1.027.874

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vörösmarty életrajza

Szerző
Róla szól

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 270 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-15-2694-1
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

1862-ben, kritikusi, irodalomtörténészi pályafutásának csúcsán lát hozzá Gyulai Pál - Deák Ferenc buzdítására - Vörösmarty minden munkáinak összeállításához, sajtó alá rendezéséhez. 1863-64-ben jelenik meg a tizenkét kötetes sorozat, melynek tiszta jövedelmét Gyulai és a kiadó Vörösmarty árváinak nevelésére ajánlja föl. A szöveggondozás eredményeképpen nemcsak Vörösmarty műveinek gyűjteménye s egyúttal az első magyar kritikai kiadás lát napvilágot, hanem 1866-ban megszületik Gyulai egyik legkitűnőbb, nagylélegzetű tanulmánya, Vörösmarty-monográfiája is.
Vörösmarty életének, költői pályájának, személyiségnek részletes, forrásokra támaszkodó ábrázolása, műveinek elemzése és értékelése mellett Gyulai itt fejti ki legteljesebben úttörői elméletét a magyar irodalom fejlődéséről, a nemzeti költészet kialakulásáról. "Gyulai a nemzeti polgárosodás igénye felöl közeledik a magyar irodalom történetéhez - írja Sőtér István -, s nemzetiség és polgárosodás szintézisének, egymást áthatásának... Tovább

Fülszöveg

1862-ben, kritikusi, irodalomtörténészi pályafutásának csúcsán lát hozzá Gyulai Pál - Deák Ferenc buzdítására - Vörösmarty minden munkáinak összeállításához, sajtó alá rendezéséhez. 1863-64-ben jelenik meg a tizenkét kötetes sorozat, melynek tiszta jövedelmét Gyulai és a kiadó Vörösmarty árváinak nevelésére ajánlja föl. A szöveggondozás eredményeképpen nemcsak Vörösmarty műveinek gyűjteménye s egyúttal az első magyar kritikai kiadás lát napvilágot, hanem 1866-ban megszületik Gyulai egyik legkitűnőbb, nagylélegzetű tanulmánya, Vörösmarty-monográfiája is.
Vörösmarty életének, költői pályájának, személyiségnek részletes, forrásokra támaszkodó ábrázolása, műveinek elemzése és értékelése mellett Gyulai itt fejti ki legteljesebben úttörői elméletét a magyar irodalom fejlődéséről, a nemzeti költészet kialakulásáról. "Gyulai a nemzeti polgárosodás igénye felöl közeledik a magyar irodalom történetéhez - írja Sőtér István -, s nemzetiség és polgárosodás szintézisének, egymást áthatásának folyamatát rajzolja meg." Vörösmarty jelentősége Gyulai nézete szerint abban áll, hogy a Kazinczy és a "klasszikai iskola által művészi szintre emelet költői nyelvet "egyszersmind magyarrá is, azaz nemzetileg művészivé" változtatta át. Ezzel előkészítette a talajt Petőfi és Arany költészetének, amelyekben Gyulai a nemzeti irodalom tetőzését látja.
A tanulmányba Vörösmarty nemcsak mint a nemzeti költészet atyja jelenik meg, hanem mint az a költő, akinek élete és költészete összefonódik a válsághelyzetben lévő és újjászülető nemzetsorsával.
"Az ősi alkotmány védelme szülte a Zalán futásá-t - írja Gyulai -, a Széchenyi által megindított reformmozgalom a Szózat-ot, a Honszeret-et mintha Deák sugalmazta volna, az Országházá-n Kossuth heves szellem érzik. Vörösmarty költészete huszonöt év alatt átélte az ellenzék minden fázisát, s e korszaknak úgy szólva költői megtestesülése." "Örök emléke, munkái és neve együtt fog említtetni Magyarország újjászületési korszakánk legnagyobb embereivel - mondja végezetül Gyulai. - E korszaknak küzdelme, dicsősége, gyásza egyszersmind az övé."
A Vörösmarty életrajza Gyulai Pál halálának 75. évfordulóján jelent meg. Vissza

Tartalom

Vörösmarty születése. Atyja és anyja. Gyermekévei, tanulása Pusztanyéken és Székesfehérvárott 1816-ig. Öccse, János. A későbbi férfiú és költő jellemvonásai a gyermekben. Olvasmányai, verselgetni kezd.5
Vörösmarty 1816-ban a pesti gimnáziumban tanul, s egyszersmind gyermekeket tanít. 1817-ben az egyetembe lép. Újabb olvasmányai s az egyetemi tanárok hatása. Sallay Imre tanulótársa. Atyja halála. Anyja özvegysége és utolsó évei. A szegény asszony könyve című költeményben anyját rajzolja.21
Vörösmarty mint a Preczel fiúk nevelője, első ízben 1817-1822. A Perczel család. Jogi vizsgálatai az egyetemen. Olvasmányai Pesten. Barátjai Börzsönyben: Egyed Antal, Klivényi Jakab, Teslér László. Első drámai és epikai kísérletei: Zsigmondi király, Ypsilon háború, A hűség diadalma. Lírai költemények.29
Vörösmarty Görbön mint patvarista. Az elbúsult deák című drámája. Első föllépte a Koszorú-ban. Az 1823-iki politikai mozgalmak hatása. Zalán futása-ba kezd. Zrínyi, Gyöngyösi és a XVIII. század epikusai. Epikai mozgalmak a jelen század elején. Aranyosrákosi Székely Sándor. Vörösmarty első szerelme. Perczel Etelka43
Vörösmarty mint a Perczel fiúk nevelője másodízben 1823-1825. Ügyvédi vizsgálatot tesz. A pesti irodalmi körök 1798-1825. Kármán. Révai. Horvát István, Szemere és Vitkovics. Kulcsár. A Marczibányi-intézet. Fehér György. Petrózai Trattner János. A gróf Teleki-ház. Auróra. Hébe. Kisfaludy Károly és Kazinczy. Kovacsóczy Aspásiá-ja. Vörösmarty új barátai: Toldy, Fábián, Zádor, Első találkozása Deák Ferenccel. Zalán futása fogadása. Vörösmarty és Kazinczy69
Vörösmarty felhagy a nevelőséggel. Haboz az írói és ügyvédi pálya között. Az írók jövedelmei. Néhány hónapra újra nevelősködik. Kiadja Salamon-t. Kirándulásai a vidékre. Tiszteletdíjai. Székesfehérvárott akar megtelepedni mint ügyvéd, majd Pesten marad, és átveszi a Tudományos Gyűjtemény szerkesztését. Munkássága 1823-1833. Irodalmi állapotok, Viszonya Kulcsárral, Szemerével és Vitkoviccsal. Horvát István hatása Vörösmartyra. Egy új nagy eposz terve. Az Auróra-kör, tagjai, törekvése és iránya.93
Az Auróra-kör kritikai hajlamai. Xéniák.Vörösmarty munkássága a Tudományos Gyűjtemény-ben. Nyelvészeti értekezései. Bajok a cenzorral. A Conversations Lexikon-i pör. A Kritikai Lapok, Jelenkor és Társalkodó terve. Széchenyi hatása az Auróra-körre. Kisfaludy Károly halála. Vállalatai sorsa. Vörösmarty anyagi helyzete, lakása, külsője és szokásai. Bárfay és neje. Estélyek. Br. Wesselényi Miklós, Vörösmarty anyjának halála.113
Vörösmarty munkáinak első gyűjteménye 1833. Költészetének irodalomtörténeti jelentősége. Költői nyelve: a különbség közte és Kazinczy közt. A Vörösmarty előtti költői irányok és iskolák. A francia, népies és klasszikus iskola. Német befolyás. Kazinczy német-görög klasszikai iránya. Kölcsey, Kisfaludy Sándor és Csokonai. Kisfaludy Károly, a nemzeti irány. Vörösmarty mint ez irány legkiválóbb képviselője. A történeti, mondai és népies elem, a nemzeti és művészeti irány összeolvadása. Eposzai bírálata: Zalán futása, Cserhalom, Eger, Széplak, A rom, Két szomszédvár. Lírai költeményei 1838-ig133
Irodalmi triumvirátus. Bajza és a Kritikai Lapok. Vörösmarty mint nyelvész, összezördülése Széchenyivel. Toldy és az Akadémia. Az Athenaeum és Figyelmeztető. Vörösmarty beszélyei és drámái. Salamon, A bujdosók, Csondor és Tünde. 159
Drámaírói pályájának folytatása: Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Marót bán, Az áldozat, Czillei és a Hunyadiak. Vörösmarty mint színikritikus, dramaturgiai töredékei, színibírálatai, polémiái. A Csiga-vendéglő vacsoráló társasága. A Nemzeti kör.181
Akadémiai jutalmak, megtiszteltetések, írói tiszteletdíjak. Széchenyi hatása Vörösmartyra. A magyar hazafi lírai jellemzése. A Szózat és más hazafi ódák. A magyar költészet és az ellenzék. Párhuzam Berzsenyi és Vörösmarty közt. Újabb lírai költemények. Csajághy Laura. Költői veszélyek. Szép Ilonka.215
Vörösmarty anyagi körülményei. Politikai érdekeltsége és pártállása. A márciusi napok 1848-ban. Képviselővé választatik. Petőfi támadása. viszonya Petőfihez és Aranyhoz. A forradalom és Debrecen. A kegyelmi szék bírájává neveztetik ki. Bujdosása a világosi napok után. Pestre jő: kegyelmet nyer. Baracskára, majd Nyéker vonul. Lear király-t fordítja, s néhány költeményt ír. A vén cigány. Betegeskedése, halála és temetése.243
Jegyzetek267

Gyulai Pál

Gyulai Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gyulai Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vörösmarty életrajza
Állapot:
950 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vörösmarty életrajza
Állapot:
950 Ft
660 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vörösmarty életrajza
Állapot:
950 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
konyv