864.606

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1-4.

Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat - VIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Árendás Csaba - Dudás Tamás - Illés Gábor - Szinek Kénesy Marianna: A szlovákiai adóreform 2004-ben - 19% egy éve3
Estélyi Krisztina - Keszegh Béla - Kovács Péter - Mikóczy Ilona: Munkaerőmozgás a szlovák-magyar határ mentén25
Kocsis Aranka: EGy kisalföldi falu és a hatalom 1945-1948 között49
Gecse Annabella: A szorgalmas falutól a virtuális Baracáig77
Simon Attila: Az 1938-as községi választások Csehszlovákiában és a szlovákiai magyar politika111
Peter Zajac: A Közép-európai himnuszok135
Lintner Anita: Köznévi kódváltás a két háború közti csehszlovákiai magyar sajtó nyelvében143
Vörös Ferenc: Névkutatás és névföldrajz167
Közlemények
Gaucsík István: Fondok és gyűjtemények feldolgozása, segédletek készítése a vágsellyei levéltárban177
Bárczi Zsófia - Vanconé Kremmer Ildikó: A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban185
Reflexió
Gaucsík István: Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről197
Könyvek
Dohányos Róbert - Lelkes Gábor- Tóth Károly: Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003 (Vajda Barnabás)203
Burke, Peter: Was ist Kulturgeschichte? - Liszka József203
European Profiles of Language Policy. Voproszi tyerminologii v finno-ugorszkih jazikah Rosszijszkoj fegyveracii/Terminology Issues in the Finno-Ugric Languages of the Russian Federation. - Szabómihály Gizella206
2. szám
Tanulmányok
Hidegh Anna Laura - Miklós Anna Erzsébet: Eurorégiókról szlovák-magyar kitekintéssel3
Horváth Tamás-Ríz Ádám: Szlovákiai magyarok támogatásának új lehetőségei az Európai Unióban27
Helena Bujnová: A visegrádi szerződés országainak geopolitikai helyzete49
Öllös László: A Magyar Köztársaság alkotmánya és a magyar kisebbségek59
László Béla: A szlovákiai magyarság műveltségi szintjéről73
Hushegyi Gábor: Többnyelvű oktatás és a bolognai folyamat93
Gulyás László: A magyar-szlovák határ kérdése a versailles-i békekonferencián (1. rész)117
N. Császi Ildikó: A zoboralji helynevek jellemzői133
Cs. Nagy Lajos: A medvesalji szókincsvizsgálat néhány eredménye és további irányai155
Pályakép
Néprajz a 21. század elején (Beszélgetés Liszka Józseffel)167
Dokumentumok
A Szovjet Külügyminisztérium memoranduma a kelet-európai országokban uralkodó állapotokról 1989. február 24-én181
Konferencia
Konferencia a Kárpát-medencei magyar kisebbségek nyelvhasználati jogairól (Szabómihály Gizella)189
Könyvek
Simon Attila (összeáll.): A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990-2002) - Vajda Barnabás192
Bukovzsky László: Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig - Simon Attila193
Gulyás László: Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig - Kugler József196
3. szám
Tanulmányok
Kiss József: 1956 ősze Szlovákiában3
Szesztay Ádám: A magyarországi kisebbségek az 1956-os forradalomban. A kisebbségek reagálása a forradalmi helyzetre21
Vajda Barnabás: Csehszlovákia álláspontja a magyarkédés ENSZ-vitájában 1956-1957-ben33
András Károly: Magyar kisebbség, szlovák többség. A csehszlovákiai magyarok 1956 előtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára47
Juraj Marusiak: A csehszlovákiai lengyel kisebbség helyzete és magatartása (1956-1962)57
Norbert Kmet: A katolikus egyház és a népi demokratikus állam87
Mészáros András: Nemzeti filozófia - hasonlóságok és különbségek a magyar és a szlovák filozófiatörténet-írásban112
Gulyás László: A magyar-szlovák határ kérdése a versaillesi békekonferencián (2. rész)129
Dokumentumok
1956 szlovákiai magyar vonatkozású forrásai145
Műhely
Egy forradalom emlékezete. Beszélgetés Rainer M. Jánossal (Simon Attila)161
Közlemények
Kozik Diana: A szenci ö-zés tegnap és ma (és holnap?)169
Presinszky Károly: Változások a nagyhindi nyelvjárás magánhangzórendszerében183
Konferencia
Az 1956-os forradalom és Szlovákia - Simon Attila191
Könyvek
Filep Tamás Gusztáv - G. Kovács László: Rákos Péter 1925-2002 - Zeman László194
Keszegh Béla - Török Tamás: Gazdasági válság Szlovákiában - Lelkes Gábor201
Dobrovits Mihály: Az előkelő idegen. III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia - Simon Szabolcs203
4. szám
Az intézmény kötelez
Beszégletés Tóth Károllyal, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójával - Fazekas József3
Öllös László: A Magyar Koalíció Pártja a 2006-os parlamenti választások után25
Liszka József: Két part között... A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. Népi kultúra, nemzeti jelleg, interetnikus kapcsolatok37
Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok politikai identitása55
Matus Éva - Sebő Beáta - Végh Annamária: A Bibliotheca Hungarica dokumentációs tevékenysége69
Popély Árpád: A Magyar Bizottság szerepvállalása az Új Szó és a Csemadok megalapításában83
Lelkes Gábor: Területi egyenlőtlenségek Dél-Szlovákiában az uniós tagság tükrében107
Simon Attila: Síppal, dobbal, nagybőgővel - avagy kísérlet a "Felvidék visszafoglalására" 1938. október 5-én145
L. Juhász Ilona: A szlovákiai magyar tájak temetőinek kutatása és dokumentálása161
Konkoly László: Tartalomfejlesztés és internetes tartalmak. A Fórum Intézet adatbázisai169
Huncik Péter: Interetnikus tréningek pszichodramatikus módszerekkel179
Bagin Árpád: Egy új néprajzi jelenség Kelet-Közép-Európában? A Halloween és a tökbábukészítés egy kisalföldi településen, Ógyallán195
Kusy Ferenc: A Fórum Intézet és a digitalizálás211
Fazekas József: Kisebbség - tudományosság: A Fórum Társadalomtudományi Szemle nyolc évfolyamáról219
A Fórum Kisebbségkutató Intézet publikációi 1996-2006 - Tóth Károly223
Könyvek
Viga Gyula: Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához (Gecse Annabella)231
Bárdi Nándor - Simon Attila: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében - Vajda Barnabás232
Fazekas József - Huncik Péter: Magyarok Szlovákiában 1-2. - Vajda Barnabás234
Vörös Ferenc: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat - Presinszky Károly236
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1-4. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba