A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Könyv, könyvtár, könyvtáros 1999. január-december

VIII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

50 év az egészségügy szolgálatában. Az orvos-egészségügyi könyvtárhálózat történetének tendenciái 5. 38-44.
50 éves az egyetemi szintű könyvtárosképzés 11. 3.
Az 51 .frankfurti könyvvásárról - mozaikszerűen 12. 29-35.
70 éve született Fodor András 2. 45-46.
„... a szegények mindig veletek lesznek" (Információs menedzserek és/vagy szociális munkások) 12. 25-28.
„Az adaptáció meggyorsításában vállaltam és szeretnék szerepet vállalni". Beszélgetés Ambrus Zoltánnal, az MKE új elnökével 2. 3-10.
Aktuális kérdések a jogalkotásban és a jogalkalmazásban 3.18-25.
Az ALA 99-es nagykonferenciája, avagy az évezredvég könyvtári kihívásai (118. konferencia, New Orleans, 1999. jún. 24-30.) 10. 8-12.
Áldott kikötők. Megkésett búcsú Béky-Halász Ivántól 4. 54-56.
Ambrus Zoltán: A polgár biztonságérzete 3. 05.
Ambrus Zoltán (az MKE elnöke) 2. 3-10.
Balogh Margit: Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójáról 10. 16-22.
Bánhegyi B. Miksa: Az egyházi könyvtárakról 2. 33-35.
Maximilianus, Bibliothecarius: Levél Szent Jeromoshoz 1. 54-55.
Bánhegyi Zsolt: A (közel)jövő könyve 10.45-46.
Bariczné Rózsa Mária: A kulturális törvényt követő „központi intézkedések" a megyei könyvtáraknak előírt hálózati feladatok megvalósításához 3. 5-9.
Bariczné Rózsa Mária: Területfejlesztés és könyvtári rendszer 12. 19-23.
Bartók Györgyi: Bisztray Ádám halálára 2. 49-50.
Batári Gyula: Tombor Tibor 90 éves 3. 47-48.
Béky-Halász Iván (nekrológ) 4. 54-56.
Benchmarking az orvosi könyvtárakban. Jegyzetsorok az EAHIL workshopról 10.23-25.
Bényei Miklós: Közkönyvtárak az idő sodrában. Különös tekintettel a városi könyvtárakra 1.21-26.
Berke Barnabásné: Gondolatok és kérdések a könyvtárellátásról 9.25-26.
Berke Barnabásné: Párizs 1977 -Koppenhága 1998. A nemzeti bibliográfiai ajánlások megújítása 7. 3-14.
Beszélgetés Monok Istvánnal, az OSZK új főigazgatójával 8. 3-13.
Beszélgetés Teveli Judittal 11. 40-44.
Bisztray Adám halálára 2. 49-50.
Bodnár Mária: Változó szerkezet és „örökzöld" problémák a könyvtárközi kölcsönzésben 3.35-39.
Borges, a könyvtárban élő ember 11. 45-50.
Búcsú Czine Mihálytól 4. 52-53.
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál könyvtárosi tanácskozásai 5. 8-17.
„A címleíró [...] munkája rossz lesz, ha csak a szabályt tartja szem előtt s nem egyúttal az embert is, kinek számára a címeket leírja." Domanovszky Ákos emlékezete 12. 50-54.
Czine Mihály (nekrológ) 4. 52-53.
Csoboth Attila (1940-1999) (nekrológ) 4. 53-54.
Domanovszky Ákos emlékezete 12. 50-54.
Dűlőnevek gyűjtése-csúcsszinten. Monostori Imre Az Új Forrás vonzásában c. művéről 8. 57-60.
Édesapámról, Prőhle Jenőről 4. 32-39.
Egy „bértollnok" jubileumára. 75 éves Vekerdi László 8. 54-55.
„Egy facsemete a határban". Lipták Pál egyszemélyes múzeumáról 6. 58-60.
Egy lokálpatrióta könyvről (Veszprém megyei honismereti tanulmányok 17.) 3. 49-50.
Egy óvári nyomdász a múlt században: Czéh Sándorról nyomdai mintakönyve ürügyén 4. 42-45.
Egy projekt befejezése-tanulságokkal. Beszámoló a kecskeméti távoktatási konferenciáról 8. 13-15.
Egy újjáépített könyvtár avatása 3. 3-4.
Az egyházi könyvtárakról 2. 33-35.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár avatása, Veszprém 1999. jan. 25. 3. 3-25.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék tudományos konferenciája az egyetemi könyvtárosképzés 50. évfordulóján 11. 3-15.
Erich Kästner, a német gyermekkultúra magyarországi követe. Gondolatok az MKE Gyermekkönyvtárosok Szekciója és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által rendezett Erich Kästner Emlékkonferenciáról 7. 44-46.
Európai integráció: kutatás és dokumentáció a digitális korban. Beszámoló egy konferenciáról (Európai Egyetem Firenze. 1999. ápr. 19-20.) 5. 35-37.
Fejős László: írás, rajz és fotó, hang és mozgókép számítógépen - de hogyan lehet tömörebben? 10. 26-36.
Fejős László: A Networkshop 99 számítástechnikai konferencia 1. rész 6. 36-53.
Fejős László: A Networkshop 99 számítástechnikai konferencia 2. rész 7. 27-43.
Fejős László: A Networkshop 99 számítástechnikai konferencia 3. rész 8. 35-51.
Fejős László: A zenei anyagok tömörítésének bajnoka: az MP3 11. 35-38.
Felnőttnevelési ismeretek-könyvtárosoknak is 10. 55-56.
A finn könyvtárak felkészülése az integrációra a 90-es évek első felében 5. 17-21.
Finn könyvtárakról 4. 46-51.
Fodor András (emlékezés) 2. 45-46.
Fogarassy Miklós: Az ALA 99-es nagykonferenciája, avagy az évezredvég könyvtári kihívásai 10. 8-12.
Fogarassy Miklós: Csoboth Attila (1940-1999) 4. 53-54.
Fogarassy Miklós: Európai integráció: kutatás és dokumentáció a digitális korban. Beszámoló egy konferenciáról (Európai Egyetem Firenze. 1999. ápr. 19-20.) 5. 35-37.
Fogarassy Miklós: Kontinensünk mai gyermekkönyvtári világa. Szemlesorozat 1. 4. 9-11.
Fogarassy Miklós: Kontinensünk mai gyermekkönyvtári világa. Szemlesorozat 2.: Egy francia gyermekirodalmi lapszám-közelről 8. 33-34.
Főtitkári beszámoló a szervezetek működéséről és a gazdálkodásról (MKE) 2.28-30.
Frankfurti könyvvásár, Frankfurt am Main, 1999. okt. 13-18. 12.29-43.
Freisinger Jenő: 50 év az egészségügy szolgálatában. Az orvos-egészségügyi könyvtárhálózat történetének tendenciái 5. 38-44.
Futaky László: Szubjektív jegyzetek a Frankfurti Könyvvásárról 12. 40-43.
Futala Tibor: „Sohasem éreztem magam késznek." Emlékezés a húsz éve halott Sallai Istvánra 2.43-45.
Futala Tibor hetvenéves 3.45-47.
Fülöp Géza emlékkönyv 7.50-52.
Gazdag ország könyve - szegény ország könyve (A magyar könyvkultúra esélyei a Frankfurti Könyvvásáron és Frankfurt után) 12. 35-40.
Gereben Ferenc: Hogyan olvasunk-határon innen és túl? 8. 19-25.
A Géza-paradigma egy lehetséges megoldása? Kortárs magyar írók 1945-1997. Bibliográfia és fotótár. 1. A-J 5. 45-47.
Gondolatok és kérdések a könyvtárellátásról 9. 25-26.
Gyermekkönyvtári konfliktushelyzetek és kezelésük 1. 33-40.
Győri Erzsébet: A kiadók és a könyvtárak, a könyvtárak mint kiadók 9. 12-22.
Győri Erzsébet: Zircz Péter (1927-1999) 5. 52-53.
Győri Erzsébet-Vajda Kornél: Beszélgetés Monok Istvánnal, az OSZK új főigazgatójával 8. 3-13.
(gy.e.): 70 éve született Fodor András 2.45-46.
(gye): Vándorgyűlés Pápán 9. 3-7.
Gyuris György: Regionalitás a helyismeretben 3.14-18.
Ha halkan szól a zene, akkor is lehet táncolni 1.3-15.
Hadrovics Gábor: Látogatás a Londoni Nemzetközi Könyvvásáron és a Libtech 99-en 7.48-49.
Haraszti Pálné: Beszélgetés Teveli Judittal 11.40-44.
Hátrányos helyzetű gyermekek olvasási és könyvtárhasználati kultúrájának fejlesztése 10. 37-41.
A hazai könyvtárügy az integrálódó európai könyvtárügyben 4. 4-8.
Hegedűs Géza (nekrológ) 5. 53-54.
Hegyközi Ilona: A svédországi közművelődési könyvtárak és az EU-csatlakozás. Egy kutatási jelentés megállapításai 10. 42-45.
Helmeczy László: Megnyitó 12. 15-18.
„Hiányt fog pótolni, égető szükség van rá..Az iskolai könyvtár. Könyvtárostanárok kézikönyve 5. 47-49.
Hogyan olvasunk - határon innen és túl? 8. 19-25.
Horváth Tibor: A könyvtár- és információtudomány tartalmi értelmezhetőségének problémái 11. 10-15.
Hozzászólás 12. 23-24.
Az IFLA 65. Konferenciája, Bangkok 1999. aug. 19-29. 10. 3-7.; 11. 16-24.
Az információfogyasztó társadalom, az ifjúság és a könyvtár 5. 15-17.
Az információközvetítő 5. 13-15.
Az információmenedzsment Phare projekt (1996-98) és tanulságai 6. 10-27.
Informatikai és Könyvtári Szövetség konferenciája az európai integrációról, (Budapest 1999. febr. 18.) 4. 3-8.
Interperszonális kapcsolatok gyermekkönyvtárban 1. 27-33.
Írás, rajz és fotó, hang és mozgókép számítógépen - de hogyan lehet tömörebben? 10. 26-36.
Író, ne írj! 10. 12-15.
Katsányi Sándor: Az információfogyasztó társadalom, az ifjúság és a könyvtár 5. 15-17.
Katsányi Sándor: Mikor alapították a fővárosi könyvtárat? 11. 30-34.
Kenyéri Katalin: Aktuális kérdések a jogalkotásban és a jogalkalmazásban 3. 18-25.
Keresztúry József: A Pécsi Városi Könyvtár negyven éve 11. 25-29.
Kertész Gyula: Romániai magyar néprajzi könyvészet 1919-1944 5. 49-51.
A kiadók és a könyvtárak, a könyvtárak mint kiadók 9. 12-22.
A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár jubileumi Évkönyve, 1898-1998 2. 51-52.
Kiss Gábor: A megyei könyvtár mint a könyvtári együttműködés szervezője 3. 10-14.
Kiss Gábor: Nemzetiségi ellátás Zala megyében 7. 21-23.
Koltay Tibor: Objektivitás a referálásban 8. 17-18.
A „Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztésére" című pályázat eredménye 9. 47-53.
Kontinensünk mai gyermekkönyvtári világa. Szemlesorozat 1. 4. 9-11.
Kontinensünk mai gyermekkönyvtári világa. Szemlesorozat 2.: Egy francia gyermekirodalmi lapszám - közelről 8. 33-34.
Koreny Ágnes: Hozzászólás 12. 23-24.
Kormos Sándor: Könyvrendelés az Interneten a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól 9. 23-24.
Kökény Vera: Interperszonális kapcsolatok gyermekkönyvtárban 1. 27-33.
Könyvjelző-kiállítás a Hajdúböszörményi Könyvtárban 3. 53-54.
A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 11. 51-54.
Könyvrendelés az Interneten a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól 9. 23-24.
A könyvtár- és információtudomány tartalmi értelmezhetőségének problémái 11. 10-15.
A könyvtár szerepe a kisebbségi sorsban élők identitásának megőrzésében. Magyarországi kisebbségek 8. 27-32.
A könyvtárak és az európai integráció 4. 3-4.
„A könyvtárak mint kapuk egy felvilágosult világra" A 65. IFLA konferenciáról 10. 3-8.
A könyvtári tájékoztatás hagyományos és új formái. Az MKE Olvasószolgálati Szekciójának továbbképzése Kiskunhalason 8. 51-53.
Könyvtárközi kölcsönzési konzultatív tanácskozás az OSZK-ban 1999. jan. 12-én 3. 26-34.
Könyvtárosképzés a hazai felsőoktatásban 5. 8-12.
A „Könyvtárpártoló Önkormányzat -1999" cím és a címmel járó támogatások nyertesei 9. 45-46.
A (közel)jövő könyve 10. 45-46.
A Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék jelentősége a képzésben 11. 4-9.
Közkönyvtárak az idő sodrában. Különös tekintettel a városi könyvtárakra 1. 21-26.
A kultúra helye a vidékfejlesztésben 12. 18.
A kulturális törvényt követő „központi intézkedések" a megyei könyvtáraknak előírt hálózati feladatok megvalósításához 3. 5-9.
Kutatás, állományfeltárás, szerzővé válás 9. 7-11.
Kürti Lászlóné: Könyvtárközi kölcsönzési konzultatív tanácskozás az OSZK-ban 1999. jan. 12-én 3. 26-34.
Lakatos Éva: Gyermekkönyvtári konfliktushelyzetek és kezelésük 1. 33-40.
Látogatás a Londoni Nemzetközi Könyvvásáron és a Libtech 99-en 7. 48-49.
Látogatás Norvégia könyvtáraiban 12. 44-49.
Légrádi Tibor: Válasz Berke Barnabásné gondolataira és kérdéseire. A Könyvtárellátó válasza 10. 49-51.
Levél Szent Jeromoshoz 1. 54-55.
Lilik János: Magyar néprajzi bibliográfia (1995-1996) 10. 56-57.
Lipócziné Dr. Csabai Sarolta: Erich Kästner, a német gyermekkultúra magyarországi követe. Gondolatok az MKE Gyermekkönyvtárosok Szekciója és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által rendezett Erich Kästner Emlékkonferenciáról 7. 44-46.
Lipták Pál (könyvismertetés) 6. 58-60.
Lukáts János: Gazdag ország könyve - szegény ország könyve (A magyar könyvkultúra esélyei a Frankfurti Könyvvásáron és Frankfurt után) 12. 35-40.
Lukáts János: Rendszerváltó évtized. A magyarországi németek a könyvkiadás tükrében, 1985-1995 4. 12-17.
Mader Béla: Szubjektív beszámoló egy nemzetközi konferenciáról. Az IFLA 65. Éves konferenciája, Bangkok, 1999. 08. 19-29. 11. 16-24.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete gazdálkodási irányelvei a következő évekre 2. 31-32.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (vezetőségválasztó) küldöttközgyűlése, 1998. nov. 23. 2. 3-32.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXI. Vándorgyűlése. Pápa, 1999. aug. 5-7. 9. 3-24.; 10. 12-15.
A magyar Maurois. Meghalt Hegedűs Géza (1912-1999) 5. 53-54.
Magyar néprajzi bibliográfia (1995-1996) 10. 56-57.
Maurer Péter-Vajda Kornél: Futala Tibor hetvenéves 3. 45-47.
Megnyitó (Országos Könyvtári Napok) 12. 15-18.
A megyei könyvtár mint a könyvtári együttműködés szervezője 3.10-14.
A mesemondó és hallgatósága (Megemlékezés az írásbeliség Világnapjáról 1999. szeptember 8-án) 10. 47-48.
Mészáros Anikó: A könyvtári tájékoztatás hagyományos és új formái. Az MKE Olvasószolgálati Szekciójának továbbképzése Kiskunhalason 8. 51-53.
Mikor alapították a fővárosi könyvtárat? 11. 30-34.
Miska János: Áldott kikötők. Megkésett búcsú Béky-Halász Ivántól 4. 54-56.
Mit végzett az MKE és elnöksége 1995 és 1998 között és mit javasol az utódoknak? Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és elnöksége 1995 és 1998 közötti tevékenységéről és irányelvek a továbbiakra 2. 11-28.
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójáról 10. 16-22.
„Modernizáció, valamint a könyvtáros szakmával való kapcsolatok továbbfejlesztése." Beszélgetés Sebestyén Györggyel, az ELTE Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékének vezetőjével 5. 3-8.
Molnár Márta: „Olvasó család-tanuló társadalom". A Magyar Olvasástársaság vásárosnaményi konferenciája, 1998. okt. 16-17. 3. 40-44.
Mondok Ildikó: Finn könyvtárakról 4. 46-51.
Monok István: Kutatás, állomány feltárás, szerzővé válás 9. 7-11.
Monok István: A Nemzeti Könyvtár könyvtári és tudományos együttműködési stratégiája 12. 6-15.
Monok István (az OSZK főigazgatója) 8. 3-13.
Monostori Imre (könyvismertetés) 8. 57-60.
Murányi Lajos: Az 51. frankfurti könyvvásárról - mozaikszerűen 12. 29-35.
Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1991-1993 3. 51-53.
Nagy Attila: „... a szegények mindig veletek lesznek" (Információs menedzserek és/vagy szociális munkások) 12. 25-28.
Nagy Attila: A mesemondó és hallgatósága (Megemlékezés az írásbeliség Világnapjáról 1999. szeptember 8-án) 10. 47-48.
Nagy Attila: Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban (Tudósítás a sárospataki HUNRA konferenciáról) 6. 53-57.
Nagy Attila: Tiffany vagy Baradlay Jenő. A 10-14 éves korosztály olvasási kultúrájának tendenciái 5. 22-34.
Nem amatőr (Rosta Erzsi kiállításáról) 4. 40-41.
A nem nyilvános könyvtárak és a könyvtári törvény (Beszámoló az MKE 1999. máj. 6-i konferenciájáról) 6. 3-10.
Nemes Erzsébet: A könyvtár szerepe a kisebbségi sorsban élők identitásának megőrzésében. Magyarországi kisebbségek 8. 27-32.
Nemes Erzsébet: Látogatás Norvégia könyvtáraiban 12. 44-49.
Németh Tiborné: A Vas megyei községi könyvtárak helyzetének alakulása 1989 és 1997 között 1. 41-53.
A Nemzeti Könyvtár könyvtári és tudományos együttműködési stratégiája 12. 6-15.
Nemzetiségi ellátás Zala megyében 7. 21-23.
Nemzetiségi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében 7. 23-26.
A nemzetiségi könyvtári ellátás a Nyugat-Dunántúlon 7. 15-16.
Nemzetiségi könyvtári ellátás a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár tevékenységében 7. 16-20.
A Networkshop 99 számítástechnikai konferencia (Nyíregyháza, 1999. márc. 29-ápr. 1.) 1. rész 6. 36-53.
A Networkshop 99 számítástechnikai konferencia (Nyíregyháza, 1999. márc. 29-ápr. 1.) 2. rész 7. 27-43.
A Networkshop 99 számítástechnikai konferencia (Nyíregyháza, 1999. márc. 29-ápr. 1.) 3. rész 8. 35-51.
Objektivitás a referálásban 8.17-18.
Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban (Tudósítás a sárospataki HUNRA konferenciáról) 6. 53-57.
„Olvasó család-tanuló társadalom". A Magyar Olvasástársaság vásárosnaményi konferenciája, 1998. okt. 16-17. 3.40-44.
Országos könyvtári napok (1999. október) 12.3-24.
Országos könyvtári napok (1999. október) 12. 3-5.
Osztályozási rendszerek a világhálón 6.28-35.
Ottovay László: Főtitkári beszámoló a szervezetek működéséről és a gazdálkodásról (MKE) 2. 28-30.
Ottovay László: Pajkossy György 1919-1998 2.47-49.
Pajkossy György 1919-1998 (nekrológ) 2.47-49.
Pallósiné Toldi Marta: Nemzetiségi könyvtári ellátás a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár tevékenységében 7. 16-20.
Pál völgyi Mihály: Az információmenedzsment Phare projekt (1996-98) és tanulságai 6. 10-27.
Papp István: Ha halkan szól a zene, akkor is lehet táncolni 1. 3-15.
Pappné dr. Angyal Ágnes: Felnőttnevelési ismeretek-könyvtárosoknak is 10. 55-56.
Párizs 1977-Koppenhága 1998. A nemzeti bibliográfiai ajánlások megújítása 7. 3-14.
A Pécsi Városi Könyvtár negyven éve 11. 25-29.
Pogány György: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 11. 51-54.
Pogány György: Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1991-1993 3. 51-53.
Pogány György: Egy óvári nyomdász a múlt században: Czéh Sándorról nyomdai mintakönyve ürügyén 4. 42-45.
Pogány György: Régi magyar orvosdoktori értekezések 9. 27-29.
Pogányné Rózsa Gabriella: „A címleíró [...] munkája rossz lesz, ha csak a szabályt tartja szem előtt s nem egyúttal az embert is, kinek számára a címeket leírja." Domanovszky Ákos emlékezete 12. 50-54.
A polgár biztonságérzete 3. 5.
Poprády Géza: „A könyvtárak mint kapuk egy felvilágosult világra" A 65. IFLA konferenciáról 10. 3-8.
Poprády Géza: A Szabad Európa Rádió anyaga az Országos Széchenyi Könyvtárban 2. 36-40.
Prókai Margit: Terminológiai változások a könyvtári szaknyelvben 4. 17-31.
Prőhle Éva: Édesapámról, Prőhle Jenőről 4. 32-39.
Prőhle Jenő (emlékezés) 4. 32-39.
Régi magyar orvosdoktori értekezések 9. 27-29.
Regionalitás a helyismeretben 3. 14-18.
Rendszerváltó évtized. A magyarországi németek a könyvkiadás tükrében, 1985-1995 4. 12-17.
(-ri-ko): Egy lokálpatrióta könyvről (Veszprém megyei honismereti tanulmányok 17.) 3. 49-50.
-ri-ko: Zenei könyvtári ismeretek 10. 52-55.
Romániai magyar néprajzi könyvészet 1919-1944 5. 49-51.
Rosta Erzsi kiállításáról 4. 40-41.
Sallai István (emlékezés) 2. 43-45.
Sebestyén György: A Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék jelentősége a képzésben 11. 4-9.
Sebestyén György (ELTE Könyvtári tanszék vezetője) 5. 3-8.
Simon Zoltán: Búcsú Czine Mihálytól 4. 52-53.
Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy az integrálódó európai könyvtárügyben 4. 4-8.
„Sohasem éreztem magam késznek." Emlékezés a húsz éve halott Sallai Istvánra 2. 43-45.
A svédországi közművelődési könyvtárak és az EU-csatlakozás. Egy kutatási jelentés megállapításai 10. 42-45.
Sz. Nagy Lajos: A finn könyvtárak felkészülése az integrációra a 90-es évek első felében 5. 17-21.
A Szabad Európa Rádió anyaga az Országos Széchenyi Könyvtárban 2. 36-40.
Szalai Gáborné-Tuba László: Nemzetiségi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében 7. 23-26.
„Szebb karácsonyi ajándékot a két nemzeti intézmény nem kaphatott volna" (OSZK) 2. 40-42.
Szendrőné Font Erzsébet: A kultúra helye a vidékfejlesztésben 12. 18.
Szubjektív beszámoló egy nemzetközi konferenciáról. Az IFLA 65. Éves konferenciája, Bangkok, 1999.08.19-29. 11. 16-24.
Szubjektív jegyzetek a Frankfurti Könyvvásárról 12. 40-43.
Tájékoztató a könyvtári szakmai kollégium pályázatának elbírálásáról 9. 30-44.
Terminológiai változások a könyvtári szaknyelvben 4. 17-31.
Területfejlesztés és könyvtári rendszer 12. 19-23.
Teveli Judit (interjú) 11. 40-44.
Tiffany vagy Baradlay Jenő. A 10-14 éves korosztály olvasási kultúrájának tendenciái 5. 22-34.
Tombor Tibor 90 éves (köszöntő) 3. 47-48.
Ungváry Rudolf: Osztályozási rendszerek a világhálón 6. 28-35.
V. Ecsedi Judit (könyvismertetés) 11. 51-54.
Vajda Erik: Mit végzett az MKE és elnöksége 1995 és 1998 között és mit javasol az utódoknak? Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és elnöksége 1995 és 1998 közötti tevékenységéről és irányelvek a továbbiakra 2.11-28.
Vajda Kornél: „Az adaptáció meggyorsításában vállaltam és szeretnék szerepet vállalni". Beszélgetés Ambrus Zoltánnal, az MKE új elnökével 2. 3-10.
Vajda Kornél: „Modernizáció, valamint a könyvtáros szakmával való kapcsolatok továbbfejlesztése." Beszélgetés Sebestyén Györggyel, az ELTE Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékének vezetőjével 5. 3-8.
VK: Dűlőnevek gyűjtése - csúcsszinten. Monostori Imre Az Új Forrás vonzásában c. művéről 8. 57-60.
VK: Egy „bértollnok" jubileumára. 75 éves Vekerdi László 8. 54-55.
VK: „Egy facsemete a határban" Lipták Pál egyszemélyes múzeumáról 6. 58-60.
VK: Egy projekt befejezése - tanulságokkal. Beszámoló a kecskeméti távoktatási konferenciáról 8. 13-15.
VK: Egy újjáépített könyvtár avatása 3. 3-4.
VK: Fülöp Géza emlékkönyv 7. 50-52.
VK: A Géza-paradigma egy lehetséges megoldása? Kortárs magyar írók 1945-1997. Bibliográfia és fotótár. 1. A-J 5. 45-47.
VK: „Hiányt fog pótolni, égető szükség van rá..." Az iskolai könyvtár. Könyvtárostanárok kézikönyve 5. 47-49.
VK: Az információközvetítő 5. 13-15.
VK: A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár jubileumi Évkönyve, 1898-1998 2. 51-52.
VK: A könyvtárak és az európai integráció 4. 3-4.
VK: Könyvtárosképzés a hazai felsőoktatásban 5. 8-12.
VK: A magyar Maurois. Meghalt Hegedűs Géza (1912-1999) 5. 53-54.
VK: Nem amatőr (Rosta Erzsi kiállításáról) 4. 40-41.
VK: A nem nyilvános könyvtárak és a könyvtári törvény (Beszámoló az MKE 1999. máj. 6-i konferenciájáról) 6. 3-10.
VK: A nemzetiségi könyvtári ellátás a Nyugat-Dunántúlon 7. 15-16.
VK: Országos könyvtári napok (1999. október) 12. 3-5.
Válasz Berke Barnabásné gondolataira és kérdéseire. A Könyvtárellátó válasza 10. 49-51.
Változó szerkezet és „örökzöld" problémák a könyvtárközi kölcsönzésben 3. 35-39.
Vándorgyűlés Pápán 9. 3-7.
Vanya Edina: Hátrányos helyzetű gyermekek olvasási és könyvtárhasználati kultúrájának fejlesztése 10. 37-41.
Varga Gábor: Könyvjelző-kiállítás a Hajdúböszörményi Könyvtárban 3. 53-54.
Városi Nyilvános Könyvtár (Dokumentum 1919) 1. 16-20.
Vas megyei konferencia a nemzetiségi könyvtári ellátásról, Szombathely 1999. máj. 18-19. 7. 15-26.
A Vas megyei községi könyvtárak helyzetének alakulása 1989 és 1997 között 1. 41-53.
Vasas Lívia: Benchmarking az orvosi könyvtárakban. Jegyzetsorok az EAHIL workshopról 10.23-25.
Vathy Zsuzsa: író, ne írj! 10.12-15.
Végh József: Borges, a könyvtárban élő ember 11.45-50.
Vekerdi László (köszöntő) 8.54-55.
A zenei anyagok tömörítésének bajnoka: az MP3 11.35-38.
Zenei könyvtári ismeretek 10.52-55.
Zircz Péter (1927-1999) (nekrológ) 5.52-53.
IKSZ hírei 1.56.; 2.53-54.; 3. 55-56.; 5. 55-56.;
HÍRLEVÉL A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK 7.53-54.; 10.59-60.
EGYESÜLETE TAGJAIHOZ 84. sz.: 1. 57-60.; 85. sz.: 2. 55-60.; 86. sz.: 3. 57-60.;
87. sz.: 4. 57-60.; 88. sz.: 5. 57-60.; 89. sz.: 7. 55-60.; 90. sz.: 9. 54-58.; 91. sz.: 11. 56-60.; 92. sz. 12. 55-58.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Könyv, könyvtár, könyvtáros 1999. január-december Könyv, könyvtár, könyvtáros 1999. január-december Könyv, könyvtár, könyvtáros 1999. január-december Könyv, könyvtár, könyvtáros 1999. január-december Könyv, könyvtár, könyvtáros 1999. január-december Könyv, könyvtár, könyvtáros 1999. január-december Könyv, könyvtár, könyvtáros 1999. január-december

Egy szám borítójának gerince elszíneződött.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba