927.038

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Költők albuma

Jelenkori magyar költők verseiből

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Tartalom

I. Szerelmi költeményeit.

Felejteni - Lévai József 1
Tanács - Gyulai Pál 2
Szép, jó, hű - Szász Károly 3
Visszavárlak - Endrődi Sándor 5
Hortobágyra - Kiss József 7
Én édes elhervadt virágom - Reviczky Gyula 8
Ha gyarlóságból megbánt a lány - Bartók Lajos. . . 9
Szerelem hatalma - Vajda János 10
Királyok násza - Ábrányi Emil 12
Eltűnnek - Inczédi László 14
Egy szép asszonynak - Dóczy Lajos 16
Szeretem én - Bulla János 19
A nyugodt - Vargha Gyula 20
Édes álom - Rudnyánszky Gyula 21
Jaj annak «- Komócsy József . . . 22
Feledett dal - Endrődi Sándor 23
Ábrándos dal - Inczédy László 25
Egy év múlva - Szász Béla 27
Az áldott ház - Jakab Ödön 28
Felejtés - Ifj. Ábrányi Kornél 29
Oh mosolyogj rám «- Gyulai Pál 31
Idegen földön - Ifj. Apáthy István 34
Ha bujdosol az erdőben «- Bartók Lajos 35
A "tücsökdalok"-ból I-III. - Endrődi Sándor 37
Te jó vagy - Szabó Sándor 39
A nőnek sorsa az imádság - Gáspár Imre 41
Szeress, szeretlek - Vészi József 43
Miről ismerek én - Horváth Böske 47
A campagnában - Radó Antal 48
A virágnak - Bulla János 51
Énekek éneke - Reviczky Gyula 52
Arczképed előtt - Dengi János 55
A boldogság utján I-III. - Béri Gyula 57
Dicsőség és szerelem - Rónay István 61
Hervadt levelek - Szávay Gyula 62
Ifjan halunk meg - Koroda Pál 63
Dal - Gr. Zichy Géza 65
A "Keletiek"-ből - Wohl Janka. 66
Mikor ugy titkosan - Csengey Gusztáv 67
Az isten áldja meg - Endrődi Sándor 69
Hazugság volt I-II. - Inczédy László 71
A dívának - Dóczi Lajos 73
Ha hallanál - Reviczky Gyula . . . . 75
A Gül babát-ból - Bulla János. . . 76
Ha vigalomban - Vargha Gyula. . . 77
Most még feledj el - Bartók Lajos. . 79
A nő szive - Ifj. Ábrányi Kornél. . . . 80
Te türelem - Rudnyánszky Gyula 81
Oh mért oly későn - Kiss József 82
Idyll - Vajda János 83
Árva leány - Palágyi Lajos 85
Késő - Endrődi Sándor . 87
A szerelem könyvéből I-III. - Komócsy József 89
Egy kézszorítás - Radó Antal 92
Egy Deliláról - Szász Gerő 93
A pataki várkertben - Fejes István 95
Áldott kezek - Torkos László 97
Távozóban - Ifj. Apáthy István 99
Dicsőség - Dóczy Lajos 100
Első találkozás - Prém József 102
Héber dalok I-II. - Csengey Gusztáv 104
Éjfélt ütött - Hevesi József 106
A bajadér - Vészi József. 107
Halva vagy hát - Horváth Böske 109
Vágy - Koroda Pál
Dalok I-V.- Inczédy László 113
Te völgy - Bartók Lajos 116
Az erdők titka- Lévay József J17
Szeretsz? Sajnálsz? - Torkos László 119
Dal - Endrődi Sándor ... 121
Kitéptek karjaidból - Rudnyánszky Gyula 123
Szereted a zajt - Vargha Gyula 124
Ötven év - Szász Károly 125
Dalok I-V. - Márkus József 127
Utczán - Barna Izor 129
Meg szeretnék halni - Wohl Janka 130
Nász után - Radó Antal 131
II. Vallásos, hazafias és egyéb költemények.
A hunok harcza - Arany László 135
Velenczében - Szász Károly 146
Margit szigetén - Gyulai Pál . . . . 149
Nádas tavon - Vajda János . 151
Krisztus - Kiss József 153
Séta - Lévay József 155
Ott születtem - Jakab Ödön 158
Kiégett csillagok - Ábrányi Emil 159
Bölcső mellett - Endrődi Sándor 161
A rózsához - Bulla János. ... 163
Temetőben - Szász Béla . 167
Gyermekszobában - Vargha Gyula 169
Egy asszony halt meg - Gr. Zichy Géza 170
Nyugodni - Torkos László 171
Csak képzelet - Lévay József 173
Az üstökös - Vajda János 176
A föld - Ábrányi Emil. . . 177
Kié a gyász? - Rónay István 180
Falun - Gyulai Pál 181
Néma csönd - Illyés Bálint 183
Visegrád - Rudnyánszky Gyula 185
A meghiusult fénykép - Fejes István 189
Karácsony-est - Kozma Andor 191
Az a költői - Dömötör Pál 194
Az én imádságom - Kiss József . 195
Elégia - Gáspár Imre 198
Egy lányka ravatalánál - Komócsy József 201
Az állatkertben - Vajda János. 203
Öszi esték - Szávay Gyula 205
Hiú vágy - Wohl Janka 208
Leányfalván - Gyulai Pál 209
Végső óhaj - Ábrányi Emil 211
Oda vágyom - Váradi Antal 213
Szép kék Dunán - Szász Károly 216
Trisztia I-III. - Reviczky Gyula. 217
A Margitszigeten - Rudnyánszky Gyula 219
Csöndesen - Szász Béla. 221
Mementó - Szabó Sándor 223
Hozott isten - Csengeri János 224
Éveink - Bulla János 225
Harangszó I-II. - Bartók Lajos 227
A rekettye - Ifj. Apáthy István 230
Lelkem nyugodt - Dengi János 231
Az őszi esték - Dömötör Pál 233
Ti rózsák, ti myrtusok - Rónay István 234
Magány - Vajda János . . . 235
Útra készen I-III. - Reviczky Gyula 237
A természet - Koroda Pál 239
Isten - Rudnyánszky Gyula . 240
Ismét - Szász Béla 244
Éjjel - Gyulai Pál. . . . 245
Tea mellett - Szabó Endre 247
Nem vagyok több - Ábrányi Emil 249
Oszi napfény - Rónay István 250
Válasz egy levélre - Reviczky Gyula. 251
Alkonyat a folyóparton - Ifj. Apáthy István 253
A Gül babád-ból - Bulla János 255
A vaáli erdőben - Vajda János 256
Dal az éjben - Szász Károly 257
Téli alkony - Szász Károly 259
A tél - Pósa Lajos 261
Aláz' szolgája - Szabó Endre 265
III. Kibeszélő költemények.
(Szavalmány-darabok).
A sellő - Gyulai Pál 271
A hívatlan vendég - Lévay József. , 273
Egy percznyi csönd - Szász Károly 276
A czelli búcsú - Endrődi Sándor 279
Simon Judit - Kiss József 282
Az állatkert királya - Bartók Lajos 285
Kiszáradt forrás előtt - Ábrányi Emil 287
Pán halála - Reviczky Gyula 289
Dajkamese - Ifj. Ábrányi Kornél 294
Meran grófnő - Kozma Andor 297
Volt egy szultán - Bulla János 299
Anyám háza - Váradi Antal 301
Imakönyvem - Reviczky Gyula 305
Ágota kisasszony - Kiss József. 307
Jézus a tengeren - Fejes István 311
Márczius 15. - Jakab Ödön 314
Két testvér - Radó Antal 317
Búcsúzó virágok - Lévay József 323
Vén biblia - Szomaházy István . . . 326
A Jahn tragédiája - Kompolthy Tivadar 329
Házat vettem - Torkos László 330
Temetés külföldön - Gr. Zichy Géza 332
A vén ivó - Csengey Gusztáv 334
Rossz istenek - Reviczky Gyula 336
Útszéli lámpa - Jakab Ödön 339
A csók - Kiss József 341
Regina coeli - Váradi Antal 343
Gábor Áron - Bartók Lajos 345
Haidé - Endrődi Sándor 347
A szerencse mosolya - Lévay József 348
A róna - Illyés Bálint 350
A dómban - Kozma Andor 353
Három levél - Torkos László 356
Júdás - Váradi Antal 358
Ma született a Messiás - Reviczky Gyula 362
Gyermekek a Kálvárián - Ábrányi Emil 365
A keltő óra - Endrődi Sándor 367
A szabadság napja - Kozma Andor . 369
A tüz legendája - Jakab Ödön 372
A pathmószi látnók - Váradi Antal 374
Salamon király álma - Reviczky Gyula. 377
Gyümölcsösben - Gyulai Pál. . . 380
A házmesterleány - Radó Antal 382
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

A könyv gerince javított, belülről megerősített példány. A könyv kötése kissé megnyílt.

Aranyozott lapélekkel.

Állapot:
9.480 Ft
4.740 ,-Ft 50
24 pont kapható
Kosárba