A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1927. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - XXIII. kötet 1-10. szám/Szinnyei emlékkönyv

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 633 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Július és augusztus hónapokban nem jelent meg. Dupla számok. Szinnyei József fekete-fehér képével és néhány fekete-fehér rajzzal illusztrálva. Nyomtatta a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Előszó

Méltóságos Elnök Úr! Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Közgyűlés! Szinnyei József, Társaságunk elnöke, a mai napon töltötte be életének 70. esztendejét. A Magyar Nyelvtudományi Társaság, melynek... Tovább

Tartalom

Angyal Dávid: A nemzeti közbecsület védpajzsa 210. - A rosszul gombolt dolmány 211
Augusztinovicz Elemér: Szócsoportok a zalamegyei Pákáról 589
Balogh József: Halottaiból. Hangverseny 44. - Szoros 60.- Baumgartenberffer 73. - Szent István, a "békefejedelem" 452
Baranyai Zoltán: Francia eredetű szépprózafordításaink a XVIII. században 426
Bátky Zsigmond: Örmény, Örményes 215
Becker Henrik: Az indogermán szópárok és a finnugor fokváltakozás 354
B. J.: Teteje. Kiagyal 585
B. K : Hódoltság 75. - Kotoriba. Szegedin stb. 540
Búzás Dezső: Fakó kutya 595
Csefkó Gyula: Lengyel nemesnek tesz 46. - Salám 47. - Bokályos ház 197. - Vespecsenye. Oszmánli eredetű indulatszavainkhoz 509. - Nyirbál 573. - Duruska 574
Csűry Bálint: A képzők életéből 162. - Kőkert 575
Eckhardt Sándor: Az emberevő magyar meséje 246. - Lebeg mint a Mohammed koporsója 510. - Vallon-francia írásjelek emlékeinkben 571
Erdélyi Lajos: Az udvarhelymegyei székelység és a többi magyarság nyelvi kapcsolataihoz 176
Fára József: Zala vármegye levéltárából 522
Farkas Gyula: Balassi Menyhárt árultatásának szerzője 541
F. E.: P - pengő 76
Fekete Lajos: Igék oszmánli-török tulajdonnevekben 284
Galamb Sándor: A magyar Thália nyelve 24.- Valami a színészi hangsúlyról 405
Gombocz Zoltán: Leíró nyelvtan, történeti nyelvtan 1. - A tővégi magánhangzók kérdéséhez 119
Gulyás Pál: Szinnyei József a) életrajza XIII. b) irodalmi munkássága 1874-1926 XIV
Györffy István: Helyneveink gyüjtése 111
Hóman Bálint: Szent István megkoronázásának időpontja 443
Horger Antal: Kortes 48. - Kiabál 49.- Ólálkodik. Tápió, Tápé 50.- A hangrendi párhuzam 127.- Sajó és társai 497. - Kenyeret szeg 577
Horváth János: Jámbikus sorfaj középkori verseinkben 379
Jakubovich Emil: Két magyar glosszás bécsi kódex 33. - Viska, Stojszló, Pécel 228. - Titkári jelentés 1926-ról 592
J. M.: Mouroz stb. 539
Juhász Jenő: Adatok az -ly, -r, -si névszóképzőkhöz 556
Karácsonyi János: Polgár 195
K. Katona Lajos: Süllő 190
Kemény Lajos: Kassa város levéltárából 65
Klemm Antal: Pozitivizmus és idealizmus a nyelvtudományban 10. - Két ágy van eladó 41. - A finnugor mondat őstörténete 328
Kmoskó Mihály: Keleti királyok címeinek jegyzéke 288
P. Komondor András: Horjas 51
Körösi Sándor: Magyar-olasz szóegyeztetések 471
K. P.: Dévajkodik. Szolnok 51. - Nárittyen 74. - Moór. Csics 539
Ligeti Lajos: A kitaj nép és nyelv 293.- A kazár írás és a magyar rovásírás 473
Losonczi Zoltán: A magánhangzó-illeszkedés történetéhez 27. - Négy sz-szel bővülő v tövű igéről 154
Mágocsy-Dietz Sándor: Tenyésztés, termesztés, termelés 420
Magyary-Kossa Gyula: Béka 187
Melich János: Üdvözlő beszéd Szinnyei Józsefhez T. - Dér, derhenő, dermed, derül 8, - Paul Kretsmer, Die indogerinanische Sprachwissenschaft 61. - Doboka 240. - Beleknegini és Procui 488. - Tehén 547. - Kneslonkh? 577
Túri Mészáros István: A Pesti Hírlap szópályázata 57. - Petőfi-magyarázat 398
Mészöly Gedeon: A fakó szó eredete 7.- A Halotti Beszéd unuttei szavának magyarázata 150
M. J.: Zsigmond 595
Moesz Gusztáv: A Kiskunság és a Jászság néhány növény neve 67
Moravcsik Gyula: Muagerisz király 258
Nagy J. Béla: -h végű szavaink kiejtése 42. - Pásztó. Örs, őrs 52
Rásonyi Nagy László: Komócsin 52. - Taksony 274. - Bokor és Bakony 561. - Kajtor 594
Négyesy László: Igazításpróbák az Ó-magyar Mária-siralom olvasásához 373
Németh Gyula: A türk népnév 271. - Thomsen Vilmos 533
Pais Dezső: Bellarad légvára 37. - Lövél és Lőd 53. - Sásony. Suska, suskás 54. - Bő 502. - Barót 579
Pap Károly: Vitéz Kádár István éneke
Pápay József: Segesd és Segesvár
P. D.: Kerek 74.- Vésztő. Kecskemét 75. - A vessző használata 76. - Kurrah, Berreh 538. - Vilmos 595. - franc: fra 596
Petz Gedeon: Szórványos mássalhangzófejlődés jövevényszavainkban 138
Pintér Jenő: Egy régi magyar verses elbeszélés hőséről 469
P. K. A.: Kotoriba 540. - Kos-suth. Egyenlőre 596
Putnoky Imre: Lássuk a medvét! 207. - Kortes 208
Sági István: Révai szófajelmélete 115
Sauvageot Aurélien: Az ural-altaji nyelvek egy vallási kifejezéséről 467
Schwartz Elemér: A vizek és a helységnevek Nyugatmagyarországon 219. - A Burgenland név 484. - Winden és Winten 580
N. Sebestyén Irén: A finnugor alárendelés kérdéséhez 348
Cs. Sebestyén Károly: A magyarság ládái 201
Solymossy Sándor: Névmágia 83
Szalma József: Pásztohán 595
Szemkő Aladár: Tengeri 193
Szendrey Zsigmond: Az alany és állítmány egyezése a zürjénben 341
Szentpétery Imre: Az almádi monostor alapító oklevele II. István korából 360. - Zlaudus 511. - Alba curia 513
Szidarovszky János: Devla 54. - Dumál 205. - Lyapog 206
Szigetvári Iván: Nadasdisiren 212
Szilády Zoltán: Természettudományi műnyelvünk fejlesztéséhez 424. - A Magyar Helyesírás Szabályai harmadik kiadásához 583
Szinnyei Ferencz: Novelláink stílusa hetvenhét évvel ezelőtt 395
Sz. J.: Curie asszony 584
Takács Lajos: Nárittyen 514
Tolnai Vilmos: Becézőnevek és a nyelvújítás 171. - Megy, mint tárgyas ige 508. - Elefántcsonttorony 553. - Tarló: tarhó 582
Törös László: Kik írták a Debreceni Grammatikát? 477
Trócsányi Zoltán: A magyar nyelv Biedermeier-korszaka 389
Viszota Gyula: Széchenyi jellemzése 1828-ban 437
Weszely Gyula: Budapestizmus 515
Wichmann György: Magy. igy ügy 'fons; aqua, fluvius' 353
Wiklund Károly Bernát: A translativus 321
Gróf Zichy István: Nyelv és őstörténet 77
Zlinszky Aladár: Névvarázs 100
Zolnai Béla: A nyelv és az élet 109
Zolnai Gyula: Vadaz? 57. - Szükségtelen és hibás szómódosítások 410. - Hangverseny 514. - Pályázatot ír ki 516. - Gombocz Zoltán Magyar történeti nyelvtanához 517
Zsinka Ferenc: Nyelvtörténeti adatok 370
Zsirai Miklós: Orom 310. - Schuchardt Hugó 535
Zs. Pál: Szür 540
Kisebb közlemények 41, 508
Könyvismertetések 61, 517
Különfélék 533
Levélszekrény 73, 538, 594
Népnyelv 67, 589
Nyelvművelés 57, 515, 583
Nyelvtörténeti adatok 65, 370
Szó- és szólásmagyarázatok 44, 509, 573
Társasági ügyek: Tag- és egyéb díjak 1927-ben 70. - 1926. évi Szily-jutalom 70.- Bevételek és kiadások 1926-ban és költségvetés 1927-re 71. - A számvizsgáló bizottságjelentése as 1926. évről 73. - Felolvasó ülés 73. - Jegyzőkönyv a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak elnöke, Szinnyei József 70. születésnapja alkalmából 1927. május 26-án tartott ünnepi közgyűléséről 523. - Titkári jelentés 1926-ról 592
A borítékon: Tudnivalók - Üléseink napjai. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság tiszteleti tagjai, tisztikara és választmánya. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. - Előfizetési felhívás. - Értesítés. - Kérelem - Nyugtázás.
Melléklet: Szinnyei József arcképe.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1927. január-december Magyar Nyelv 1927. január-december Magyar Nyelv 1927. január-december Magyar Nyelv 1927. január-december Magyar Nyelv 1927. január-december Magyar Nyelv 1927. január-december

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
39 pont kapható
Kosárba