A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Szemle 1928. május-augusztus

III. kötet 1-4. (9-12.) szám

Tartalom

Gratz Gusztáv: Közép-Európa balkanizálódása 1
Vargha Ferenc: Az izgatás multja és jelene 7
Kovrig Béla: Társadalombiztosításunk újabb alapvetése 12
Bartucz Lajos: A honfoglaló magyarok fajisága 22
Jánossy Dénes: A néger probléma 30
Gróf Teleki István: A szövetkezeti mozgalom Szovjet-Oroszországban 36
Magyary Géza: Az optánsperek legújabb fejleményei 42
Berkes József: A jugoszláv agrárreform és a magyar kisebbség 48
Steier Lajos: Magyar könyv cseh szolgálatban 53
Acsay Tihamér: A francia választások 57
Ifj. Jambrekovich L.: Levél a mai ifjúságról 62
Tóth László: Római levél 68
Radisics Elemér: Az Interparlamentáris Unió a parlamentárizmus válságáról 71
Pataki György: A háború kiátkozása 77
Bernát István: Pénzügyeink a háború alatt 78
Rakovszky Iván: Áprilisi szemle 81
Ottlik György: Külpolitikai szemle 85
Miskolczy Ágost: A mármarosi skizma-per 92
Gratz Gusztáv: Békerevízió és népszövetség 97
Bikkal Dénes: Mussolini és a többtermelés 105
Zelovich László: A genfi gazdasági konferencia 112
Vámossy Zoltán: Budapest fürdőváros 125
Antal István-Szekfű Gyula: A mai ifjúság problémái 132
Jancsó Benedek: A román nemzeti párt 140
Távol József: A féllelkűség átka 145
Pukánszky Béla: Az új erdélyi szász történetírás 150
Turi Béla: A Kossuth-emigráció tanulságai 155
Vértesi Dezső: A német választások 160
Szűcs Kálmán: Foglalkozás és felekezet 163
Hamvas Endre: A szovjet keze Kínában 167
Schöpflin Aladár: Irodalom és iskola 170
Farkas Zoltán: Második Kossuth-szobor Budapesten 172
Weis István: Fiatalok és öregek 174
Antal István: Májusi szemle 175
Ottlik György: Külpolitikai szemle 180
Miskolczy Ágost: A máramarosi skizma-per 186
Ifj. Jambrekovich L.: Mexikó vallásellenes törvényhozása 193
Gyalókay Jenő: Hadtörténetünk mai állapotáról 205
Br. Kornfeld Móric: Kereskedelmi politikánk a válaszúton 213
Domony Péter: Az anglikán imakönyv reformja 219
Takáts Sándor: Liszt Ferenc és List Frigyes az országgyűlésen 228
Felszeghy Béla: Keyserling a magyarokról 234
Asztalos Miklós: A harmincévesek Magyarországa 239
Nyujtódi Gáspár: Egy erdélyi román politikus Románia kisebbségi politikájáról 249
Kubinyi Elek: A burgenlandi németek 251
Eckhardt Sándor: A paraszt regénye 258
Holub József: Az egyetemi oktatás kérdéséhez 262
Glatz Károly: A képzőművészet iránti érzék nevelése az iskolában 262
Balogh József: A középeurópai kérdés - Nyugatról nézve 269
Vindex: Júniusi szemle 275
Ottlik György: Külpolitikai szemle 275
Miskolczy Ágost: A máramarosi skizma-per 285
Jancsó Benedek: Van-e szakadás az itthoni és az erdélyi lélek között? 289
Báró Korányi Sándor: Tudománypolitikánk útja 300
Kovrig Béla: Olasz gazdasági válság 312
Gratz Gusztáv: A kisantant 322
Hamvas Endre: A Vatikán és az "Action Francaise" 333
Párdányi Miklós: A breton-, baszk-, flamand-kérdés 342
Kászonyi Ferenc: Egy különös nemzetiségi kérdés 351
Körmendy Ékes Lajos: Cseh törvénycsavarások 357
Nyujtódi Gáspár: "Kulturverknüppelung" 364
Nemes Czike Gábor-Schmidl Sándor-Szász Béla: A mai ifjúság kérdéséhez 369
Ifj. Deseő Antal: Kecskemét gazdasági fejlődése 376
Horváth Jenő: Magyarország és osztrák elméletek 378
Antal István: Az "Anschluss" és mi 380
Ottlik György: Külpolitikai szemle 385
Miskolczy Ágost: A máramarosi skizma-per 391
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 1928. május-augusztus Magyar Szemle 1928. május-augusztus Magyar Szemle 1928. május-augusztus Magyar Szemle 1928. május-augusztus Magyar Szemle 1928. május-augusztus Magyar Szemle 1928. május-augusztus

A gerinc enyhén elszíneződött, a borító széle kissé sérült.

Állapot:
6.800 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba