Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1963/3.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 97. évfolyam 3. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

"A különböző nomád népek, elsősorban a belső- és közép-ázsiai türk népek fejlődése azt bizonyítja, hogy a feudális átalakulásnak fentebb vázolt útja jellemezte a VI-X. századi... Tovább

Előszó

Részlet:

"A különböző nomád népek, elsősorban a belső- és közép-ázsiai türk népek fejlődése azt bizonyítja, hogy a feudális átalakulásnak fentebb vázolt útja jellemezte a VI-X. századi állapotokat. Egy körülmény azonban nem kerülheti el figyelmünket, az ugyanis, hogy a nomád gazdaságon alapuló társadalmak fejlődése rendkívül egyenetlen volt. Igen nagy volt a fejlődésbeli eltérés az egyes nomád népek között; még a szomszédos, néha azonos etnikumú nomád népek és törzsek között is igen éles fejlődésbeli eltérést lehet tapasztalni. Így pl. a bajkálon-inneni burjátok már eljutottak a földművelésig még az orosz kolonizáció előtt, míg a bajkálon-túli burját törzseknél igen ritka jelenség volt a földművelés. A Csu, Talasz és a Hét-folyó vidékén élő kazah csoportoknál elég általános volt a földművelés, míg a kazahok többi csoportjainál a földművelés egyenesen üldözendő cselekmény volt. Hasonló különbség figyelhető meg a VIII-X. században az orosz feudális társadalom szomszédságában élt különböző nomád népeknél is. Más elbírálás alá esik a besenyők zöme és megint csak más elbírálás alá esnek a Kazár Kaganátus nomád eredetű népeinek bizonyos csoportjai, és megint külön mércét kell felállítani a kunok számára. Ezt azért tartjuk szükségesnek kihangsúlyozni, mert amikor mi jelen dolgozatunkban a nomád fejlődés általános vonásait emeltük ki, nem hagyható figyelem nélkül az sem, hogy az általános vonásokon túl szükséges az egyedi, sajátos vonások feltárása is.
Az orhoni-jeniszeji feliratok és a régészeti források bizonyítják, hogy a VIII-X. századi türk társadalom ismerte a föld feudális magántulajdonát. A sírfeliratok az áldozati feliratok állandóan ismétlődő refrénje: az elhúnyt búcsúzik népétől, fiatalabb és idősebb rokonaitól, méneseitől, kincseitől, földjeitől, számos auljaitól. Az is gyakori, amikor az elhúnyt politikai érdemeit I is felsorolja a felirat, megemlítve a társadalmi politikai rangját, fejedelmét, és az sem ritkaság, amikor a felirat megemlíti az elhúnyt szántóföldjeit, amelyektől szintén búcsút vett az elhúnyt. S nemcsak Tonjukuk és Kültegin közismert terjedelmes feliratára gondolunk, hanem számos kisebb feliratra is, amelyek adatai rendkívül értékesek a korai középkor feudális fejlődésének vizsgálatakor." Vissza

Tartalom

Tanulmányok
Bartha Antal: A kelet-európai és a belső-ázsiai feudalizmus történeti kapcsolatai 503
Perjes Géza: Az élelemellátás kérdése Napoleon oroszországi hadjáratában 528
H. Haraszti Éva: A chartizmust megelőző angliai reformelméletek és mozgalmak
az ipari forradalom idején 567
B. Várkonyi Ágnes: Buckle és a magyar polgári történetírás 610
Kirschner Béla - Rácz Béla: Az Ózdi Vasmű története a felszabadulás időszakában (I. rész) 641
Közlemények
Karsai Géza: Névtelenség, névrejtés és szerzőnév a középkori krónikákban 666
A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK TÖRTÉNÉSZFRONTJA
Aleksander Gieysztor:
Andrzej Wyczanski:
Dr. Eligiusz Kozlowski:
Janusz Zarnowski: A lengyel történettudomány eredményei 1960-1961-ben 678
TÖRTÉNETI IRODALOM
Márkus László: Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936-1945. I. 696
Burányi Bálint: Tanulmányok Budapest múltjából 699
Györffy György: Névtudományi vizsgálatok 706
Révész Imre: Mihály Bucsay Geschichte des Protestantismus in Ungarn 708
Benczédi László: Végvári levelek 710
Haraszti Éva: Jemnitz János Az 1926. évi angol általános sztrájk előzményeiről 712
Sándor Vilmos: Jaroslav Purs The industrial revolution in the Czech Lands 715
Hanzó Lajos: E. Winter E. W. von Tschirnhaus und die Frühaufklärung in Mittel- und Osteuropa - E. Winter ; E. W. von Tschirnhaus (1651-1708). Ein Leben im
Dienste des Akademiegedankens 716
A XI., Stockholmi Nemzetközi Történész Kongresszus kiadványaiból
Kubinyi András: Ernesio Sestan La cittá comunalo italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note
caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo 718
Hatos Géza: George Peter Murdock Africa, its Peoples and their Culture History 719
Mollay Károly: Ernst Schwarz Die Herkunft der Siebenbürger und Zipser Sachsen 722
Benda Kálmán: Politischer Briefwechsel des Herzogs und Grossherzogs Carl August von Weimar 723
Agárdi Ferenc: Németalföldi tengerjárók 724
Benda Kálmán: Weszprémi István Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Első száz 725
KRÓNIKA
A keszthelyi történész vándorgyűlés 727
A TIT országos történelmi választmányának keszthelyi ülése 734
Az MTA II. Osztályának történészvonatkozású hírei 738
A Párttörténeti Intézet hírei 739
Az Országos Levéltár hírei 739
Beszámoló Orbán Sándor kandidátusi disszertációjának vitájáról 739
Az európai ellenállás történetének harmadik nemzetközi kongresszusa 744
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1963/3. Századok 1963/3. Századok 1963/3.

A gerinc javított.

Állapot:
1.580 Ft
790 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba