A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A világtörténet alapvonalai

Az élet és az emberiség történetének tüköre

Szerző
Fordító

Kiadó: Genius Könyvkiadó R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 743 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: J. F. Horrabin számos fekete-fehér rajzával, térképével illusztrálva. A térképeket és grafikonokat magyar felírással Janszky Béla rajzolta át. A függelék arcképeit Fáy Dezső rajzolta, térképeit és grafikonjait Janszky Béla szerkesztette. A végleges kiadást a szerző dolgozta és nézte át. Ez a példány csak Magyarország részére készült. Az utódállamok részére külön, függelék nélküli példányokat hozott forgalomba a kiadó. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája, Budapest.
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

A világtörténet alapvonalai kísérlet arra, hogy őszintén és világosan, egyetlen összefüggő elbeszélés keretében, elmondja az emberi nem és az élet teljes történetét, amennyire ma ismerjük. Egyszerű... Tovább

Tartalom

A VILÁG KELETKEZÉSE
A föld a térben és időben3
A kőzetek naplója
Az első élő lények5
A Föld kora8
A természetes kiválogatódás és a fajok változása9
Élet és éghajlat
Élet a vízben12
A legősibb állatok13
Miért változik szakadatlanul az élet?15
Az álló Nap-csillag17
Változások a Földön17
Az ember befolyásolhatja a változást18
A hüllők kora
A síkföldi élet kora19
Repülő sárkányok21
Az első madarak22
Zord idők s a halál korszaka23
Az első gerezna és az első tollruha24
Az emlősök kora
Az élet új kora25
Az első hagyományok26
Gyarapodásnak indul az agyvelő28
A világ újra eldurvul28
AZ EMBER SZÁRMAZÁSA
Ősember és ember
A majomtól származás elmélete33
Az emberfajta élőlények első nyomai36
A heidelbergi ősember36
A píltdowni ősember37
A neandervölgyi ember, egy kihalt fajta (Idősebb paleolit korszak)
A világ 50.000 évvel ezelőtt38
Az első ember mindennapos élete40
Az utolsó kőkori ember42
A rhodéziai koponya43
A jégkorszak utáni fiatalabb paleolit-korbeli emberek, az első igazi emberek (Fiatalabb paleolit-kor)
A hozzánk hasonló emberek megjelenése43
Pásztorok váltják fel a vadászokat50
Amerikában nem találtak ősemberi nyomokat51
A neolit-kor embere Európában
A földmívelés kezdete51
Hol keletkezett a neolit-kultúra53
A neolit-idők mindennapos élete53
Ősi kereskedelem57
A Földközi-tenger medencéje megtelik vízzel57
Ősi gondolkodás
Primitív filozófia59
Az "öreg ember" és a vallás60
A félelem és remény szerepe a vallásban61
Csillagok és évszakok61
A mese és mítosz kezdete62
A vallás összetett eredete64
Az emberfajták
Differenciálódik-e még az emberiség?66
Az emberiség főfajtái68
A barnabőrű népek70
Amerika népei72
Az emberi nyelvek
Nincs egységes ősnyelv73
Az árja nyelvek73
A semita nyelvek74
A hamita nyelvek75
Az ural-altáji nyelvek76
A kínai nyelvek76
Egyéb nyelvcsoportok76
Lehetséges-e egy ősnyelvcsoport78
Néhány elszigetelt nyelv78
A TÖRTÉNELEM HAJNALA
Az első civilizációk
Ősi városok és ősi nomádok83
A szumérok85
I. Szargon birodalma86
Hammurabi birodalma87
Az asszírok és birodalmuk87
A kaldeus birodalom88
Egyiptom ősi története90
India ősi műveltsége98
Kína ősi története98
A civilizáció kialakulása95
Tengerjáró és kereskedő népek
Az első hajók és hajósok97
Égei városok a történelem előtt99
Az első felfedező utak102
Az első kereskedők102
Az első utazók104
Az írás
A képírás105
A szótagírás107
A betűírás107
Az írás jelentősége az emberi életben108
Istenek és csillagok, papok és királyok
A pap megjelenik a történelemben110
A papok és a csillagok112
Papok és a tudás virradása113
A király a pap ellen114
Hogyan viaskodott Bel-Marduk a királyok ellen116
Egyiptom istenkirályai118
Si-Hvang-ti elpusztítja a könyveket120
Jobbágyok, rabszolgák, társadalmi osztályok és szabad emberek
A közrendű ember az ősi korban121
Az első rabszolgák122
Az első "független" emberek124
A három évezredelőtti társadalmi osztályok125
Az osztályok kasztokká merevülnek128
A kasztok Indiában129
A mandarinok rendje130
Öt évezred rövid összefoglalása131
JÚDEA, GÖRÖGORSZÁG ÉS INDIA
A szentírás és a próféták
A zsidók helye a történelemben135
Saul, Dávid és Salamon139
A zsidók vegyes származású nép142
A héber próféták jelentősége143
Az árja nyelvű népek a történelem előtti időkben
Az árja nyelvű népek elterjedése145
Az ősi árja élet148
Az első árják mindennapos élete151
A görögök és a perzsák
A hellén népek155
A hellén műveltség megkülönböztető vonásai156
Monarchia, arisztokrácia és demokrácia Görögországban158
A lídiai királyság163
A perzsák hatalomrajutása Keleten163
Krőzus története166
Dárius betör Oroszországba168
A marathoni ütközet171
Thermopüle és szalamisz172
Plátea és Mikále176
A görög gondolkodás viszonya az emberi társadalomhoz
Athén Periklesz korában177
Szokratesz181
Pláton és az Akadémia182
Arisztotelesz és a Liceum183
A filozófia184
A görög gondolkodás erényei és határai185
Nagy Sándor pályája
Makedóniai Fülöp188
Fülöp király meggyilkolása191
Nagy Sándor első hódításai193
Nagy Sándor hadjáratai198
Igazán nagy volt-e Sándor?200
Nagy Sándor utódai203
Pergamum, a műveltség menedéke204
Nagy Sándor, mint a világ egységének hordozója205
A tudomány és a vallás Alexandriában
A tudomány Alexandriában206
A filozófia Alexandriában207
Alexandria, mint vallásgyártó üzem207
Alexandria és India213
A buddhizmus eredete és elterjedése
Gótáma története214
A hitelvek és a legenda harca216
Gótáma Buddha tanítása218
A buddhizmus és Asoka220
Két nagy kínai mester224
A buddhizmus romlása227
A buddhizmus mai elterjedése228
A RÓMAI BIRODALOM EMELKEDÉSE ÉS BUKÁSA
A két nyugati köztársaság
A latinok eredete281
Az állam új formája235
A gazdag emberek köztársasága: Karthágo242
Az első pún háború242
Az idősebb Cato és Cato szelleme244
A második pún háború246
A harmadik őún háború250
A pún háború aláássa a római szabadságot252
A római köztársaság és a modern állam egybevetése253
Tiberius Gracchustól a római istencsászárig
A közrendű ember elnyomásának tudománya256
A római állam pénzügye258
A köztársasági politika utolsó évei259
A kalandor tábornokok kora263
A köztársaság vége264
Az uralkodó eljövetele267
Miért bukott meg a római köztársaság?269
A caesarok a tenger és az óvilág nagy síkságai között
A császárok rövid felsorolása272
A római civilizáció fénykora273
A római lélek korlátai281
Megmozdulnak a nagy rónák lakói282
A nyugati (az eredeti római) birodalom összezsugorodik288
A keleti (az új életre ébredt görög) birodalom293
A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ IZLÁM
A kereszténység eredete, elterjedése és viszályai
Júdea a keresztény korban299
Názáreti Jézus tanításai301
Az új egyetemes vallások306
Názáreti Jézus keresztrefeszítése307
Jézus tanításainak bővülései308
A kereszténység küzdelmei és üldöztetése322
Nagy Konstantin314
A hivatalos kereszténység megalapítása315
Európa térképe Kr. u. 500-ban318
A kereszténység megmenti a tudást320
Ázsia hét évszázada (körülbelül Kr. e. 50-től Kr. u. kb. 655-ig)
Nagy Justinianus323
A Szasszanidák birodalma Perzsiában324
Szíria leromlása a szasszanidák alatt325
Az izlám első üzenete328
Zoroaszter és Mani329
Hún népségek Közép-Ázsiában és Indiában330
Kína nagy korszaka332
Kína értelmi bilincsei334
Juan Hvang utazásai338
Mohamed és az izlám
Arábia Mohamed előtt342
Mohamed élete első menekülésig344
Mohamed harcos próféta lesz346
Az izlám tanításai348
Abu Bekr és Omar kalifák350
Az Omajádok nagy napjai354
Az izlám hanyatlása az Abbaszidák alatt358
Az arab izlám intellektuális élete360
A kereszténység és a keresztes hadjáratok
A nyugati világ süllyedésének legmélyebb pontján362
A hűbéri rendszer363
A Merovingek frank királysága366
A nyugati barbárok megkeresztelkedése367
Nagy Károly lesz Nyugat császára370
Nagy Károly egyénisége372
A franciák és a németek különválnak374
A normannok, szaracénok, magyarok és törökök 376
Konstantinápoly Rómához fordul segítségért380
A keresztes hadjáratok382
A keresztes hadjáratok, mint a kereszténység megpróbáltatása386
II. Frigyes császár387
A pápaság hibái és gyarlóságai389
A nagy pápák sora393
A SZÁRAZFÖLDI MONGOL BIRODALMAK ÉS AZ ÚJ TENGERI BIRODALMAK
Dzsingisz kán és utódainak nagy birodalma (A szárazföldi utak korszaka)
Ázsia a XII. század végén399
A mongolok emelkedése és győzelmei401
Marco Polo utazásai404
Az ottomán törökök és Konstantinápoly408
Miért nem keresztelkedtek meg a mongolok?411
Kublaj kán megalapítja a Juan dinasztiát411
A mongolok a törzsrendszerre térnek vissza412
A Kipcsak birodalom és Moszkva cárja412
Tamerlán413
India mongol birodalma414
A mongolok és a cigányok416
A nyugati civilizáció újjászületése (A tengeri utak foglalják el a szárazföldi utak helyét)
A kereszténység és a népnevelés417
Európa önállóan kezd gondolkodni422
A nagy dögvész és a kommunizmus derengése425
Hogyan szabadította föl a papír az emberi lelket427
Az uralkodók protestantizmusa és a népek protestantizmusa428
A tudomány újjáébredése432
Az európai városok újból növekedni kezdenek437
Amerika megjelenik a történelemben440
Milyennek látta Machiavelli a világot446
A svájci köztársaság448
V. Károly császár élete449
A fejedelmek akarata szerint való protestantizmus455
A földalatti intellektuális áramlat455
A NAGYHATALMAK KORA
Fejedelmek, parlamentek és nagyhatalmak
A fejedelmek és a külpolitika459
A holland köztársaság460
Az angol köztársaság468
Németország bomlása és viszálykodása468
A nagymonarchia ragyogása Európában470
A nagyhatalmi eszme növekedése474
A lengyel koronás köztársaság és későbbi sorsa477
Az első harcok a gyarmati birodalmakért479
Brittánia hatalmába keríti Indiát480
Oroszország rohama a Csendes-tengerig488
Mint vélekedett Gibbon a világról 1780-ban?484
A szociális béke vége felé közeledik488
Amerika és Franciaország az új demokratikus köztársaságok
A nagyhatalmi rendszer hiányai492
A tizenhárom gyarmat a forradalom előtt493
A gyarmatokat polgárháborúba kényszerítik496
A függetlenségi harc499
Az Egyesült-Államok alkotmánya501
Az Egyesült-Államok alkotmányának primitív vonásai505
Forradalmi eszmék Franciaországban508
A forradalom 1789-ben510
A francia "koronás köztársaság" 1789-91511
A jakobinusok forradalma515
A jakobinus köztársaság 1792-1794521
A direktórium524
Szünet az újjáépítésben és a modern szocializmus hajnala525
Bonaparte Napoleon pályafutása
A korzikai Bonaparte-család530
Bonaparte mint köztársasági tábornok531
Napoleon mint első konzul 1799-1804584
Napoleon mint császár 1804-1814537
A száz nap542
Európa térképe 1815-ben544
A XIX. század valóságai és elképzelései
A technikai forradalom548
A technikai és az ipari forradalom egymáshoz való viszonya553
Az eszmék erjedése, 1848556
A szocializmus eszméjének fejlődése558
Miért nem alkalmas a szocializmus az emberi társadalom újjáalakítására?562
Milyen hatással volt a darvinizmus a vallásos és a politikai eszmékre565
A nemzetiségi eszme570
A világkiállítás 1851-ben572
III. Napoleon pályafutása573
Lincoln és az amerikai polgárháború580
Az orosz-török háború és a berlini szerződés583
Újabb tusakodás a tengerentúli gyarmatokért584
India példája Ázsiában590
Japán története592
A tengerentúli terjeszkedés korszakának vége595
A britt birodalom 1914-ben595
A modern imperializmus katasztrófája
A fegyveres béke a világháború előtt598
A császári Németország599
Az imperializmus szelleme Nagy-Britanniában és Írországban604
Az imperializmus Franciaországban, Itáliában és a Balkán-félszigeten611
Oroszország mint nagymonarchia612
Az Egyesült-Államok és az imperialista gondolat613
A világháború közvetlen okai615
A világháború rövid története 1917-ig619
A világháború Oroszország összeomlásától a fegyverszünetig624
Megkezdődik a világ újjáépítésének nagy kísérlete
A háború okozta politikai, gazdasági és társadalmi bomlás630
A bolsevikok634
Wilson elnök Versaillesben639
A népszövetségi szerződés rövid tartalma645
Az 1919. és 1920. évi békeszerződések körvonalai648
A "legközelebbi háború"650
Átszervezési folyamatok a britt birodalomban653
A helyreállítás műve Európában és a francia politikai konzervatizmus656
Harding elnök és a népszövetség eszméje657
A történelem következő szakasza
Az emberi akaratok esetleges egyesülése politikai kérdésekben659
A szövetséges világkormány megteremtésének módja661
A modern világállam némely alapvető tulajdonsága663
Milyen lenne a világ, ha egy törvény, egy bíró igazgatná?664
A messzi jövendő668
Időrendi táblázat és grafikonok703
Név- és tárgymutató 721
Függelék
Magyarország földjének kialakulása671
A magyar nemzet történetének áttekintése673
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem