A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tér és Társadalom 2009/1-4.

Az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata - XXIII. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: MTA Regionális Kutatások Központja
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 984 oldal
Sorozatcím: Tér és Társadalom
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

1. SZÁM
MICHALKÓ GÁBOR - KISS KORNÉLIA - KOVÁCS BALÁZS: Boldogító utazás: A turizmus hatása a magyar lakosság szubjektív életminőségére /1
FLEISCHER TAMÁS: A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében /19
GARDA VERONIKA: A szubjektív térérzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok elméleti háttere és alkalmazási területei /43
VARJÚ VIKTOR: A területi tervezés legújabb környezetértékelési metódusa - a stratégiai környezeti vizsgálat integrációja a döntéshozásba /55
GYORS TÉNYKÉP
RŐFI MÓNIKA - HAJDÚ ZITA - MOHÁCSI MÁRTA - NAGY JÁNOS: A regionális versenyképesség növelésének lehetőségeit vizsgáló kutatások az Északalföldi régióban /67
PEISSER-PULI EDIT: Szociális alapszükségletek mérése Magyarország rurális kistérségeiben /79
KOVÁCS ANTAL: Az atomerőmű a Duna bal partjáról nézve /101
KINCSES ÁRON: A Magyarországon élő külföldiek területi elhelyezkedése /119
KITEKINTŐ
LŐRINCZNÉ BENCZE EDIT: Az Európai Unió bővítési politikájának elmélete és gyakorlata Horvátország példáján /133
MIKITA JÓZSEF: Az európai közös kutatási politika regionális dimenziója /157
EGYED ILDIKÓ: A fél évszázados múltú francia területfejlesztés és egy középváros bemutatása a változó paradigmák fókuszában /167
CSÁK LÁSZLÓ: Romániai kis- és középvárosok "jelentéktelensége"/181
BESZÁMOLÓ
NAGY ERIKA: A tudásintenzív szolgáltatások jövője Európában /197
DUSEK TAMÁS - LUKOVICS MIKLÓS: Beszámoló az Európai Regionális Tudományi Társaság 48. kongresszusáról /205
BELUSZKY PÁL: Maradékok boltja (Egy visszavonuló levelei) /211
KÖNYVJELZŐ
GYURIS FERENC: Horváth Gyula (szerk): Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban /219
KOROMPAI GÁBOR: Erdősi Ferenc: Kelet-Európa országainak vízi közlekedése /227
LUDESCHER GABRIELLA: Kovács Teréz: Gazdaportrék /229
KRISZTIÁN BÉLA: Tóth József: Térszerkezeti, népesség- és településföldrajzi tanulmányok /233
KUGLER JÓZSEF: Kupa László (szerk): Tájak, tájegységek etnikai kisebbségek Közép-Európában /235

2. SZÁM
ERDŐSI FERENC: Összeomlás vagy reneszánsz? A hagyományos vasúti közlekedés állapota és kilátásai Kelet-Európában /1
BARANYI BÉLA: Paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban /25
BAJMÓCY ZOLTÁN - SZAKÁLNÉ KANÓ IZABELLA: Hazai kistérségek innovációs képességének elemzése /45
KISS ÉVA: Budapest ipari területei az utóbbi évtizedben /69
TÉRTÖRTÉNET
BENKŐ PÉTER: Regionális hagyományok a magyar történelemben /87
CSOMÓS GYÖRGY: A regionális központok szerepének változása Magyarország városhálózatában a szabad királyi városoktól a NUTS régióközpontokig /97
SZILÁGYI ZSOLT: Sárrét posztmodem perspektívában. A táj történeti földrajza: az egységesülés és széttagolódás formái /113
LOCSMÁNDI SZABOLCS: A határon átnyúló vaspálya. A GYSEV fejlődése és szerepe a határ menti kapcsolatokban Eisenstadt (Kismarton) - Sopron térségében /135
GULYÁS LÁSZLÓ: Regionalizáció, regionalizmus és a nemzeti kérdés a titoi Jugoszláviában 1945-1980 /155
GYORS TÉNYKÉP
PÉTER ERZSÉBET - FEHÉRVÖGYI BEÁTA - BIRKNER ZOLTÁN: A vállalkozási hajlandóság elemzése a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben /171
SZABÓ ISTVÁN: Az önkormányzatok gazdálkodása és a fejlesztési források bevonásának lehetőségei könyvvizsgálói szemmel avagy a reformok szükségszerűsége /193
KITEKINTŐ
EGYEDI GYÖRGY: Az orosz város /201
LÓRÁND BALÁZS: A fejlesztéspolitika sikerességét elősegítő tényezők és a kohéziós országok tapasztalatai Magyarország számára /213
LEGEZA ENIKŐ - TÖRÖK ÁDÁM: Európa térképe átalakul a légiközlekedés hatására /225
BESZÁMOLÓ
BAJ GABRIELLA: Beszámoló „ A vidék fejlesztésének titka, a sikeres vidéki térségek és települések Nyugat-Magyarországon" című konferenciáról /237
ZSUGYEL JÁNOS: Beszámoló „A magyar uniós elnökség és a régiók jövője " című konferenciáról /247
KUNDI VIKTÓRIA: Beszámoló "A fiatal regionalisták VI. országos találkozója " nemzetközi konferenciáról /249
KÖNYVJELZŐ
HARDI TAMÁS: Lengyel Imre-Rechnitzer János (szerk.): A regionális tudomány két évtizede Magyarországon /253
FINTA ISTVÁN: Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon /259
UZZOLI ANNAMÁRIA: Szirmai Viktória (szerk): A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői /261
NAGYHÁZI GYÖRGY: David Ellerman: Helping People Help Themselves /265

3. SZÁM
BARTA GYÖRGYI: Integrált városfejlesztési stratégia: A városfejlesztés megújítása /1
CZIRFUSZ MÁRTON: Ellentmondásban? Központi helyek elmélete és a városok specializációja /13
FÖLDI ZSUZSA: A társadalmi részvétel szerepe a városfejlesztés gyakorlatában - európai és hazai tapasztalatok /27
TÓTH GÉZA - DÁVID LÓRÁNT: Az elérhetőség és az idegenforgalom kapcsolata /45
MAYER PÉTER: Mobilizáció: az utazási életút vizsgálatához /63
NAGY TERÉZIA: Átmenet a szocializmus rejtett hajléktalan világából a kvázi jóléti szociális védőhálóba /79
GYORS TÉNYKÉP
BALOGH ANDRÁS - BAJMÓCY PÉTER: Városok egyetemisták mentális térképein /97
GERGELY JÚLIA: Széthúzó falvak, egységes városok? /111
VAS ZSÓFIA: Közelség és regionális klaszterek: a szoftveripar Szegeden /127
ÁCS PONGRÁC: A sportolók területi mozgásai, avagy a sportolói vándorlás /147
GERGELY GYÖNGYI: A hazai zöld civil szerveződések szerepe, lehetőségei a helyi környezeti konfliktusok megoldásában. Stratégiai perek: szűkülő mozgástér? /161
KITEKINTŐ
NAGY IMRE - RADMILA MILETIC - MARINA TODOROVIC: Szerbia regionális fejlődésének alapvető jellemzői /173
NAGY ISTVÁN: A székelyföldi megyék önkormányzati forrásai /185
BESZÁMOLÓ
CZIRFUSZ MÁRTON: Knowledge and Power - 7th lnterdisciplinary Symposium on Knowledge and Space /199
BELUSZKY PÁL: Maradékok boltja (Egy visszavonuló levelei) /205
KÖNYVJELZŐ
KOMAREK LEVENTE: Veres Lajos: Térségi logisztika /211
KONDOR ATTILA: Szabó Szabolcs (szerk.): Közép-magyarországi mozaik /213

4. SZÁM
LENGYEL BALÁZS - SÁGVÁRI BENCE: Kreatív foglalkozások és regionális tudásbázis: Fogalmak, folyamatok és területi összefüggések /1
RITTGASSZER IMOLA: Kreatív kistérségek Magyarországon /27
LUX GÁBOR: Az ipar hagyományos terei: A régi ipari térségek /45
TÓTH GÉZA - KINCSES ÁRON: A hazánkba bevándorlók területi elhelyezkedésének vizsgálata /61
ARTNER ANNAMÁRIA: Új regionalizmus, mint válságmenedzselő stratégia? /83
GYORS TÉNYKÉP
JANKÓ FERENC - BERTALAN LAURA: Egy sosemvolt iparváros ipari öröksége: barnamezők Sopronban /103
LIESZKOVSZKY JÓZSEF PÁL - SZABÓ SZABOLCS: A Krasznokvajdai mikrotérség lakosságának közlekedési szokásai /117
NÁRAI MÁRTA: Gondolatok a regionális identitásról - identitáselemek a Nyugat-dunántúli régióban /137
SIMON JÓZSEF: Önkormányzati gazdálkodás az elszámolási és beszámoló rendszer fogságában /161
KITEKINTŐ
GYURIS FERENC: Az orosz ipar történeti fejlődésének politikai, ágazati és térbeli vonatkozásai /173
FÉNYES HAJNALKA: A felsőfokon tanuló nők és férfiak térbeli kötődése egy regionális mintában /189
PALKÓ KATALIN: Mesterségesen létrehozott területi egység - regionális identitás(?) Burgenland példáján /207
VITA
TÍMÁR JUDIT: Kritika és társadalomelmélet - néhány érv a kritikai földrajz "védelmében" /225
BESZÁMOLÓ
ZSIBÓK ZSUZSANNA: Beszámoló az Európai Regionális Tudományi Társaság 49. kongresszusáról /233
TAGAI GERGELY: Beszámoló a harmadik Közép-Európai Regionális Tudományi Konferenciáról /237
KÖNYVJELZŐ
CSÁK LÁSZLÓ: Gilles Duranton - Philippe Martin - Thierry Mayer - Florian Mayneris: Les Poles De Competititivite. Que Peut-On En Attendre? /241
DÁVID GÉZA: Pálné Kovács Ilona (szerk): A politika új színtere a régió /245
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4.
Állapot:
2.640 Ft
1.320 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4. Tér és Társadalom 2009/1-4.

A kötetek borítója enyhén kopott. A borító és a lapélek kissé foltosak. A második kötet kissé töredezett.

Állapot:
2.640 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba