A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelem I.

a gimnáziumok I. osztálya számára

Tartalom

Bevezetés
Őskor
Az ősközösségi társadalom kialakulása7
A földművelés, az állattenyésztés és az ipar kezdetei (i. e. V-II. évezred)10
Az ősközösségi társadalom felbomlása és az osztálytársadalom kialakulása15
Az őskor szellemi élete18
Összefoglalás: Az őskor21
Az ókori kelet
Egyiptom (i. e. IV. évezred - i. e. 525)23
Ipu intelmei26
Az egyiptomi kultúra26
Mezopotámia legrégibb államai (i. el. IV. évezred - i. e. XVI. század)30
Hammurabi törvényeiből32
Elő-Ázsia az i. e. II-I. évezredben33
Salamon király előkészületei a templomépítésre35
A Perzsa Birodalom (i. e. VI-IV. század)35
India37
Manu törvényeiből39
Kína39
Két dal a Dalok Könyvéből41
Összefoglalás: Az ókori Kelet társadalmai42
Az ókori Görögország
A poliszrendszer kialakulásának kora
A görög föld és legrégibb lakói45
A mükénéi világ (i. e. XVI-XIII. század)48
Két korszak határán (i. e. XII-VIII. század)50
A hadsereg gyűlésének leírása az Iliászban (Forrásfeldolgozó óra)52
Spárta54
Plutarkhosz: A spártai nevelésről56
A köznép első harcai az arisztokrácia ellen Athénban (i. e. VII-VI. század)57
Hésziodosz: A munka megbecsülése59
Arisztotelész: Szolón reformjai60
A démosz győzelme Athénban (i. e. VI. század második fele)60
Arisztotelész: Peiszisztratosz türannisza62
A tudomány ébredése63
Hérakleitosz töredékeiből66
Összefoglalás: A poliszrendszer kialakulásának kora66
A poliszrendszer virágkora és válsága
A görög-perzsa háborúk (i. e. 492-449)68
Hippokratész: A görögök győzelmének oka71
Az i. e. V. század gazdasági és társadalmi élete72
Hermipposz: Mi honnan jött Ahténba?75
Diodórosz: A metoikoszokról75
Pszeudo-Xenophón: A metoikoszok és rabszolgák75
Diodórosz: Rabszolgák a bányákban76
Az athéni demokrácia fénykora (i. e. V. század közepe)76
Thuküdidész: Periklész az athéni demokráciáról79
A poliszrendszer válsága (i. e. V. század vége - IV. század)79
Xenophón: Telek- és gabonaspekuláció81
A klasszikus kor műveltsége (i. e. V. század) I.
Filozófia, tudomány82
A klasszikus kor műveltsége (i. e. V. század) II.
Irodalom, művészet84
A válság korának műveltsége (i. e. IV. század)87
Összefoglalás: A poliszrendszer virágkora és válsága89
Makedónia és a bellenisztikus birodalmak kora
A Makedón Birodalom felemelkedése (i. e. IV. század közepe)91
Plutarkhosz: Az isszoszi csata93
A hellenisztikus államok és társadalmak (i. e. III-II. század)94
Sztrabón: Alexandria városáról96
A hellenizmus kultúrája97
Összefoglalás: Az ókori görög társadalom fejlődése100
Az ókori Róma
A rabszolgatartó Római Birodalom kialakulása
Itália földje és népei105
Róma kialakulása és története az i. e. V. századig107
Livius: Róma alapítása110
A köztársaság megszilárdulása az i. e. V. században111
Részletek a XII táblás törvényből113
Itália meghódítása (i. e. IV-III. század)114
Polübiosz: Róma- és Karthágó szövetségei i. e. 348-ban117
Az első és a második pun háború (i. e. 264-201)118
Polübiosz: Az első pun háború befejezése121
Livius: Fabius Maximus Cunctator taktikája121
A Földközi-tenger medencéjének meghódítása (i. e. 200-133)122
Livius: Épeirosz kirablása124
A rabszolgatartás uralkodóvá válása124
Cato: A földművelés dicsérete127
Varro: A nagyüzem munkaereje128
Sallustius: A római erkölcsök átalakulása128
Összefoglalás: A rabszolgatartó Római Birodalom kialakulása129
A rabszolgatartó termelési mód virágkora. A császárság megteremtése
A Gracchus testvérek kísérlete a földkérdés megoldására (i. e. 133-122)131
Appianosz: A latifundiumok kialakulása133
Plutarkhosz: Tiberius Gracchus Itália lakóiról133
Plutarkhosz: Gaius Gracchus a néphez fordul133
A köztársaság válságának kiéleződése (i. e. II. század vége - I. század eleje)134
Plutarkhosz: Marius jellemzése136
Appianosz: Sulla diktatúrája136
A rabszolgaság kérdése. Spartacus háborúja (i. e. 74-71)137
Sztrabón: Kilikiai rabszolgakereskedelem159
Diodórosz: A szicíliai rabszolgaháború kezdete)140
Plutarkhos: Spartacus leverése140
A polgárháború és Julius Caesar egyeduralma140
Suetonius: Caesar tervei143
Suetonius: Caesar katonái143
Augustus principatusa (i. e. 31 - i. sz. 14)144
Tacitus: Augustusról148
Augustus önéletrajza (Forrásfeldolgozó óra)148
A római irodalom fejlődése150
Lucretius: A vallásról152
Vergilius: Róma hivatása152
Horatius az arany középútról152
Összefoglalás: A rabszolgatartó társadalom virágkora. A császárság kialakulása153
A császárság kora. A rabszolgatartó társadalom bomlása és bukása
A császárság az I-III. században155
Herodianus: Septimius Severus és a szenátus158
Caracalla 212. évi edictuma159
Gazdaság és társadalom a császárság első századaiban159
Aelius Aristides: Róma gazdagsága164
Columella: A gazda és a colonus164
Plinius: Traianus levele Pliniushoz164
Legfontosabb római mértékek a császárkorban165
A császárkor első századainak szellemi élete166
Plinius: Az irodalmi élet169
Seneca a rabszolgákról170
A provinciák - Pannónia170
A kereszténység kialakulása173
Részletek az újszövetségből176
A rabszolgatartó társadalmi rend válsága177
Constantinusnak a városlakókat helyhez kötő rendelete180
Constantinus türelmi rendelete181
A Nyugatrómai Birodalom és a rabszolgatartó társadalom bukása181
Ammianus Marcellinus: A hunok leírása184
Összefoglalás: A császárság kora. A rabszolgatartó társadalom bomlása és bukása185
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelem I. Történelem I. Történelem I.

A borító enyhén sérült, kopottas.

Állapot:
680 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba