700.011

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szent Pál apostol útjain

Szerző
Ecclesia (Budapest) ,
Vászon , 350 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-363-608-6
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Fülszöveg

Azt a földrészt, melyet a mai meggabalyodott történelmi helyzetben csak mint "Közel Kelet tűzfészke" megnevezéssel tart a világ érdeklődésének felszínén, vallásos világnézetünkben nem szűnünk meg "Szentföld" névvel melengetni szívünkben a 137. zsoltár imádságos fohászával: "Ne felejtsd el Uram - Jeruzsálem napjait!"
Aki ma is zarándoklélekkel keresi fel az Újszövetség megszentelt helyeit, az - a magyar költő fogalmazása szerint -
"Eljár ősök sírhalmához
s gyújt régi fénynél új szövetnéket.
S ha a jelennek halványul sugára
a régi fény ragyog fel honára!"
Ilyen értékeléssel és igénnyel fogadja a hivő magyar olvasó dr. Gyürki László új könyvét, mely "Szent Pál apostol útjain" címmel irányítja a hivő emberek érdeklődését a keresztény kinyilatkoztatás földje felé, és zarándok élményeken vezeti át az "Evangelii nuntiandi" apostoli emlékeinek megismerésére. Tegyen minden olvasót a zarándokutak kegyelmeinek valamelyes részesévé!

Tartalom

Ajánlás5
Előszó7
Szent Pál hazája13
A római császárok13
Szárazföldi és tengeri utak14
A hajózás15
A római uralom és a provinciák18
A hellenizmus, mint egységesítő erő22
Társadalmi rétegek24
A zsidók a birodalomban26
Vallási élet29
A városi védő istenek30
Más istenségek30
A misztériumvallások31
Filozófiák32
A pogány világ bűnei33
A pogány világ értékei34
Forrásaink Szent Pál életéhez35
Szent Pál szülővárosa39
Tarzusz története39
Szent Pál ifjúkora és neveltetése43
A mai Tarzusz és környéke50
Damaszkusz kapui előtt53
Saul és a keresztények53
Pál "fordulása"55
Damaszkusz története57
A damaszkuszi keresztények58
Az apostol Arábiában60
Emlékek a mai Damaszkuszban62
A szíriai Antióchában65
Antióchia története66
Szent Pál Jeruzsálemben, majd Tarzuszban69
A keresztények Antióchiában70
Séta Antakyában74
Szent Pál első apostoli útja77
Barnabás és Pál missziós útra indulnak77
Ciprus79
Ciprusi emlékek Szent Pál korából84
Ciprusból Pamfiliába86
Márk Pergéből visszatér Jeruzsálembe87
Pergé emlékei90
A Tauruszon át Antióchiába90
A Pizidiai Antióchiában91
Pogányok az antióchiai zsinagógában93
Antióchiából Ikoniumba94
"Zeusz és Hermész" Lisztrában96
Visszatérés az első apostoli útról98
Antalya emlékei100
A jeruzsálemi apostoli zsinat101
Péter és Pál ellentéte Anciótchiában103
Az antióchiai dráma az egyház életében105
Szent Pál második apostoli útja107
Újabb munkatárs: Timóteus109
A galaták földjén110
Szent Pál Európa földjére érkezik114
Filippi, a szeretett egyházközösség116
Filippi emlékei121
Tesszaloniki121
A mai Tesszalonikában124
Pál és Szilás Béreában125
A sikertelen athéni misszió127
Szent Pál beszéde az Areopáguszon133
Athéni séta142
Eleusziszon át Korintusba149
Korintus a nagy világváros151
Priszcilla és Aquila házában157
A zsinagógában és Ticiusz Jusztusznál157
Gallio ítélőszéke előtt158
A mindennapi élet Korintusban159
Korintus és környéke165
Korintus és romjai165
Az Újszövetség első iratai168
Szent Pál levelei168
Első levél a tesszaloniki egyházhoz171
Az Antikrisztus175
Szent Pál harmadik apostoli útja177
A "felső tartományokon át" Efezusba179
Efezus182
Efezus romjai197
Hogyan lehet valaki keresztény az elvilágiasodott társadalomban (A korintusiakhoz írt első levél)201
A keresztény fölszabadult ember (A galatákhoz írt levél)210
Krisztus evangéliumának szolgálata (A korintusiakhoz írt második levél)214
Mindnyájan Jézus Krisztus által szabadultunk meg (A rómaiakhoz írt levél)220
A római egyházközség220
Az apostol evangéliumának ismertetése222
Útban Jeruzsálem felé229
Asszosz emlékei230
Pál búcsúbeszéde Milétoszban233
Milétosz emlékei239
Milétosztól Jeruzsálemig241
Cezarea romjai247
Szent Pál fogsága248
Az apostolt a jeruzsálemi templomban elfogják248
Pál a főtanács előtt251
Milyen volt az apostol fogsága Cezareában?252
Szent Pál útja Rómába256
A hajóút első szakasza256
A tengeri vihar és a hajótörés262
Málta szigetén266
Az apostol nyomában Máltán267
Máltából Rómába269
A két éves római fogság272
A fogságból írt levelek275
A Lükosz völgyének egyházai275
Hierapolisz emlékei278
A kolosszeiekhez írt levél281
Levél egy szökött rabszolga érdekében (A Filemonhoz írt levél)288
Jézus ügyéért és az evangéliumért (A filippiekhez írt levél)293
Szent Pál életet az első római fogság után301
A pasztorális levelek adatai302
Az apostol perének kimenetele304
Négyéves apostoli munka305
Levél egy felelős vezetőhöz (A Timóteushoz írt első levél)307
Timóteus307
Levél a hűséges segítőtársnak (A Tituszhoz írt levél)311
Titusz311
Pállal és Titusszal Kréta szigetén312
"Közel van már elköltözésem ideje" (A Timóteushoz írt második levél)317
Szent Pál utolsó napjai317
Az apostol végrendelete319
Pál apostol "hazatérése"320
Róma séta Szent Pál apostol nyomában321
A "Forum Romanum"323
Szent Pál bazilikája326
Összefoglalás Szent Pál útjairól328
Szent Pál életének kronológiája333
Felhasznált irodalom336
Név- és tárgymutató337
Tartalom347

Gyürki László

Gyürki László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gyürki László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem