A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok 3.: Ökonómia, szervezés

3rd International scientific days of land management in the great hungarian plain 3.: Economics, organization/Mezőtúr, 2002. október 17-18.

Fülszöveg

A Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Karán, Mezőtúron 30 évvel ezelőtt indult a főiskolai szintű felsőfokú képzés. Ezért a kar tanácsa a 2002-es évet jubileumi évnek nyilvánította, melynek méltó megünneplése érdekében karunk 2002. január 1. és 2002. december 31. között számos hazai és nemzetközi szakmai, tudományos, kulturális és sportrendezvényt szervez. Rendezvényeink sorában kiemelkedő szerepet szánunk a kétnapos III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok (2002. október 17-18.) nemzetközi tanácskozásnak, amelyet 1997-ben, hagyományalapító szándékkal rendeztünk meg először.

Tartalom

Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor: A magyar mezőgazdaság helyzete és
jövőképe 2
Baglyas Ferenc: A hírforrások szerepe egy új bortípus
megismerésében 9
Balogh Péter - Ertsey Imre: A takarmányár költségalakító hatásának bemutatása a nagyüzemi sertéstartásban 2001-ben egy telepi példa alapján 15
Angol nyelvű fejezet 21
Bokorné Kitanics Tünde: A környezetbarát vágóállattermelés helyszínre adaptálásának számítógépes modellezése a Dél-Dunántúli régióra 24
Borsos János: A versenyképesség katalizátora 30
Erdélyi Evelyn: Benchmarking, avagy a legjobb gyakorlatok keresése és bevezetése 35
Feketéné Szekeres Katalin: A vetőmagszaporítás feltételeinek változásai és azok várható hatásai az EU csatlakozás tükrében 41
Ferencz Árpád: Különböző módon áruvá készített
burgonya gazdasági elemzése 47
Józsa Máté József - Kovács Tamás: A Multi-Cikória KFT. gazdálkodásának ökonómiai elemzése 1998- 2000 évek között 53
Kovács Tamás - Józsa Máté József:
Kuldosin Alexandr: A vágómarha hizlalás jövedelmezőségi
vizsgálata számítógépes módszerrel 60
Kuldosin Alexandr: A földpolitika jogi keretei az orosz föderációban 65
Lengyel Lajos: Több mint két év késés után SAPARD remények 70
Markó Olga- Szakács Attila: A növénybiztosítás helyzetének
változása a rendszerváltás óta 76
Marselek Sándor - Molnár Marianna - Miller György: A kertészeti termék előállítás
tendenciái Észak-Magyarországon 81
Marselek Sándor - Pummer László - Liebmann Lajos: Tesztüzemi adatok elemzése Észak- Magyaroszágon 88
Ózsvári László - Bíró Oszkár: A sertéságazat helyzete Magyarországon 1990-2000 között 98
Angol nyelvű fejezet 104
Pucskov Alexander: SWOT elemzés alkalmazása a FÁK piac visszaszerzésében 109
Solymosi Krisztina: A mezőgazdasági tevékenység hitelből történő finanszírozása 115
Szabó Lajos - Tné Surányi Klára - Király Katalin:
A természet és a gazdaságföldrajzi viszonyok szerepe egy nyírségi
régióban 121
Szelényi László - Bedéné Szőke Éva: Térségi klaszterek 127
Szűcs István - Békefi Emese: Akvakultúra és nem akvakultúra termékek versenye az európai piacokon 133
Takácsné György Katalin: Az almaágazat helyzete és jövője egy fogyasztói szokás felmérés tükrében 139
Ugrósdy György: Kvantitatív módszerek a piaci prognózisban 145
Vasa László: A családi gazdaságok viselkedésmintái - szocio-ökonómiai elemzés 156
Vizdák Károly - Lakatos Vilmos - Király János - Kis Zoltán: Növénytermesztő magángazdaságok tevékenységének elemzése 156
POSZTEREK
Bodnár Károly: A logisztika mezőgazdasági alkalmazásának korlátai 162
Bodnár Károly - Badacsonyi Anna - Balázs Attila - Tóth Ildikó:
A hazai nyúlhús-fogyasztás növelésének lehetőségei 166
Dávidházy Gábor - Deák László: Családi gazdaságok üzemeltetésének külföldi és hazai vizsgálata 170
Erdélyi Evelyn - Gulyás László: Az emberi erőforrás fejlesztés néhány aspektusa 176
Felkai Beáta Olga: Gyepfermtartás ökonómiai kérdéseinek vizsgálata árvízvédelmi földgátakon 182
Ferencz Árpád: Bács-Kiskun megye 2001-es ültetvény telepítési támogatásának vizsgálata 188
Gesztesi Zsuzsanna - Bodnár Károly: A szaporítási ütem hatása a vágónyúl kibocsátásra 194
Kuldosin Alexandr: A mezőgazdasági termelés változása Oroszországban (1990-1999) 200
Makra Lászlóné: Családi gazdaságok létrehozásának tapasztalatai 205
Monori István - Csízi István - Karuczka Antal: A juhvér, mint a juhászati termékskála új eleme 210
Posta László: A bérleti gazdálkodás kondícióinak alakulása 2001-ben 217
Pucskov Alexander: Külpiac-kutatás tervezése és irányítása PERT/CPM módszerrel 223
Angol nyelvű fejezet 229
Vasa László: A háztartási termelés pénzértéke mérési lehetőségek 235
Vörös Gyula - Csitári Melinda: Az adózás hatása a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmi helyzetére 241
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok 3.: Ökonómia, szervezés III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok 3.: Ökonómia, szervezés III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok 3.: Ökonómia, szervezés

A gerinc enyhén töredezett.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba