Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.033

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Nagy képes világtörténet I-XII.

A kelet ókori népeinek története/A görögök története a római hódítás koráig/A rómaiak története/A népvándorlás kora - Az iszlám/A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora/A középkori intézmények bomlása és a renaissance/A reformatio kora/Az ellenreformatio kora/Az absolutizmus kora/A forradalom és Napoleon kora/A reformok kora/Korunk állami és társadalmi alkotásai

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda-Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 7.798 oldal
Sorozatcím: Nagy Képes Világtörténet
Kötetszám: 1-12
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fényképekkel, illusztrációkkal, kihajtható mellékletekkel gazdagon illusztrálva. Készült a Franklin-Társulat nyomdájában.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A világtörténet az emberiség fejlődésének története. Az a folytonosság, mely a jelent összeköti nemünk legtávolabbi multjával, és alapját veti a jövendőnek. Lépésről-lépésre megtanítva arra, mit... Tovább

Előszó

A világtörténet az emberiség fejlődésének története. Az a folytonosság, mely a jelent összeköti nemünk legtávolabbi multjával, és alapját veti a jövendőnek. Lépésről-lépésre megtanítva arra, mit köszönünk az elődöknek, rég kiveszett emberöltőknek, útmutatással szolgál arra is, mivel tartozunk még meg sem született nemzedékeknek. Mert a mint a természet életének legfőbb törvénye az, hogy erő el nem vész, csak átalakul, úgy élvezi minden későbbi kor az előbbiek erkölcsi és szellemi fáradozásának gyümölcsét, úgy bűnhődik, ugyanazon törvény szerin t, az ősök vétkeiért és mulasztásaiért.
Szép és költői volt a classikus világ felfogása, mely az emberiség bölcsője köré helyezte az aranykort. Mély értelmű a bibliai hagyomány, mely a paradicsom kertjében látta az első emberpár hazáját, honnét Isten haragja űzte ki és tette "e munkás világbele". Talán még elragadóbb a mult század bölcselkedőinek álma, hogy az emberiség a felvilágosodás útján ellenállhatatlanul halad a boldogság és tökéletesedés magasztos czéljai felé. Vissza

Tartalom

I.: A KELET ÓKORI NÉPEINEK TÖRTÉNETE
Egyiptom a nomádok betöréséig
Az ős Egyiptom3
Memphisi korszak45
Thebaei korszak88
Előázsia az egyiptomi uralom ideje előtt és alatt
Kháldea119
Egyiptom hódításai
A nagy tengeri népvándorlás és a huszadik dynasita219
Az Assyriai Birodalom és a keleti világ a szargonidák uralomra jutásáig
Az első Assyr királyság. A zsidók Kánaán földjén279
A zsidó királyság301
A második assyriai birodalom Szargon trónraléptéig334
A szargonidák
A szargonidák és a keleti világ Kyros trónraléptéig
Ázsia a Szargonidák idejében421
A keleti világ a méd birodalom idejében444
Perzsa hódítás482
A perzsa birodalom hanyatlása és bukása520
A régi kelet világ a makedon hódítás pillanatában
India589
II.: A GÖRÖGÖK TÖRTÉNETE A RÓMAI HÓDÍTÁS KORÁIG
Előszó a II. kötethez
Tartalomjegyzék
Képek jegyéke
A görögök története a perzsa háborúkig
Bevezetés. Görögország földrajzának áttekintése3
A görögök története a dór vándorlás koráig
A görögök eredete, őshazája, vándorlása; törzseik legrégibb megoszlása. Nyelvjárások12
Legrégibb törzsszerkezet, állami és jogi rend. Ősvallás és legrégibb kultúra16
A keleti befolyás kora. A mykenei kultúra és elterjedése. A görög gyarmatosítás31
Görögország története a nemesi államszervezet korában
A hegyi törzsek betörése és terjeszkedése. A középkori görög állam46
A görög középkor művelődési viszonyai67
A görög államok a nyolczadik században. Gyarmatosítás a nyolczadik és hetedik században92
A nemzeti egység kifejlődésétől a perzsa háborúkig
A hetedik század új mozgalmai az állam és a társadalom terén102
A hetedik század művelődési viszonyai121
A tyrannis és Solon. A lydiai birodalom133
A szent háború. Az utolsó gyarmatosítások160
Szellemi fejlődés a hatodik században. Theologia és bölcselkedés166
A perzsa birodalom. Sparta és peloponnesosi szövetség élén. Peisistratos és kora181
A tyrannosok bukása. Kleisthenes és az athéni demokratia191
Alsó-Italia és Sicilia a perzsa háborúkig197
A perzsa háborúktól a Makedon korig
A perzsa háborúktól a peloponnesosi háborúig
A szabadságharczok205
A demokratia230
A hatalmak egyensúlya244
Gazdasági viszonyok a perzsa háborúk után259
A pelophonnesosi háborúktól a makedon korig
A pelophonnesosi háború275
A költészet és művészet virágkora. A tudomány fejlődése. Felvilágosodás és reakczió. Sokrates. A tömeguralom.296
A siciliai hadjárat és az athéni demokratia bukása327
Sparta fennhatóságának kora356
A katonai monarchia Siciliában és a Fekete-tenger mellékén379
A demokratia újraébredésének és Theba fönnhatóságának kora387
A nagyhatalmak bomlásának kora408
Gazdasági viszonyok a peloponnesosi háború után. Közigazgatás. Pénzügy és hadügy418
A makedon kor története
Görögország és Makedonia története Nagy-Sándorig
Makedonia és Görögország a szent háború végéig439
Görögország, Sicilia és Alsó-Italia a hellén szövetség megalakulásáig455
A negyedik század szellemi müveltsége479
A görög-makedoniai államrendszerek kroa
Ázsia meghódítása519
Alexandros utódainak (a diadochosoknak) kora551
Az epigonok kora568
A nyugati görögség története Alexandros halálától a római korig588
A görög-makedoniai államrendszerek korának gazdasági és művelődési viszonyai596
Időmutató640
Név- és tárgymutató652
Végszó689
III.: A RÓMAIAK TÖRTÉNETE
Előszó a III. kötethez
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Róma keletkezésétől Itália meghódításáig
Bevezetés
Róma helyzete és a római birodalom fokozatos kiterjedése3
Néprajzi viszonyok8
Róma a királyok alatt
A legrégibb mondák. Róma hét királya23
Róma alkotmánya a királyok alatt és Servius reformjai39
A patriciusok és plebeiusok osztályharcza
A néptribunatus. A volscusokkal és aequusokkal vívott harczok47
A decemviratus. Veii elfoglalása56
Gallus pusztítások. A lex Licinia. A latin háború67
Itália egyesítése Róma fenhatósága alatt
A samnitok és a Dél-itáliai görög városok. Pyrrhos legyőzése82
Politikai és műveltségi állapotok a köztársaság első két századában97
Róma hódításai a Földközi-tenger körül
A pún háborúk kora a zámai csatáig
Az első pún háború111
Róma és Carthago terjeszkedése a második pún háború előtt123
A második pún háború137
Zámától Numantiáig
Rómaiak és görögök egymással szemben. Makedoniai háború. Hellas felszabadítása160
Róma hatalmának kiterjedése a Földközi-tenger környékén170
Politikai és műveltségi állapotok a köztársaság harmadik és negyedik századában187
Forradalmak és polgárháborúk. A császárság megalapítása
Tiberius Gracchustól Sulla haláláig
A Gracchus-testvérek reformjai205
Jugurtha. A cimberek és teutonok. Az itáliaiak forradalma217
Háború Mithridatessel és Sulla dictaturája234
Sulla halálától az első triumviratusig
A provinciák állapota. Pompeius Magnus254
A Catilina-féle összeesküvés. Pompetius hazatérése275
Az első triumviratus. Gallia meghódítása. Crassus halála289
A katonai monarchia megalapítása
Pompeius állásfoglalása Caesar ellen310
Caesar győzelmei, uralma és halála324
A második triumviratus348
Irodalom és művészet a köztársaság utolsó századában373
A Római Császárság kezdetétől Marcus Aurelius haláláig
A Julius-Claudius családból származó császárok
Augusztus uralma396
Tiberius és Gaius uralma430
Claudius és Nero uralma450
A császári hatalom fénykora
A négy császár-év. Róma újabb hódításai. A zsidó háború468
A Flaviusok, Nerva, Traianus és Hadrianus uralma486
Az Antoniusok uralma527
Commodus uralmától a Római Birodalom kettéoszlásáig
A birodalom hanyatlása és helyreállítása
Commodus uralmától Diocletianus trónraléptéig545
Diocletianus és Nagy Constantinus kora578
A nyugatrómai birodalom hanyatlása
A Constantinus- és valentinianus-család. Nagy Theodosius uralma598
Időmutató618
Név- és tárgymutató658
IV.: A népvándorlás kora/Az iszlám
Előszó
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A népvándorlás kora
Az őskor3
Kelták
Nyugateurópai kelták27
Középeurópai kelták32
A kelták társadalma37
Thrákok
Az agathyrsek és géták45
A dákok46
Dacia meghódítása57
Germánok
A germán hőskor67
A Tacitus korabeli Germánia73
A germánok és a római birodalom82
A rómaiasodó germánok115
A gótok és a nyugati-római birodalom bukása136
A római császárság szervezete183
A kereszténység196
A vandalok országa218
A nyugati gótok országa226
A keleti gótok országa241
A burgundok országa272
A longobárdok országa276
Az angolszászok országa298
A frankok országa312
A germánok térítése és a frank egyház332
Nagy Károly és öröksége345
Egyház és közművelődés370
Hunnok
A hunnok első viszontagságai401
Attila és a kelet-római birodalom407
A hunn király szállása412
A hunn államszervezete421
A galliai hadjárat424
Az itáliai hadjárat435
Attila halála439
Hunnország bukása441
Avarok
Az avar honfoglalás446
A Duna-Száva közének elfoglalása452
Hadjáratok az Al-Dunán456
A birodalom támadó hadműveletei460
Az avar államszervezet465
Baján utódai470
Konstantinápoly ostroma474
A szláv sorompók480
Avarország hanyatlása482
A kereszténység és az avarok485
Avarország bukása487
Szlávok
A szlávok neve és eloszlása497
Az orosz szlávok501
A bolgár szlávok506
A szerb szlávok509
A horvát szlávok512
A karantán szlávok514
A lengyel szlávok515
Az elbei szlávok518
A cseh szlávok520
A morva szlávok524
Magyarok
A magyar őshazája531
Lebedia és Etelköz535
Ősműveltség544
A honfoglalás mondája549
A letelepedés555
A kelet-római birodalom
Byzanczi császárok az V-X. században562
AZ ISZLÁM AZ OMAJJÁDOK BUKÁSÁIG
Az arabok az iszlám előtt583
Mohammed próféta és az iszlám kezdetei593
Az iszlám603
A nagy első khalifa610
A szekták - Az Omajjád kihalifaság jelleme633
Az Omajjád khalifák547
Segédirodalom679
Név- és tárgymutató680
V.: A HŰBÉRISÉG ÉS A KERESZTES HADJÁRATOK KORA
Bevezetés3
A modern államok megalakulása
A német birodalom megalakulása15
A római német császárság felállítása34
A római német császárság fénykora58
A pápaság felemelkedése72
A pápaság és császárság első küzdelme. Investitura harcz82
Francziaország megalakulása113
Angolország megalakulsáa130
A szláv államok és Magyarország megalakulása153
Magyarország. Akereszténység és királyság megalapítása és megszilárdítása179
A keresztes hadjáratok
A hűbérség219
Az iszlám államai és a görög császárság238
Első keresztes hadjárat264
Második és harmadik keresztes hadjárat291
A görög császárság a XII. században. A negyedik keresztes hadjárat308
Keresztes hadjáratok a XIII. században321
Nyugoti keresztes hadjáratok. A spanyol királyságok megalakulása332
A pápaság és a császárság küzdelme
Welfek és Staufok353
A pápaság és a császárság második küzdelme368
A pápaság a hatalom tetőpontján. III. Incze406
Németország és Olaszország a XIII. század elején430
A pápaság és császárság harmadik küzdelme. A császárság bukása447
Európa főbb államai a XII. és XIII. században
A franczia királyság felemelkedése467
Az angol alkotmány kezdete500
Magyarország László és Kálmán korában532
Küzdelmek a görög császársággal563
A rendi alkotmány kezdete594
A mongol invasio621
Név- és tárgymutató543
VI.: A KÖZÉPKORI INTÉZMÉNYEK BOMLÁSA ÉS A RENAISSANCE
Előszó
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Bevezetés
Az egyház és a pápaság
A kanonisták és a legisták. Arab befolyás. A világiak tudományos haladása. Nemzeti irodalmak keletkezése3
Az egyház és a nemzeti királyságok. I. Eduárd és az angol egyház. VIII. Bonifácz és Szép Fülöp. A pápák Avignonban. A templariusok19
Irodalmi harcz a pápaság ellen. Minoriták. Bajor Lajos. Rhensei határozatok. IV. Károly48
A schisma. Wiklef és Husz. Törekvések az egyesítésre. A conciliumok (Pisa, Konstanz, Basel, d'Ailly Péter, Gerson János68
A császárság
A dynatikus politika. Habsburg Rudolf és Ottokár. A habsburgi házi politika kezdetei111
A császár és a választófejedelmek. Bajor Lajos. IV. Károly. Az aranybulla128
Fejedelmi és városi szövetségek. Venczel. Zsigmond. III. Frigyes151
Reformkisérletek a birodalmi egység helyreállítására. Birodalmi törvényszék, hadsereg, adó. Miksa császár177
A hűbériség bomlása
Az olasz köztársaságok. Firenze. Velencze. Genova. Milano197
Az Anjouk Nápolyban. Guelf párt. A franczia és a magyar párt harczai. Az aragonok Szicziliában. A franczia és magyar párt harczai. Az aragonok Szicziliában. A ghibellinek 220
Nemzeti és politikai ellentét Felső-Olaszországban. Politika egyensúly. Mediciek, Sforzák, Aragonok235
Hűbérellenes mozgalmak Németországban. A parasztok. Svájcz és a ditmarsok. A városok. Hanza és a sváb szövetség. Tanács és czéhek253
Hűbérellenes mozgalmak Francziaországban. A városok, különösen Páris (Etienne Marcel). A flandriai városok (Artevelde). A parlament mint főtörvényszék. A jobbágyság (Jacquerie)281
Hűbérellenes mozgalom Angliában. Az Eduardok reformjai. A városok a parlamentben. A jobbágyság294
Az angol-franczia százéves háború. A puskapor feltalálása és következményei. A franczia lovasság megsemmisülése (Crécy, Maupertuis, Azincourt). A fekete herczeg. Bertrand deu Guesclin. V. Henrik. A franczia nemzeti szellem ébredése307
A burgundi herczegség fejlődése és bukása. Harcz a svájcziakkal. Jó Fülöp. Merész Károly. Összeköttetése a Habsburgokkal328
A franczia állam központosítása. Állandó katonaság. A főnemesség elnyomatása, kiirtása. Polgári tisztviselők. Adórendszer. VII. Károly, XI. Lajos345
Az angol hűbéres főnemesség bukása. A fehér és piros rózsa harcza. VII. Henrik356
Spanyolország egyesülése. A mórok kiűzése. A király és a városok egyesülése a főnemesek ellen. A katholikus királyok. Az inquisitio370
Skandinávia. Lengyelország, Litvánia egyesítése és megtérítése. Király és nemesség. Jagellók392
A hódításon alapuló korlátlan török monarchia. A görög birodalom megszünése. Bajazet és Timur. A mongol birodalmak Európában és Ázsiában. II. Mohammed. Konstantinápoly elfoglalása és a görög műveltség elszélesedése413
A renaissance kezdete
Az ó-kori irodalom feléledése. A humanisták és könyvnyomtatás. Aeneas Sylvius. A humanismus441
Az antik hatás a művészetre456
A classikus műveltség hatása az egyházra és a politikára. A pápaság elvilágiasodása (IV. Sixtus, VI. Sándor). Olaszország az idegen hódítások czélja470
A nagy fölfedezések kezdete. Columbus485
Magyarország fénykora és hanyatlása
A Árpád-ház kihalta és az interregnum499
A királyi hatalom emelkedése az Anjouk alatt518
A rendi alkotmány kialakulása544
A királyi hatalom hanyatlása577
Mátyás király600
A Jagellók. Magyarország bukása627
Név- és tárgymutató655
VII.: A REFORMATIO KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Bevezetés
Az újkort bevezető mozgalmak
Az európai hatalmasságok küzdelmei Olaszországban:
Olaszország állapota. XII. Lajos. A bloisi béke9
A pápaság. Cesare Borgia. Velencze és a cambrayi liga18
A szent liga. Háború a francziák ellen36
Háború Milano birtokáért40
Macchiavelli48
Küzdelem a császári koronáért:
A Habsburgok és Valois-k ellentét. V. Károly birodalma52
I. Károly trónralépése Spanyolországban65
I. Ferencz és Francziaország76
Első itáliai háború. Páviai csata. Madridi béke83
Róma kizsákmányolása (Sacco di Roma)92
Második háború V. Károly és I. Ferencz közt. Spanyol hegemonia Itáliában98
A török császárság főemelkedése:
A birodalom terjeszkedése. Hódító Muhammed. Bajazet és Szelim103
II. Szulimán. A török birodalom fénykora115
A reformatio kora
Luther reformatiója:
Az egyházi viszonyok és az irodalom. A közállapotok bomlása123
Egyházi viszonyok129
A humanismus hatása az egyházra. Tudományos oppositio135
Az irodalmi renaissance méltatása. Az Utópia142
Luther fellépése150
Luther Márton163
V. Károly és Luther167
Bibliafordítás. Luther a forradalom ellen176
Uj egyházi és iskolai szervezet184
A nagy parasztháború és az anabaptisták192
A svájczi reformatio:
A svájczi reformatio indokai és jelleme206
Zwingli Urik207
A svájczi reform terjedése209
Vita az úrvacsora fölött212
A német és svájczi reformatio egyesítésének megkisértése. Marburgi vitatkozás214
Zwingli bukása és halála217
V. Károly és a protestánsok:
V. Károly politikája219
Luther tanainak terjedése226
Első szövetségek vallásos joga232
Az ágostai országgyűlés és hitvallás236
A schmalkaldi szövetség240
V. Károly és II. Szulejmán246
V. Károly és I. Ferencz és negyedik háborúja248
V. Károly egyházi politikája. A concilium és a protestánsok251
V. Károly diadala és bukása:
A schmalkaldi háború262
Az interim270
Szász Móricz. A cszászár megaláztatása274
V. Károly lemondása és halála281
A skandináv országok reformatiója:
A skandináv országok285
Wasa Gusztáv. A reformatio Svédországban287
A reformatio Dániában és Norvégiában292
A hitújítás Angliában:
Anglia közállapotai a XVI. század elején297
VIII. Henrik uralkodása. Az angol nemzeti egyház kezdetei302
VI. Eduárd uralkodása. Az angol reformatio313
Mária királynő. A katholikus reactió318
Erzsébet trónralépése. Az angol egyház megalapítása323
Kálvin reformja:
A franczia reformatio kezdetei327
Kálvin János: A keresztyén hit tanítása330
Kálvin Genfben. Egyházi rendszerének kifejtése. Genf mint vallásos központ338
A franczia reformatio. Hugonották344
A skót feromatio. Knox János346
A németalföldi reformatió349
A reformatio Magyarországon. Dévai Biró Mátyás352
Az unitáriusok354
A katholikus egyház reforja:
A pápai udvar reformja355
Az egyház reformja Spanyolországban366
Az új szerzetes rendek. Loyola Ignácz368
Jézus társaságának szabályai376
A jezsuita rend szervezete378
A trienti zsinat378
Az inquisitio és az index387
A felfedezések és a térítés:
A portugall foglalás. Albuquerque390
A spanyolok Amerikában. Cortez Pizarro395
A spanyol gyarmatok berendezése422
A térítés Kelet-Ázsiában:
Xavéri Szent Ferencz428
Keleti Európa a refomratio korában
Keleti Európa a reformatio korában
Magyarország a mohácsi vész után
Az ország végleges mgoszlása
A török háború
A szláv országok
A korszak szellemi fejlődése
Szellemi mozgalom:
A változás okai527
Az állam528
A polgárság. Gazdasági átalakulás. A tőke530
Vallásos élet533
Művészet534
A humanizmus és a nemzeti irodalmak542
A természettudomány545
A művelt társadalom550
Az egyén és az erkölcs551
Nemzetség táblák553
Név- és tárgymutató559
VIII.: AZ ELLENREFORMATIO KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A spanyol hegemonia kora
Spanyolország II. Fülöp korában:
A nemzet jelleme3
II. Fülöp és kormánya6
Harcz a protestánsok és a mórok ellen13
Don Carlos26
Spanyolország és az iszlám. A lepantói csata26
Fülöp és Aragonia32
Portugallia elfoglalása37
Pénzügy és hadügy43
A spanyol birodalom belviszonyai49
Olaszország és spanyol túlsúly korában:
Közállapotok57
A spanyol birtokok58
Az egyházi állam. Firencze és Genua60
Velencze és Savoya70
Az olasz műveletség75
Spanyolország és Németalföld:
A németalföldi kormány78
Alkotmányos és vallásos zavarok79
Alba koránya. A rémuralom90
A gazdasági elnyomás. A tengeri gueuxök96
A németalföldi szabadságharcz. A genti béke103
Don Juan105
Farnesse Sándor: A Németalföld kettészakadása108
A reformatio diadala Angliában és Skótországban:
Anglia és Skótország európai helyzete117
Erzsébet és tanácsosai119
A társadalmi és gazdasági átalalukás. A hajózás fejlődése125
Erzsébet és a parlament133
Az életmód és műveltség136
Irország meghódítása138
Stuart Mária és a skótok141
Stuart Mária tragédiája151
A franczia vallásos- és polgárháborúk:
Az udvari és felekezeti pártok171
A vallásháborúk186
A vérnász. Sz. Bertalan éje197
A negyedik polgárháború205
A katholikusok szervezkedése: a liga210
A döntés évei:
Nyugoti Európa egysége216
A győzhetetlen armada219
A döntés Franzaországban. IV. Henrik trónralépése s diadala227
A nantesi edictum246
Németalföld:
Az egyesült tartományok szervezkedése. Orániai Móricz249
Gazdasági fejlődés255
Földrajzi és csillagászati felfedezések260
A katholikus Németalföldi állapota263
A háború folytatása és befejezése265
A harminczéves háború kora
Németország az ellenreformatio korában:
Közállapotok275
A vallás ügye és a császárok281
A protestáns felekezetek küzdelme286
Az ellenreformáció Németországban292
Az ellenreformáció Ausztriában és Csehországban303
Bajor Miksa. Az unió és a liga305
Lengyelország és Oroszország:
Báthory István308
Trónviszályok Oroszországban. A Demetriusok320
Magyarország. Erdély és a török:
A Báthoryak Erdélyben324
A hosszú háború328
A háború folytatása. Erdély pusztulása. Mihály vajda338
Magyarország belső állapotai:
Alkotmányos viszonyok. Az országgyűlés350
Igazságszolgáltatás és hadügy. A megye354
Erdély alkotmányos viszonyai357
A török hódoltság364
A jobbágyság371
A felekezeti viszonyok. Bocskay István felkelése. A rendi alkotmány biztosítása:
A reformatio terjedése Magyarországon375
A reformatio Erdélyben379
Az ellenreformatio kezdetei384
A szabadságharcz387
A bécsi béke392
Török béke. Bocskay halála396
Testvérharcz a Habsburg-házban. Az 1608-iki országgyűlés398
Erdély. A felséglevél404
Báthory Gábor és Bethlen Gábor407
Az örökösödés kérdése. II. Ferdinánd megválasztása. A rendi alkotmány kiépítése411
A harminczéves háború a svéd beavatkozásig:
A cseh felkelés414
A téli királyság417
Az osztrák monarchia megalapítása426
A pfalzi háború. Wallenstein és a dán beavatkozás436
A restitutio edictuma. Wallenstein bukása451
Svéd a franczia beavatkozás. Westfáliai béke
A franczia politika befolyása455
Svédország. Gusztáv Adolf és hadjárata458
Wallenstein katastrophája476
A franczia háború482
A westfáliai béke498
Az absolut királyság megalapítása Francziaországban és a parlamentaris alkotmány győzelme Angliában
IV. Henrik és Richelieu kora:
A személyes kormány507
A korlátlan királyi hatalom megalapítása510
Gazdasági és pénzügyi viszonyok512
Hadi szervezkedés. Külső politika517
A politikai utópia. IV. Henrik halála521
A reactio525
Richelieu kormánya529
A franczia hegemonia és a királyi absolutismus megalapítása:
Spanyolország belső viszonyai543
Az olasz ügyek. Veltlin és Mantua. Németalföldi háború550
Richelieu közbelépése. A spanyol birodalom felbomlása554
A háború befejzése559
A pyrenaei béke564
Mazarin belső kormányzata. A fronde566
A Stuartok és az angol alkotmány:
Erzsébet utolsó évei574
I. Jakab uralkodása. Politikai rendszere576
A parlament és a presbyteriánusok ellenhatása586
Ír és skót ügyek. A királyság tekintélyének bukása597
A polgárháború:
A király és a nemzet605
A hosszú parlament és Cromwell Olivér510
A vallásos és demokratikus mozgalom diadala. Károly kivégeztetése614
Az angol köztársaság és a protectoratus:
Állam és egyház627
A köztársaság629
Irország és Skótország meghódítása631
A tengeri hatalom megalapítása. Háború Hollandiával és Spanyolországgal634
A protectoratus637
Függelék: A somlyai Báthoryak fejedelmi családjának nemzedék rende647
Név- és tárgymutató648
IX.: AZ ABSOLUTIZMUS KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A XVII. század szellemi mozgalma
A tekintély és az igazság3
Giordano Bruno, Galilei és Verulami Bacon6
A mathematika. A gregorianus naptár. Descartes, Hobbes és Spinoza9
Bossuet és tana20
A tudós világ. Leibnitz. Az irodalom23
A társadalom47
A nagyhatalmak alakulása. Az állami élet kifejlése
XIV. Lajos kora. Az állami hatalom mindenhatósága:
XIV. Lajos trónralépése57
A ministerium. Fouquet, Colbert és Louvois61
XIV. Lajos és udvara78
A jansenismus és a jezsuiták. A Port Royal92
A gallikán egyház szervezése. Bossuet97
A nantesi edictum visszavonása99
Az irodalom és művészet103
Francziaország hegemoniája:
XIV. Lajos és Európa112
A devolutiós háború113
A hollandus háború115
A réuniók. XIV. Lajos erőszakossága123
A pfalzi háború. A tengeri hegemonia129
Hollandia fénykora:
Alkotmányos és vallásos küzdelmek136
A köztársaság szárazföldi és tengeri politikája141
A közélet és műveltség151
Anglia és restauratio korában:
A nemzet és a Stuartok. A "Cabal"161
A franczia szövetség és a katholikus irány167
II. Jakab. A Stuartok bukása173
Orániai Vilmos181
Az angol forradalom184
Vilmos trónralépése. A parlamentaris kormány megalapítása188
Anglia társadalmi és műveltségi fejlődése a XVII. században198
A tudomány és a politikai tanok fejlődése202
Az irodalom és a művészet207
Ausztria mint nagyhatalom és Magyarország
Bethlen és a Rákócziak kora:
A dynastia és politikája215
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György210
I. Rákóczi György fölkelése. A linczi béke240
Az északkeleti háború. II. Rákóczi bukása249
A török háború megújulása. Szentgotthardi csata254
Magyarország belső viszonyai a török kiűzéséig:
Az ellenreformáció. Pázmány Péter sé Esterházy Miklós260
Zrinyi Miklós és a török háború268
Az alkotmány felfüggesztése. A protestánsok üldözése284
A kurucz-labancz háború. Tököly Imre288
Az ország felszabadítása:
A török birodalom válsága294
A háború kezdete. Bécs ostroma és felmentése298
Magyarország felszabadítása. Buda ostroma304
Az eperjesi vértörvényszék és a pozsonyi országgyűlés311
Erdély visszafoglalása317
A török háború befejezése. A karloviczi béke320
Velencze és Lengyelország háborúja a török ellen328
A karloviczi béke331
A spanyol örökösödési háború:
A spanyol Habsburgok kihalása. Alkudozások334
A nagy szövetség. A háború kezdete340
Eugén és Marlborough hadjáratai345
A háború Spanyolországban355
Angolország politikájának változása. A háború befejezése358
Az utrechti, rastadti és badeni békekötések362
Rákóczi Ferencz felkelésének okai366
II. Rákóczi Ferencz felkelése371
A háború. A szécsényi gyűlés378
Az ónodi gyűlés. A felkelés hanyatlása382
A felkelés vége. A szatmári béke388
A pragmatica sanctio:
A dynastia és birodalma392
A trónörökösödés396
A török háború. Magyarország belső állapotai405
Magyarország a szatmári béke után411
A felvilágosodott absolutismus kora
Az északkeleti államrendszer kifejlése, Poroszország emelkedése:
Svédország hegemoniája427
A békekötések. A királyi hatalom megszilárdulása Svédországban és Dániában430
Brandenburg emelkedése. A nagy választó433
III. Fridrik. A porosz királyság megalapítása439
A porosz állam szervezése. I. Fridrik Vilmos442
A hadsereg és pénzügy szervezése443
A közigazgatás. A jobbágyság448
A király és fia449
Külföldi politika. Fridrik Vilmos halála454
Oroszország emelkedése és szervezése:
Általános szempontok457
Az első Romanovok458
Nagy Péter ifjusága. Utazásai460
Nagy Péter reformjai467
Külső politika. Az északi háború kezdete474
XII. Károly diadalai476
Az orosz hódítás. Sz. Pétervár alapítása. A poltavai csata480
A török háború. XII. Károly halála484
A béke. Oroszország mint nagyhatalom487
Nagy Péter és Alexei491
Nagy Péter utódai494
III. Péter és Katalin501
A török háború512
Lengyelország első felosztása515
Belső reformok. Pugacsev520
Nyugat-Európa az utrechti béke után:
XIV. Lajos halála. Francziaország a regens alatt526
A financiák és a belügyek530
A külső politika. Spanyolország. Alberoni535
Angolország a hannoverai ház ura ma alatt. Walpole539
A szellemi mozgalom. A methodisták544
Francziaroszág Fleury korában549
Mária Terézia és Nagy Fridrik kora:
A királynő és a magyarok553
Az oszrták örökösödési háború568
A hétéves háború582
A bajor örökösödési háború602
Nagy Fridrik uralkodása603
Sans souci614
Mária Terézia uralkodása619
A külügyi viszonyok. Kaunitz627
A császárné és családja. II. József632
Függelék: A spanyol Habsburgok örökösödésére vonatkozó származási tábla641
X.: A FORRADALOM ÉS NAPOLEON KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A forradalom előzményei
A szellemi mogzalom:
Általános szempontok3
A felvilágosodás apostolai6
Rousseau22
A jezsuita-rend eltörlése34
A tudományos nemzetgazdaság megalapítása. A physiokraták. Smith Ádám45
II. József császár uralkodása:
A császár és birodalom53
Egyházi ujítások54
A kormány, közigazgatás és igazságszolgáltatás reformja62
Az új eszmék és Magyarország66
Az alkotmányos és gazdasági kérdés kapcsolata68
Az úrbér szabályozása74
Az összeirás és az adóreform77
A művelődés és az iskola79
A nyelvkérdés82
Alkotmányos reform85
A reformok Erdélyben. Hóra lázadása90
A külső politika. Orosz szövetség. A német fejedelmek szövetsége93
A török háború és a belga zavarok98
A magyar nemzeti mozgalom. II. József halála104
A tengeri uralom és a gyarmatok:
A nyugateurópai hatalmak birtokai és összeütközéseik110
A negy tengeri háború. Az angol gyarmatbirodalom megalapítása111
A kelet-európai brit birodalom119
A párisi béke128
Észak-Amerikai függetlenségi harcza:
Az angol gyarmatok fejlődése131
A gyarmatok és az anyaország136
Anglia belső viszonyai. A személyes uralom. Wilkes. Junius levelei146
A függetlenségi nyilatkozat150
A franczia beavatkozás. A szabadságharcz befejezése. Ujabb küzdelem a tengeri uralomért161
Washington György. Az amerikai Egyesült-Államok alkotmánya181
A franczia forradalom
Francziaország XVI. Lajos korában:
Főszempont193
A reform kisérlete. Turgot195
A királyné. A nyakék pöre204
A pénzügyi bukás. Necker. Calonne és a notableok209
A rendek gyűlése216
Az états generauc nemzetgyűléssé alakulnak át226
Az emberi jogok és a franczia alkotmány:
A foradalmi szellem terjedése231
A Bastille bevétele341
A kiváltságok megszüntetése248
Az emberi jogok kijelentése257
A constitutio262
A pénzügyi reform268
Az egyház és az államban272
A nép Versaillesban. A király és a nemzetgyűlés Párisban276
Mirabeau281
A jakobinusok és a foderatio287
Az emigratio. A király szökése293
Lengyelország bukása:
A Habsburgok birodalmának bomlása és visszaállítása301
A skandináv országok. Struensee. III. Gusztáv307
Az orosz-svéd-török háború. A szisztovai béke315
Lengyelország belső állapotai és az 1979. évi alkotmány320
Finis Boloniae. Koscziusko329
A forradalom és Európa:
A hatalmak és Francziaország337
A törvényhozó gyűlés340
Az első hadjárat348
A királyság bukása356
Marat. A szeptemberi napok365
A rémuralom:
A conventió371
A király pöre és kivégeztetése373
A háború. Dumoriez árulása377
A polgárháború382
A közjó bizottsága394
Carnot. A forradalmi hadsereg406
Az ész vallása. Robespierre dictaturája és bukása410
Bonaparte
A directorium:
A conventio befejezése és eredményei429
A háború. A baseli béke440
Bonaparte. Az olasz hadjárat445
A háború Németországban. Moreau és Károly főherczeg453
A campoformioi béke. Velencze bukása456
Bonaparte Egyiptomban459
Francziaország a directorium alatt. A communismus kezdetei. A második coalitio464
A consulatus:
A brumairei államcsíny478
Marengo és Hohenlinden. A lunevillei és amiensi békekötések483
Francziaország belső szervezete492
A közigazgatási reform, a közoktatás- és a pénzügy496
A reactio. A concordatum. Az új társadalom és az udvar502
Napoleon
Napoleon hegemoniája:
A császárság511
A harmadik coalitio514
Trafalgar és Austerlitz522
A rajnai szövetség. A római szent birodalom megszünése530
A porosz háború. Jena536
A continentális zár. Tilsit543
A tetőponton:
A spanyol nemzeti háború549
Az osztrák nemzeti háború558
Napoleon elválása és második házassága572
A pápa fogsága577
A császár:
Napoleon jellemzése581
A császári család, az udvar és a társaság592
Páris599
A birodalom kormányzása és terjesztése600
A katastropha:
Az orosz hadjárat605
A nagy coalitio. Lipcse és Fontainebleau618
A száz nap. Waterloo641
Napoleon lemondása. A második párisi béke. Szent Ilona650
Név- és tárgymutató653
XI.: A REFORMOK KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A szent-szövetség kora
Szellemi mozgalom:
A bölcsészet. Kant. Fichte. A reactionáriusok1
A fejlődés tana. A történeti iskola12
Az irodalom. A classicismus és a romantika. Lord Byron20
A tudomány. A positivismus30
A német szövetsége:
A reform Poroszországban40
A bécsi congressus46
Németország berendezése. A német szövetség53
A szent-szövetség kora:
A szent-szövetség60
A reactio. A congressusok64
A görögök szabadságharcza72
A restauratio Francziaországban:
A. Charte82
X. Károly88
Oroszország és a keleti kérdés:
Sándor czár és a görög szabadságharcz97
Miklós czár és a forradalom98
A jancsárok végnapjai101
A navarinoi csata. Orosz-török háború. Görögország felszabadulása103
A görög állam megalakulása107
Anglia a szent-szövetség korában:
A pangás kora110
Canning kora116
Az ír kérdés. O'connell. A katholikusok emancipatiója120
Amerika a szent-szövetség korában:
A délamerikai függetlenségi harcz128
Az Egyesült Államok133
A reformok kora
A juliusi forradalom:143
Plignac. Az ordonnanceok143
A dicsőséges napok147
A Bourbonnok bukása. Az orléansi herczeg152
A polgárkirályság és az új alkotmány157
Algier alfoglalása163
Belgium megalakulása:
Hollandia és Belgium167
A brüsszeli forradalom169
Belgim és Európa: I. Leopold172
A belga alkotmány. Az állam és egyház viszonya178
A lengyel forradalom:
A personalis unio kora. A forradalom kitörése182
A szabadságharcz185
A lengyel emigratio. Az organikus statutum190
A reformok kora Angliában:
A választási reform194
Egyházi és társadalmi reformok202
A gazdasági fejlődés. A munkás kérdés211
A chartismus. A gabona törvény213
Viktória királynő. Peel bukása226
Anglia és gyarmati birodalma:
A szellemi élet233
Az indiai birodalom237
A keletindiai társaság kormánya. A khinai háború245
Canada és Ausztralia. A Jóremény foka251
Spanyolország és Portugália:
A reactio kora. Az örökösödés kérdése258
A carlista háború265
A spanyol házasságok271
A polgárkirályság:
Általános jellemzése274
Perier kormánya275
A trónkövetelők. Az attentatumok279
Thier és Guizot286
A reformok291
A külső politika. Algeria elfoglalása294
Németország
A nyugalom korszaka302
A Zollverein303
Alkotmányos viszonyok310
Ausztria belső viszonyai316
A porosz alkotmány kezdetei325
Egyházi viszonyok329
A keleti kérdés fejlődése
A panszlavismus és Oroszország336
A Kaukázus meghódítása. Samyl343
Törökország és a czár. Mehemed Ali346
A Balkán-félsziget keresztyén országai352
Magyarország átalakulása
Magyarország 1825 körül:
Közjogi és alkotmányos állapotok363
Gazdasági állapotok373
Műveltésgi állapotok381
Gróf Széchenyi István:
Köre és ifjusága387
Föllépése és politikai helyzete397
A Hitel400
Az alkotmány visszaállítása és biztosítása:
A Stadium441
Az 1832-36-iki országgyűlés448
A reactio461
Az 1839-40-iki diéta471
Lépések a polgári egyenlőség felé478
Haladás az anyagi téren487
Szellemi fejlődés. A nyelvtörvények492
A nemzetiségi kérdés:
A nemzetiségi eszme497
A nemzetiségek a XIX. század első felében503
A nemzetiségi kérdés Ausztriában511
A nemzetiségi kérdés Magyarországon518
Végszó534
Név- és tárgymutató537
XII.: KORUNK ÁLLAMI ÉS TÁRSADALMI ALKOTÁSAI
A forradalmak kora. 1848-49
Szellemi mozgalom:
A pessimismus és a materialismus3
A fejlődés tana. Darwin8
A társadalmi mozgalom. A socialismus13
A proletariátus szervezése. Marx. A sociáldemokratia23
A forradalom előzményei:
A Sonderbound. Svájcz új alkotmánya30
Az ifjú Olaszország. Mazzini és Gioberti34
A forradalom előzményei Magyarországon:
A forradalmi szellem terjedése41
Széchenyi és Kossuth46
A gazdasági kérdések51
A radikális irány. Kossuth az ellenzék élén62
Az administratori rendszer. A centralisták78
A februáriusi forradalom:
A bourgeoisie uralma90
A forradalom kitörése96
A forradalom győzelme. A második köztársaság99
A vörös és a kék respublica102
A munka szervezése. A nemzeti műhelyek106
A nemzetgyűlés és a munkások. Proudhon. A juniusi csata110
Az új alkotmány. Napoleon Lajos elnöksége116
A forradalom Olaszországban:
Az alkotmányos forradalmak120
A milanoi forradalom. A nemzeti háború126
A forradalom Németországban:
A német nemzet állapota136
A porosz forradalom140
A német parlament143
Az osztrák-porosz ellentét. A császárválasztás151
Az utolsó magyar diéta:
Az ország állapota158
A választások163
A felirati vita197
A forradalom Ausztriában és Magyarországon:
A márcziusi napok. Kossuth beszéde. Metternich bukása180
A felelős ministerium192
A törvények197
Az összeütközés:
A nemzetiségi mozgalom. Az unio204
A magyar és az osztrák kormány. A honvédség213
A nemzetgyűlés és a katonai kérdés222
Az államirat234
A szabadságharcz:
A szervezkedés. Harcz a szerbek és horvátok ellen244
A bécsi forradalom. A trónváltozás250
A tavaszi hadjárat272
A katastrófa
A függetlenségi nyilatkozat274
Kossuth és Görgey281
Az orosz beavatkozás. Világos. Arad286
Az új államalakulások
A reactio kora:
Francziaország303
Olaszországban309
Németországban314
Ausztriában320
A nagy keleti háború:
A szent sír kérdése337
Az olasz egység:
A nemzetiségek és az emigratio357
Cavour. A franczia-osztrák háború360
Az annexiók. Garibaldi, Róma és Velencze367
A német egység:
Poroszország belső állapotai és az új aera379
Schleswig-Holstein390
Az osztrák-porosz-olasz háború394
Ausztria-Magyarország megalakulása:
Alkotmányos kisérletek424
A kiegyezés442
Nyugat-Európa:
Francziaország a második császárság korában462
A német-franczia háború474
Anglia fejlődése 1846-1872492
Spanyolország és Portugália499
Az északi és keleti Európa és a keleti kérdés:
A reformkorszak Oroszországban506
A lengyel felkelés511
A reactio és a panszlavismus517
A keleti kérdés fejlődése521
Az orosz-török háború531
A berlini congressus540
A gyarmatvilág fejlődése:
Az amerikai Egyesült-Államok543
India556
Khina és idegenek559
Japán565
Az utolsó évtizedek
Külső történet:
Európa577
A föld felosztása584
Belső fejlődés
Általános észrevételek600
A román országok601
Nagy-Britannia és Írország616
Németország621
Ausztria632
Magyarország636
Oroszország647
Észak-Amerika651
Khina655
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem