820.341

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aetas 2006/1.

Történettudományi folyóirat/Múlt századi sorsfordulók - 1956 - 21. évfolyam 1. szám

Fülszöveg

A Francia Kommunista Párt hozzáállása az októberi eseményekhez kezdettől fogva nem hagyott kétséget. A l'Humanité felkelésről először részletesebben tudósító, október 25-i száma, amelynek fej címe "súlyos ellenforradalmi zendülés" bukásáról számolt be, habár tévedett, amikor a harcokról máris múlt időben beszélt - a lap további két ízben, 26-án és 29-én hirdette meg a konfliktus végét, tévedését mindkétszer utóbb korrigálva viszont megadta az alaphangot a további magyarázatokhoz. Eszerint a tömegben kezdettől jelenlevő, a demokratizálás és a liberalizálásjelszavai mögé rejtőzött reakciós elemek a rendszer reformálásának követelésével szervezett békés demonstrációt arra használták, hogy megkíséreljék megdönteni a népi demokráciát s visszaállítani a kapitalista rendszert. Azaz az FKP a poznani felkelés magyarázatára felállított imperialista összeesküvés-elméletét látta alátámasztva a magyarországi eseményekben. Érvelésével, amely szerint a nemzetközi reakció átfogó támadást indított a... Tovább

Tartalom

Tanulmányok
Kecskés D. Gusztáv:
A francia politikai pártok állásfoglalásai az 1956-os magyar forradalom kapcsán: a magyar kérdés a francia nemzetgyűlésben 5
Klenjánszky Sarolta:
Az 1956-os magyar forradalom és leverésének visszhangja a francia kommunista mozgalomban 19
Kahler Frigyes:
1956 szellemének megtorlása tíz év után. Vaczkó László és Hamusics János ügye 38
Bognár Bulcsu:
A nemzeti radikális politika és a társadalomtudományos érvelés kettőssége Erdei Ferenc faluszociográfiájában 57
Pallagi Mária:
XIII. Alfonz - egy semleges uralkodó lehetőségei és korlátai 74
Műhely
Farkas Csaba:
Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban 100
Gulyás László - Tóth István:
Milán Hodza első Közép-Európa tervének magyarországi fogadtatása 109
Kecskeméti Károly:
Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése. (Vázlat) 120
Elmélet és módszer
Kisantal Tamás:
Történetírás és pszichoanalízis, avagy a történetírás mint pszichoanalízis. Freud és Certeau szövegei elé 133
Sigmund Freud:
Ördögi neurózis a 17. században 139
Michel de Certeau:
Hogyan kezeli Freud a történelmet? ördögi neurózis a 17. században" kapcsán 158
Határainkon túl
„...idegen akadémiai kultúrából jövő, viszonylag fiatal kutató" - Beszélgetés Péteri Györggyel. (Az interjút készítette: Kövér György) 172
Péteri György műveinek bibliográfiája
Péteri György:
Tisztogatás és patronálás: Kádár ellenforradalma és a közgazdaságtudományi kutatások Magyarországon, 1957-1958 186
Figyelő
Vezérkultusz Sztálin-módra
(Klaus, Heller-Jan Plamper (ed.): Personality Cults in Stalinism - Personenkulte im Stalinismus, V&R Unipress, Göttingen, 2004.)
Apor Balázs: 211
Városok és a kora újkori állam hatalmi- és gazdaságpolitikája
(H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon [A felső-magyarországi városszövetség] I-II.
kötet, Osiris Kiadó, Budapest, 2004.)
Dominkovits Péter: 221
A válás mint történelmi tapasztalat
(Roderick Phillips: Amit Isten összekötött... A válás rövid története. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.)
Nagy Sándor: 226
Palmerston és a "külpolitika politikája"
(David Brown: Palmerston and the politics offoreign policy 1846-1855. Manchester University Press, Manchester, 2002.)
Szalisznyó Lilla: 232
Beérkezett könyvek 231
Számunk szerzői 238
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Aetas 2006/1.
Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba