Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.602

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1901. január-december

XXX. kötet 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irod. és Nyomdai R. T. Könyvnyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 616 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelvőr
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomtatta az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. T. Könyvnyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet a könyvből:
MAGYAR NYELVMÜVÉSZEK.
Faludi Ferenc.
Faludi előtt mintegy száz évvel már Pázmánynak is nagy oka volt arra, hogy a magyar nyelv megkülönböztesse a latinétól. Az ő intő szava... Tovább

Tartalom

Értekezések.
Albert János: Mondattani tanúlmányok 7, 65, 162, 218, 512, 571
Asbóth Oszkár: Néhány helynévről 70, 117
Az igeszók átvételéről 221
Rés és rőzse 555
Bálint Károly: A legjellemzőbb magyar családnevek 600
Balogh Péter: Alany vagy kiegészítő 166
Fialowski Lajos: Növénynevek a Tájszó tárban 319
Fiók Károly: Kovászna, Borosnyó, Brassó 20
Giesswein Sándor: Adalékok német jövevényszavainkhoz 468
Gombocz Zoltán: Az igeszók átvételéről 105
Görög Ignác: Az antik és a modern nyelvek mondatszerkezetéről 225
Halász Ignác: Az -ít képző 155
Heves Kornél: Megnyirbált szavak 271
Jenő Sándor: A közhelyekről 516
Joannovics György: Szótagok elválasztása 16
Tagadás, kétkedés, tiltás 86
Még egyszer a -nek névrag 265, 415
Helyreigazítások 463
Kallós Zsigmond: A tagadás nyelvünkben 504, 563
Kalmár Elek: Alany vagy kiegészítő 166
Kéki Lajos: Latinosságok a magyar népköltésben 310
Kicska Emil: Alany vagy állítmány 215
Kulcsár Endre: Magyar nyelvművészek. Faludi Ferenc 1, 49
Melich János: A baskír-magyar rokonság 23
A Müncheni kódexhez 418
A buta eredete 460
Münch Vilmos: A népies elem jelentősége 305
Reichard Zsigmond: A polgári törvénytervezet nyelve 79
Rubinyi Mózes: Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához 57, 109, 170, 227
Sebestyén Károly: A magyar színpad nyelvéről 124
Simonyi Zsigmond: A mennyezetes ágy története 153
Még egy leszámolás a nyelvújítással 209, 257
Adatok német jövevényszavainkhoz 470
Singer Ödön: Máriafi István (Szaicz Leó) Kis Magyar Frázeológyiája 364
Takáts Sándor: Egy elfeledett nyelvújító (Benyák Bernát) 421, 471
Tolnai Vilmos: Éljen! Vivát! 73
A népnyelv idegen szavai 371
Vikár Béla: A szentiváni ének 1, 353, 401, 450, 498
Wekerle László: Az írásjelek egyszerűsítése 7
Zolnai Gyula: Fehérmegyei nyelvsajátságok 273
Irodalom.
Sebestyén Károly: Dóczi Lajos Fausztja. 29
Kelemen Béla: Hoffmann Mór és dr. Hoffmann Frigyes magyar és német szótárai. 89
Simonyi Zsigmond: A magyar helyesírás szabályai. 130
Endrei Ákos: Tolnai Vilmos : Magyarító Szótár. 132
Balassa József: Pethes János: Gyermekpsychologia. 235
Sebestyén Károly - Kardos Albert: Herczeg Ferenc Ocskay brigadérosának nyelve. 124, 242
Balassa József: A nép nyelve az irodalomban. (Gárdonyi Géza : A bor. Komoróczy Miklós :
Palóc históriák). 284
Kalmár Elek: Máthé György: A mondat elemzése. 287
Magyar Táj szótár. A szerkesztőség 287
Helyes magyarság a póstán. A szerkesztő 367
Balassa József: Német nyelvjárástanúlmány. (C. Haag, Mundarten). 427
Wiklund K. B.: Svéd helyesírás. 476
Gombocz Zoltán: Finnisch-ungrische Forschungen. 518
Ásbóth Oszkár: Josif Balan: Helynevek. 521
Rubinyi Mózes: Molecz Béla: A magyar szórend tört. fejlődése. 575
Könyvészet 37, 92, 137, 237, 288, 428, 480, 576
A Nyelvtörténeti Szótárhoz.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Domby László - Eisler Mátyás - Kanyaró Ferenc - König György - Simonyi Zsigmond - Singer Ödön - Szabó Dezső: Adatok. 184, 323, 428, 429
A német-magyar szótárhoz.
Zolnai Gyula: Wetterleuchten. 189
Simonyi Zsigmond: Hogyan germanizál a Budapesti Szemle. 330
J. V.: Simonyi-Balassa szótára és a Budapesti Szemle. 374
Bérezi Fülöp - Csapodi István - Fekete Ignác - Isoz M. E. - Körösi Sándor - Partos Ervin - Steiner Ignác - Wisniewsky Antal: Vegyesek. 188, 430
Kérdések 189, 335
Hodács Ágost - Kohlbach Bertalan - Kostyál Béla - Rubinstein Mátyás - Wisniewsky Antal: Válaszok. 333, 430
Nyelvművelés.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóbán.)
Hoitsy Pál: Eötvös Károly stílusa. 37
Kardos Albert: Nem mese az gyermek. 38
Kardos Albert: Tudás és tudomás. 38
Zolnai Gyula: Taxameter. 39
Lakatos Vince: A maga névmás hibás használata. 138
Kardos Albert - Antibarbarus: Tagadás. 138
Joannovics György: A tagadás ismétlése. 189
Simonyi Zsigmond: Helyesírási mozgalmak. 191, 580
Hevesi János: Birtokos kifejezések németessége. 239
Kardos Albert: A színpad nyelvéhez (Berezeg F. Ocskayja). 242
Antibarbarus: Az új fürdőtörvény. 243
Antibarbarus: Egész apjára ütött. 291
Komjáthy Sándor - Horger Antal - A szerkesztőség: Elvagyok. 294
Lágler Sándor: Jövök-megyek, hozok-viszek. Első vagy második személy. Lekéste a vonatot. Ural. Betekint. 335, 336
Némedi Dezső: Lapszemle. 336
Antibarbarus: Ízléstelenségek. 376
Partos Ervin - Belányi Tivadar - Tolnai Vilmos - Pálfi Márton - Bérczi Fülöp: Kikezdés bekezdés. 377, 484, 525, 578
Bérczi Fülöp - Kardos Albert: Feleség, asszony. 377, 432, 483
Hulla. Magyar Nemzet 433
Antibarbarus: Kész van. 433
Joannovics György: Helytelen fogalomkapcsolás. Hibás igeidő. Hibás szólás (alapra vet). Hibás jelzők. Hibás szórend. Névelői bajok. 464
Az iskolai helyesírás 480
Horger Antal - Tolnai Vilmos - Bohus Pál: Kezel. 482, 581
Horger Antal: Kiváltani. 483
Belányi Tivadar: Helyes magyarság a póstán. 484
A belügyminisztérium stílusa. Pesti Napló 527
Joannovics György: Rajtam múlt. 577
Joannovics György - Akka: Hibáztatott melléknevek. 464, 579
Magyarázatok, helyreigazítások.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Asbóth O.: Gyarmathy paristsája. 39
Melich János: Dajnál. 42
Kriza J.: Székely nyelvjárásokról. 42
Simonyi Zsigmond: Egy csirke amely kacsa. 95
Horger Antal - Trencsény Lajos: Brassó 95, 143
Krausz Sámuel: Linkabas. 96
Zolnai Gyula: Szittya. 142
K. B. - Koritsánszky Ottó - Bleyer Jakab: Madárlátta kenyér 144
Melich János: Julián jelentéséhez. 144
Frecskay János: Emlő, fékemlő; ere, eremlő. 192
Krausz Sámuel - Galgóczy János - Körösi Sándor - Früchtl Ede - Tolnai V.: Éljen! Éljenez. 194, 196
Patrubány Lukács - A szerkesztőség - Kúnos Ignác: Tajték és Meerschaum. 196, 296
Melich János - Asbóth Oszkár: Bráha, brága. 243, 295
Kropf Lajos: Pajzs. 245
K. B.: Zalán futásának egy soráról. 245
Zolnai Gyula: Velemmel. 246
Horger Antal: Aggastyán. 246
Krausz Sámuel - Lampérth Géza: Kenyér botja. 246, 294
Jenő Sándor: Tájszókról. Falusi és társai. 247
Kropf Lajos: Pej és szalmatűz. 296
Kardos A.: A gyermeknyelvből. 297
Komjáthy Sándor: Igazítások a Magyar Nyelvhez. 336
Gárdonyi Géza - Mészáros Kálmán: Gyermek v. gyerek. 337, 435
Vikár Béla: A két szem szilva. 338
Kemény Lajos: Tabán. Somló. 338
Melich János: Horgas. 434
Vikár Béla: Örve alatt. 434
Patrubány Lukács: Selyem. Varsány. 434
Borsodi László: Egy népdal, mely nem népdal. 436
Herman Ottóné - Belányi T.: A szentiváni énekhez. 437, 485 582
Jenő Sándor: Szólásmagyarázat. (Cifra mint Bálint nadrágja). 437
Lágler Sándor - Simonyi Zsigmond: Népetimológia: csemege, csömöge. 484
Borbás Vince: Növénynevek megfejtése. 528
Töttösy Béla: Két magyar kifejezés a tótban. (Három a tánc lantos.) 530
Bérczi Fülöp:Művelt szók a nép nyelvén. 531
Balassa József: Német jövevényszavainkhoz. 531
Trencsény Lajos - A szerkesztőség: Subafa, subár. 532
Tolnai Vilmos: Folyókról elnevezett kutyák. 532
Mikó Pál - Trencsény Lajos - Tolnai Vilmos - Borbás Vince - Horger Antal - Bohus P.: Táj szókról. 581
Büchler Sándor: Zsidó huszár. 582
Kérdések és feleletek.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Vikár Béla:Nótafa. 43
Simonyi Zsigmond: Mi a madárlátta kenyér ? 44
A szerkesztőség: Tejecsni. 44
Steuer János - A szerkesztőség: Az ők kútjai. 45
Zolnai Gyula: Elvagyok. 96
König György: Őrpata. 97
Négyesy László: Költői nyelv és logika. 145
Molecz Béla: A tagadó szólam helye. 247
Kotucs János: Tanárok, tanórok. 249
Zolnai Gyula: Társadalom-tudományos v. Társadalom-tudományi Társaság. 249
Id. Vozdry Gyula - Simonyi Zsigmond: Néhány névmásról (az, ez, mely) 297
A szerkesztőség: A nyugtatvány fogalmazása. 299
Zolnai Gyula: Bennünket, benneteket. 340
Antibarbarus: Vonalok v. vonalak. 341
Simonyi Zsigmond: Rés és rőzse. 532
Tolnai Vilmos: Egy követ fújnak. 533
Egyveleg. Vegyesek.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Szily Kálmán - Gyulai Pál: A M. Tud. Akadémia helyesírása. 182
Kiszely Róbert: Helységnevek. 249
Czambel Samu: Magyar-tót frazeológia. 251
Lám Frigyes: Bitang. 252
Esti Ujság: Budapesti volapük. 437
A szerkesztőség: Harminc esztendő. 3 554
Fölhívás pogány ünnepi emlékek gyűjtésére. A Magyar Néprajzi Társaság főtitkári hivatala 607
Nyelvújítási adatok.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Zolnai Gyula: Tár. 93, 239
Singer Ödön: Agyon-, al-, -zat, -zet. 94
Simonyi Zsigmond - Zolnai Gyula: Segély. 94, 139
Zolnai Gyula: Gólyál. 140
Singer Ödön: Helyreigazítások. 141,288
Horger Antal: A segély és Bessenyei mint nyelvújító. 237
Tolnai Vilmos: Levéltár. 239
Singer Ödön: Gelei József. 290
Eötvös Károly - A szerkesztőség: Szórakozás. 523
Simai (Singer) Ödön: Még egyszer az al-ról. Térség. 524
Lágler Sándor: Tanár és oktató. 524
Válaszok a szerkesztőség kérdéseire.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Kérdések 98, 206, 394
Válaszok. Köszöntések. Káromkodások 534
Időmeghatározások; csillagnevek; a jávorfa és a néphit: nyíl, tegez, puzdra, ív, íj; agyabugya, fumiga, ránciga ; osztály, veszély, akadály; hevenyéz ; gyógyszer, lőszer, játszma, cipész, pincér, közeg ; mennyezet; csöngetyű, pörgetyű; betegségek, orvosságok 196, 534
Mondókák az év napjaihoz; mál; pad, padló, padlás, padmaly; a háztető gerendái; gyümölcsnevek 341, 535
Megszólítások; az üres kalász; az erdő és részei; idegen szavak; fehérnemű ; csillagképek; ideg 379, 537
Különbség a katolikusok és protestánsok beszédje közt; titkos gyermeknyelv ; szelek és világtájak; látszik és főn. igenév; régi szavak a nép közt; mi vagy mink; nyelvújítás szavai ; túl; fal, tál, szál, hely tárgyas alakja 583
Népnyelvhagyományok.
(Vö. még a válaszok rovatát.)
Adomák 489, 549
Állatnevek 98, 255
Állatűző és hívó szavak 493
Dalok és mondókák 47, 551
Családnevek 103, 254, 495, 550, 600
Ételnevek 151, 209
Gúnynevek 101,103, 304, 447, 495, 550
Helynevek 47, 400, 446, 495
Katona miatyánk 447
Keresztnevek 445, 495
Közmondások 299, 399, 441
Lakóház és részei 493
Megszólítások 379, 492, 537
Mesék 46, 254 605,
Mesterszók 100, 253, 442, 545
Növénynevek 99
Párbeszédek 45, 395, 485
Rokonsági szavak 492
Ruhanevek 493, 495
Szólások 149, 352, 439, 489, 490, 543
Tájszók 299, 443, 492, 544
Találós mesék 398
Utcai gyerekek nyelve 302, 437
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem