A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1914. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - X. kötet 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 476 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Július és augusztus hónapban nem jelent meg.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet a könyvből:
Tinódi egyik helyének magyarázata.
Becsesek Tinódi krónikái mind nyelvünk, mind irodalmunk, mind történetünk kutatói előtt: érdeke tehát nemcsak a nyelvészetnek, hanem az... Tovább

Tartalom

Angyal Dávid: Két adalék a magyar nyelv tanulására a XV. századból 419
Auner Mihály: Nyelvtörténeti adatok 184
Badics Ferencz: Gyöngyösi-magyarázatok 117
Bárdos Rezső: Tájszók 332
Barsi Frigyes: Czigle, Czegléd 144
N. Bartha Károly: Miként ruházkodik az udvarhelyi székely 382
Bartoniek Emma: Aba 281
Benkóczi Emil: Szólások Hevesmegyéből 91
Bujdos János: Tájszók Bölcskéről 90
Chernel István: Benekecske 314
Népnyelvi adatok 377
Csefkó Gyula: Alvé 73
Sugárlás 74
Gyutacs 74
Verő disznó 319
Küldött ördög 320
Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz 377
Nyúlhistória 425
Csokán Pál: Tájszók a hódmezővásárhelyi nyelvjárásból 139
Erdélyi Lajos: A Gyulafehérvári Gloszák nyelvjárásához 30
A "Halotti Beszéd" íráshibái és olvasásuk 128
Ernyey József: Bardus-Bárdos 180
Czinkota 181
Farkas Gyula: A Döbrentei-codex és Komjáthi Benedek 225
Fest Sándor: Magyar szavak az angol nyelvben 228
Gombocz Endre : A magyar botanikai szótárból 15
Artifiola 237
Gombocz Zoltán : Török jövevényszavaink hangtanához 27
Ajtony 31
Uvány 48
Martha könyve a finnugor-etrusk rokonságról 185
Titkári jelentés 190
Árpádkori török személyneveink 241,293, 337
Zánk 336
Adatok az Etymologiai szótárhoz 282
Gulyás Pál: A nyelvek egymásra hatásáról 421
Gy.: Ipszilon 384
Gyömörey Vincze: Az Oklevél-Szótárhoz 288
Hajnóci Iván: Leibicz 96
Harsányi István: Magyar keresztnevek jegyzéke a XVI. sz. végéről 280
Heinlein István: Pósfai János kéziratai 186
Hellebrant Árpád: A m. nyelvtudományi irodalom 1913-ban a 96-ik füz. boritékán
Hermann Ottó: Párbeszéd Hortobágyon 92
Népnyelvi adatok 238
Az ispilángról 435
Horger Antal: Régi török jövevényszavaink hangtani tanulságaihoz 7, 107
Bába-bokor 144
Bástorol 144
Bocs 144
Bongor 192
A jövevényszavakról 406
Horváth János: Szomoryzmusok a Nemzeti színpadján 88
Nemzeti Színház, helyes magyarság, pesti nyelv, argót, jassz 302
Horváth Sándor: Tájszók Diósjenőről 43
Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok 135, 181, 370
J. M.: Stílustanítás 417
Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok 38,78,234,276,326, 426
Kelemen Béla: Vaczakol 192
Kemenes Pál: Csonk 48
Fortwurstliz 48
Apátin 96
Avad 179
Feldoblik 191
Adatok a M. Etym. Szótárhoz 377
Ajton 425
Az ly < j ejtés történetéhez 425
Tövik 425
A Königsbergi töredék egy helyéről 452
Új szó 462
Kemény Lajos: Nyelvtörténeti adatok 376
Kertész Manó: A magyar mondat ősi sajátságairól 57
Véren ér 233
Kräuter Ferencz: Szervetlen mássalhangzók 121
Lampért Géza: Pókaffy és társai 325
Lehr Albert: A betyárság kifejezései 45, 90
Égi tűz 133
Csonk 175
Elibém 191
Arany magyarázatok XXXIX. (Nemehagyott) 207
Vargabetű 266, 361
Mind elmentek és mind elment 316, 446
Torvad 323, 423
Zánk 362
Madzsar Imre: Ajtony 42
Márkos Albert: Irtam volt, írjad, ird és még valami 157
Melegdi János: Erőd 178
Melegdi János: Kép 359
Bírákok 452
Osztrák-bajor tájszótár 453
Melich János: Keresztneveinkről 97, 149, 193, 249, 353
A tihanyi alapító oklevél egy helyéről 126
Az ly>j ejtés történetéhez 353
Sületlenség 363
A magyarnyelv ófranczia jövevényszavai 385
Tombácz 432
Adalék az alanyi ragozású felszólító mód egyes 2. személye -ih hangzására 424
Mészöly Gedeon: Tinódi egyik helyének magyarázata 1
A fattyú szó eredete 160, 200
Mező Ferencz: Beszélgetés Zalamegyéből 284
Moenich Károly: Székesfehérvár városa levéltárából 83, 138
-N: Kiliti 287
A betyárság kifejezéseihez 335
N. G.: Az új magyar Shakespeare 328
Nátly József: Kötöny és Ötömös 461
Négyesy László: Mennyei kecske 259
Németh Gyula: Khedive 461
Orosz Endre: Kedves 384
Ődöngő Ábel: Néhány török-magyar katonai szó 136
Nyelvtörténeti adatok 368
Szer 441
A körmendi levéltárból 453
P. I.: Bofána 365
Paál Gyula: Küszküllő 44
Pais Dezső: Egy fűzfanév 68, 192
Uraj és Halmaj 131
"Sok" mint falunév-képző 255
Medve és jegenye 268
Fura és furcsa 342
Agyafúrt 414
Panka Károly: Aggszokás 324
Ponori Thewrewk Emil: Pósfai János 186
Pálbeli szép Antal 270
Pruzsinszky János: Olajos kendők 271
Putnoky Imre: Úkor 48
Tátra 75
Begye 96
Hunnia 177
Latin 322
Csatima 361
Két haza, Magyar tenger 364
Q.: A Nagy Szótárról 126
R. K.: "Az új tantervhez átdolgozta X. Y." 288
Réthei Prikkel Marián: Veres-gyurkó, veres-györgy 355
Régi szójátékos szólások az ivásra 422
S. Ö.: Mindenki 384
Sági István: Távészó 35
Sejteni 36
Hókusz-pókusz 72
Sági István: Hadács 144
Aglent 221
Hornyák 270
Sági János : Hírlapokból szedegetett hasonlatok 77
Simai Ödön: Kazinczy Ferencz nyelvújítása 167, 806
Irodalom 229
Rabszolga 230
Síkság 230
Rang 232
Levegő 273
Hősköltemény 275
Nyelvújítási adatok 366
Délkelet, éjszaknyugat 456
Földomboz 457
Szabó Endre: Feldoblik 288
Szalay Béla: Begyén 363
Szemkö Aladár: Szofra, zofra 179
Szendrey Zsigmond: Tárkányi tájszók 338, 458
Szigetvári Iván: Francziás h a magyarban 76
Szily Kálmán: Iróház 47
Szepesség 94
Azon, ezen 95
A Magyar Etymologiai Szótár (Ismertetés) 145
Avad 179
Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz 236, 282, 331
Természetes gyermek 239
"Komolytalan" 262
A kifli és krafli 287
Irandja és irandana 288
Torpad 287
Mindenki 287, 289
Bobiskum, vobiskol 359
Ragyog 359
A Murányi Vénus egy helyéhez 362
Borravaló 432
A 100-ik füzet 433
Régi nyelvemlékeink 451
Osztrák 462
Medica 462
Rajczi bőr 462
Szinnyei József: Visszatekintés 49
Tabajdi Gedeon: Hibák Mészöly -nyi képzőjében 192
Tolnai Vilmos: Szent János áldása 24
Magyar szavak Ritter Arnold von Harff útikönyvében 28
Hősköltemény 33
Levegő 34
Tátrafüred 35
Kelemen Béla új magyar-német szótára 217
Hunnia 240
Pokolegyháza 240
Ujja begye 240
Név- és szó mutató 467
Tolnai Vilmos: Közmondások lexikona 316
Prédikácziós halott 318
Néhány hadi műszó 357
Komáromy Lajos 419
Az "ön" történetéhez 455
Tömlő Lajos: Az Uj földesúr-t vagy Új földesúr-at? 272
"Országul mulató" (Vörösmarty) 272
Nálamnál, tűlemtül 444
Trócsányi Zoltán: Felcsigázás 36
Pajtás 187
Poronty 187
Heltai nyelvének néhány megoldatlan kérdése 212
Arginál 282
Salgat 319
Nyelvtörténeti adatok 324
Szókezdő j-gy és gy-j változás 347
Kereggardom 360
Túri Mészáros István: Tájszók Mezőtúrról 187
Versényi György: Dézs 96
Vozáry Gyula : Pórom, pórom 96
Szólásmódok Debreczenből 141, 282
Tájszók 429
Wichmann György: Bágyad 318
Zolnai Gyula: Össze 33
Zsinka Ferencz: Durbancs 323
Levélszekrény: 47, 94, 144, 191, 239, 287, 336, 383,432, 461
Népnyelv: 43, 90, 139, 187, 238, 282, 332, 377, 429, 458
Rovás: 88, 328
Társasági Ügyek: 92, 142, 189, 285, 460
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1914. január-december Magyar Nyelv 1914. január-december Magyar Nyelv 1914. január-december Magyar Nyelv 1914. január-december

Magánkönyvtári könyv volt. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba