1.028.075

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Biológia

292 színes oldal, 11706 tárgyszó

Szerző
Fordító
Grafikus
Lektor

Kiadó: Springer Hungarica
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 659 oldal
Sorozatcím: SH atlasz
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 13 cm
ISBN: 963-7775-46-3
Megjegyzés: Színes illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó
Jelölések és rövidítések
Bevezetés1
Tudományelmélet
A biológia részterületei2
Gondolkodási és munkamódszerek4
Magyarázati elvek6
A sejt
Fénymikroszkópos szerkezet8
Az alapplazma ultrastruktúrája és kémiája10
Fehérjekémia12
Biokatalízis és enzimek14
Citoplazmatikus proteinstruktúrák16
Biomembránok, az eukarióták sejtmembránja18
Endoplazmatikus retikulum, riboszómák20
Mikrotestek, Golgi-készülék, lizoszómák22
A membránrendszerek dinamikája: transzportfolyamatok24
Mitokondriumok26
Plasztiszok28
A növényi sejtfal30
Nukleinsavak32
Sejtmag: maghártya, kromoszómák, nukleólusz34
Sejtszintű folyamatok
Autokatalitikus DNS-funkció: replikáció36
Sejtciklus: interfázis és mitózis38
A kromoszómák aktivitása a nyugvó magban40
Heterokatalitikus DNS-funkció: transzkripció42
Genetikai kód és a transzláció (eukariótáknál)44
Sejten belüli morfogenezis (mitokondriumok, plasztiszok)46
Anyagcsere és az ATP-rendszer (áttekintés)48
A sejt mozgása50
Az élet kritériumai I.: stacionárius egyensúly 52
Visszacsatolás54
Nem-sejtes rendszerek
Vírusok és viroidok56
Önálló sejtek (egysejtűek)
Prokarióták I.: protociták, archebaktériumok58
Baktériumok I. 60
Baktériumok II., kékmoszatok62
Ostorosok (Flagellata)64
Növényi egysejtűek (Protophyta)66
Állati egysejtűek (Protozoa) I.68
II.70
Differenciált és specializált sejtek
A többsejtűség kezdetei72
Szivacsok, telepesek (Thallophyta)74
Differenciálódás állandósult növényi sejtekké76
Növényi sejttípusok78
Állati sejttípusok80
Szövetek
Növényi szövet I.: osztódó és alapszövet82
Zárószövet84
Állati szövet I.: áttekintés86
Fedőszövet88
Kötő-és támasztószövet90
Izomszövet92
Idegszövet94
Szervek
Növényi szervek I.: a hajtástengely elsődleges felépítése96
A hajtástengely másodlagos felépítése98
Gyökér, levél100
Gerincesek szervrendszerei I.: bőr, légzőrendszer102
Csontváz, izomzat104
Emésztő-, kiválasztórendszer106
Keringési rendszer108
Idegrendszer110
Az élőlények alaptípusai
A hajtásos növények felépítése I.: levélállás, hajtáselágazás112
Hajtás- és gyökérrendszerek114
Gyökérmódosulások116
Hajtásmódosulások118
Levélmódosulások120
A virág122
Az állatok felépítése I.: csalánozók124
Lapos- és hengeresférgek126
Gyűrűsférgek128
Rákok, pókszabásúak130
Rovarok132
Puhatestűek134
Tüskésbőrűek136
Lándzsahal, gerincesek I.138
Gerincesek II. 140
Ivartalan szaporodás
Ivartalan szaporodás I. 142
Növények144
Állatok146
Ivaros szaporodás
Ivaros szaporodás I.: meiózis148
Csírasejtképzés150
Megtermékenyítés (dicitogén ivaros szaporodás I.)152
Megtermékenyítés (dictiogén ivaros szaporodás II.)154
Monocitogén ivaros szaporodás156
Szaporodási ciklusok
Primer homofázisos nemzedékváltakozás158
Primer heterofázisos nemzedékváltakozás I.: moszatok, gombák160
Mohák, harasztok162
Magvas növények164
Szekunder nemzedékváltakozás166
Szaporodásbiológia
Ivari kétalakúság168
Szexuális magatartásmódok170
Ondóátvitel172
Gondoskodás az ivadékról174
Ivadékgondozás I.: gerinctelenek176
Gerincesek178
Mikroorganizmusok fejlődése
Nyitott fejlődés (Saprolegnia)180
Zárt fejlődés (Acetabularia)182
Egyszerű szerveződési folyamatok (Dictyostelium)184
Soksejtűek fejlődése
Az ivarsejtek polaritása186
Barázdálódás (áttekintés)188
Gasztruláció és szervkezdemények (áttekintés)190
Tengeri sün I.: normális fejlődés192
Fejlődési kísérletek194
Lándzsahal196
Kétéltűek I.: a barázdálódási sejtek potenciája198
A gasztruláció elemzése200
Korai defferenciálódási tendenciák202
A szem fejlődése204
Hüllők és madarak206
Emlősök I.: az embrió208
A méhlepény210
A fejlődés feltételei
Molekuláris biológia I.: a DNS változásai212
Differenciált transzkripció és transzláció214
Belső tényezők: növények216
Külső tényzők: növények I.218
Növények II.220
Állatok222
Ökológia
Növényi autökológia I.: a fény224
Hőmérséklet és széndioxid226
A víz és a talaj228
Állatok autökológiája I.: irányító és megváltoztató hatás230
Korlátozó hatás232
Homotipikus csoportok234
Demökológia I.: a populációk struktúrája236
A populációk struktúrája és dinamikája238
Az elterjedés dinamikája240
Az abundancia dinamikája242
Populációnövekedés, növénypopulációk244
Növényi szünökológia I.: biotikus kölcsönhatások246
Növénytársulástan248
Növényi szukcesszió250
Állati szünökológia I.: táplálkozás és ragadozók mint ökológiai tényezők252
Szünókia, kommenzalizmus, szimbiózis254
Élősködés256
Szünökológia: az ökoszisztémák felépítése258
Anyagforgalom és energiaáramlás260
Produkcióbiológia262
Ökoszisztémák törvényszerűségei264
Humánökológia I.: a népességnövekedés és az élőhely eltartóképessége266
Emberi befolyás alatti ökoszisztémák problémai268
Környezetszennyezés, világmodell270
Anyagcsere
Enzimek272
Növényi fotoszintézis I.: fényreakció274
Sötétreakció276
Bakteriális foto- és kemoszintézis278
A növények ásványanyag-felvétele280
Az állatok táplálkozása I.: a táplálék282
Az emésztés284
Reszorpció286
Növényi anyagszállítás I.288
II.290
Az állatok anyagszállítása292
Növényi anyagkiválasztás294
Az állatok kiválasztása I.: exkrétumok296
Kiválasztó szervek298
Az energiaforgalom alapvonásai300
Sejtlégzés I.: a glikolízis és a citrát-kör302
A légzési lánc304
Erjedés, közvetlen oxidáció306
A sejtlégzés szabályozása308
Külső légzés I.: O2-felvétel és O2-szállítás310
Légzőmozgás és légzésszabályozás312
Vér I.: gáztranszport a gerinces állatoknál314
Légzési színanyagok, pufferolás316
Véralvadás318
Immunbiológia I.: nem-specifikus védekezés320
Specifikus védekezés I. 322
Specifikus védekezés II.324
Hormonális szabályozás
A hormonok osztályozása és hatásmódjaik326
Hormonális szabályozás, hipotalamo-hipofízis rendszer328
Ivarmirigyek330
Pajzsmirigy és mellékvesevelő332
Mellékvesekéreg és hasnyálmirigy334
Gerinctelen állatok és növények336
Az érzékelés élettana
A növények ingerválaszai I.: alapismeretek338
Sejten belüli mozgások, taxisok340
Tropizmusok342
Nasztiák344
Érzéksejtek346
Kémiai érzékelés, íz, szag348
Szemtípusok350
A gerincesek szeme I.352
II.354
III.356
Nagyságállandóság és mozgáslátás358
Mechanikai érzékelés I.: egyensúly-, forgásérzékelés, hallás360
Tapintás, hő- és fájdalomérzékelés362
Idegélettan
Nyugalmi potenciál364
Elektromos potenciál, akciós potenciál366
Az akciós potenciál elvezetése368
Ingerületátvitel370
Gyakori átkapcsolások az idegrendszerben372
Hálózatos és központi idegrendszer374
Vegetatív idegrenszer376
Központi idegrendszer I.: pályák, érzőrendszer378
Gerincvelői és agytörzsi mozgatórendszer; hipotalamusz380
Célmotorika382
A nagyagy integráns működései384
Beszéd, emlékezet386
Mozgás
Izommozgás I.388
II.390
Endogén (autonóm) mozgások392
Integrált mozgások (a reflexek mint szabályozókörök)394
Mozgásformák I.396
II.398
Etológia
Etológia: Tudományelméleti alapok400
Öröklött viselkedés I.: öröklött mozgási séma, taxis; ösztönmodellek402
Belső tényezők hatása404
Külső tényezők406
Cselekvésláncolatok; appetitív viselkedés408
Hierarchikus szerveződés410
Az agy közvetlen ingerlése I.412
Az agy közvetlen ingerlése II.; pótcselekvés414
Öröklött és tanult viselkedés; magatartásformák érése416
Kondícionálás; pozitív és negatív tapasztalatok418
A tanulás típusai; kíváncsiság, játék420
Bevésődés; magasszintű tanulási eredmények422
A viselkedésformák törzsfejlődési bizonyítékai424
Ritualizáció; háziasítás426
Állatközösségek; rangsor428
Intraspecifikus agresszó; territoriális viselkedés430
Az állatok kommunikációja432
Humánetológia I.: módszerek434
Öröklött mozgások; öröklött felismerés436
Késztetések és tanulási prediszpozíciók438
Társas viselkedés; kibernetikus modellek440
Öröklődés
Az eukarióták öröklődése / Mendel-törvények I.442
Mendel-törvények II.444
Az öröklődés kromoszómaelmélete446
Többszörös allélia, pleiotrópia, poligénia448
Ivarmeghatározás I.450
Ivarmeghatározás II.452
Extrakromoszomális öröklődés454
Humángenetika456
A prokarióták öröklődése / Bakteriofágok458
Baktériumok: transzformáció, transzdukció, konjugáció460
Molekuláris genetika
Prokarióták:DNS-replikáció és transzkripció462
Prokarióták: transzláció464
A génfogalom változása466
Prokarióták: a génműködés szabályozása468
Eukarióták: a génműködés szabályozása470
Genom-megváltozások
Mutáció I.: áttekintés472
Pontmutáció474
Kromoszómamutáció476
Ploidiamutációk478
Génmanipuláció I.: génklónozás480
Egyedek klónozása482
Evolúció a háziasítás során
Háziállatok484
Haszonnövények486
Növénynemesítés488
Mikroevolúció
Evolúciós elméletek490
Populációk492
Változat, alfaj, faj494
Evolúciós tényezők I.: mutáció, migráció496
Szelekció I.498
Szelekció II.500
Genetikai sodródás502
Alfaj- és fajképződés I.504
II.506
Makroevolúció
Közvetett bizonyítékok I.508
II.510
III.512
IV.514
Abiotikus evolúció516
A biológiai evolúció kezdetei518
Az élővilág kibontakozása I.: a földtörténeti ókor520
A földtörténeti középkor és újkor522
A lófélék törzsfejlődése524
Ortogenezis és ortoszelekció526
A törzsfa elágazódása (kladogenezis)528
Magasabb szintre fejlődés (anagenezis)530
Az ember evolúciója
Bizonyítékok és feltevések532
A főemlősök és az emberszerűek evolúciója534
Az emberfélék evolúciója536
(Valódi) emberek538
Az emberré válás feltételei540
Rendszertan
Alapok I.: nevezéktan542
Alapok II.: mesterséges és természetes rendszerek544
Alapok III.: nagy rendszertani egységek546
"Prokaryota"; Növények I.: Phycobionta548
Növények II.: Phycobionta, Mycobionta550
Bryobionta, Cormobionta552
Cormobionta II. (Spermatophyta I.)554
Spermatophyta II.556
Spermatophyta III.558
Állatok I.: Protozoa560
Mesozoa; Porifera; Cnidaria; Acnidaria562
Tentaculata; Plathelmintes564
Gnatohostomulida; Nemertini; Aschelminthes566
Mollusca568
Sipunculida; Kamptozoa; Annelida; Pentastomida; Tardigrada és mások570
Arthropoda I.572
Arthropoda II.574
Arthropoda III.576
Chaetognatha és mások, Echinodermata; Chordata I.578
Chordata II.580
Chordata III.582
Artiodactyla584
Irodalom
Források
Mutatók
Névmutató586
Tárgy- és személynévmutató610
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Biológia Biológia Biológia Biológia

A lapélek foltosak.

Állapot:
4.360 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba
konyv