798.359

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vörösmarty életrajza

Szerző
Róla szól

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 240 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Készült a Franklin-Társulat nyomdájában. Ötödik javított kiadás.

Előszó

Vörösmarty Mihály született 1800 decz. 1-én délután négy órakor, Puszta-Nyéken, Fehérmegyében; kereszteltetett a szomszéd Napadon, mert szülei római katholikusok voltak és Nyék máig is tiszta... Tovább

Tartalom

Vörösmarty születése. Atyja és anyja. Gyermekévei, tanulása Pusztanyéken és Székesfehérvárott 1816-ig. Öccse, János. A későbbi férfiú és költő jellemvonásai a gyermekben. Olvasmányai, verselgetni kezd.1
Vörösmarty 1816-ban a pesti gimnáziumban tanul, s egyszersmind gyermekeket tanít. 1817-ben az egyetembe lép. Újabb olvasmányai s az egyetemi tanárok hatása. Sallay Imre tanulótársa. Atyja halála. Anyja özvegysége és utolsó évei. A szegény asszony könyve című költeményben anyját rajzolja.16
Vörösmarty mint a Perczel fiúk nevelője, első ízben 1817-1822. A Perczel család. Jogi vizsgálatai az egyetemen. Olvasmányai Pesten. Barátjai Börzsönyben: Egyed Antal, Klivényi Jakab, Teslér László. Első drámai és epikai kísérletei: Zsigmondi király, Ypsilon háború, A hűség diadalma. Lírai költemények.24
Vörösmarty Görbön mint patvarista. Az elbúsult deák című drámája. Első föllépte a Koszorú-ban. Az 1823-iki politikai mozgalmak hatása. Zalán futása-ba kezd. Zrínyi, Gyöngyösi és a XVIII. század epikusai. Epikai mozgalmak a jelen század elején. Aranyosrákosi Székely Sándor. Vörösmarty első szerelme. Perczel Etelka36
Vörösmarty mint a Perczel fiúk nevelője másodízben 1823-1825. Ügyvédi vizsgálatot tesz. A pesti irodalmi körök 1798-1825. Kármán. Révai. Horvát István, Szemere és Vitkovics. Kulcsár. A Marczibányi-intézet. Fehér György. Petrózai Trattner János. A gróf Teleki-ház. Auróra. Hébe. Kisfaludy Károly és Kazinczy. Kovacsóczy Aspásiá-ja. Vörösmarty új barátai: Toldy, Fábián, Zádor, Első találkozása Deák Ferenccel. Zalán futása fogadása. Vörösmarty és Kazinczy59
Vörösmarty felhagy a nevelőséggel. Haboz az írói és ügyvédi pálya között. Az írók jövedelmei. Néhány hónapra újra nevelősködik. Kiadja Salamon-t. Kirándulásai a vidékre. tiszteletdíjai. Székesfehérvárott akar megtelepedni mint ügyvéd, majd Pesten marad, és átveszi a Tudományos Gyűjtemény szerkesztését. Munkássága 1823-1833. Irodalmi állapotok, Viszonya Kulcsárral, Szemerével és Vitkoviccsal. Horvát István hatása Vörösmartyra. Egy új nagy eposz terve. Az Auróra-kör, tagjai, törekvése és iránya.80
Az Auróra-kör kritikai hajlamai. Xéniák. Vörösmarty munkássága a Tudományos Gyűjtemény-ben. Nyelvészeti értekezései. Bajok a cenzorral. A Conversations Lexikon-i pör. A Kritikai Lapok, Jelenkor és Társalkodó terve. Széchenyi hatása az Auróra-körre. Kisfaludy Károly halála. Vállalatai sorsa. Vörösmarty anyagi helyzete, lakása, külsője és szokásai. Bárfay és neje. Estélyek. Br. Wesselényi Miklós, Vörösmarty anyjának halála.99
Vörösmarty munkáinak első gyűjteménye 1833. Költészetének irodalomtörténeti jelentősége. Költői nyelve: a különbség közte és Kazinczy közt. A Vörösmarty előtti költői irányok és iskolák. A francia, népies és klasszikus iskola. Német befolyás. Kazinczy német-görög klasszikai iránya. Kölcsey, Kisfaludy Sándor és Csokonai. Kisfaludy Károly, a nemzeti irány. Vörösmarty mint ez irány legkiválóbb képviselője. A történeti, mondai és népies elem, a nemzeti és művészeti irány összeolvadása. Eposzai bírálata: Zalán futása, Cserhalom, Eger, Széplak, A rom, Két szomszédvár. Lírai költeményei 1838-ig117
Irodalmi triumvirátus. Bajza és a Kritikai Lapok. Vörösmarty mint nyelvész, összezördülése Széchenyivel. Toldy és az Akadémia. Az Athenaeum és Figyelmeztető. Vörösmarty beszélyei és drámái. Salamon, A bujdosók, Csondor és Tünde. 140
Drámaírói pályájának folytatása: Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Maróti bán, Az áldozat, Czillei és a Hunyadiak. Vörösmarty mint színikritikus, dramaturgiai töredékei, színibírálatai, polémiái. A Csiga-vendéglő vacsoráló társasága. A Nemzeti kör.160
Akadémiai jutalmak, megtiszteltetések, írói tiszteletdíjak. Széchenyi hatása Vörösmartyra. A magyar hazafi lírai jellemzése. A Szózat és más hazafi ódák. A magyar költészet és az ellenzék. Párhuzam Berzsenyi és Vörösmarty közt. Újabb lírai költemények. Csajághy Laura. Költői veszélyek. Szép Ilonka.190
Vörösmarty anyagi körülményei. Politikai érdekeltsége és pártállása. A márciusi napok 1848-ban. Képviselővé választatik. Petőfi támadása. viszonya Petőfihez és Aranyhoz. A forradalom és Debrecen. A kegyelmi szék bírájává neveztetik ki. Bujdosása a világosi napok után. Pestre jő: kegyelmet nyer. Baracskára, majd Nyéker vonul. Lear király-t fordítja, s néhány költeményt ír. A vén cigány. Betegeskedése, halála és temetése.215

Gyulai Pál

Gyulai Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gyulai Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza

A címlapon és az egyik oldalon pecsét, néhány oldalon ceruzás bejegyzés, aláhúzás található. Több lap kissé foltos.

A lapélek színezettek.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza Vörösmarty életrajza

A borító enyhén kopott, a gerincen az eredeti egy része látható. A lapélek és néhány lap kissé foltosak.

Állapot:
1.540 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba