Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Gyógyszerészi kémia II.

Szerves rész első fele/Kézirat

Szerkesztő
Kapcsolódó személy

Kiadó: Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Kara
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 380 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 27 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Harmadik javított kiadás. Fekete-fehér ábrákkal. Dr. Kőszegi Dénes egyetemi tanár előadásainak felhasználásával.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


Bevezet é s
A gyógyszerészi kémaiai előadások II. részében azokkal az organikus gyógyszerkészítményekkel foglalkozunk, amelyek a jelenleg érvényben lévő V.Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalosak.... Tovább

Előszó


Bevezet é s
A gyógyszerészi kémaiai előadások II. részében azokkal az organikus gyógyszerkészítményekkel foglalkozunk, amelyek a jelenleg érvényben lévő V.Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalosak. Előadásaink célja ugyanaz mint a szervetlen gyógyszerek tárgyalásánál: a gyógyszerkönyv kémiai részét magyarázni, "kommentálni". Itt is a szokásos kémiai felosztás szerint haladunk. A szerves, vagyis szénvegyületek körébe tartozó gyógyszerek alkalmazása - különösen az utóbbi időben - sokkal gyakoribbá vált, mint a szervetlen gyógyszereké. Mai gyógyszereink nagyobb része szénvegyület Jól mutatja" ezt a következő táblázat:
1. táblázat
Gyógyszerkönyv Megj elenésé-nek éve Szervetlen készitm.sz. Szerves kész.sz.: Cikkelyek száma
Ph. Hgl. 1871 62 " 29 91
Ph. HglI. 1888 ' 89 47 136
Ph. HglII. 1912 90 66 156
Ph. HgXV. 1934 65 101 166
Ph. HgV. 1953 105 229 334
?z organikus gyógyszereket vázukat alkotó szénváz alapján osztályozva fogjuk tárgyalni. Beosztásukat szemlélteti a 2. táblázat:
/táblázatot l.köv.old./
A vegyületeket alkotó szénváz hidrogénatomjait más elemivagy összetett gyökökkel kicserélve származékokat nyerünk. Ezek mindegyike azonos vagy hasonló tulajdonságú vegyület-tipust alkot, sajátságaikat a bennük előforduló jellegzetes csoport szabja meg s ezt a szénváz-jellege csak kisebb-nagyobb mértékben módositja. E csoportokat funkcionális csoportokban nevezzük. Gyógyszerészi kémiai szempontból fon-tosabb tipusokat a harmadik táblázatban foglaljuk össze. /Lásd 3. old.-on/. Vissza

Tartalom


»
TARTALOMJEGYZÉK
\ i
Oldal
BEVEZETÉS RÉSZLETES RÉSZ
1. Szénhidrogének 8
Aether petrolei 10
Benzinum petrolei 11
Paraffin, liqu 14
Paraffin, sol.'¦ 1?
Vaselin.alb 18
Vaselin.f lav 19"
Naphtalan. liqu.
2-.- Alkilhalopenidek 21
Aether chlorat
'Chloroform 24
Chloroform. ad narc 29
Iodoform
Carbon.tetrachlor.
Trichloraethylen.
Tetrachloraethylen
Spirit.concentratiss. 39
Alcohol abs.
Alcohol cetylic
Alcohol trichlorisobutylic.
Glycerinum
4. Anorganikus észterek
Ammon.bitumensulf. 56
Amylium nitros
Nitroglycerin.sol.
Natr.laurylsulfuric.
5. Éterek ' 65
Aether
Aether ad narc. •
6. Merkaptánok
Bimercapro.1, •
Oldal
7. Aminők » 74
Acetyldiolin.brom. 75
Triaethanolamin. 78
Benzalkon.ehlor-«, 80
8. Metallo:! dok vegyületei 86
Jíatr.methylarson. 86
/ • ' " v ^ a aaBB
9. Aldehidek 90
Formaldehyd.sol. 90
Hexainethylentetramin 95
Hexaeitramiru 9-6
Paraldehyd. 98
Qliloi?al ®liycLp © •©b©®«®®®®®®®®®®®®»®®®®®®®«®©®©•••••• * 10 X
Ketonok«• e®®*.«®®®©®®®®®*®.®.®®®®®®®®.®.••••.•••••• 104-
.Acetonum ••»••••••»»«•••« • 104
] í * Sz énhi drát ok©.a©®®®®®®®®©®©®.®®®®®®®®®®©®®.®.® 107
a/ Mono s z ac charidok © ®®®®®®®®®®®®®®0©®©.®® 107
glucosuhu e©©®®©©®©®®©©®®©®®®®®®®®©®"®«®®®®®«®®®® 110
b / 0 ligo s z ac cíxaxa dok ® e®®«®®«®®©©©©©©®®®®®©©®®®®®®®® 115
Saccharos* ©©©©©©©©©©oo©©©©»©©©©©®®©®®®®®®®®®®®® 117
3j3.C"bOSl^lIB. @ e © © © 0 0 O © o,0 O © ® • © O o * © 0 © O O ö © © ® ® © • ®«® • ® ® • ® ® 121
^ / c.b;ari dok © ©e.©®®®®©®©®®®©®©®©®®©®®®.®©®®® 125
Arnylum ©o®©©oe>0©ooo®©oo©oooo0®Qoo0©oo©®®®®®®®«®®® 12 5
Amylum Ixcjix» © ©oo©©©©©©©©»©©©©©©©©©©®®®®®®®®®®®® 127
GOSBipi^XUl« ©©®®®®®©000©O©O©OOO"OOO©09©«©®®«©®®®®®® 128
&0 11.0 dJ,llHl e •»0»&©00®0®®O©0O©©O®O©®©0®©©®©©®®®©®®® 129
Methy 1cellulos-. ©«©»©oo©©®"©®®»®«®®®®®®®®®®®®®®®® 130
Heparxn©soltxb© 0©®®®®©®®®©©©®©®«®®®®©••••••••••• 131
'-2 "ap~b ons ayak. i/®®®©®®®®®®.®®©®*® •©•©.«••¦•••••©.¦•¦_••• 13^-
.cid©acetic©conc© 0©©©®©©®©©©®©©®©®®©®®®®®®©®®®®®®® 134-
-C jLd © ac ©í^ilc ® dl 1® ©©0©©©0®a00©0©®®©®o®c®®®®®©®©®®®®® 137
®py-i-oIx^xí©t?©c°t?® ®0®0©©o©o©©©©o0o©®®«®®®®®©##®®« 137
«acet©C3?ys"te® ©o©©©©©©®©©©©©®©©©©®®®®©®®©®»®®®®® 138
»ac®0©s®®©©©000©o«©c»o©®©"©®®®©©©e®®»©®®®®® 140
¦ ITJJHIdtiiii ac©"!*® o©®©®©®®©©©©©®©©©©©©©©«®©©®©©®»©©®®®® 141
leid®t ricklor acet® ©.© ©©©©©©©oo®©©©©.••©•••©*¦¦•• 14-3
©ö®©®©©©®©®©©«©®©«®®®©®©©©®©©©«®®®®®®«®®** 14* 5
icxd.olextx© ©©o©©©©©©©©®«©©©©©®©®®©®®®©©®®©®®®«®®®© 146
errura oxalic. oxydul. 148
13. Észterek 150
Aether acetieus. 151
b/ gslrok, zsiros olajok 152
Zsiradékok kémiai tulajdonságai 155
Zsiradékok vizsgálata 156
Adeps. suillus 158
Butyrum cacao eo 159
Sebum w.« •••••••••.•••••• 160
Oleum helianthi 161
Oleum jecoris asal 162
Oleum sesami 163
Oleum lini 165
Oleum ricini 166
c/ Viaszok 167
Adeps lanae 167
'Cera f lava » 9 • 168
Cera alba ©.« ©.o «.# ••»•••• ••• 170
Cetaceum 170
d/ Mesterséges kenőcsalapanyagok 172
Polyoxaethen. -I5OO 172
Polyoxaethen.stearinic. 174
Sorboxaethen.stearinic. » » <• 175
14« Oxikarb Q nsaval? «.o.©.® ® 177
Acidum lactic. «o.® © « »• 177
Calcium lacticum o 181
Acid, tartaric. 183
Kal. bitart. 188
Kal. natr. tartaric. 189
Stib» kal• tart. »« » » «» « «« «* 191
Acid, citric. 196
Natr. citric. 199
Natr. citric, acid. 200
Calc. gluconic 201
15. Aminosavszarmazekok 204
Betain.HCl 206
Methadon.HCl 207
16. ffehérjeszármazékok 210
Ge latina 8.1D3.«
Argent, col. 216
Argent, prot. ' 218
Ferrum. albumin. 221
Albumen tannic. 223
Casein 224
17. Szensavs zarmazekok 225
a/ Uretanok 225
tTrethanum 226
Carbamylcholin. chlor 228
b/ Karbamldszarmazekok 230
Carbamid 230
Bromacetocarbamid. 232
Bromvalerocarbamid 234
c/ Barbitursav-szarmazekok 236
Barbi turalum 237
Barbituralnatrium® «. 242
Phenob arb i t ura lum 244
Phenobarbituralnatrium 246
¦ Butobarbituralum 247
Amylbarbituralum. 249
Hex barbituralum „. 250
Hexo^barbituralnatrium 252
Allylbarbituralum 253
d/ Hidantoinszärmazekok® 255
Diphentoinaatr. * 255
AROMAS VEGYÜLETEK
1. Aromas szenb-idrogenek. » «.«.» ¦ 259
R-benzol .e©®®®®«®®©®©®®®®©®©«©.®.®®®®® 2 59
R«=toluol. se.»®®®.®.®®® ®®©.®»®»®«.® 260
2. Arilhalogenldek 260
Chlorphenan. 261
3. Phenolok.a®®®®©®©®«»®« ®.©.®*©«®©©.®®.®.263 Phenölum 263
Phenolum liquefacfc. » ©eeo.®.»®® e
Kresolum crudum.
Kresolum pur.
Thymo lum .»•».••»• Resorcin. »®®®®®®«®® Hexylresorcin© Hydrochinon. . ® ® •«© • Pyrogallolum®
Naphtho lumf ß
®®S00OOOOO0O«©©©®©©©O«®««0e© © 00 W®®®»©«1©©©©«©®®»®®©®®®®©®'
0 »®0M0OeßM0®eM0®M«iM»«»i
©©©•©ooeooeoe®©©®®®©®®*®«®*® ©«©©•©¦O©©®©©©®®®©®©®®®®®®®®1
268 269 272 273 277 280 283 28-6 288
4. Kátránykészitmények 290
Pix Fagi »•••• 290
Pix Juniperi 293
5. Aromás aminők származékai 294
Acetanilidum 295
Phenacetin 298
Neostigmin.bromat. 302
Neostigmin.methylsulf 305
Pro guani 1. HC1 306
6. Aromás aldehidek 308
Benzaldehydum 308
Vanillinum 313
7. Aromás karbonsavak és származékaik 317
Acid, benzoic. 317
Natr. benzoic 320
Benzyl, benzoic. 322
8. Aromás oxikarbonsavak és származékaik 325
Acid, salicylic 326
Natr. salicylic 329
Methyl, salicylic. * 331
Phenyl. salicylic • 333
Acid, acetylsalicylic '336
Acid, paraaminosalicylic. ; ± 339
Natr. paraaminosalicylic. i .i 342
Methyl.paraoxybenzoic. 343
Acid, tannic. 346
9. Aminokarbonsavszármazékok 348
Norc.ain. " 349
Procain. hydrochlor 351
Tetracain.hydrochlor. 353
10. Szulfensavszármazékok 355
Kai. guajacolsulfon i 355
Chlorogen. 358
Saccharimid. 360
b/ Szulfonamidok 364
Sulf anilamidum 3&5
Sulf aguani dinum 3 68
Sulfamethyl-pyrimidinum 37'1
Sulfa-4,6 - Dime thylpyrimi dinum 373
Sulfathiazolum 375
Siilf amethylthiazolum» 378
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gyógyszerészi kémia II. Gyógyszerészi kémia II. Gyógyszerészi kémia II. Gyógyszerészi kémia II. Gyógyszerészi kémia II. Gyógyszerészi kémia II. Gyógyszerészi kémia II. Gyógyszerészi kémia II.

A borító, a lapélek és több lap foltos. Az első kötéstáblára az eredeti borító egy része vissza van ragasztva. Néhány lap javított. A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba