857.761

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

VI. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok 2.

VI. International scientific day of agricultural economics/Mezőgazdaság és vidékfejlesztés - Gyöngyös, 1998. március 24-25./Agriculture and rural development

Szerző

Kiadó: Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar
Kiadás helye: Gyöngyös
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 369 oldal
Sorozatcím: Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-8140-72-0
Megjegyzés: Megjelent 400 példányban. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Kara 1997/98-as tanévben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A Kar az évforduló méltó megünneplése érdekében számos hazai és nemzetközi szakmai, tudományos, kulturális és sportrendezvényt szervez az 1997/98 és 1998/99-es tanévben. Az AGRÁRÖKONÓMIAI TUDOMÁNYOS NAPOKNAK, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia AGRÁRSZEKCIÓJÁNAK, és az AGRÁRSPORTNAPOKNAK a megrendezése a jubileumi év rendezvényeit gazdagítják.
A VI. NEMZETKÖZI AGRÁRÖKONÓMIAI TUDOMÁNYOS NAPOK rendezvénye külön szekció keretében foglalkozik Prof. Earl O. Heady tudományos tevékenységével, munkásságának a magyar tudományos életre gyakorolt hatásával. A megemlékezés alkalom arra, hogy Prof. Earl O. Heady mellszobrát a Főiskolai Kar Aulájában felavassuk.
A Tudományos Napok rendezvényei egyben a gyöngyösi II. NÉMET-MAGYAR TUDOMÁNYOS KONFERENCIA előadásait is magukban foglalják.

Tartalom

Gál Lajos: Földrajzi árujelző oltalom - eredetvédelem az egri
borvidéken 1
Galó Miklós - Palotainé Papp Ildikó - Papp László - Fekete Tibor: A dohánytermesztés jövedelemviszonyainak alakulása a nyírségi termőtájon 7
Gere Tibor: A piemonti fajta felhasználásának hazai lehetőségei 13
Angol nyelvű fejezet 19
Gergely Sándor: A jelzáloghitelezés lehetőségei és korlátai az
agrárvállalkozások fejlesztésében 25
Vladimír Gozora: Globális és integrációs tendeciák mezőgazdasági - élelmiszeripari komplexumban 31
Gulyás László - Iváncsics János: A nyugat-magyarországi kisüzemekben termelt tehéntej minőségének vizsgálata az EU csatlakozás tükrében 37
Gulyás László - Kovácsné Gaál Katalin: A magyar hidegvérű
ló természetszerű tartása 43
Hajdú Istvánné: A magyar agrárfelsőoktatás és az európai integráció 49
Hambalková Mária: Jellegzetes folyamatok és jelenségek a szlovákiai agrárkülkereskedelemben 55
Harkányiné Székely Zsuzsanna: A hígtrágya kérdésének környezetgazdálkodási vonatkozásai 61
Hegyi Károly - Farkasné Fekete Mária - Farkas István - Búzás János: Megújuló energiaforrások felhasználása a falusi turizmusban 67
Helgertné Szabó Ilona - Magda Sándor: Eredmények és kérdőjelek a vidékfejlesztésben Heves megyében 73
Herczeg Béla: Sertéstartó telepek munkaerő-felhasználásának
hatékonysága 79
Herczeg Béla - Törcsvári Zsolt: Munkaerő-tartalékok a szarvasmarhatenyésztésben 85
Hollósy Zsolt - Kántor Béla - Molnár Tamás: A növénytermelő családi gazdaságok jövedelemtermelő képességének vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban 91
Horváth Ágnes - Lehota József - Papp János - Komáromi Nándor: A falusi háztartások élelmiszerfogyasztói magatartásának fontosabb jellemzői 97
Horváth József - Vadász Anikó: Falukutatás - agrárképzés 103
Horváth Zsuzsanna: A magyar lakosság élelmiszerfogyasztásának, jövedelmének és egészségi állapotának összefüggései 109
Husti István: A vidékfejlesztés néhány innovációs összefüggése 115
Illés B. Csaba - Szakái Ferenc: A régiók közötti együttműködés lehetőségei és szerepe a vidékfejlesztésben 121
Izsáki Zoltán - Izsáki Zoltánné: Adatok a lucerna termőhelyspecifikus trágyázási szaktanácsadásának fejlesztéséhez 127
Juhász Gábor: Somogy megyei mezőgazdasági vállalkozások humán erőforrás vizsgálata 133
Juhász Gábor - Kemény Gábor: Egy Somogy megyei mezőgazdasági vállalkozás munkaszervezési és munkaerőgazdálkodás kérdései 139
Kádár Imre: Vidékfejlesztés és talajterrnékenység 145
Kadlicskó Béla - Krisztián József: A meszezéses talajjavítás eredménye és tartamhatának értékelése agyagbemosódásos barna erdőtalajon 151
Kaiser Imre: A bio- és az iparszerű búzatermesztés összehasonlító ökonómiai vizsgálata 157
Káposzta József: A szervezetfejlesztés és az információ kapcsolata az agrárszektorban 163
Kapronczai István: Informatikai elvárások és tennivalók az EU
csatlakozás küszöbén 168
Karácsonyi Péter: Új utak a mikroszintű döntéshozatalban 174
Katonáné Erdélyi Edit - Kurcsinka Tamásné - Nagy-Kovács Erika: Heves megye szövetkezetei az átalakulás után 179
Keszthelyi Szilárd: Egyes hitelparaméterek alakulásának hatása
a mezőgazdasági beruházások gazdaságosságára és kockázatára 185
Kis Mária: A rurális kistérségek fejlesztési lehetőségei marketing megközelítésben 191
Kiss István - Oláh Imre - Vágvölgyi Sándor: Ausztriai mezőgazdasági tapasztalatok adaptálása EU-csatlakozási és vidékfejlesztési kérdésekben 197
Kiss István - Kovács Zoltán - Palotainé Papp Ildikó: Marketing szemléletű közraktározás nyírségi fejlesztési lehetőségei 203
Kocsondi József - Fodor Lóránt: Térségi társulások szerepe
Zala megye falusi turizmusának fejlesztésében 209
Kocsondi József - Fodor Lóránt - Szabó Imre László: Néhány információhordozó alkalmazási lehetőségének vizsgálata a dunántúli agrárvállalkozók körében 215
Kohlhéb Norbert: Az információ és a környezettudatosság szerepe a vidék környezetvédelmében szociológiai vonatkozások 221
Kohlhéb Norbert: Az SPI13 mint egységes, általános fenntarthatósági mutató szerepe a környezetvédelmi információs rendszerben 227
Koperniczky Ferenc - Daróczi Miklós: Az energiaültetvények
gazdaságossági megítélésének néhány sajátossága 233
Kovács Beatrix - Búzás Ferenc Ede: A búzatermelés integrációjának gazdasági értékelése 239
Kovács Endre: Az „intelligens települések" informatikai szerepe a vidékfejlesztésben 245
Kovács Ernő: Modernizációs hatások és társadalmi változások a vidéki Magyarországon 251
Kovács Imre - Molnár András: Értékelési szempontok a szántóföldi növénytermesztési technológiák minősítéséhez 257
Kovács István: A szőlőtermesztés strukturális változásai Heves megyében és a Mátraaljai borvidéken 263
Kovács Tamás - Bednarik Róbert - Braun Zsolt: Az EU harmonizáció hatása a magyar mezőgazdaságra 269
Angol nyelvű fejezet 275
Kozári József - Tóth Krisztina: A szaktanácsadás szerepe a
mezőgazdasági munkafolyamatok szervezésében 281
Kókler Mihály: Szennyvizek, híg- és almostrágyák, melléktermékek, hulladékok kezelése és újrahasznosítása 287
Köhler Mihály: Talajjavító riolittufa őrlemény 293
Angol nyelvű fejezetek 299
Kurcsinka Tamásné - Katonáné Erdélyi Edit - Nagy-Kovács Erika: A Heves megyei települések infrastrukturális fejlődése az 1991-1996 években 311
Laczkó András: A vidékfejlesztés néhány nemzetközi tapasztalata 317
Lakatos Vilmos - Vizdák Károly - Király János: Hatékonyság,
méret és a gépesítettség összefüggése a szántóföldi növénytermesztésben 322
Laki István - Schweigert András: Különböző tőszámmal vetett
kukorica szárának értéke 328
Langer Katalin: Friss diplomások helyzete 1997 őszén (kutatás
közben) 334
Látits György - Horvainé Szabó Mária: Szaporodásbiológiai
módszerek alkalmazása a juh termék-előállítás gazdaságosabbá tételéhez 340
Lengyel Lajos - Tóth István: A veszteségek csökkentésének lehetőségei a juhtartásban 346
Liebmann Lajos - Törcsvári Zsolt - Erdélyi Tamás: Az üzemnagyság és a gazdaságosság összefüggései a tejtermelésben 352
Loksa Gábor: A vidékfejlesztés és a meteorológia kapcsolata 358
Lőkös László - Káposzta József: Regionális fejlesztés nemzetgazdasági szerepe 364
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem