A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Honvédelmi ismeretek III-IV.

A gimnázium III., a polgári iskola III., valamint a népiskola VII. osztálya számára/Hőseink a világháborúban/Katonaföldrajzi alapismeretek

Szerző

Kiadó: Az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek országos vezetője
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 182 oldal
Sorozatcím: Honvédelmi ismeretek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Ezt a könyvet az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek országos vezetője 549/1942. orsz. vez. sz. a. leventekiképzési segédletként rendszeresítette. Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal. További szerzők a tartalomjegyzékben. Nyomtatta a Stephaneum nyomda, Budapest.

Előszó

Részlet a könyvből:

HŐSEINK A VILÁGHÁBORÚBAN.
A világháború előzményei és kitörése.
Szarajevo, 1914. június 28.
Amikor az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse, Ferenc Ferdinánd főherceg 1914.... Tovább

Tartalom

Hőseink a világháborúban3
A világháború előzményei és kitörése3
Szarajevo, 1914. június 28. (Marjay Frigyes)5
Mozgósítás és felvonulás (vitéz Deseő Lajos)8
Nagy napon (Szabolcska Mihály)8
Az orgyilkos golyó (Eckhardt Ferenc)9
A szerb hadszíntér9
A hadiesemények rövid leírása12
Az ezred kisfia (De Sgardelli Cézár)15
Az orosz hadszíntér15
A hadiesemények rövid leírása15
Egy kis megbeszélés Galíciában (Saád Ferenc)19
Az olasz hadszíntér25
A hadiesemények rövid leírása25
Petheő28
Bertalan Árpád29
A román hadszíntér30
A hadiesemények rövid leírása30
Az erdélyi rém33
Magyar katona a nyugati hadszíntéren35
Magyar szó - ágyúszó (Radványi Kálmán)35
Magyar katona a török hadszíntéren35
A szuezi harctér ismertetése35
Gondos György37
Magyar katonák a tengeren39
"Novara" (Walzel Kelemen)39
Otranto (Walzel Kelemen)41
Magyar repülők a világháborúban45
Harc a levegőben45
Repülők egymásért46
A világháború gyermek és ifjú hősei (Gramantik Margit)45
A polgári lakosság háborús teljesítményei49
A háború és a társadalom49
Egy ápolónőhöz (Rátkay László)50
Magyar hadvezérek a világháborúban50
A hajóhadparancsnok (Walzel Kelemen)50
József királyi herceg (vitéz Nagy-Megyeri Nagy Károly)51
Vitéz uzsoki Szurmay Sándor báró vezérezredes (vitéz Nagy megyerei Sándor Károly)52
Katonaföldrajzi alapismeretek
Katonai térképeink53
A térkép53
A térkép fajtái54
A térkép mértéke és elnevezése54
A térkép jelei és írása56
A felszín ábrázolása60
A térkép olvasása64
A térkép tájolása65
Térkép- és vázlatkészítés66
Természetes határaink honvédelmi jelentősége68
A katonai földrajz68
A határok68
A Trianon előtti Magyarország természetes határa70
Természetes határaink honvédelmi jelentősége72
Az Északnyugati-Kárpátok73
Az Északkeleti-Kárpátok76
A Keleti-Kárpátok77
A Déli-Kárpátok78
A Duna-Száva vonala79
Mesterséges erődítések - Magyarország mint ütköző állam80
Hőseink a világháború óta
Az 1918. évi összeomlás okai85
Egy csapattiszt naplójából (vitéz Deseő Lajos)85
Csak egy éjszakára (Gyóni Géza)86
"Nem akarok többé katonát látni"88
Az országáruló Károlyi (Majay Frigyes)88
1919. március 21. (Fiala Ferenc)90
Vörös hadsereg91
Itélet (Fekete István)91
A nemzeti hadsereg megszervezése és a nemzeti feltámadás94
Elindult a vezér (Saád Ferenc)94
A nemzeti hadsereg (Saád Ferenc)96
Elindul a nemzeti hadsereg (Saád Ferenc)97
Vitéz nagybányai Horthy Miklós bevonulása Budapestre100
A trianoni ú. n. békeszerződés és katonai következményei102
1920. június 4. (Balanyi György)102
A magyar ifjúsághoz! (Proháska Ottokár)103
Az ige (Reményik Sándor)105
Hadianyagunk rejtegetése (Saád Ferenc)106
A Felvidék nekünk ítéli részének katonai megszállása107
A Felvidék visszatér (Marjay Frigyes)108
Horthy Miklós bevonul Komáromba és Kassára (Marjay Frigyes)109
Fel a Kárpátok gerincéig!112
A keleti és erdélyi országrészek visszacsatolása115
"Köd lepte be a Nagy-Szamost..." (Lovassy Andor)115
Zeng az induló115
Az első város116
Bácska visszafoglalása117
A felszabadító harcok hősei117
Kárpátalja117
Délvidék118
Ejtőernyőseink118
Leventéink120
Az 1939: 11. t.-e121
Leventék! (vitéz Kudriczy István)121
Részvételünk az Új-Európáért vívott harcban123
A Dnyeper-vonal védelmében123
Szovjetcsapatok kellős közepén123
A magyar fegyveres erő szervezete
A honvédség és a hősrendészeti szervek szervezete127
A honvédség127
Honvégségünk vázlatos szervezete127
Közrendészeti szervek128
A m. kir. csendőrség128
A m. kir. rendőrség128
A m. kir. pénzügyőrség129
A honvédség tagosódása fegyvernemek szerint129
A gyalogság129
A gyalogság szervezete130
A gyorsfegyverem131
A páncélosok131
A gépkocsizó gyalogság132
A kerékpáros csapatok132
A lovasság132
A tüzérség132
A tüzérség szervezete133
Légierők134
A repülő erők135
A légi gyalogság136
A különleges szolgálat137
Műszaki csapatok137
A folyamerők138
A szolgálati ágak139
A legfontosabb fegyverek és harcgépek lényege140
A könnyű fegyverek140
Az ismétlőpuska140
A szurony és rohamkés141
A golyószóró141
A kézigránát142
Az önműködő (automata) pisztoly és a géppisztoly142
A kard142
A nehéz fegyverek142
A géppuska143
A nehéz géppuska143
Az aknavető144
A gránátvető144
A páncéltörő ágyú144
A nehézpuska144
A lángszóró145
A tüzérség fegyverei145
Az ágyú, a tarack és a mozsár146
A légvédelmi ágyú és gépágyú147
A páncélos járóművek147
A páncélgépkocsi148
A harckocsi148
A páncélvonat148
A repülők fegyverzete148
A harcosok védelmére való eszközök149
A harcos ruhája149
A terep149
A föld149
A rohamsisak149
A gáz150
A harci gázok alkalmazásmódja151
A honvédség belső élete153
Kémelhárítás154
Ki a kém?155
Általában hogyan viselkedjünk a kémkedés ellenében?155
A kém felismerése155
Kiknek jelentsük gyanúnkat vagy tapasztalatainkat?156
A légiháború általában156
A légitámadások fegyverei156
A romboló bomba157
A gyujtóbomba158
A gázbombák158
Honi légvédelem158
A hősök tisztelete160
A Vitézi Rend160
A hadi kitüntetésekről és érmekről163
A honvédség egyenruhája és rendfokozatai163
A honvédség csapatzászlói156
A hadkötelezettségről167
Tisztek, tiszthelyettesek és tisztesek kiképzése169
Jegyzetek az olvasmányhoz
Hőseink a világháborúban172
Hőseink a világháború óta174
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV. Honvédelmi ismeretek III-IV.

A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. Néhány lap szú által átjárt, rajta bejegyzések találhatók.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba