A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1927. márc.-jún.

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára/XXIII. évfolyam 3-6. füzet

Tartalom

Melich János alelnök üdvözlő beszéde
Gulyás Pál: Szinnyei József
Életrajza
Irodalmi munkássága 1874-1926
Gróf Zichy István: Nyelv és őstörténet77
Solymossy Sándor: Névmágia83
Zlinszky Aladár: Névvarázs100
Zolnai Béla: A nyelv és az élet109
Györffy István: Helyneveink gyüjtése111
Sági István: Révai szófajelmélete115
Gombocz Zoltán: A tővégi magánhangzók kérdéséhez119
Horger Antal: A hangrendi párhuzam127
Petz Gedeon: Szórványos mássalhangzófejlődés jövevényszavainkban138
Mészöly Gedeon: a Halotti Beszéd unuttei szavának magyarázata150
Losonczi Zoltán: Négy sz-szel bővülő v-tövű igékről154
Csűry Bálint: A képzők életéből162
Tolnai Vilmos: Becéző nevek és nyelvújítás171
Erdélyi Lajos: Az udvarhelymegyei székelység és a többi magyarság nyelvi kapcsolataihoz176
Magyary-Kossa Gyula: Béka187
K. Katona Lajos: Süllő190
Szemkő Aladár: Tengeri193
Karácsonyi János: Polgár195
Csefkó Gyula: Bokályos ház197
Cs. Sebestyén Károly: A magyarság ládái201
Sziarovszky János: Dumál. - Lyapog205
Putnoky Imre: Lássuk a medvét! - Kortes207
Angyal Dávid: Két szállóige210
Szigetvári Iván: Nadasdisiren212
Pápay József: Segesd és Segesvár213
Bátky Zsigmond: Örmény, örményes215
Schwartz Elemér: A vizek és a helységnevek Nyugatmagyarországon219
Jakubovics Emil: Viska, Stojszló és Pécel228
Melich János: Doboka240
Eckhardt Sándor: Az emberevő magyar meséje247
Moravcsik Gyula: Muagerisz király258
Németh Gyula: A türk népnév271
Rásonyi Nagy László: Taksony274
Fekete Lajos: Igék oszmánli-török tulajdonnevekben284
Kmoskó Mihály: Keleti királyok címeinek jegyzéke288
Ligeti Lajos: A kitaj nép és nyelv293
Zsirai Miklós: Orom310
Wiklund Károly Bernát: A translativus321
Klemm Antal: A finnugor mondat őstörténete328
Szendrey Zsigmond: Az alany és állítmány egyezése a zürjénben341
N. Sebestyén Irén: A finnugor alárendelés kérdéséhez348
Wichmann György: Magy. igy, ügy 'fons;aqua, fluvius'353
Becker Henrik: Az indogermán szópárok és a finnugor fokváltozás354
Szentpétery Imre: Az almádi monostor alapító oklevele II. István korából360
Zsinka Ferenc: Nyelvtörténeti adatok371
Négyesy László: Igazításpróbák az Ó-magyar Mária-siralom olvasásához373
Horváth János: Jámbikus sorfaj középkori verseinkben379
Trócsányi Zoltán: A magyar nyelv Biedermeier-korszaka389
Szinnyei Ferenc: Noveláink stílusa hetvenhét évvel ezelőtt395
Túri Mészáros István: Petőfi-magyarázat398
Galamb Sándor: Valami a színészi hangsúlyról405
Zolnay Gyula: Szükségtelen és hibás szómódosítások410
Mágocsy-Dietz Sándor: Tenyésztés, termesztés, termelés420
Szilády Zoltán: Természettudományi műnyelvünk fejlesztéséhez424
Baranyai Zoltán: Francia eredetű széppróza-fordításaink a XVIII. sz.-ban426
Viszota Gyula: Széchenyi jellemzése 1828-ban437
Hóman Bálint: Szent István megkoronázásának időpontja443
Balogh József: Szent István király, a "békefejedelem"452
Pap Károly: Vitéz Kádár István éneke461
Sauvageot Aurélien: Az ural-altáji nyelvek egy vallási kifejezésről467
Pintér Jenő: Egy régi magyar verses elbeszélés hőséről469
Kőrösi Sándor: Magyar-olasz szóegyezések471
Ligeti Lajos: A kazár írás és a magyar rovásírás473
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem