A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A világtörténet alapvonalai

Az élet és az emberiség történetének tüköre

Szerző
Fordító
Grafikus

Kiadó: Genius Könyvkiadó R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 756 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér térképekkel, ábrákkal illusztrálva. A térképeket és grafikonokat magyar felírással Janszky Béla rajzolta át. Harmadik, a művészetek fejlődésével bővített kiadás. Nyomtatta Világosság-könyvnyomda Rt., Budapest.

Előszó

A VILÁGTÖRTÉNET ALAPVONALAINAK első kiadását 1918-1919-ben írtam meg. Illusztrált füzetekben adtam ki és aztán könyvformában, alaposan átnézett és kijavított kiadásban 1920-ban jelent meg. Újabb... Tovább

Fülszöveg

Térképek és rajzok jegyzéke:
Az idősebb paleozoikum élete 8
A földtörténeti korok időtartama 10
A fiatalabb paleozoikum élete 12
Ausztráliai tüdős halak 15
A fiatalabb paleozoikum hüllői 16
A földi éghajlatváltozásokat okozó csillagászati , helyzetek 18
Mezozoikus hüllők 22
A fiatalabb mezozoikum hüllői 28
Repülő sárkányok 24
A Nyugat madara (Hesperornis) 25
Oligocén emlősök 29
Miocén-emlősök 30
Az idősebb jégkorszak emlősei, a legősibb ember kortársai 35
A jégkorszak időtáblázata 36
A Pithecanthropus rekonstrukciója 39
Európa és Nyugat-Ázsia kb. 50,000 evvel ezelőtt (térkép) 42
A neándervölgyi ember 43
Ősi kőszerszámok 44
Ausztrália és a nyugati Csendes-tenger a jégkorszakban (térkép) 45
A cro-magnoni ember 48
Európa és Nyugat-Ázsia a fiatalabb paleolit-korban (térkép) 49
A rénszarvas-kor eszközei 50
A rénszarvas-kor egyik mesterműve. 51
Rénszarvas-kori rajzok és faragások. 52
Az igazi ember elterjedése 53
Neolit-... Tovább

Tartalom

A világ keletkezése
A föld a térben és időben
Mint tágultak ki az ember képzetei a térről és időről3
A föld a térben4
Mióta áll a föld6
A kőzetek naplója
Az első élő lények7
A Föld kora11
Élet és éghajlat
Élet a vízben, vizi növények14
A legősibb állatok15
Miért változik szakadatlanul az élet?17
Az álló Nap-csillag20
Változások a Földön20
Az ember befolyásolhatja a változást21
A hüllők kora
A síkföldi élet kora21
Repülő sárkányok24
Az első madarak25
Zord idők s a halál korszaka25
Az első gerezna és az első tollruha27
Az emlősök kora
Az élet új kora28
Az első hagyományok28
Gyarapodásnak indul az agyvelő31
A világ újra eldurvul31
A jégkorszakok32
Az ember származása
Ősember és ember
A majomtól származás elmélete35
Az emberfajta élőlények első nyomai39
A heidelbergi ősember39
A piltdowni ősember40
A neandervölgyi ember, egy kihalt fajta (Idősebb paleolit korszak)
A világ 50.000 évvel ezelőtt41
Az első ember mindennapos élete43
Az utolsó kőkori ember46
A rhodéziai koponya46
A jégkorszak utáni fiatalabb paleolit-korbeli emberek, az első igazi emberk (Fiatalabb paleolit-kor)
A hozzánk hasonló emberek megjelenése47
A paleolit világ földrajza54
A paleolit világ vége55
Amerikában nem találtak ősemberi nyomokat55
A neolit-kor embere Európában
A földmívelés kezdete56
Hol keletkezett a neolit-kultúra58
A neolit-idők mindennapos élete58
Ősi kereskedelem61
A Földközi-tenger medencéje megtelik vízzel62
Ősi gondolkodás
Primitív filozófia64
Az "öreg ember" és a vallás65
A félelem és remény szerepe a vallásban66
Csillagok és évszakok67
A mese és mitosz kezdete68
A vallás összetett eredete69
Az emberfajták
Differenciálódik-e még az emberiség?71
Az emberiség főfajtái73
A barnabőrű népek75
Az úgynevezett heliolit kultúra76
Az amerikai indiánok78
Az emberi nyelvek
Nincs egységes ősnyelv79
Az árja nyelvek79
A semita nyelvek80
A hamita nyelvek81
Az ural-altáji nyelvek81
A kínai nyelvek82
Egyéb nyelvcsoportok82
Lehetséges-e egy ősnyelvcsoport83
Néhány elszigetelt nyelv84
A történelem hajnala
Az első birodalmak
Ősi földmívelők és ősi nomádok87
A szumérok91
I. Szargon birodalma92
Hammurabi birodalma92
Az asszírok és birodalmuk92
A kaldeus birodalom94
Egyiptom ősi története95
India ősi műveltsége98
Kína ősi története98
A civilizáció kialakulása101
Az Atlantisz legendája102
Tengerjáró és kereskedő népek
Az első hajók és hajósok108
Égei városok a történelem előtt105
Az első felfedező utak108
Az első kereskedők108
Az első utazók110
Az írás
A képírás111
A szótagírás113
A betűírás113
Az írás jelentősége az emberi életben114
Istenek és csillagok, papok és királyok
A pap megjelenik a történelemben116
A papok és a csillagok118
A papok és a tudás virradása119
A király a pap ellen120
Hogyan viaskodott Bel-Marduk a királyok ellen122
Egyiptom istenkirályai124
Si-Hvang-ti elpusztítja a könyveket126
Jobbágyok, rabszolgák, társadalmi osztályok és szabad emberek
A közrendű ember az ősi korban127
Az első rabszolgák128
Az első "független" emberek130
A három évezred előtti társadalmi osztályok132
Az osztályok kasztokká merevülnek134
A kasztok Indiában135
A mandarinok rendje136
Tíz évezred rövid összefoglalása138
Szobrász és képíró művészet az ősi világban139
Irodalom, dráma és muzsika az ősi világban140
Júdea, Görögország és India
A szentírás és a próféták
A zsidók helye a történelemben145
Saul, Dávid és Salamon149
A zsidók vegyes származású nép152
A héber próféták jelentősge153
Az árjanyelvű népek a történelem előtti időkben
Az árjanyelvű népek elterjedése155
Az ősi árja élet158
Az első árják mindennapos élete161
A görögök és a perzsák
A hellén népek165
A hellén műveltség megkülönböztető vonásai166
Monarchia, arisztokrácia és demokrácia Görögországban168
A lídiai királyság172
A perzsák hatalomrajutása Keleten173
Krőzus története175
Dárius betör oroszországba178
A marathoni ütközet181
Thermopüle és Szalamisz182
Plátea és Mikále185
A görög gondolkodás, irodalom és művészet
Athén Periklesz korában187
Szokratesz191
Pláton és az Akadémia192
A filozófia átszellemülése194
A görög gondolkodás erényei és határai194
A görög szépirodalom kezdetei197
A görög művészet199
Nagy Sándor élete
Makedóniai Fülöp200
Fülöp király meggyilkolása203
Nagy Sándor első hódításai205
Nagy Sándor hadjáratai210
Igazán nagy volt-e Sándor?212
Nagy Sándor utódai215
Pergamum, a műveltség menedéke216
Nagy Sándor, mint a világ egységének hordozója217
A tudomány és a vallás Aelxandriában
A tudomány Alexandriában218
A filozófia Alexandriában222
Alexandria, mint vallásgyártó üzem223
Alexandria és India225
A buddhizmus eredete és elterjedése
Gótáma története225
A hitelvek és a legenda harca228
Gótáma Buddha tanítása229
A buddhizmus és Asoka231
Két nagy kínai mester235
A buddhizmus romlása238
A buddhizmus mai elterjedése239
A római birodalom emelkedése és hanyatlása
A két nyugati köztársaság
A latinok eredete244
Az állam új formája247
A gazdag emberek köztársasága: Karthágo254
Az első pún háború255
Az idősebb Cato és Cato szelleme256
A második pún háború258
A harmadik pún háború262
A pún háború aláássa a római szabadságot264
A római köztársaság és a modern állam egybevetése265
Tiberius Gracchustól a római istencsászárig
A közrendű ember elnyomásának tudománya268
A római állam pénzügye270
A köztársasági politika utolsó évei271
A kalandor tábornokok kora275
A köztársaság vége276
Az uralkodó eljövetele279
Miért bukott meg a római köztársaság?281
A caesarok a tenger és az óvilág nagy síkságai között
A császárok rövid felsorolása284
A római civilizáció fénykora288
A római birodalom művészetének jellemzése294
A római lélek némi szürkesége294
Megmozdulnak a nagy rónák lakói296
A nyugati (az eredeti) római birodalom összezsugorodik302
A keleti (az új életre ébredt görög) birodalom306
A kereszténység és az izlám
A kereszténység felemelkedése és a nyugati birodalom bukása
Júdea a keresztény korban313
Názáreti Jézus tanításai315
Az új egyetemes vallások320
Názáreti Jézus keresztrefeszítése321
Jézus tanításainak bővülései322
A kereszténység küzdelmei és üldöztetése326
Nagy Konstantin328
A hivatalos kereszténység megalapítása329
Európa térképe Kr. u. 500-ban332
A kereszténység megmenti a tudást334
A bizánci művészet336
Ázsia története a nyugati és a bizánci birodalom hanyatlása alatt
Nagy Justinianus337
A szasszanidák birodalma Perzsiában339
Szíria leromlása a Szasszanidák alatt341
Az izlám első üzenete343
Zoroaszter és Mani343
Hún népségek Közép-Ázsiában és Indiában344
A Han és Tang dinasztiák Kínában346
Kína értelmi bilincsei349
A korai kínai művészet352
Juan Hvang utazásai354
Mohamed és az izlám
Arábia Mohamed előtt357
Mohamed élete első meneküléséig359
Mohamed harcos próféta lesz361
Az izlám tanításai364
Abu Bekr és Omar kalifák365
Az Omajádok nagy napjai369
Az izlám hanyatlása az Abbaszidák alatt373
Az arab kultúra375
Az arab művészet377
A kereszténység és a keresztes hadjáratok
A nyugati világ süllyedésének legmélyebb pontján378
A hűbéri rendszer379
A Merovingek frank királysága381
A nyugati barbárok megkeresztelkedése382
Nagy Károly lesz Nyugat császára386
Nagy Károly egyénisége388
A román építészet és művészet389
A franciák és a németek különválnak390
A normannok, szaracénok, magyarok és törökök392
Konstantinápoly Rómához fordul segítségért396
A keresztes hadjáratok398
A keresztes hadjáratok, mint a kereszténység megpróbáltatása403
II. Frigyes császár404
A pápaság hibái és gyarlóságai406
Nagy pápák sora410
Gót építészet és művészet412
A középkori zene414
A szárazföldi mongol birodalmak és az új tengeri birodalmak
Dzsingisz kán és utódainak nagy birodalma. (A szárazföldi utak korszaka)
Ázsia a XII. század végén417
A mongolok emelkedése és győzelmei419
Marco Polo utazásai422
Az ottomán törökök és Konstantinápoly426
Miért nem keresztelkedtek meg a mongolok?429
A Yuan és Ming dinasztiák Kínában429
A mongolok a törzsrendszerre térnek vissza430
A Kipcsak birodalom és Moszkária cárja430
Tamerlán431
India mongol birodalma433
A cigányok435
A nyugati civilizáció újjászületése. (Tengeri utak foglalják el a szárazföldi utak helyét)
A kereszténység és a népnevelés436
Európa önállóan kezd gondolkdoni441
A nagy dögvész és a kommunizmus derengése444
Hogyan szabadította föl a papír az emberi lelket447
Az uralkodók protestantizmusa és a népek protestantizmusa447
A tudomány újjáébredése451
Az európai városok újból növekedni kezdenek456
Az irodalom ujjászületése459
A művészet ujjászületése461
Amerika megjelenik a történelemben463
Milyennek látta Machiavelli a világot469
A svájci köztársaság471
V. Károly császár élete471
A fejedelmek akarata szerint való protestantizmus478
A földalatti intellektuális áramlat479
A nagyhatalmak kora
Fejedelmek, parlamentek és nagyhatalmak
A fejedelmek és a külpolitika481
A holland köztársaság482
Az angol köztársaság485
Németország bomlása és viszálykodása490
A nagymonarchia ragyogása Európában492
A zene a XVI. és XVII. században497
A XVII. és XVIII. század festészete498
A nagyhatalmi eszme növekedése499
A lengyel koronás köztársaság és későbbi sorsa502
Az első harcok a gyarmati birodalmakért503
Británnia hatalmába keríti Indiát506
Oroszország rohama a Csendes-tengerig508
Mint vélekedett Gibbon a világról 1780-ban?510
A szociális béke végéhez közeledik513
Amerika és Franciaország, az új demokratikus köztársaságok
A nagyhatalmi rendszer hiányai518
A tizenhárom gyarmat a forradalom előtt519
A gyarmatokat polgárháborúba kényszerítik521
A függetlenségi harc525
Az Egyesült-Államok alkotmánya526
Az Egyesült-Államok alktományának primitív vonásai530
Forradalmi eszmék Franciaországban534
A forradalom 1789-ben536
A francia "koronás köztársaság" 1789-91537
A jakobinusok forradalma541
A jakobinus köztársaság 1792-1794546
A direktórium550
Szünet az újjáépítésben és a modern szocializmus hajnala551
Bonaparte Napoleon pályafutása
A korzikai Bonaparte-család556
Bonaparte mint köztársasági tábornok556
Napoleon mint első konzul 1799-1804559
Napoleon mint császár 1804-1814-ig562
A száz nap568
Európa térképe 1815-ben569
Az empíre stílus572
A XIX. század valóságai és elképzelései
A technikai forradalom574
A technikai és az ipari forradalom egymáshoz való viszonya579
Az eszmék erjedése, 1848582
A szocializmus eszméjének fejlődése584
Miért nem alkalmas a szocializmus az emberi társadalom újjáalakítására?588
Milyen hatással volt a darvinizmus a vallásos és a politikai eszmékre591
A nemzetiségi eszme596
A világkiállítás 1851-ben598
III. Napoleon pályafutása599
Lincoln és az amerikai polgárháború604
Az orosz-török háború és a berlini szerződés609
Újabb tusakodás a tengerentúli gyarmatokért610
India példája Ázsiában616
Japán története618
A tengerentúli terjeszkedés korszakának befejezte621
A britt birodalom 1914-ben621
A festészet, szobrászat és építészet a XIX. században623
A zene a XIX. században626
A regény túlsúlyra jut az irodalomban626
A modern imperializmus katasztrófája
A fegyveres béke a világháború előtt631
A császári Németország632
Az imperializmus szelleme Nagy Britanniában és Írországban637
Az imperializmus Franciaországban, Itáliában és a Balkán-félszigeten644
Oroszorság mint nagymonarchia645
Az Egyesült-Államok és az imperialista gondolat646
A világháború közvetlen okai649
A világháború rövid története 1917-ig652
A világháború Oroszország összeomlásától a fegyverszünetig658
Az emberi dolgok jelen képe
A háború okozta erkölcsi bomlás663
Wilson elnök Versaillesben668
A népszövetség alkotmánya674
Az 1919. és 1920. évi szerződések676
A bolsevizmus oroszországban680
A "legközelebbi háború" képe685
A birtt imperializmus nyakassága és Írország különválása688
Kavarodás Kínában691
Az izlám erjedete692
Amerika a háború után693
Háborús adósságok, pénz és gazdasági megszilárdulás695
A világban munkálkodó teremtő erők ismeretlen volta698
Hogy az emberek akarata politikai kérdésekben összefogjon, széleskörű tudatos erőfeszítésre van szükség700
A világ egységesítésére törő erők702
A szövetséges világállam703
A világ egy törvény, egy bíró alatt704
Éz aztán?708
Időrendi táblázat711
Grafikonok721
Név- és tárgymutató727

H. G. Wells

H. G. Wells műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: H. G. Wells könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A világtörténet alapvonalai A világtörténet alapvonalai A világtörténet alapvonalai A világtörténet alapvonalai A világtörténet alapvonalai A világtörténet alapvonalai A világtörténet alapvonalai A világtörténet alapvonalai A világtörténet alapvonalai

A borító enyhén foltos, a kötés javított.

Állapot:
4.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba