Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.783

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Gyógyítás és erkölcs

Szerző
Lektor

Kiadó: Kairosz Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 304 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN: 963-9568-06-6
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Esküszöm
(...) hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom a következő kötelességeimet: tanáromat, akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. (...) Minden házba a betegek javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár... Tovább

Fülszöveg

Esküszöm
(...) hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom a következő kötelességeimet: tanáromat, akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. (...) Minden házba a betegek javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok, vagy hallok - akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben - nem fogom kifecsegni, hanem megőrzöm. Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek.
De ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője." Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ 7
Bevezetés 11
Történelmi áttekintés
Őskor 23
A primitív emberek élete és küzdelmei 23
Az orvoslás kezdete 24
Őskultúra mai szemmel 25
Ókor 27
Birodalmak, népek, kultúrák, erkölcsök 28
India 29
Kína 31
Egyiptom 34
Héberek, zsidók és az Ószövetségi
Szentírások 36
Mezopotámia 41
Görögország, Hellász (Kr. e. 2200-2000) 43
Ógörög filozófusok 47
Filozófiai alaptételek 49
Az idealizmus fő etikai követelményei 51
A cselekedetek etikai értékeléséről 52
A hippokratészi eskü 58
A Római Birodalom
Újszövetségi Szentírások és Szent Ágoston
tanításai 62
A prekolumbián kori Közép-Amerika 66
Középkor 70
Római jog 70
Bizánc 70
A középkori hűbériség 73
A középkori teológusokról az újabb
elemzések alapján 74
Az egyház tekintélyvesztésének kezdete
és az elvilágiasodás 77
Népvándorlások ideje 82
Az orvostudományi egyetemek 84
Újkor 87
Az újkori filozófusok és tudósok ideológiái 88
A liberális gondolkodás és kritikája 89
A liberális és a hagyományos eszmék harca 91
Az orvos- és természettudományok
evolúciója 93
Az újkor és a darwinizmus 98
Legújabb kor 101
Erkölcsök, ideológiák 102
Az emberi hajlam és az erkölcsök küzdelme 105
Az orvostudomány fejlődésének kezdete 108
Orvos, erkölcs és beteg
Az orvosi etika a második világháború
előtt és után 117
Az 1956 és 1970 közötti évek 121
Az orvosi etika szabadosságának kezdete 123
Rendszerváltás az egészségügy változtatása
nélkül 125
Az 1990-es évek eszmeisége és a valóság 128
A tízparancsolat ma 133
Az orvosi pályaválasztás motivációi 137
Orvosképzés és orvostanhallgatók 140
Orvosavatás, eskütétel 144
Orvosok
Az orvosi kamara és az orvosetikai kódex 150
Orvos és hivatástudat 153
Az orvosok magatartása 155
Orvosok közötti barátságok napjainkban 157
Orvosnők, életek, sorsok, terhek 158
A hit erkölcsi értékei és a gondviselés 161
Önismeret mint érték 164
A jó és a rossz megítélése és a nevelés
következménye 168
Szeretet az orvosi munkában 172
Az erények ereje 174
Szabadság és orvosi munka 175
Az orvosi tekintély és a bizalom 177
Az orvosok öröme és boldogsága 181
Bölcsesség mint tanácsadó erény 183
Az orvos dilemmája 185
Az orvosok megpróbáltatásai 187
Orvos és stressz 192
Az orvosok munkájának változása, értékelése 194
Az orvos joga és kötelessége 195
Professzorok, főorvosok, beosztottak 198
Beosztott orvosok és vezetők 201
Szakmai versengés 202
Orvosi visszásságok 203
Az orvos gyötrődései 205
Az orvosi tevékenység korlátjai 206
Az orvosi eskü értékvesztése 207
Tekintély- és bizalomvesztés 209
Magyarázkodás, panaszkodás, kishitűség 211
Az orvosok magatartását, tevékenységét
ellenőrző szabályok 212
Orvosi tévedések, etikátlanságok és azok
szankciói 214
Az orvosok magatartása kollégáik tévedése
esetén 217
Orvosok, nővérek, asszisztensek, műtősnők 218
Konzíliumok 222
Patológiai megbeszélések, konferenciák 224
Az orvosok adminisztrációs elfoglaltságáról 226
Az orvosok társadalmi jellegű feladatai 227
Műveltségi követelmények 230
Tudományos munka 233
Orvos-beteg kapcsolat 236
Az orvosválasztás gondjairól 238
A „homo páciens" óhajai 240
Igazmondás és betegek iránti felelősség 242
Az orvosi beavatkozás előtti felvilágosítás
és hiányosságai 245
A halál mezsgyéje 247
Súlyos beteg vagy haldokló 247
A megrendítő halál 250
Lelkifurdalások és halálesetek 253
Végső küzdelem a halállal 254
Az orvos és a beteg hozzátartozói 255
Krónikus betegségekben szenvedők és
hozzátartozóik 257
Igaz szeretet vagy csak látszat? 259
Hogyan tovább?
Erkölcsök a harmadik évezred kezdetén 263
Változások jelei az orvosetikai normákban 268
Szakmai és morális magatartási javaslatok 271
Az értékrendvesztés és az orvosetikai válság 276
Utóirat 285
Tények a nyugdíjas orvosok életéről 286
Az öregkor identitási és egyéb jellegű gondjai 288
A nyugdíjasévek megtervezése 289
Az elmúlás elfogadásáról 290
Könyvméltatás, ajánlás 293
Utószó 295
Az írásom okfejtéseit, történelmi adatait
pontosító és a keresztény erkölcsiségemet
teljesebbé tevő idézetek írói és a műveik
jegyzéke 297
Tartalom 301

Pintér József

Pintér József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pintér József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gyógyítás és erkölcs
Állapot:
2.880 Ft
1.440 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Gyógyítás és erkölcs

A borító töredezett.

Állapot:
2.880 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba