A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Könyvszemle 1943. január-december

A Magyar Közkönyvtárak közlönye - LXVII. év, harmadik folyam, I-IV. füzet

Előszó

Részlet a könyvből:

KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS ZÁGRÁBI MISEKÖNYVE.
Régebben azt gondolták, ha olyan kézirat van, melyet Kálmáncsehi Domonkos készíttetett. Ezek közé számítjuk joggal I. azt a Missalet... Tovább

Tartalom

I. ÉRTEKEZÉSEK, ÖNÁLLÓ KÖZLEMÉNYEK
Berkovits Ilona: Kolostori kódexfestészetünk a XVI. században 347
Derzsényi Béla: A hírlapkönyvtári gyüjtőköre 136
Derzsényi Béla: A magyar hírlap útja kiadó és közönség között a XIX. század első felében 413
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint az Oceanum mellett 245
Fogolyán Vilmos András P.: Örmény kódexek az Országos Széchényi Könyvtárban 16
Gárdonyi Albert: XVIII. századi nyomdáink műhelytitkaiból 24
Gerendás Ernő: A bécsi nagy könyvtárak 36
Gulyás Pál: A Trencsén-zsolnai könyvnyomda 118
Horváth János: "Próféták által szólt rígen" 231
Káplány Géza: A dokumentáció feladatai 150
Kniewald Károly: Kálmáncsehi Domonkos zágrábi miskönyve 1
Lukács József: Katonai hírlapok az 1914-1918. évi világháborúban 45
Máté Károly: Az első magyarországi hírlap kérdése 124
Mijatev Péter: A bolgár könyvészet 1890-től napjainkig 333
Mijatev Péter: A könyvtárügy Bulgáriában 101
Morlin Adorján: A magyarnyelvű élclapok első évtizedei 166, 383
Sashegyi Oszkár: I. Ferenc nyomdapolitikája 368
Sashegyi Oszkár: Ukrán könyvtárak 269
Szentkuty Pál: A Fővárosi-könyvtár Szüry-gyüjteménye 407
Szimonidesz Lajos: Kermann Dániel ev. püspök lelkészavatást tanúsító űrlapjai és más prot. papi diplomák 363
Trócsányi Zoltán: Magyar és szláv nyomdák a XV-XVI. században 263
Trócsányi Zoltán: A XIX. század első három évtizede magyar nyomtatványainak meghatározása 252
2. KISEBB KÖLTEMÉNYEK
Berkovits Ilona: Magyar vonatkozású XIV. századi kéziratok a bécsi Nemzeti Könyvtárban 67
D. B.: Pethe Ferenc "Gazdaságot Tzélzó Ujság"-jának néháy problémája 288
Dezsényi Béla: Decsy Sámuel újságnaptára 68
Dezsényi Béla: Még valami a vidéki kaszinók könyvtárairól 297
Dezsényi Béla: Olvasó-egylet Budán száz év előtt 295
Dezsényi Béla: Végső változat a változat-kérdésről 199
Hubay Ilona: Molnár Gergely Grammatikája, Károli Péter Poetikája és Szilvás-Ujfalvi Imre Admonitiones-e 430
Hubay Ilona: Valóban nincsen egykorú adatunk régi magyar misekönyvek áráról? 76
Huszti József: Magyar vonatkozású irat az Arditi-gyüjteményben 186
Jalsoviczky Károly: Használtak-e a kaszinók a könyv- és hirlapkiadásnak? 78
Jónás Alfréd: Színházi lapok az Országos Széchényi Könyvtárban 74
Kelényi B. Ottó: Kaym Orbán budai könyvesháza 429
Kulcsár Adorján: Szakáts József, Falka Sámuel betűmetsző tanitványa 192
Máté Károly: Sajtótörténeti fogalmaink tisztázása 188
Molnos Lipót: Magyar könyvkiállítás a párizsi bibliothéque Nationaleban 195
Nagy J. Béla: Tanári könyvtárak 72
Radó István: Egy vidéki közkönyvtár statisztikai rendszere 64
Radó Polikárp: Vidéki könyvtáraink középkori kódexei 61
Sasvári Dezső: Régi bőrkötésű könyvek restaurálása 435
Szemző Piroska: A kerettel ékesített könyvek és folyóiratok történetéhez 196
Szemző Piroska: Könyvkiadásunk a mult század elején 291
Szemző Piroska: Változat és nem második kiadás 70
Szimonidesz Lajos: Volt-e Punchón nyomda? 285
Török Pál: Ifj. Szinnyei József 184
Trócsányi Zoltán: A szépirodalom üldözése 433
Trócsányi Zoltán: Szerkesztő, közönség és postai kézbesítés a XVIII. században 55
3. ISMERTETÉSEK
Szemző Piroska: Ambrovits Hans: Bibliographia der Zeitungen und Zeitschriften Pressburgs. 452
Csapodi Csabáné: Andorkó kálmán: Névjegyzék és tárgymutató a K. M. Természettudományi Társulat folyóirataihoz 1841-1941-ig 447
Z.: Deutscher Buchdruck im Jahrhundert Gutenbergs 86
Szekeres Margit: Az 1941. évi külpolitikai érdekű irodalom a M. Kir. Külügyminisztérium Könyvtárában 89
Varga Sándor Frigyes: Gutengerg-Jahrbuch 1940, 1941 438, 442
Selmeczi Kristóf: Hermann Egyed-Éberhardt Béla: A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején 444
Varjas Béla: Jókai-kódex 84
Goriupp Alisz: Káplány Géza: Könyvtárak korszerű rendezése és fejlesztése 306
Sz.: Klaftenegger K.: Ungarisches Zeitschriftenweser von heute 312
Dezsényi Béla: Kluge F. H.: Ibero-amerikanische Grosszeitungen 308
Varga Sándor Frigyes: Kozocsa Sándor: Magyar Könyvészet 1911-1920 448
Harsányi András: Lange Wilhelm H.: Das Buch im Wandel der Zeiten 203
Szemző Piroska: Litteraria Hungarica 309
D. B.: Makoldy Sándor: Nemes Hajnik Károly és a magyar országgyűlés gyorsirodája 311
Trócsányi Zoltán: Mijatev Petár: Madzarska bibliografija po balgarski vaprosi 208
Trócsányi Zoltán: Oberrheinische Heimat 207
D. B.: A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola Évkönyve az 1941-42. tanévre 202
Tr. Z.: Papiruszok világából 88
Trócsányi Zoltán: Sárkány József: Cegléd az irodalomban 446
P. Pfleger Farkas: P. Szabó Elek O. F. M.: A ferences skolasztika tanulmányi élete 87
Trócsányi Zoltán: XVI. századi magyar orvosi könyv 303
Sashegyi Oszkár: Zdanevics I.: Provinciale Romanum. Unberkannter Druck von Johannes Gutenger 301
Könyvtárosi kinevezések és címadományozások 1942-ben 90
Levélszekrény 93, 220, 326, 453
Folyóiratszemle 1941. Összeállította: Supka Ervin 210, 315
Résumé - Inhaltsangabe 95, 224, 329, 455
Név- és tárgymutató 461
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december Magyar Könyvszemle 1943. január-december

Könyvtári könyv volt. A borító kissé kopottas, a lapélek foltosak. A kötés megnyílt. Néhány lap széle enyhén szakadozott.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba