Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tér és Társadalom 2008/1-4.

Az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata - XXII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: Városi kormányozás 1
TOSICS IVÁN: Nagyvárosi kormányzás: A város és környéke
együttműködése. Külföldi példák és a hazai relevancia /3
SOMLYÓDYNÉ: PFEIL EDIT: A városi térségek a közigazgatási struktúra és a „governance" keresztmetszetében /27
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: Az új várospolitika kormányzási filozófiája /45
HEGEDŰS JÓZSEF: A nagyvárosi kormányzatok és az önkormányzati rendszer /59
HERVAINÉ SZABÓ GYÖNGYVÉR: Az integratív várospolitika tapasztalatai a hazai várostérségekben 177
BRACHINGER TAMÁS: A civil kezdeményezések hatása a városi kormányzásra /93
CSEFKÓ FERENC: A város(közösségi) önkormányzás kialakításának elvi alapjai /109
HORVÁTH M. TAMÁS: Urbanizáció-igazgatás és pénzügyi föderalizmus 125
VIGVÁRI ANDRÁS: Szubszidiaritás nélküli decentralizáció. Néhány
adalék az önkormányzati rendszer magyar modelljének korszerűsítéséhez /141
BELUSZKY PÁL: Maradékok boltja /169
Könyvjelző
MEZEI CECÍLIA: Vigvári András (szerk.): A családi ezüst. Tanulmányok az önkormányzati vagyongazdálkodás témaköréből /173
SUTUS LÁSZLÓ: Pálné Kovács Ilona (szerk.): Régiónál Decentralization in Central and Eastern Europe.
Pécsi Politikai Tanulmányok IV. /177

2. szám
Fenyővári Zsolt - Lukovics Miklós: A regionális versenyképesség és a területi különbségek kölcsönhatásai 1
Málovics György - Ván Hajnalka: Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései 21
Derecskei Anita - Hurta Hilda: Regionális kreativitás 41
Dzepesi Gábor: A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon 53
Kozma Gábor: A dekoncentált (területi) államigazgatási szervezetek központjainak változása 1990 után 71
GYORS TÉNYKÉP
Csizmadia Zoltán - Grosz András: Innovációs folyamatok egy régióban és annak struktúrái 87
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné: Regionális különbségek az emberi erőforrás menedzselés gyakorlatában /103
Poór József: Forgács Tamás: Egy kistérségi távmunka stratégia bemutatása /123
Geréb László: Fogyasztási szövetkezeti kereskedelem és gazdaságpolitika tegnap, ma és holnap 145
KITEKINTŐ
Elekes Tibor: A regionális migráció hatása a humántőkeberuházásra és megtérülésre /169
Zádori Iván: Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig /185
Bartha Júlia: Erdősi Ferenc: A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai /203
KÖNYVJELZŐ
Buday-Sántha Attila: A Balaton-régió fejlesztése 229
Szónokyné Ancsin Gabriella-Pál ViktorKarancsi Zoltán (szerk.): A határok kutatója: Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére 233

3. szám
Hardi Tamás: Egy összekapcsolódó határtérség - bevezető /1
Hardi Tamás:A határtérség térszerkezeti jellemzői /3
Csizmadia Zoltán: Társadalmi kapcsolatok a szlovák-magyar határtérségben /27
Mezei István - Tóth Péter: A települési és területi önkormányzatok
kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén /51
Grosz András - Tilinger Attila: A gazdasági szereplők határon átnyúló tevékenysége /81
Kovács András: A kiskereskedelem területi jellegzetességei a szlovák-magyar határtérségben /97
Hardi Tamás - Lampl Zsuzsa: Határon átnyúló ingázás a szlovák-magyar határtérségben /109
Reisinger Aadrienn: Oktatási kapcsolatok a szlovák-magyar határtérségben /127
Lelkes Gábor: A szlovákiai regionális fejlesztéspolitika s annak középtávú dél-szlovákiai határ menti vetülete az uniós támogatáspolitika tükrében /151
BESZÁMOLÓ
Tilinger Attila: Határon átívelő együttműködést szolgáló Szlovák-Magyar Kormányközi Vegyes Bizottság bemutatása /185
KÖNYVJELZŐ
Marosi Ildikó:Rechnitzer János - Smahó Melinda (szerk.): Unirégió - Egyetemek a határ menti együttműködésben. /189
Nagyné Demeter Dóra: Bárányi Béla (szerk.): Magyar-ukrán határrégió. Együttműködés az Európai Unió külső határán /193

4. szám
Barta Györgyi - Czirfusz Márton - Kukely György: Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon /1
Erdősi Ferenc: Tengeri közlekedés és globális gazdasági kapcsolatok - A tengerhajózás fejletlenségének következményei Kelet-Európa világpiaci kapcsolataira /21
Buday-Santha Attila: Balaton régió /43
Szabó Pál: A térszerkezet fogalma, értelmezése /63
GYORS TÉNYKÉP
Csiszarik-Kocsir Ágnes: A magyar helyhatóságok eladósodása az ezredforduló után /81
Béres Tibor - Nagy András: Aligból valami - A takarékszövetkezetek működése és a települési egyenlőtlenség /97
Jankó Ferenc - Komornoki Mihály: Szuburbanizáció és választási földrajz: átalakuló pártválasztás Budapest térségében /115
Tiboldi Tibor: Az önkormányzatok szerepe a regionális repülőterek fejlesztésében /135
Huszti Zsolt: Két régió, két kistérség új összekapcsolódása /149
KITEKINTŐ
Dovenyi Zoltán - Karácsonyi Dávid: A munkanélküliség és a jövedelmek területi különbségei Ukrajnában /159
Gulyás László: Regionalizációs törekvések és etnoregionalizmus a poszt-kommunista Szlovákiában, 1989-1998 /189
Nagy Beáta: Egy ország a világ szemében /205
Beluszky Pál: Maradékok boltja (Egy visszavonuló levelei) /221
KÖNYVJELZŐ
Enyedi György: Kiril Stanilov (ed): The Post-socialist City /229
Egyed Ildikó: Pierre Merlin: LAménagement du Territoire en Francé /235
Petrás Ede: Blahó János - Tóth József (szerk): Tanulmányok
Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára/241
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tér és Társadalom 2008/1-4. Tér és Társadalom 2008/1-4. Tér és Társadalom 2008/1-4.

A 4. szám borítója kissé megtört.

Állapot:
2.640 Ft
1.320 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba