1.034.776

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Háborús antológia

Szerző
Fordító

Kiadó: "Élet" Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 376 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Révai-bizomány. Kiadói, aranyozott, különleges szecessziós mintázatú egészvászon-kötésben.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A MAGYAR HÁBORÚS KÖLTÉSZETRŐL.

A háború és béke nagy problémái körül minden időben nemcsak öldöklő ágyúkkal és véres rohamokkal folyik a küzdelem, hanem a lélek lobogó tüzével, a szellem... Tovább

Előszó

A MAGYAR HÁBORÚS KÖLTÉSZETRŐL.

A háború és béke nagy problémái körül minden időben nemcsak öldöklő ágyúkkal és véres rohamokkal folyik a küzdelem, hanem a lélek lobogó tüzével, a szellem magasztos fegyvereivel is. Ez utóbbiak között nem csekély jelentőségű a nemzeti költészetben rejlő erő sem. Mert évezredekre visszatekintve láthatjuk, hogy a Tyrtaeusok fölkent nemzetsége nem hal ki soha, csak elhallgat s újra kél, ha veszedelem fenyegeti a hazát. Éppen azért talán soha nem tartalmazott szállóigévé lett gondolat kevesebb igazságot, mint az a híressé lett mondás, mely szerint „fegyverek zaja közben hallgatnak a múzsák". Vissza

Tartalom

Gyulai Ágost: A magyar háborús költészetről3
Prologus
Harsányi Lajos: Prologus az új élet elé19
Szabó József: Petőfi20
Rudnyánszky Gyula: Szélcsöndben21
Barabás Ábel: Hol késik a csatadal?22
Dutka Ákos: Ajánlás24
Riadó
Szabolcska Mihály: Nagy napon26
Zempléni Árpád: A magyar hadsereghez27
Vatthay Ilona: Klió28
Köveskuti Jenő: Ébredjetek!29
Radó Antal: Háború30
Peterdi Andor: Katonák31
Szitnyai Zoltán: Az Úrnak szózata32
Lévay József: Él-e még egy magyar?34
Hadak útján
Földes Zoltán: Székely katonák35
Reichard Piroska: Mennek a katonák36
Ditrói József: A tizennyolc évesek37
Berta Ilona: Járnak a vonatok38
Nagy Endre: Huszonnégyesek!38
Honthy István: Csak mennek, egyre mennek39
Farkas Imre: Carmen lugubre40
Mezey Sándor: Ének a bakához40
Jászay-Horváth Elemér: Katona öcsémhez41
Kosztolányi Dezső: Öcsém43
Babits Mihály: Fiatal katona44
A szent énekekből
Szép Ernő: Imádság45
Szávay Gyula: A király47
Pap Zoltán: Áldassék a király49
Abonyi Andor: Zsoltár49
Endrődi Sándor: Viharok fölött50
Erdős Renée: Lángbaborult világ51
Gyökössy Endre: Dorgálj meg bennünket, Úristen52
Kosztolánszky István: Ének53
Vargha Gyuláné: Katonáinkhoz54
Magyar Bálint: Imádság a hazáért55
Hangay Sándor: Ima ütközet után56
Telek A. Sándor: Beteg muzsikus56
Hany István: Könyörgés után57
Véres ősz
Peterdi Andor: Szeptember59
Kállay Miklós: A nagy szüret60
Kiss S. Jenő: Szomorú ősz61
Juhász Gyula: Még jönni fog62
Mindszenti István: Induló62
Krüzselyi Erzsébet: Az esttel63
Heltai Jenő: Fehér ruhák64
Ábrányi Emil: Üdvözlet a magasból65
Rendületlenül
Lampérth Géza: Sursum corda66
Bursics Ernő: Előre!67
Gyóni Géza: A gránicon68
Hegedüs István: Félre kislelküek!69
Móra Ferenc: Mikor elmentek70
Bányai Kornél: Várunk valamit...72
Sik Sándor: Népfölkelők73
Móra István: Útravaló75
Tóth Dezső: Útban a "front" felé76
Titánok harca
Kiss Menyhért: Magyarok78
Oláh Gábor: Németországhoz79
Kiss Arnold: Grál hattyú81
Lampérth Géza: A német dobosok81
Kiss Menyhért: Törökországhoz82
Szabolcsi Lajos: Keleti háború83
Tóth Dezső: Ozman katonái84
Portik Andor: A lengyel hajnal most hasad!85
Mindszenti István: Lengyel légió86
Szent harag
Angyal Emil: A gárda88
Barabás Ábel: Páris89
Farkas Imre: Az angol90
Ábrányi Emil: Ha Windsorban karácsont ünnepelnek92
Ifj. Szász Béla: Anglia94
Radó Antal: Itália I-II.95
Kóró Pál: Meseország hadba indul...96
Benedek Elek: Fut a muszka...98
Alba Nevis: Hóolvadás99
Kormos Ferenc: Japán100
Tábortűz mellett
Molnár Jenő: Roham után102
Szász Károly: A nemzetiszín pántlika103
Szávay Zoltán: Halott harcos jelentése104
Gyóni Géza: Ima a lengyel dombon105
Kántor Mihály: A tábor alszik107
Mészöly István: A föld alól108
Gyóni Géza: Őrtűznél109
Hangay Sándor: Harctéri altató110
Lapok a történelemből
Sajó Sándor: Sabác112
Egyed Zoltán: Dankl fiai113
Herman György: A mazuri tavaknál114
Balla Ignác: A "Zenta"115
Hervay Frigyes: Az "Emden"116
Kállay Miklós: In Memoriam Scharnhorst...118
Koroda Pál: Varsó119
Szemere Kálmán: Uzsoki szorosban120
Bakó Béla: Przemysl121
Hamvas József: Az elitélt hajó123
Faragó Jenő: Merre vagytok?124
Kiss Menyhért: A gorlicei hajnal125
Gyökössy Endre: Doberdó127
Románcok
Kiss József: Ballada129
Emőd Tamás: A két gránátos130
Harsányi Lajos: Páris fölött vadludak szólnak131
Mányiné Prigl Olga: Mikor a sírok beszélgetnek132
Gábor Andor: Galicia133
Oláh Gábor: A kis káplár134
Tuba Károly: Hír a harctérről135
Ligeti Miklós: Halotta katona136
Szász Károly: Két honvéd137
Keéky István: Visszavárás138
Sajó Sándor: Dal az éjben140
Csécsi Imréné: Háborús időben140
Emőd Tamás: Ének a halott katonáról142
Rákosi Viktor: Arrasi dal143
Szomaházy István: Éjjel Oroszországban144
Falu Tamás: Album145
Gábor Andor: Virradóra146
Vargha Gyula: Cséplés I-II.147
Juhász Gyula: A muszka149
Történetek
Jászay-Horváth Elemér: Vén Kerekes Márton150
Radványi Kálmán: Rabhalottak ébredése151
Emőd Tamás: Éji látogatás152
Földes Zoltán: Egyszerű történet153
Zilahy Lajos: Katonatemetés154
Bartha Kálmán: Kanizsai Péter álma155
Sas Ede: A nábob fia157
Szabolcska László: Levél Galiciából162
Feleki Sándor: Találkozás162
Legendák
Szabolcska Mihály: Legenda a csatatérről165
Kiss Menyhért: Censztochói legenda166
Kiss Menyhért: Történet170
Ladányi Zoltán: Karácsonyi mese171
Grallertné Martini Hilda: Jézus meséje174
Emőd Tamás: Az arany paplan177
Radványi Kálmán: Uram, Te jársz itt?178
Kersék János: Kálvária a csatatéren179
Juhász Gyula: Notre Dame de Lorette183
Zombory Andor: Karácsonyest a csatatéren184
Dutka Ákos: Krisztus halott regimentje185
Vértesy Gyula: Esterházyak187
Szabolcska Mihály: Karácsony189
Dutka Ákos: Az yperni Krisztus előtt190
Kiss Gyula: Magyar harangok190
Váradi Antal: Imádkozik a király191
gróf Zichy Géza: Zita álma194
Rédey Tivadar: Gödöllő195
Emőd Tamás: Magyar legenda196
Rímek az asszonyokhoz
Radványné Ruttkay Emma: Magyar honleányok!198
Kiss József: Kötőtűk199
Gárdonyi Géza: Háború árvája200
Várnai Zseni: Az anyaszív201
Pakots József: A legszebb ruha202
Vargha Gyula: Fecskék203
Grallertné Martini Hilda: Kötőtűk zenéje204
Szép Ernő: Húsz éves fiúk halála205
Lenkei Henrik: Anyák, ne sírjatok206
Vértesy Gyula: Levél egy édesanyához208
Zombory Andor: Anyaszívek209
Ifj. Wlassics Gyula: Anyai imádság210
Czóbel Minka: Menyasszonyok kara211
Hevesi József: Könnyek212
Rátkay László: Egy ápolónőhöz213
Sajó Sándor: Háború van213
Móra Ferenc: Üzenet haza214
Somlyó Zoltán: 1914. Egy csecsemőnek215
Gács Demeter: A térkép216
Kalmár Méta: Vágy!217
Juhász Gyula: Anyák218
Várnay Zseni: Anyám, akkor én mindig jó leszek218
Krüzselyi Erzsébet: Fogoly testvéreink220
Tábori posta
Hargitai Tihamér: Levél a táborból221
Ambrus Balázs: Üzenet a távolból222
Bányai Zoltán: Egy levél223
Chrysanthéme: Üzenet223
Szalay Mátyás: Tábori posta224
Németh István: Üzenet Gergely hegedősnek225
Szávay Zoltán: Üzenet226
Jörgné Draskóczy Ilma: Válasz egy tábori lapra227
Falu Tamás: Tábori posta227
Csapó Jenő: Levél228
Radó Antal: Rab költő229
Kormos Ferenc: Tábori posta231
Molnár Jenő: Öcsémnek - Szibériában232
Hangulatok
Kiss József: Tábortüzekről álmodom234
Feleki Sándor: Messze földön234
Hargitai Tihamér: Karácsonyi álom235
Bursics Zoltán: Magyar katona az Alpesekben236
Vargha Gyula: Harcba induló harangok237
Lendvai István: Áldás239
Szép Ernő: Világtalan katonáknak240
Rákosi Viktor: 1914241
Báthory Gábor: Virág ravatalon242
Juhász Gyula: Reátok gondolok243
Sas Ede: A csendet hallom244
Jakab Ödön: Az álmok most nem ülnek itthon244
Jászay-Horváth Elemér: Csillagok útján245
Krüzselyi Erzsébet: Győzelmek útján246
Mészöly István: Köd246
Juhász Gyula: A Himnusz247
Lányi Sarolta: Tavaszi szél247
Molnár Jenő: Mandulafavirág248
Lenzsér Péter: Őszi merengés249
Módis Hedvig: Fenyvesben250
Zilahy Lajos: Fiatal szívek kórusa251
Czóbel Minka: Ung felől252
Paál Árpád: Faluk az út mellett253
Balla Ignác: Találkozás a mélységben255
Gyóni Géza: Álom a sátorban256
Mányiné Prigl Olga: Kendő, kendő, bús fekete kendő257
Molnár Jenő: Éjjel a sáncárokban257
Molnár Kálmán: Idegen országban259
Virágénekek
Szász Menyhért: Angyalom, virágom260
Sassy Csaba: Őszi üzenet261
Mindszenti István: Szerenád261
Kovásznay Erzsi: Késő!262
Kiss Menyhért: Aranyliliom263
Rákosi Zoltán: Piros rózsabimbó264
Osváth Eszter: Szállj, kis levél265
Vérvirágos csatatéren
Vértesy Gyula: Huszárnóta266
Sík Sándor: Kárpáti ének267
Szávay Zoltán: Északi szántóföldeken268
Mezey Sándor: Éjjel a harcmezőn269
Nagy Viktor: Uzsoknál269
Kárpáti Aurél: Magyar lovas éneke a Visztulánál270
Nagy András: Galicia síkját, halmát...270
Papp-Váryné Sziklay Szeréna: Tavaszi dal271
Papp Mihály: Szálljatok el felhők...271
Mészöly István: Áldomás272
Tárogatóhang
Gyóni Géza: Magyar katonák dala273
Darvas János: Hadbéli ének274
Kassay Lajos: Tárogatóhang274
Vértesy Gyula: Sárga viola276
Anka János: Vitézi ének276
Józsa Antal: Uj kuruc nóta277
Szigethy Ferenc: Őszi éjszakában...278
Biró László: Hadbéli vitézek éneke278
Somogyi Imre: Nehéz idők280
Népdalok
Lengyel Károly: Népdal282
Mihály Gyula: Az őrségen282
Herrmann Károly: Harci nóta283
Cseh István: De messze van...283
Magyary Lajos: Ellőtték a jobb lábamat...284
Népdalok I-X.284
Tavaszodik
Reichard Piroska: Ver sacrum289
Pásztor Árpád: A Naphoz289
Lampérth Géza: Tavaszi könyörgés291
Czóbel Minka: 1915 tavasza291
Molnár Jenő: Búzakenyér292
Szávay Gyula: Ki arat?293
Dutka Ákos: Ének a Naphoz295
Apotheosis
Szabolcska Mihály: Hadbaszálláskor297
Sajó Sándor: Magyar katonák298
Lampérth Géza: A dal300
Büky György: A honvéd301
Ábrányi Emil: Husvéti harangszó302
Dutka Ákos: A magyar dal303
Simonka György: A szent hajó304
Nagy Ilonka: Katonasírok305
Mohácsi Jenő: Magyar paraszt306
Kozma Andor: Zrinyi, a költő308
Miklós Elemér: Önök sebesültek311
Krüzselyi Erzsébet: Hősök temetése312
Jakab Ödön: A magyar paraszt314
Falus Ferenc: Márciusi ének315
Csengey Gusztáv: Az új Március317
Ifj. Wlassics Gyula: Az anyaföld319
Horváth József: Az uzsoki hős halálára320
Wlassics Tibor: Diadalének320
Radványi Kálmán: A temető321
Ábrányi Emil: A mi zászlónk321
Sajó Sándor: Magyarok harca322
Vargha Gyula: Magyar katonáinkhoz324
Feleki Sándor: Csak Ő róluk325
Vargha Gyula: Diadal felé326
Bodor Aladár: Új szövetség327
Honvédsír-felirat a kraszniki temetőben329
Zilahy Lajos: Requiem329
Noe galambja
Ábrányi Emil: Te is jöjj vissza béke!331
Pásztor Árpád: Új Noé332
Juhász Gyula: Az Örömhöz333
Osváth Eszter: Óh béke jöjj333
Móra Ferenc: Az lesz csak a nap...334
Dutka Ákos: Túl az óperencián336
Krüzselyi Erzsébet: A vén Idő beszél336
Kisteleki Ede: Messiás337
Reichard Piroska: Közös gyász338
Emőd Tamás: Ha visszajönnek339
Idegen lant
Achmet Hikmet: Ébresztő (ford. Bodó Pál)340
Richard Dehmel: Tábori dal (ford. Vikár Béla)341
Kurt Robitschek: A honvédhuszár (ford. Jászay-Horváth Elemér)342
Gerhard Hauptmann: Csatadal (ford. Vikár Béla)344
Eugen Stangen: Sírsz, bús anya? (ford. Gyulai Ágost)345
Ludwig Ganghofer: Az Emden (ford. Zoltán Vilmos)345
Rudolf Alexander Schröder: Csatadal (ford. Barabás Ábel)346
Karl Freiherr Berlepsch: Bátyám sírját keresve (ford. Gyulai Ágost)348
A. Walden: Ha Floridában... (ford. Vikár Béla)349
Ernst Lissauer: Gyűlöld az angolt (ford. Bródy Miksa)350
Heinrich Heine: Németország (ford. Endrődi Sándor)351
Béranger: A fecskék (ford. Gyulai Ágost)352
Detlev von Liliencron: Ki tudja, hol? (ford. Juhász Gyula)354
Béranger: A hadifogoly (ford. Gyulai Ágost)355
Johann Gabriel Seidel: A holt katona (ford. Gyulai Ágost)356
Emile Verhaeren: Halott katonák (ford. Kosztolányi Dezső)358
Epilogus
Ifj. Wlassics Gyula: Elnémult lantok360
Elek Alfréd: Most...361
Lampérth Géza: A jövő dala361
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv