Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia

Fülszöveg

A kilencvenes években hozzánk is betört a MAKOG: azaz magyar hangon is megszólalt a kognitív tudomány. Ez a kötet a VI. MAKOG találkozó (1998) anyagából indul ki, s bemutatja, hogyan kapcsolódik a kognitív kutatás olyan hagyományos kérdésekhez, mint a test-lélek viszony vagy a gépi és emberi gondolkodás hasonlóságai és eltérései.
Kötetünkben a filozófiatörténet, a logikai szemantika és az analitikus filozófia számos kérdésére a kognitív felfogás új válaszokat kínál. Emellett azonban számos új kérdést, pl. a gépi és az ember ember általi szimuláció problémáját vagy a teleologikus magyarázatok életkori fejlődését is ez a megközelítés állítja előtérbe.
A tanulmányok a kísérletezés, a történeti és fogalmi elemzés és a gépi modellálás érintkezési területein keresik azt a közös nyelvet, amely a szétválasztott tudásterületek egyesítését segíti majd. A szerzők jó része fiatal, aminek tartalmi jelentése is van: olyan nemzedéket képviselnek, melynek számára a szakmaközi szemlélet már nem... Tovább

Tartalom

A megismeréstudomány és a mesterséges intelligencia filozófiai problémái
Történeti mozzanatok: Filozófiatörténet és a kognitivizmus története
Demeter Tamás: A karteziánus benső világ és az olvasás forradalma5
Kollár József: Gyilkosság a karteziánus színházban? (Hume és a kognitív tudomány)19
Pléh Csaba: Ernst Mach és Daniel Dennett: A megismerés két evolúciós modellje41
Az értelem és a kognitív szemlélet biológiai beágyazása
Érdi Péter: A kísérleti episztemológia nagy kísérlete: a McCulloch centenárium elé59
Albert János: Az idegrendszer korai evolúciójának számítógépes modellezése69
Nánay Bence: A szupervencia evolúciója83
Konceptuális elemzés, nyelvfilozófia és a megismeréstudomány
Forrai Gábor: Hitek, vágyak és szemantikai tartalmak95
Tarnay László: A fenomenális tapasztalás és a sorites paradoxon, avagy a megismeréstudomány apokaliptikusságáról113
Kálmán László - Rádai Gábor: Általánosított öröklődési hálók131
Tőzsér János: Wittgenstein az érzeteink azonosságáról149
Ropolyi László: Mit jelent gondolni?177
Berán Eszter: Jelentésholizmus és kompozicionalitás189
Komlósi László Imre: A diszkurzív érvelés és a megismerés mintázatai201
A természet fizikai világképe, a gépek és a kognitív szemlélet
Kampis György: A filozófia felfedezése a gépek világában209
E. Szabó László: Determinizmus, szabad akarat, kvantummechanika225
Bazsó Fülöp: Logika, dinamika, neurodinamika233
Mezősi Gyula - Pólya Tamás: A modellezés határai: a szisztematikusság jelensége elmefilozófiai perspektívában243
A pszichológia visszatérő kérdései a kognitív szemlélet tükrében
Séra László: Érzelem- és megismerési modellek261
Szokolszky Ágnes: A tudomány metamorfózisa és a kognitív tudomány: Posztkarteziánus alternatívák273
Berkics Mihály: Mennyit érnek a fogalmaink? Megoldási javaslat a tükörproblémára295
Danczi Csaba László: Szinesztetikus világészlelés307
Mentális okozás, szimuláció és az emberi mentalitás magyarázata
Aszalós Péter - Győri Miklós: A belső szimuláció mint az elme/agy egyik alapfunkciója: funkcionális és neurobiológiai hipotézisek327
Darab Tamás: Szimulációelmélet és kognitív tudomány: tudományfilozófiai észrevételek347
Csibra Gergely - Gergely György: A mentális viselkedésmagyarázatok teleológiai gyökere: Egy fejlődéslélektani hipotézis369
Kiss Szabolcs: A mentális terminusok jelentésváltozásának problémája a kognitív fejlődésben379
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem