A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Határok és az Európai Unió

Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia

Tartalom

Előszó5
Plenáris7
Tóth József:
Trócsányi András: Államok és országok az egységesülő Európában: Környezeti problémák Kelet-Közép-Európa határain8
Kovács Csaba Miklós: Szatmárnémeti - fejlődő határmenti vonzásközpont vagy hanyatló periféria?18
Csordás László: A turizmus helyzete és a területi különbségek alakulása az Északkelet-Alföldön25
1. Szekció - Gazdasági átalakulás a határ mentén az EU-csatlakozás tükrében37
Az 1. szekció összefoglaló értékelése38
Rédei Mária: Az integráció hatása a hazai gazdaságra40
Fodor István: Környezeti problémák Kelet-Közép-Európa határain51
Burgerné Gimes Anna: Az európai birtokviszonyok57
Abonyiné Dr. Palotás Jolán: Gondolatok a Dél-Alföld szerepének alakulásáról a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégióban az EU-s csatlakozás után, illetve a Dél-Alföld fejlődésének kilátásai66
Bartha László: Uniós határok és a logisztika szerepe74
Illés Sándor: Magyar nyugdíjasok az Európai Unióban és azon túl82
Kiss Katalin: A kistérségek fejlődése európai uniós támogatással92
Szabó András: Magyar nagyvállalalok külföldi expanziója102
Folberth Péter: Interregionális kapcsolatok alakulása az ipari parkok tükrében - Ipari parkok, mint speciális gazdaságszervező és területfejlesztési eszköz110
2. szekció - A tercier szektor jelentősége a határ menti térségekben115
A 2. szekció összefoglaló értékelése116
Hanusz Árpád: Országhatárok és a páneurópai hálózatok126
Juray Tünde: A regionális és interregionális turisztikai tematikus utak szerepe Európában134
Boros Lajos: A határmentiség hatása a turizmusra141
Kiss László: Egy határmenti vasútvonal lehetőségei146
Tóth Krisztina: A határmenti fekvés hatása az ingatlanpiacra154
Pirisi Gábor: A dél-dunántúli régió határ menti kistérségeinek közlekedési problémái162
Babák Krisztina:
Ravazdi László: A szarvasi szlovák kisebbség helyzete napjainkban és kapcsolata Szlovákiával169
3. szekció - Határ menti és regionális kutatások elméleti kérdései175
A 3. szekció összefoglaló értékelése176
Gulyás László: A Vajdaság gazdasági életének jellemző az első Jugoszláv állami keretei között177
Szónoky Miklósné: A határmenti térségek lehatárolásának elméleti kérdései184
Vofkori László: Székelyföld fejlesztési kistérségei190
Kovács László: Magyar régófejlesztési modell199
Balogh András: Centrum-periféria relációk és a marginalizáció208
Mohos Mária:
Tésist Róbert: Két határmenti kistérség eltérő fejlesztési lehetőségei215
Donka Attila:
Gyuricza László: Az ukrán-magyar határtérség magyar oldalának területileg differenciált fejlesztési lehetőségei223
Volter Edina: Az őriszentpéteri kistérség helyzete az ezredfordulón - egy modellvizsgálat tükrében231
Besenyi Sándor: A hely a globalizáció erőterében241
4. szekció - Társadalmi átalakulás a határ mentén249
A 4. szekció összefoglaló értékelése250
Kókai Sándor:
Bottlik Zsolt: A Bánát népességváltozási tendenciái 1949-90 között, különös tekintettel a határmenti területekre251
Bajmócy Péter: Népességszám-változási tendenciái határ menti és nem határ menti kistérségekben Csongrád és Győr-Sopron megyék példáján258
Pál Viktor: Az egészségi állapot és az egészségügyi rendszer néhány sajátosság a határmenti területeken264
Kotoszné Székely Andrea: A magyar-szlovák határmenti lakosság és önkormányzatok határképe 2002 nyarán271
Balcsók István:
Dancs László:
Koncz Gábor: A román határmenti kistérségek munkanélküliségi jellemzői és határon átnyúló munkavállalási kapcsolatai279
Rátkai Árpád: Államhatárból etnikai határ a Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégióban287
Dénes Zoltán: A partiumi régió kutatásának elindítása a Debreceni Tudományegyetem Néprajzi Tanszéken294
Farkas György: Nyelvhatárok a nemzetiségileg vegyes térségekben - Etnikai földrajzi kutatás Dél-Szlovákiában299
Tolnai Viola: A határ menti kistérségek aprófalvainak helyzete az 1990-es években308
5. szekció - Határokon átnyúló együttműködések317
Az 5. szekció összefoglaló értékelése318
Süli-Zakar István: Határok, határokon átnyúló kapcsolatok a Kárpát Eurorégióban319
Dövényi Zoltán: A városok országhatárt átlépő kapcsolatai Magyarország szlovákiai és romániai határszakaszán337
Nagy Imre: A határon átnyúló környezeti problémák és az együttműködés lehetőségei a magyar-jugoszláv határrégióban341
Golobics Pál:
Merza Péter: Euroregionális együttműködési szervezetek a Dél-Dunántúlon348
Baranyi Béla: Schengenre várva: határrégiók és az euroregionális szervezetek-szerveződések Magyarország keleti államhatárai mentén356
Hardi Tamás:
Mezei István: Királyhelmectől Somorjáig. Eurorégiók a szlovák-magyar határon366
Pál Ágnes: Határon átnyúló együttműködések motívumai a Dél-Alföld példáján372
Molnár Judit: A határvidékek társadalomföldrajzi vizsgálatának néhány módszertani kérdése380
Kovácsics Ferenc: A magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulása a XX. század végétől napjainkig387
Kobolka István: A biztonságföldrajz sajátos területei a határmenti és átnyúló bűnözésföldrajz szempontjából396
Michalkó Gábor: A bevásárlóturizmussal összefüggő jogsértések területi vonatkozásai Magyarországon403
Sallai János: Ukrán-magyar határ kriminálföldrajza 1990-2002413
6. szekció - Oral Presentation of the Foreigner Guests423
Lectures of the 6th section424
Tomasz Kaczmarek: Transborder and interterritorial co-operation of polish communes and regions425
Jovan Romelic:
Sasa Kicosev:
Pavle Tomic: Structure and distribution of industry in borderline region os yugoslav-romanian Banat441
Constantin Vert: The social-economic development if the rural settlement at the romanian borderland with Hungary448
Remus Cretan: Social and spatial margianality: historical-geographical issues about the roma of Banat and Crisana459
Radmila Miletic-Branka Tosic: Centers and border areas of Serbia as the factors in transregional development processes471
Marina Todorovic: Agricultural transformation of border areas in Serbia and the proposal of crossborder cooperation480
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem