1.026.446

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Külömb-külömb féle jó és rossz szagú virágokkal tellyes kert

Pasquillusok a XVII-XVIII. századból

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 385 oldal
Sorozatcím: Magyar Hírmondó
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 16 cm x 12 cm
ISBN: 963-14-1386-1
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Válogatás a XVII. század pasquillus-költészetéből
Pasquillus (1621. november 21-én LIfranovitc Gáspár küldte Révay Péternek)7
Lorántffy Zsuzsanna ellen írt gúnyvers18
Pasquillus a pozsonyi országgyűlésről19
Pasquillus contra Joannem Keuiczky24
Gúnyvers a kolozsmonostori jezsuita iskoláról26
Pasquillus31
Gúnyvers az erdélyiekről (1674) Imago veritatis37
Allocutio ad Hungaros39
Ad Hungaros advenas44
Ad religionem48
Ad Graecos pannigeros49
Ad Papistas51
Ad Orthodoxos sive Reformatos64
Ad Unitarios68
Ad illustrissimum ac celsissium principem Michaelem Apaffi71
Ad principissam dominam clementissimam75
Gúnyvers Szász János királybíróról77
Válogatás a XVIII. század pasquillius-költészetéből
Tekintetes, nemzetes Tsitseri Ferencz uram testamentuma85
Gúnyvers a Turócz-megyei állapotokról91
Gúnyvers az Ung megyei kurucokról95
Jeremias Profetának Siralma107
Omne Trium perfectum110
Principio finis dissimilis Hungaricae112
Az Nemes Nemzetes Dupés Urakrúl115
Patria Nimpha plorans119
Anagramatica Descriptio Tabulae Regiae124
De Regno et Statibus modernae Diaetae128
Maid Kétségben esett Hazánk Siralma, Vádgya és Panasza136
Magyar-Országnak mostani bóldogtalan sorsát 's nyomorúlt állapotját előadó, és igazán ki-tzimerező ÁLOM158
Az 1764 dik Esztbeli Diaeta alkalmatosságai168
Planctus Pauli Kis Praepositi Vespremiensis183
In Almássy184
In Personalem Koller188
In Rosty VComintem Cottus Casfferci191
In Ignatium Almási192
Fuchs Nittray Püspökrűl194
InEmericum Eszterházy Nobilis Juventutis dehonestatore196
In Christophorum Erdődy201
In Persoalem203
Contra Franciscum Ellesy VComitem Sopronien 205
In eundem208
Töröket, Gróff Balassának Fiscalissát, és egyszesmint Követtyit, maga a Hazánk némelly rossz nyelvektűl védelmezi ezen Szavakkal210
Pálffy János palatinussága felől egy Csallóközinek Reflexiói213
In abscissos Capillos Comitis Josephi Teleky217
A Magyar Nemes Hazának 15 Syllabat panaszolkodo Verse219
Fölséges Táblának igazán le irott Tagjainak és Hazánk fiainak képe222
Erős Birodalom233
In Carolum Eszterházy Eppiscopum Agriesem238
Mentő Beszéd240
In Clerum Legibus in Pacificationibus viennensi et Linczensi, liberum protestanibus Religionis Exercitim admittentibus adverantem257
gróf Fekete János: A V..... Z püspök versek263
gróf Fekete János: Azon Ország Gyűlésére, amelyben Szily püspök s M.... B... a Budáról küldendő egyezést hátráltatták265
gróf Fekete János: Midőn a király elfelejthetetlen előadásai ellen támadtak a papok 1790-ben267
Gróf Fekete ellen írt Satyra268
Pro eodem C. Fekete269
A Gróff Fekete rágalmazója ellen272
Mostani időre való versek 1790.274
Második Joseff Császárnak278
Egy igaz Magyar Hazafinak édes Nemzetét ügye fogyott állapattyának mély álmából serkengető Versei282
In modernam 1790-i Diaetam287
A Magyar Papságnak289
Magyar Fülbe való Súgás291
Ad Invenerabilem Clerum293
Dayka Gábor: Esdeklés300
Dayka Gábor: Fohász303
Gvadányi József: Egy Mátra megett Isten mezeje nevű Faluban lakó Palócznak a' mostani ország Gyűléséről való elmélkedései306
Utószó (Lőkös István)306
Jegyzetek315
A szövegek forrásjegyzéke337
Szó- és névmagyarázatok343
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem