A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A föld és népei IV.

Európa/Népszerű földrajzi és népismei közlöny/Földrajzi és népismei leirás

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 612 oldal
Sorozatcím: A Föld és népei
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyolcz szines melléklettel, tizenhat képmelléklettel és 434 a szöveg közé nyomott, rajzzal. Harmadik átdolgozott kiadás.

Előszó

Részlet a könyvből:

ELSŐ FEJEZET.
EURÓPA ÁLTALÁBAN.
Európa a legnevezetesebb «világrész.» Itt laknak a legműveltebb népek, a világtörténelem eseményeinek nagy része ezen a földön történt s... Tovább

Tartalom

ELSŐ FEJEZET. Európa általában _ _ „ „ __ ... _ _ _ _ 1
Fekvés, tagoltság. - Földközi tenger. Domborzat, vizek. - Népesség, vallás, politikai beosztás.
MÁSODIK FEJEZET. A pirenéi félsziget _ „. __ _ 10
A Pirenéusok. - Vizek, begyek. - Szigetek. - Portugália. - Lissabon. - Portugálok. - Spanyolok. - Andalusia. - Kasztilia. - Spanyol törzsek. - Baszkok. -
Czigányok. - Koldusok. - Madrid. - Toledo. - Granada. - Cordoba. -
Gibraltár. - Szevilla. - Termények.
HARMADIK FEJEZET. Francziaország „ _ ._. _ __ 54
A franczia föld. - Landeok. - Garonne völgye. - Bretagne és Normandia. -
A Szajna-meder. - Burgundia. - Rhone. - Dauphin.--Cevennák.- Hegyek.-
Határ. - Franczia nép. - Vagyonosodás. - Ipar, kereskedelem, közlekedés.. -
Családi élet. - Kultura. - Párizs. - Franczia városok. - Közigazgatás. - Korzika. - Franczia birtokok.
NEGYEDIK FEJEZET. Nagybritannia _ 90
Terület. - Vizek. - Wales hegyei. - Skótföld. - Skót szigetek. - Izland. -
Angol gazdasági élet. - Az angol nép. - Szellemi élet. - Egyház. - London. -
London környéke. - Liverpool. Birmingham. Manchester. - Edinburgh. Glasgow. - írek. - Dublin. Belfast. - Angol alkotmány. Közigazgatás. Haderő.
ÖTÖDIK FEJEZET. Belgium és Németalföld _ 126
Belgium. Terület. Népesség. Termelés. Alkotmány. - Művészet. - Népcsoportok. -
Vallás. - Társadalmi élet. - Ipar. - Brüsszel. Antwerpen. Genf. Brügge. Lüttich.
Löwen. Ostende. - Flamandok. - Hollandia. Terület. Talaj. - Hollandok. -
Alkotmány. Közigazgatás. Ipar. Kereskedelem. - Haaga. Amsterdam. Rotterdam. Utrecht, Leyden. Haarlem. - Luxemburg.
HATODIK FEJEZET. Németország _ - .. - - - 155
Terület. Szigetek. -- Az északi tenger partvidéke. - Helgoland. - Marsch vidékek.
Geestek. - Balti tenger partja. - Rügen. - A Rajna és a Duna. - Folyók.
Hegyek. - Német irodalom. - Német törzsek. Poroszok. Svábok. Bajorok.
Szászok. Frankok. - Lengyelek. Lithvánok. - Népesség. Kivándorlás. - Német alkotmány. - Poroszország. Berlin. Potsdam. Hamburg. Lübeck. Bréma. -
Frankfurt am Main. - Lipcse. - Danzig. - Bajorország. München. Regensburg. - Würtemberg. Stuttgart. - Baden. Karlsruhe. - Hessen. Darmstadt. -
Elzász-Lothringia. Strassburg. - Aachen. Düsseldorf. Köln. - Boroszló. -
Szászország. Drezda .- Földművelés. Bányászat. Ipar. Kereskedelem.- Hadsereg.-
Kultura. Vallás. Socializmus.
HETEDIK FEJEZET. Svájcz- 197
Terület. - Az Alpesek. Völgyképződés. Átjárók. Tavak. - Alpesi képek. - Jégárak. -
Növényzet. Állatvilág. Légviszonyok. - Folyamok. - Alkotmány. Közigazgatás. -
Nyelvszigetek. Rhaetorománok. Anniviersi lakók. - Alpesi élet. Rigi vasút. Alpesi
kunyhók. Földomlások.-Svájczi tavak. - Svájczi városok. Termelés. Kisipar.
Kereskedelem. - Anyagi helyzet. - Kultura.
NYOLCZADIK FEJEZET. Olaszország ... - -- - ~224
A terület áttekintése. - A Pó völgye. - Felső olaszországi síkság. - A Pó mellékfolyói. - Liguri tengerpart. - Apenninek. - Az Arno völgye. - Abruzzok. -
Tiberis. - Romai Campagna. - Sabin-, Albán- ós Volszk-hegység. - Vezúv. -
Sicilia. - Aegadi és Lipári szigetek. - Toskanai szigetek. - Málta szigetcsoport. - Corsica és Sardinia. - Éghajlati :viszonyok. - Alkotmány. Közigazgatás. - Népnyelv. - Népműveltség. - Ipar. Kereskedelem. - A nép foglalkozása. - Zene. - Tarosok. Turin. Aosta. Genna. Milano. Velencze. Padua. Vicenza. Pavia. Cremona. Ravenna. Bologna. Ferrara. Parma. Modena. Florenz.
Pisa. Livorno. Siena. Umbria. Perugia. Osvieto. Assisi. Ancona. Loreto. Urbino. -
San Marino. - Rima. - Nápoly. Pompeji. Pozzuoli. - Capri szigete. - Amalfi.
Apulia. Brindisi. - Calabria. Reggio. - Sicilia. Palermo. Messina. Catania.
Syracusa. - Elba. - Sardinia. - Caprera. - Málta.
KILENCZEDIK FEJEZET. Ausztria- ------ - - ~ 288
Terület. - Az Alpesek - Karsztvidék. - Vellebit és Kapella. - Dalmát partvidék. - Cseherdő. Fenyves hegység. Érczhegvség. Óriás hegység. - Galicziai
hegyek. - Bukovina. - Tartományok. - Népesség. Németek. Csehek. Lengyelek. Zsidók. - Mezőgazdaság. Ipar. Kereskedelem. - Vallási viszonyok. -
Kultúra. - Hadügy. - Bécs és környéke. - Salzburg. - Tengermellék. Szlovének. - Tirol. Innsbruck. - Csehország. Prága. - Morvaország. Brünn. -
Szilézia. Troppau. - Galiczia. Krakkó. Lemberg. - Ruthének. - Bukovina. Czernovitz. Dalmáczia. Terület. Lakosság. - Zára, Spalato. Raguza. - Bosznia és Herczegovina. Terület. Lakosság. - Bosnyákok. -
Kultura. - Közlekedésügy. - Közigazgatás. - Szerajevo. Mostar. - Novibazár. Plevje.
TIZEDIK FEJEZET. A Balkán államok- -----„.____.._ 356
A Duna folyása. Szorosok. Delta. - Illyr félsziget. - Athos hegy. - Dinari
hegyek. - Balkán hegység. - Románia. Története. - Területe. - Lakossága.
Oláhok. Zsidók. Czigányok. Csángók. - Alkotmány. Közigazgatás. Vallás. Kultura. - Termelés. Ipar. .Kereskedelem. - Bukarest. Jászvásár. Szörénytorony.
Braila. Galacz. Constanza. - Dobrudzsa. - A szerb királyság. Története. Alkotmánya. - Lakosság. Szerbek. Bolgárok. Oláhok. Czigányok. Zsidók. - Kultura.
Vallás. Közgazdaság. - Belgrád. Kragujevácz. Szendrő. Krujevácz. Nis. - Montenegró. Terület. - Lakosság. Montenegróiak. - Hadügy. Vallás. Közgazdaság. -
Cettinje. - Kisebb községek. - Ostrog zárda. - Antivari. Dulcigno. - Bolgárország. Múltja. - Bolgárok. - Közoktatás. Vallás. - Alkotmány. - Közgazdaság. - Sophia. Viddin. Lompalánka. Nikápoly. Ruscsuk. Várna. Sumla Tir
nova. - Kelet-Rumélia. Terület. Lakosság. Gazdasági élet. Kultúra. - Philip.
popol. Kazanlik.
TIZENEGYEDIK FEJEZET. Európai Törökország _ _411
Terület. - Vallási élet. Mohamedánok. - Törökök. Öltözet. Vallás Iskolák.
Irodalom. - Albánok. - Maczedon oláhok. - Állami élet. Közigazgatás. Hadügy.
Pénzügy. - Konstantinápoly. Drinápoly. - Athos-hegy. _ Szaloniki. - Skutari. Janina. - Kandia. - Számos.
TIZENKETTEDIK FEJEZET. Görögország _ ... _ ... .„ „ 436
Terület. - Szigetek. -- Alkotmány. - Lakosság. - Görög nép. - Vallás. -
Gazdasági élet. - Közigazgatás. - Athén. - Larissa. - Jóniai szigetek. Korfu.
Kephalonia. Salamis. Aegina. Euboea. Chalkis. Delos. Naxos. Syra. Santorin.
TIZENHARMADIK FEJEZET. Európai Oroszország 454
Orosz sikság. - Káspi tenger. - Folyók. Volga. Don. Dnyeper. Bug. Dnyester. -
Odessza. - Fekete tenger. - Krimi félsziget. - Nogai puszta. - Ukraina. -
Podolia. - Wolhynia. - Lithvánia. Witebsk. - Pszkow. - Ladoga tó. -
Tundrák vidéke. Prémes állatok. - Feliér tenger. - Ural hegység. - Állat- és növényvilág. - Éghajlat. - Állami élet. Közigazgatás. Katonaság. Politikai
beosztás. - Lakosság. Nagy oroszok. Fehér oroszok. Kis oroszok. Bolgárok.
Görögök. Szerbek. Lengyelek. Lithvánok. Esztek. Lettek. Turániak. Németek.
Zsidók. Czigányok. - Építkezési modor. - A mir. Az artel. - Muzsik. _-
Vallási élet. Eretnekek. - Közművelődés. Anyagi viszonyok. Termelés. '.Kereskedelem. - Szentpétervár és környéke. - Moszkva. Varsó. - - Nisni-Novgorod.
Odessza. Kiew. Astrachan. Kazán.
TIZENNEGYEDIK FEJEZET. A finnek és rokonaik 514
Múltjuk. - Terület. - Finnek. - Gazdasági élet.';- Vallás. Kultura. - Városok.'
Helsinki. Turku. Viipuri. - Lapplandiak. Szamojédek. Zűrjének. Tatárok. Baszkirok. Kalmükök. Kirgizek. Csuvaszok. Cseremiszek. Votjákok. Mordvaiak.
TIZENÖTÖDIK FEJEZET. Észak-Európa ~ _ 535
Skandináv félsziget. Gotland. Ötland. - Fjordok. - Talajemelkedés. - Skandináv
hegység. - Tájképek. - Vízesések. Tavak - Éghajlat. - Sarkvidék. Sarkfény.-
Izland. Vulkánok. Geyserek. - Dánia. Terület. Alkotmány. Közigazgatás. -
Kopenhága. - Városok. - Gazdasági élet. - Faröei szigetcsoport. - Izland.Társadalmi élet. - Rejkjavik. - Közigazgatás. - Svédország. Alkotmány. Közigazgatás.
Vallás. Kultura. Gazdasági élet. - Stockholm. - Upsala. - Gothenburg. Malmö. -
Norvégia. Kultura. Társadalmi élet. - Krisztiánia. - Bergen. - Tronthjem. -
Tromsö. - Norvég viszonyok. Lappok.
TIZENHATODIK FEJEZET. A sarkvidék. - - - - - 583
Spitzberga. Fölfedezése. Állat- és növényvilága. - Sarkfények. Talajemelkedés.' -
Medvesziget. - Jan-Mayen. - Golf-áram. - Ferencz-József föld. Az osztrák-magyar expediczio. - Novaja-Zemlya. - Karai tenger. - Szigetek.
TÁRGYMUTATÓ 606

Képek jegyzéke.
