Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Latin chrestomathia

Latin nyelv és irodalom a gimnázium és leánygimnázium V-VIII. osztálya számára

Előszó

Az 1938. évben kiadott gimnáziumi és leánygimnáziumi tanterv a latinból az V-VIII. osztályokban előírja egy olyan chrestomathia olvastatását és számonkérését, «amely a római költőkből és... Tovább

Tartalom

Az ókor.
T. Maccius Plautus:
A római forumon zajló élet5
A hetvenkedő katona6
P. Terentius Afer:
A fegyelmezetlen római színházi közönség9
A szigorú és elnéző nevelés10
M. Porcius Cato:
A földmívelés a legszebb foglalkozás12
Milyen legyen a jó gazdasszony?12
Cornelia:
Cornelia levele fiához, C. Gracchushoz13
M. Terentius Varro:
A földmívelés védő-isteni15
A major helyének kiválasztása16
A mezőgazdaság hanyatlása17
Cornelius Nepos:
Cato Maior jellemzése18
Görögök és rómaiak: más nép, más szokások18
C. Iulius Caesar:
Gallia Caesar idejében19
Caesar átkelése Britanniába20
A gallok erkölcsei22
A germánok erkölcsei26
Pompeius Magnus halála28
C. Sallustius Crispus:
Hogyan lett Sallustiusból történetíró?30
Catilina jelleme32
Róma eredete, virágzása, erkölcsi süllyedése32
Catilina lázító beszéde cinkosaihoz36
Cato és Caesar párhuzamos jellemzése37
A lélek és szellem az ember élet irányítója39
Vitrwius Pollio:
A tudás a legnagyobb kincs, mely el nem vétetik tőlünk41
Az éghajlat hatása az emberekre: északiak és déliek42
A sportteljesítmények túlbecsülése a szellemi teljesítmények rovására43
Hogyan fedezete fel Archimedes a fajsúly törvényét?44
A reális költségelőirányzat fontossága az építkezésnél45
C. Velleius Paterculus:
Marius Carhago romjain46
Cicero halála örök gyalázat Antonius számára47
Valerius Maximus:
A nyilvánosság előtt szereplő asszonyok48
Apicius:
A szőlő és más gyümölcsök télire eltevése49
Manilius:
Mit jelenznek előre az üstökösök?50
L. Annaeus Seneca: (Maior)
A lefőzött nagy hangú rhetor51
Más a szónokiskola és más az igazi nagy nyilvánosság52
L. Annaeus Seneca (Minor)
A tervszerű olvasás haszna53
Kerüld a tömegbe vegyülést54
A rabszolga is ember!55
Junius Moderatus Columella:
A földmívelés az egészséges nemezeti élet alapja57
M. Annaeus Lucanus:
A polgárháború vezérei: Pompeius és Caesar60
Cato és a polgárháború61
Petronius Arbiter:
Trimalchio házának bejárata63
Mi az igazi költészet?63
C. Plinius Secundus:
Az első időmérők Rómában65
A gyöngyökről65
Az üvegről66
M. Fabius Quintilianus:
A tökéletes szónok67
A nyilvános iskolázás haszna68
A grammatikai tanulmányok fontossága69
A helyes fogalmazás művészete70
Sextus Iulius Frontinus
Az első római vízvezeték72
M. Valerius Martialis:
Arria hősiessége73
Nem minden sikerül egyformán73
Az igaz fájdalom nem keres tanukat73
Könnyű beszélni73
A borostyánkőbe zárt méh74
Fő, hogy olvasnak74
A kis Erotion halálára74
Egyik hamis, másik rossz75
Aki nem ebédel otthon75
Megjött az önbizalom75
Költő és sorsharang75
Tartsd meg a csodálatodat!76
O tempora, o mores76
Az irgység büntetése77
A jó kritikus77
D. Iunius Invenalis:
A nagyvárosi élet78
C. Suetonius Tranquillus:
C. Iulius Caesar halála és temetése79
Augustus külseje83
Caligula külseje84
Nero menekülése és halála85
Aulus Gellius:
Római költők sírfeliratai87
Görög nyilvános könyvtárak88
M. Cornelius Fronto:
Cicero szóválasztása88
Gaius:
A jog forrásai89
Ammianus Marcellinus:
Constantius bevonulása Rómába91
Claudius Claudianus:
Stilicho a húnok ellen vonul92
Rutilius Claudius Namatianus:
Róma nagysága94
Római feliratok
Hivatalos feliratok96
Választási feliratok98
Sírfeliratok99
Feliratok a mindennapi élet köréből100
Az ókeresztény irodalom
Szemelvények az ószövetségi Szentírásból
A világ teremtése102
A bűnbeesés104
A vízözön105
A fáraó álma106
Új éneket énekeljetek az Úrnak107
Dicsérd lelkem az Urat108
A falon író kéz109
Szemelvények az újszövetségi Szentírásból
A három napkeleti bölcs112
A hegy beszéd113
Az adópénz113
Az irgalmas szamaritánus114
A tékozló fiú114
A jó pásztor116
Szent Pál areopagosi beszéde116
Q. Septimus Florus Tertullianus:
Bűn-e kereszténynek lenni118
A keresztény asszony ékessége119
Az utolsó ítélet120
M. Minucius Felix:
A keresztények ellen szórt rágalmak121
Egy az Isten122
L. Caecilisu Firmianus Lactantius:
A filozófia csődje123
A pogányok hitének hiábavalósága124
A keresztény humanitus126
Ambrosius:
Esti ének127
Hieronymus:
Szent Jeromos látomása látomása129
A barbárok betörése 130
Szent Jeromos a leányok neveléséről131
Szent Antal meglátogatja Remete Szent Pált133
Aurelius Augustinus:
Szent Ágoston és Cicero134
Alypius a cirkuszban136
Szent Ágoston lelki vívódása és megtérése137
Szent Monica ifjúsága és neveltetése140
Az igazságosság az állam alapja142
Anicius Manlius Severinus Boethius:
A dicsőség hiábavalósága144
Isten és a világ145
Közép- és újkor
Nursiai Szent Benedek:
A kolostor kapusa146
Flavus Magnus Aurelius Cassiodorus:
A szellemi munka fontossága a kolostorokban147
A könyvmásolás dicsérete148
A tanítómestereket tisztességesen kell fizetni150
Jordanes:
A húnokról151
A catalaunumi csata152
Attila halála154
Venantius Honorius Clementianus Fortunatus:
A kereszt győzelme156
Nagy Károly jellemzése157
Magnenetius Hrabanus Maurus:
Pünkösdi ének160
Monachus Sangallensis: (valószínűleg: Notker Balbulus)
Nagy Károly az iskolában162
Liudprand:
A riadei csata163
IV. Ekkehard:
A szent-galleni kaland164
Gandersheimi Hrotsvit: (Roswitha)
Dulcitius megszégyenítése167
Hersfeldi Lambert:
IV. Henrik Canossában169
Celanói Tamás:
Napja Isten haragjának170
Aquinói Szent Tamás:
A római kormányformák172
Jacobus de Voragine:
Szent György legendája174
Magyarországi Szent Erzsébet legendája176
Tuders Jacobus de Benedictis: (Jacopone da Todi)
Álla a keserves Anya178
Carmina Burana
Vége a télnek180
Tavaszi dal181
Vakáció182
Gaudeamus igitur182
Gesta Romanorum
Shylock története183
A császár és három leánya187
Francesco Petrarca:
Levél a túlvilágra T. Livius címére189
Petrarca önjellemzése190
Kempis Tamás:
Az engedelmességről és alárendeltségről191
Pier Paolo Vergerio:
A nevelés alapelvei193
Zsigmond király érdeklődése a történelem iránt194
Francesco Poggio Bracciolini:
Az ellopott disznó196
Levél Hunyadi Jánoshoz196
Enea Silvio Piccolomini:
Az olvasás és a műveltség197
Költői levél az ifjú Janus Pannoniushoz198
Az ijfú V. László készüljön elő uralkodói hivatására199
Marsilius Ficinus:
Könyvajánlás Janus Pannoniushoz201
Mit remél a művelt keresztény világ Hunyadi Mátyástól201
Angelo Poliziano:
A pásztorélet örömei204
Poliziano felajánlja szolgálatait Hunyadi Mátyásnak205
Nicolaus Copernicus:
Előszó III. Pál pápához207
A föld gömbalakú209
Desiderius Erasmus:
Az ú. n. írókról210
A tanulók játszásra kérnek engedélyt211
Levél Oláh Miklóshoz213
Thomas Morus:
A föld megoszlása és művelése Utopiában214
Az eszményi állam munkabeosztása215
A közös étkezések rendje216
Luther Márton:
Asztali beszélgetések217
Melanchton (Schwarzerd) Fülöp:
A wittenbergi egyetem 1523-i szabályzatából218
Levél Eperjes város elöljáróságához220
Kálvin János:
Az állam fontossága221
Francis Bacon:
Az újkor szükségszerűen többet tud, mint amennyit az ókor tudhatott222
Renatus Cartesius (Descartes)
Gondolkodom, tehát vagyok 224
Newton Izsák:
A mozgás tövényei226
XIII. Leó: (Gioachino Pecci)
A betegség nem rettenti meg227
A munkások és munkaadók között természetellenes az osztályharc228
XI. Pius: (Achille Ratti)
A szociális kérdés elmérgesedése230
A munkást úgy kell fizetni, hogy családjával együtt tisztesen megélhessen231
Modern latin költemények
A Titanic katasztrófája233
Az automobil235
Műfordítások
Schiller: Der Ring des Polykrates235
Goethe. Der Sänger237
Magyarországi latinság
Szent István király intelmei és törvényei
"Az egynyelvű és egyerkölcsű ország gyönge és törékeny"239
Az uralkodót ékesítő erények240
A vasárnap megszentelése241
Az emberölés büntetése241
A mise alatt csendben kell maradni!242
Legenda Minor s. Stephani Regis
Összeesküvés a király ellen243
Legenda S. Emerici Ducis
Szent Imre és Szent Mór244
De S. Gerhardo Episopo Moresenensi et Martyre Ungariae
Az éneklő szolgáló245
Szent Gellért halála246
II. Endre aranybullája
Az aranybulla bevezetése és néhány rendelkezése248
Anonymus: (P. Magister)
P. mester megokolja műve keletkezését250
A magyarok átlépik a Kárpátok gerincét251
Zalán hadbaszáll Árpád ellen252
A szeri gyűlés253
Frater Julianus:
A Nagymagyarországban visszamaradt testvérek felfedezése254
Rogerius:
A Sajó melletti ütközet258
Plancius Destructionis Regni Ungariae per Tartaros
Siralmas ének a tatárdúlásról261
IV. Béla levele 1 V. Ince pápához
Magyarország a keresztény világ védőbástyája267
Chronicon Pictum Vindobonese
Árpád és Szvatopluk269
Szent László trónrajutása271
Zách Felicián merénylete272
Küküllei János:
Nagy László király uralma274
Thuróczi János:
Nándorfehérvár ostroma és felszabadulása276
Vitéz János:
Jelentés Hunyadi János nevében IV. Jenő pápához a várnai vereségről278
Ianus Pannonius: (Csezmiczei János)
A költő hálája tanítómestere iránt282
Minerva intése a költőhöz: dicsőséget csak fenkölt, korszerű tárgy megéneklése adhat283
Mantegna művészetének dicsőítése286
A költő panasza betegségéről287
Elég volt egyszer emberként élni!291
Mentegetődzik, hogy miért nem elegyedik a harcba292
Frigyes császárhoz a magyar koronáról293
A költő hírneve a haza dicsősége is 293
Leonello ferrari fejedelemhez293
Búcsú Nagyváradtól294
Hunyadi Mátyás király:
A Muzsák a fegyverzajban sem hallgatnak296
Galeottus Martius:
Magyarország dícsérete297
Antonius de Bonfinis:
Mátyás király arcképe300
Temesvári Pelbárt:
Szent Imre sírjánál csoda történik305
Laskai Ozsvát:
Magyarország a kereszténység védőbástyája307
Az 1505-i rákosi határozat
Idegen származású király többé nem választható308
Werbőczy István:
A törvények összegyűjtésének fontossága és haszna311
A nemesek kiváltságai312
Oláh Miklós:
Mátyás király könyvtára314
Visegrád vára, Mátyás király nyaralója316
A Mátyás kriály pompájától elnémult török követ317
Verancsics Antal:
Erdély leírása318
Ghimesi Forgácsh Ferenc:
A török elfoglalja Buda várát320
Istvánffy Miklós:
Magyarország állapota Mátyás halála után321
II. Lajos király halála322
Pázmány Péter:
Ének a Szűzanyag tiszteletére323
Bornemissza Péter
A magyar nyelv műveléséről324
Szamosközy István:
Báthory István arcképe326
II. Rákóczi Ferenc:
Rákóczi kiáltványa328
A fejedelem a saját származásáról329
A fejedelem zászlót bont330
Bél Mátyás:
Buda állapota a töröktől való visszafoglalás után332
Révai Miklós:
A nyelvjárásokról333
A tatai forráshoz334
Faludi Ferenc:
A pécsi püspöki könyvtár dicsérete335
Berzeviczy Gergely:
A paraszt jellemzése336
Az első "Ratio Educationis"
A nevelőoktatás fontossága339
Törvények a magyar nyelv oktatásáról és hivatalos használatáról
Törvények a magyar nyelv jogairól340
Universitas Budaestina Omnibus Universitatibus In Europa et America341
Műfordítások
Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz343
Kölcsey Ferenc: Himnusz345
Vörösmarty Mihály: Szózat346
Tompa Mihály: A gólyához347
Gyulai Pál: Horatius olvasásakor349
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem