Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Költők albuma

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Tartalom

Szerelmi költemények
Felejteni - Lévai József1
Tanács - Gyulai Pál2
Szép, jó, hű - Szász Károly3
Visszavárlak - Endrődi Sándor4
Hortobágyra - Kiss József7
Én édes elhervadt virágom - Reviczky Gyula8
Ha gyarlóságból megbánt a lány - Bartók Lajos9
Szerelem hatalma - Vajda János9
Királyok násza - Ábrányi Emil11
Eltünnek - Inczédi László13
Egy szép asszonynak - Dóczy Lajos14
Szeretem én - Bulla János17
A nyugodt - Vargha Gyula18
Édes álom - Rudnyánszky Gyula19
Jaj annak - Komócsy József20
Feledett dal - Endrődi Sándor21
Ábrándos dal - Inczédy László22
Egy év mulva - Szász Béla24
Az áldott ház - Jakab Ödön26
Felejtés - Ifj. Ábrányi Kornél27
Oh mosolyogj rám - Gyulai Pál28
Ha bujdosol az erdőben - Bartók Lajos31
A "tücsökdalok"-ból I-III. - Endrődi Sándor32
Te jó vagy - Szabó Sándor34
Miről ismerlek én - Horváth Böske35
A nőnek sorsa az imádság - Gáspár Imre36
Szeress, szeretlek - Vészi József38
Idegen földön - Ifj. Apáthy István41
A campagnában - Radó Antal42
A virágnak - Bulla János45
Énekek éneke - Reviczky Gyula46
Dicsőség és szerelem - Rónay István49
Arczképed előtt - Dengi János50
A boldogság utján I-III. - Béri Gyula52
Hervadt levelek - Szávay Gyula56
Ifjan halunk meg - Koroda Pál57
Dal - Gr. Zichy Géza59
A "Keletiek"-ből - Wohl Janka60
Mikor ugy titkosan - Csengey Gusztáv61
Az isten áldja meg - Endrődi Sándor62
Hazugság volt I-II. - Inczédy László64
A divának - Dóczi Lajos66
Ha hallanál - Reviczky Gyula68
A "Gül babá"-ból - Bulla János69
Ha vigalomban - Vargha Gyula70
Most még feledj el - Bartók Lajos72
A nő szive - Ifj. Ábrányi Kornél73
Te türelem - Rudnyánszky Gyula74
Idyll - Vajda János75
Oh mért oly későn - Kiss József76
Árva leány - Palágyi Lajos77
Késő - Endrődi Sándor79
A szerelem könyvéből I-III. - Komócsy József81
Egy Deliláról - Szász Gerő83
Egy kézszorítás - Radó Antal85
A pataki várkertben - Fejes István86
Áldott kezek - Torkos László88
Dicsőség - Dóczy Lajos89
Távozóban - Ifj. Apáthy István91
Első találkozás - Prém József92
Héber dalok I-II. - Csengery Gusztáv94
Éjfélt ütött - Hevesi József96
Vágy - Koroda Pál97
A bajadér - Vész József98
Halva vagy hát - Horváth Böske100
Te völgy - Bartók Lajos102
Dalok I-V. - Inczédy László103
Az erdők titka - Lévay József106
Szeretsz? Sajnálsz? - Torkos László108
Kitéptek karjaidból - Rudnyánszky Gyula110
Dal - Endrődi Sándor110
Ötven év - Szász Károly112
Szereted a zajt - Vargha Gyula114
Utczán - Barna Izor114
Dalok I-II. - Márkus József115
A tsataka-madár - Vészi József117
Tél és nyár - Dömötör Pál119
Szembeszállok - Rudnyánszky Gyula120
Fürdői emlékek - Vajda János121
Lépéseket - Gáspár Imre123
Mikor a bánat - Jakab Ödön124
Meg szeretnék halni - Wohl Janka126
Nász után - Radó Antal127
Vallásos, hazafias és egyéb tárgyu költemények
A hunok harcza - Arany László131
Velenczében - Szász Károly143
Margit szigetén - Gyulai Pál145
Nádas tavon - Vajda János147
Krisztus - Kiss József149
Séta - Lévay József150
Kiégett csillagok - Ábrányi Emil153
Bölcső mellett - Endrődi Sándor155
A rózsához - Bulla János157
Temetőben - Szász Béla161
Gyermekszobában - Vargha Gyula162
Ott születtem - Jakab Ödön164
Egy asszony halt meg - Gr. Zichy Géza165
Nyugodni - Torkos László166
Csak képzelet - Lévay József168
Az üstökös - Vajda János171
A föld - Ábrányi Emil172
Faluban - Gyulai Pál175
Visegrád - Rudnyánszky Gyula177
Kié a gyász? - Rónay István181
Néma csönd - Illyés Bálint182
A meghiusult fénykép - Fejes István184
Az a költői - Dömötör Pál186
Karácsony-est - Kozma Andor187
Az én imádságom - Kiss József190
Egy lányka a ravatalnál - Komócsy József194
Az állatkertben - Vajda János196
Elégia - Gáspár Imre197
Kórház - Palágyi Lajos200
Őszi esték - Szávay Gyula202
Hiú vágy - Wohl Janka205
Leányfalván - Gyulai Pál206
Szép kék Dunán - Szász Károly208
Végső ohaj - Ábrányi Emil209
Oda vágyom - Váradi Antal211
Trisztia I-III. - Reviczky Gyula214
A Margitszigeten - Rudnyánszky Gyula216
Memento - Szabó Sándor218
Csöndesen - Szász Károly219
Hozott isten - Csengeri János221
Éveink - Bulla János222
Harangszó I-II. - Bartók Lajos224
A rekettye - Ifj. Apáthy István228
Lelkem nyugodt - Dengi János229
Az őszi esték - Dömötör Pál231
Ti rózsák, ti myrtusok - Rónay István233
Magány - Vajda János234
A természet - Koroda Pál235
Útra készen I-III. - Reviczky Gyula236
Isten - Rudnyánszky Gyula238
Éjjel - Gyulai Pál243
Tea mellett - Szabó Endre245
Ismét - Szász Béla247
Nem vagyok több - Ábrányi Emil248
A vaáli erdőben - Vajda János249
Válasz egy levélre - Reviczky Gyula250
A "Gül babá"-ból - Bulla János252
Alkonyat a folyóparton - Ifj. Apáthy István253
Őszi napfény - Rónay István254
Dal az éjben - Szász Károly255
Téli alkony - Szász Károly257
A tél - Pósa Lajos259
Aláz' szolgája - Szabó Endre262
Elbeszélő költmények (Szavalmány-darabok)
A sellő - Gyulai Pál267
A hivatlan vendég - Lévay József269
Egy percznyi csönd - Szász Károly273
A czelli búcsu - Endrődi Sándor275
Simon Judit - Kiss József278
Az állatkert királya - Bartók Lajos281
Kiszáradt forrás előtt - Ábrányi Emil286
Pán halála - Reviczky Gyula281
Meran grófnő - Kozma Andor291
Volt egy szultán - Bulla János293
Dajkamese - Ifj. Ábrányi Kornél295
Anyám háza - Váradi Antal298
Imakönyvem - Reviczky Gyula301
Ágota kisasszony - Kiss József303
Jézus a tengeren - Fejes István307
Márczius 15. - Jakab Ödön311
Két testvér - Radó Antal314
Búcsúzó virágok - Lévay József320
Vén biblia - Szomaházy István323
A Jahn tragédiája - Kompolthy Tivadar326
Házat vettem - Torkos László327
Temetés külföldön - Gr. Zichy Géza329
A vén ivó - Csengey Gusztáv331
Rossz istenek - Reviczky Gyula333
Utszéli lámpa - Jakab Ödön336
A csók - Kiss József338
Regina coeli - Váradi Antal340
Gábor Áron - Bartók Lajos342
Haidé - Endrődi Sándor344
A szerencse mosolya - Lévay József345
A róna - Illés Bálint347
A dómban - Kozma Andor350
Három levél - Torkos László353
A bokor és a szél - Jakab Ödön355
Judás - Váradi Antal357
Szárnyas proletárok - Palágyi Lajos362
Ma született a Messiás - Reviczky Gyula363
Gyermekek a Kálvárián - Ábrányi Emil365
A keltő óra - Endőrdi Sándor367
A szabadság napja - Kozma Andor369
A tüz legendája - Jakab Ödön372
A pathmószi látnok - Váradi Antal374
Salamon király álma - Reviczky Gyula377
Gyümölcsösben - Gyulai Pál380
Apró történetek I-II. - Pósa Lajos382
A házmesterleány - Radó Antal283
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

A borító kopottas, néhány lap foltos. Az előlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Aranymetszésű lapélekkel.

Állapot:
12.000 Ft
6.000 ,-Ft 50
48 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

A borító foltos.

A lapélek aranyozottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
96 pont kapható
Kosárba