Gibraltár „. 1
A Bosporus és a Fekete tenger 3
A Molde-fjord 4
Déloroszországi síkság 5
Európai mívelt táj képe. (Hollandi
partvidék.) 6
Ferdinánd és Izabella síremléke a
granadai székesegyházban 10
Pancorboi sziklavölgy 13
Burgos „.. „.. 15
Escuriál „.. 16
Alicante... 17
Kapu Valencziában 18
Murcia .„ 19
Gebel al Tarik, a gibraltári szoros 21
Utcza Lissabonban 23
Cintra vára 25
Belem kolostor 26
A belemi kolostor kapuja 27
A belemi kolostor kertje 28
Harangozás a szevillai székesegyházban 32
Az Alkazar Szevillában 33
Bikaviadal _35
A baszkok 37
Spanyol czigányok táncza 41
Hidfő és mecset Cordovában 43
Az aranjuezi kastély 45
A Puerta Sol Toledoban ...46
Az oroszlán-udvar az Alhambrában 48
A Generalife Granadában 49
Cordobai mecset ____ 50
Abencerrageok terme 53
Bellevue kastély Szedán mellett 54
Pásztorok a Lande-ok vidékén ... 57
A szent Trophimus templom és az
obeliszk Arles piaczán 60
A pápai palota Avignonban 61
Mont-Dore völgy 63
Mentone - 64
A saint-denisi diadalkapu 67
Arlesi nők „. 70
Savojárd fiú___ ~~ 71
Párizs : Képviselőház 72
-- Tőzsdetér . 73
- A Louvre „. 75
- Ujságárulók a boulevardon .„. 77
- A rokkantak palotája. 78
- Notre Dame... 70
- A Concordia-hid „. 80
-- Conciergerie ... „ 81
- Pantheon 82
- A Chatelet-tér és I. Napoleon győzelmi oszlopa .„. ~~ 83
- Operaház S4
Napoleon szülőháza Ajaccióban 86
Corte ... 87
Monaco ... - . 88
Luxemburg palota ... 89
A Tower . ... 90
Landsend..,. - 91
Wight-sziget - - ... 93
Loch Lomond tó 95
Tennyson aldworthi kastélya, a hol
meghalt ... ..„ _ 99
A balmorali kastély 100
Hitvalló Eduard sírja a Westminsterben ... 101
Dublini királyi palota __ 103
Legrégibb tőzsde Londonban _ 105
A parlament épülete Londonban. 107
A yorki székesegyház 109
London: Themse-hid- _ .„. ... 110
- A Themse rakodópartja „ 112
- A Trafalgar Square _ 113
Liverpool: Kikötőbejárat 116
Edinburgh ._ ... 119
Skótország: Staffa-sziget 121
Királyi sírbolt a canterbury-i székesegyházban 125
Palace Royale Brüsszelben „. 126
Az antwerpeni tőzsde „ 128
A tanácsház Brüsszelben 130
A királyi palota Brüsszelben 132
Brüsszel város főtere 133
Antwerpen : A rakodópart _ 134
Antwerpeni főegyház. .._ 135
A vásártér Brüggeben ... 137
Ostende - ... ... 138
A tanácsház Löwenben .. ... 139
Szélmalom Haarlemben 141
Holland táj. _. ... „ 144
Flamand halászok 147
Amsterdam __ _ . 149
A királyi palota Amsterdamban 151
Az uj piacz Amsterdamban 154
Berlin : Dóm és a királyi palota 155
Helgoland partja . . 157
A Rajna völgye Bingennél 158
Az Elba hidja Hamburgban 16D
Rüdesheim a Rajna mellett 163
Heidelberg . 166
Heidelbergai palota udvara 167
Részlet a thüringiai erdőből 168
Prebischthor _ _ 170
Neuschwanstein Bajorországban 171
Parasztleány Felső-Bajorországból 173
Sváb paraszt .. . __ „. _ 173
Elszászi nők 174
A berlini királyi vár legrégibb része 176
A berlini muzeum . _. . ..„ 177
A parlament palotája Berlinben 178
Utcza Hamburgban.. .„ _ 179
Hamburg: Riesendammhid és Alster-arkadok ..181
Hamburgi kikötőrész...182
Lübeck városának főtere 183
Brémai szinház - -184
Lipcse : Városház 185
- Utczai kép 187
Győzelmi emlék- - 188
Drezda - - --189
Észak-Kelettengeri csatorna 190
A strassburgi Münster 191
A kölni székesegyház _. - - 193-
Az erfurti székesegyház - 194
A wittenbergai vártemplom 195
Szálloda a Pilátuson ,. - - 197
Az Ördög-hídja a Szt.-Gotthard-úton ... - _ 200
Via Mala - - ... - - 202
Matterhorn ... - ... 204
Szt.-Móricz fürdő _ - 205
A Rigi-vasút ... -. 206
Habsburg-vár „. _. 207
A Jungfrau, Interlaken felől 209
Pontresina _ _ ._ ... . 211
Luzern __ - ... _ ... ... .. 213
Zürich a tó felől ... „_ __ _ 214
Genf. A Genfi tó a Brunswick emlékszobortól nézve 215
Montreux _ ... 216
A schaffhauseni zuhatag 218
Genuai öböl ._ ._ 224
A Como-tó partján ... 226
Sorrento _ ... 227
Az Apenninek (Perugia vidékén)... 228
Olajfa ._ __ 229
San Remo ... _ _ 230
Subiaco ... _ 231
Carrara város - ... „_ _ . .. _. 232
A Colosseum és környéke Rómában 233
Részlet a római Campagnából „ . .. 234
A tengerpart Sorrentó és Castellamare között _ _ _ 235
Araccia _ 237
Az Aetna lávája Cataneánál __ 238
Velencze kikötője... __ 239
A velenczei piazzetta és molo a lagúnák felől nézve ____„_„. 241
Velencze: Kilátás a riva degli Schiavontról 242
A Szt.-Márk templom Velenczében 244
Milanói dóm _ _ _ __ _ _ 245
Vándorló muzsikusok _ 240
A velenczei Szt.-Márk templom belseje 247
Genua: A Kolumbus-emlék._ __ 249
A Certosa kolostor Páviában _. 251
A bazilika és az óratorony Vicenzában... 252
A San Vitaié Ravennában - _. 253
A ferde tornyok Bolognában .. ._. 255
Florenz __ „. _„ 256
A Palazzo Ducale és a vértanúk emléke Mantuában __ _ _ 257
A Medici palota Flórenczben - „. 259
A pisai székesegyház és a ferde torony __ _ _.. „ _ 260
Assisi... _ _ _ _ 261
A Palazzo Communale Sienában ... 262
Loretto _ „. ... 263
A Szt.-Péter templom, a Vatikán és
az Angyalvár- ... ... __ ... ... 265
A Vatikán azon része, ahol a pápa
lakosztálya van . _ __ 267
Colosseum ... ... ... „_ .„ - ... 268
A Laterán főbejárata Rómában 269
Capitolium palota Rómában . ... 271
Tivoli _ - ~ _ - ~ 272
A sírok utczája Pompejiben ... 273
Nápoly, Santa Lucia (háttérben Pizzofalcone) - . 276
Nápoly a Virgilius sírjától nézve 279
Observatorium a Vezuvon 280
Ischia vára ... ... 281
A Perto Felice és a Foro Umberto
Palermoban ._ ... 282
Kapuczinusok sírboltja Palermoban 283
A székesegyház Palermoban - . 284
Az Aetna kitörése - - 286
Az új parlamenti épület Bécsben ... 288
A Gross-Glockner a Pasterze-gletserrel 289
Alpesi,tó, fenyves oldal és sziklacsúcs
(Karer-See a Rosengarten-csoportban) _ _ _ „ _ _ 290
Alpesi tengerszem (Königs-See Bajorországban) „291
Monte Cristallo és Piz-Popena 292
A Dráva eredete _ _ 293
Kalváriahegy az adelsbergi barlangban ... ... 294
A Vellebit hegységből (Dalmáczia) 295
A dalmát partok a cattaroi-öböl nyílásával ... 296
A Cettina Almissa mellett (Dalmáczia) 297
Részlet az Óriás-hegységből - 298
Karlsbad vidékéről 299
Ivarlsbad 301
Az új egyetemi épület Bécsben 304
Az új börze Bécsben ... ... 308
Burgring Bécsben _ ... 309
Bécs: A Graben 310
- Franzensring ... ... ~ 311
A bécsi Szt.-István templom ... 312.
- - fogadalmi templom 313
Bécs: Az új operaház . . ... „314
- Az új udvari színház ... 315
- A régi császári palota homlokzata 316
A bécsi új városháza „ . „ „ 317
Bécs : Az Erzsébet híd 318
Schönbrunn ... 319
Salzburg 320
Trieszt _ _ _. . - 321
Miramare 322
Az aranykapu Polában 324
Tengermelléki szlávok ... 325
Innsbruck a Karvendel hegységgel ... 326
Ambras vára Tirolban 327
Tirol vár Merán mellett 328
A lőportorony Prágában .. 329
A Hradschin ... .. ... 330
A Kolozsváry Testvérek Szt.-Györgyszobra Prágában _ ... 331
A Flórián-kapu Krakkóban 332
Krakkó főtere . ... ... ... . 333
Bukovinai magyarok „ 334
Dalmáczia czimere „ 335
Dalmát polgári leány 336
A topoljei vízesés (Dalmáczia) „ ... 337
Az új rakodópart Zárában 338
Utczai kép Zárából 339
Spalato (Dalmáczia) „ 340
A spalatoi dóm harangtornya (Dalmáczia) _ _ „341
Raguza város és Lacroma szigete 342
Diocletián palotája ... ... „ ... 343
Bosnyák család étkezése _, 345
Keresztény (ortodox) városi asszonyok (Bosznia és Herczegovina) ;!46
Vascar-vakulyi keresztény pár (Bosznia és Herczegovina) - - 347
Középboszniai keresztény nő 348
Spaniol (spanyol zsidó) leány 349
Mohamedán ház Herczegovinában 350
Vásár Banjalukában .._ ... ... _ 351
Szerajevo egyik részlete ... 352
Trebinjei népünnep _ _ _. 353
A mostári híd _ 354-
A Duna bolgár partjáról ._ 356
- - deltája . _. ... 357
Zárdák a Meteora hegyen Thessáliában ... 359
Athos-hegyi zárda ._ .. „. 361
Az Iszker hegyszoros 363
Hankiői szoros a Balkánon 364
A Skutari-tó útja ...__.__ 365
A román batáron... .. 367
Oláh nő ... ... .. 368
Oláh paraszt és pópája ... 369
Oláh leányok Turn-Szeverinből 370
Bukarest „„ __.__._ 371
Bukarest: A királyi palota... ... 373
- Székesegyház __ „_ 375
- Erzsébet királyné út ... 376
A csernavodai Dunahíd ... - 377
Szerb parasztok Belgrád környékéből 379
Előkelő szerb nő 380
Szerb főpap _. 381
Belgrád a Száva felől _ ... ... 382
Egyetem Belgrádban__ ._ _ ... 383
Belgrád : Mihály fejedelem érczszobra és a színház__ 384
- Az új és a régi konak 385
Nis török negyedéből 386
Montenegro: Rieka Obodzárda alatt 387
Előkelő montenegrói nő 389
Montenegrói népviselet .390
Montenegrói népviselet . 391
Antivari erődje 392
Cettinje ... „ _ 393
Tirnova ... ... 394
Czigánynő Sophia környékéről... 395
Bolgár férfi ... - _ 396
Bolgár nő -396
- leány - - - 396
Parasztasszonyok Sophia környékéről 397
Rolo-kolostor ._ 398
Rolo-kolostor udvarának egy része 399
Bolgár parasztház belseje 400
Sophia - -401
Sophiai székesegyház _402
Fejedelmi kastély Sophiában..403
Ruscsuk - -- -405
Várna _ _ -407
A Maricza-hid Philippopolban 408
Tirnova „ „ _.. - - - -409
Bolgár pásztor _ - 410
Sophia templom -411
Egy lap a Koránból 413
Török asszony és leánya _ 414
Háremhölgy - 415
Török kávéház 416
Albánok egy skutarii kávéház előtt 418
Albán _ - ... 420
Utcza bazárral Velesben (Kjöprülül)
Maczedonia 421
Nizám csapat_ _ __ 422
Konstantinápoly vidéke... _ 423
Konstantinápoly: A Pera hid 425
Utczai alakok Konstantinápolyban 426
A Dolma Bagcse palota kapuja a
szárazföld felől _ __ __ 427
Nagy Theodosius obeliszkje 428
Mehmed szultán mecsetje 429
Szaloniki... _ 430
Csilandari, athosi zárda udvara 431
Krétai görög menyasszony 431
Skutari _ .__ 433
Török asszony Kaneaból, Kréta, szigetén 434
A mai Athén és az Akropolis 436
A Parnasszus völgykatlana Delphivel 437
Athéni úri nő nemzeti viseletben 438
Görög kávéház Piraeusban 439
Korfui görög parasztpár. 440
A Hermes-utcza Athénben __ 441
Görög nő szfakióta öltözetben ... 442
Athén : A görög parlament épülete 443
Dionysos színháza az Akropolis lejtőjén Athénben 444
Az athéni akadémia „_ 445
Piraeus ... „ ... 446
Theseus temploma 447
Patras __ ... 448
A Parthenon 449
Korfu ... 450
Elassona - „____ _ 451
Görög leány Korfuból _ _ .. 453
Délorosz síkság _ _ _. ... _. 454
Nagyorosz síkság _ ... 457
A Volga ... ____ 459
Odessza: Boulevard lépcső, mely a
Richelieu-szobortól a főkikötőhöz
vezet - - _ - __ .. . _ .„. 460
Yalta (Krim félszigeten) - - - 461
Alupka (Krim félsziget) ._ - - 462
Medvevásár Beresovban - 464
Bölények _ - „ - 465
Kozák .„ „ - - ... ._ ... 466
Nagy-oroszországi aratók ._ ._ ._ 467
Orosz paraszt... ._ _ ... _ 468
Déloroszországi parasztnő 469
Kozák táncz - - __ ... 470
Orosz pópa _„ - ._. . 471
Asztali áldás . . ... 472
Orosz női viselet - ... ... _ 473
Orosz bojárnő .„ - 474
Lengyelek - - ... 475
Lengyel táncz „. ... .._ ... 475
Halászok a Kaspi tengeren - - 476
Volgavidéki munkások- ._ ... 477
Krimi tatár nő _ _ 478
Krimi tatár férfi - - - - - 479
Szentpétervári képek- - - 481
Blagovjescsenszkij templom Moszkvában - - - - _ - - 482
Szentpétervári képek- - ... -483
Orosz parasztház - _ - - 484
Vallásos körmenet Szentpétervárott 4851
Orosz parasztszoba- - _.. - 486.
A molokáni felekezet istentisztelete 488
A szentpétervári akadémia 489
A Moszkij proszpekt (Szt.-Pétervár) 490
Szentpétervár: A tengerészeti palota 491
A Kazán székesegyház - - - 492
A Tözsde-tér Szentpétervárott ... 492
Szt.-Pétervár : Trojczkij-hid _ ...494
Az Izsák-templom Szentpétervárott 495
Nagy Péter szobra (Szent-Pétervár) 498
Orosz troika .„ _„.___.. 499
II. Katalin czárnő szobra Szentpétervárott _. _ ._ __ ... 500
A moszkvai nagy harang 501
A Trojczkij székesegyház (Szt.-Pétervár) _..____„_ ... 502
Trojczkij klastrom Moszkva mellett 503
A varsói kir. palota _ 504
Nisni-Novgorod. Elül a blagovjescsenszki kolostor _ ... _ _ 505
A nisni-novgorodi történelmimúzeum 506
Odessza: A városháza _ _ __ 507
- A főtemplom ._ ... .„ 508
- A tengerparti boulevard ... _ 509
- A könyvtár és múzeum 510
- A szinház-tér és a nagy színház ... _ -. 511
Készlet Kiewből _ ._ 512
A kiewi Lavra-zárda főhomlokzata... 514
Helsingfors _„_._.___._ 515
Finn népviselet „ ... ._ ... ._ 517
A helsingforsi sanatorium _. _ 520
A hajótörött szobra Helsingforsban,
kilátással a Finn-öböl szigetvilágára ... _ - 521
Turku... 523
Szamojéd-kunyhó és szánka rénszarvas-fogattal „ ... - 524
Lapplandi _ _ _ 525
Szamojédek _ ._ _ - 526
Osztják vadászok _ ... ... 527
Tatár férfi ... ... _ ~~ 528
- gyermekek lóháton _. _ _ 529
Jelenet egy tatár iskolában a korán
tanítása közben ... _. ... - 530
Kalmuk főúr ... 531
Kalmukok ... ... _ ... ... . .. ... 532
Kirgiz földbirtokosok... _ 533
Kalmük asszony ... ... ... ... 534
Zsilip Skandináviában ... ._ 535
Norvég fjordok . __ ._ _. __ 537
A Moldefjord _ .. ... ... _ 538
Fjord 539
A Nordkap ... „ __ ._. 540
A Madarak sziklája _ 542
Trollhätta vízesése - 543
Norvég földmíves .„. 544
- asszony „„ „„ ~~ 545
Északi fény 1889 január 19-én este 546
Lapplandi vidék ~ 548
A nagy geyser Izland szigetén 550
Kopenhága 552
A Christiansborg-palota udvara 553
A Thorwaldsen-múzeum 554
Frederiksborgi várpalota.. 555
Kronborg várkastély Helsingörben 556
Izlandi népviselet 558, 559
Halottszállítás .„„ 560
Vacsora egy izlandi templomban 561
Utcza Rejkjavikban 562
Kiásott Viking-hajó 565
A bourgundi templom Norvégiában 566
Stockholmi részlet ... 567
A vásártér Stockholmban 568
A stockholmi emelőgép személyszállításra 569
Az upsalai vár _ 570
Az up salai dóm 571
Aalesund (Norvégia) 574
Hammerfest 575
Lapp asszony és fia 576
Öreg lapp rénszarvas bőrruhában 577
Lapp leányok 578
Lappok 579
Sarkvidéki jégfjord 583
Isbjöven öböl Spitzbergán ... 586
Eszkimó-csolnak 587
Éjféli nap Spitzbergán ~~ 588
Nansen sarki öltözetben . .. _ 593
A jégbe szorult Tegethoff 595
Payer ~ 598
A Ferencz József földről _ ~ 600
MELLÉKLETEK JEGYZÉKE.
Panderon a Sierra-Nevada hegységben (színes) czímlap
Madrid: Puerta del Sol - -45
Granada az Alhambrával; háttérben a Sierra-Nevada 48
Az «Infánsnők Tornyának» kapuja az Alhambrában 50
Párizs .„ - - ~76
Párizs: A Montmartre boulevárd 80
Dublin _ . _ . ... ...120
Brüsszel: Az Anspaeh-boulevárd .„133
Az Amstel-csatorna Amsterdamban 152
Köln ... ... _ ... .„. ... _188
Mont-Blanc részlet (színes) ... ... 202
Róma: A Szt.-Pétertemplom és a Szt.-Péter tér 274
Lazzaroni Nápolyban (színes) 278
Palermo : A Monté Pellegrino _ 285
A «Rothwand» a «Rosengarten» csoportban (színes) 291
Raguza (szines)„ _ 342
Cattaro vidéke __ ... ._. _ __344
Trebinje (Herczegovina) ... _ „ ...355
Rózsaszüret Bulgáriában (színes) ..402
Szerail-Díszterem ... _ ... . 420
Dolma-Bagdse __ _ 425
Részlet Athénből az Akropolisszal _ ...442
Postaállomás az orosz pusztaságon (színes) 470
Éjféli nap a Lofodi szigeteken (színes) 590

György Aladár

György Aladár műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: György Aladár könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A föld és népei IV. A föld és népei IV. A föld és népei IV. A föld és népei IV. A föld és népei IV. A föld és népei IV. A föld és népei IV. A föld és népei IV. A föld és népei IV. A föld és népei IV.

A borító és a lapélek enyhén foltosak. A borító belső oldalán ex-libris címke található.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba