) Mi történt az üngüriiszökkel Hunor visszatérte után? 16.) Dárius perzsa király támadása a szkíták ellen 17.) Hazavesztéseink s hon visszavételeink egy óriási egységes történelmi eseménytömb részei 18.) Őstörténetünk hármas tagolása 19.) Az emberiség legnagyobb tragédiái 20.) Mások nem vesztették el hazájukat? 21.) Miért vesztette el újra meg újra a hazája fölötti uralmat a magyar? 22.) Gigászi párviadal a hódító Rómával 23.) A közbeékelődő germán tragédia 24.) Beszéljenek a népek tettei! 25.) A százéves köztes időszakok titka 26.) A történelmi mozgás elemi hatóerőinek működését figyelhetjük meg a szkíta népek visszatéréseit tárgyaló előbbi szakaszban
7. A magyarság őseredete / 239
1.) Töprengés a magyar sors fölött 2.) Az őshonosság és a szűzfoglalás rejtélye 3.) Kútfők tanúskodása 4.) Szűzfoglalás útján a szkíták népesítik be Európát 5.) Az őshonosság történelmi jelentőségéről 6.) A kőbefalazott asszony mondájának talánya 7.) Vissza a vízözönig 8.) Nyomaveszett eleink nyomában 9.) A nagy vízfüggöny előtt 10.) Bizonyítandó kérdéseink 11.) Egy vagy több kezdeményből, törzsből keletkezett-e az emberiség, vagy különféle változatokból? 12.) Ki volt a Genezis szerint a világ ősnépe? 13.) Létezett-e az Aranykor? 14.) A kert, a fa, a kígyó és az Isten 15.) A paradicsomi árulás 16.) Mi történt a világ ősnépével? Híre-pora se maradt, vagy él még napjainkban is? 17.) Miként deríthető fel az ősnép kiléte, és az, hogy él-e még? 18.) A napistenhit bizonyítékai a magyar népnél 19.) A hajdani nagyság emléke és történelmi bizonyítékai 20.) A világ népeivel és nyelveivel való rokonság képzete 21.) Az ősnép szétdarabolódásának bizonyítékai 22.) A Haza felségterületéhez való mindent fölülmúló ragaszkodás 23.) Tízezer évi küzdelem a magyar őshazáért 24.) Aranykori erkölcsök: igazságosság 25.) Hódításképtelenség 26.) Rejtelmes hiedelmek
8. Árpád kirekesztése az Árpád-házból magyar királyok új rendje / 271
A nagy hallgatás árnyékában. ELSŐ RÉSZ: AZ ÁRPÁDOK ÜLDÖZÉSE: 1.) Árpád királyaink fényességéről, dicsőségéről 2.) Az Árpád-üldözés kezdetei 3.) Az Árpád-ház keményebb kikezdése 4.) Árpád és közvetlen utódainak kirekesztése az Árpád-házból 5.) Árpád-házi királyaink eddigi valótlan hivatalos rendje 6.) Árpád-házi királyaink valóságos történelmi rendje 7.) Két állítólagos „egyetlen kiút" 8.) Tényrögzítés 9.) Bizonyítatlannal a bizonyos, hiteltelennel a hiteles ellen: évezredes hadjárat középkori krónikáink ellen 10.) Ki volt az első magyar király? 11.) Világ csodája 12.) Országalapító volt-e Szent István király? 13.) Vezérek és fejedelmek voltak-e X. századi királyaink? 14.) Ki volt Szent István király? 15.) Kik lapulnak láthatatlanul a gyilkosságok mögött? 16.) Szent István király halálának rejtélye 17.) Miként került Péter a magyar trónra? 18.) Péter rémuralma és bukása 19.) A zsarnok trónbitorló rémtetteinek mentegetői 20.) Korai nemzeti szabadságharcaink a nemzeti függetlenség és az Árpád-ház védelmében MÁSODIK RÉSZ: MIKÉNT FORGATTÁK KI EREDETI MIVOLTÁBÓL VAZUL TRAGÉDIÁJÁT?: 21.) Az elvetemült szóbeszéd 22.) A Vazul körül fortyogó történelemhamisítás alapjai 23.) Vazul, ahogy nemzeti köztudatunkban él 24.) Vazul volt-e Árpád-királyaink őse? 25.) Szent István király bekormozása 26.) A Szent István elleni merénylet rejtélye 27.) Vazul életkora 28.) Vazul volt-e a három királyi herceg apja? 29.) A Vazul neve körüli bonyodalmak megfejtése 30.) Zárszó
9. Istennyomok hét ölnyi por alatt. I. Amit a magyar ősvallásról tudni kell / 303
1.) Feladatunk mérlegelése 2.) Szellemi világunk laza szabályai bő lehetőséget nyújtanak a visszaélésekre. Montesquieu törvénye 3.) A meghasonlás törvénye 4.) Aggasztó világjelenségek 5.) Az emberiség nagy vízözönkori kataklizmája 6.) A magyarság tragédiája 7.) Igát rakott-e a középkori zsidókereszténység a szabad magyarokra? 8.) A legnagyobb alávetettség 9.) Kereszténységre kényszerítésünk következményei 10.) Dogmák uralma a magyar élet és a nemzeti eszmélet felett 11.) Mi az oka a magyarság rettentő romlásának? Mi a legtitkosabb oka? A végső oka? 12.) Ki volt a Magyarok Istene? 13.) Miként vált istenné a Nap? 14.) Az igazság szentsége 15.) Isten törvényei 16.) A sátán törvénye 17.) Régi magyarok halálmegvető küzdelme ősvallásunk megtartásáért 18.) Össznépi igény a magyar ősvallás visszaállítására 19.) Van-e jogunk nemzeti vallásunkhoz? 20.) Mindnyájunk szent hivatása 21.) A nemzeti vallás jelentősége 22.) Lehetséges-e a visszaállítás? 23.) Meghiúsult régi kísérletek 24.) Őshitünk ellenlábasai
10. Istennyomok hét ölnyi por alatt. II. Az élet vallása / 335
1.) Mit ígér és mit nyújt számunkra a magyar nemzeti vallás? 2.) Megváltott világban élünk? 3.) Önmagunk lebecsülése élőhalálra ítél 4.) Sötét szellemi világerők az emberiség fölött 5.) Fényember és Sárember rejtelmes históriája 6.) A kiemelt oldalborda esete 7.) Nemzeti ősvallásunk párhuzamos őstörténetünkkel 8.) Isteni figyelmeztetésként óriás madarak támadnak a honvisszavívásban késlekedő magyarokra 9.) Az élet vallása 10.) Él ősszavunk mélyrezárt titkai 11.) Él Isten aranyszobra 12.) Kik voltak a heliorunák? Gonosz szellemek vagy a Napisten szent szolgálólányai? 13.) Aranykorunk további titkaiból 1: A mágikus gondolkodás rejtelmei 14.) Aranykorunk titkaiból 2: Aranyhegyek lánca a láthatáron 15.) Aranykorunk titkaiból 3: Miként vált nemesfémmé a fény? 16.) Aranykorunk titkaiból 4: Kik őrizték a Napisten aranyát? 17.) Aranykorunk titkaiból 5: A legnagyobb titok 18.) Tűzisten születése 19.) Boldogasszony anyánk
Összesített irodalomjegyzék / 368
Névmutató / 374
Tárgymutató / 376
Short summary / 381
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem