863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

KRESZ

A közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek/KRESZ-változás 2010

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Business Media Magyarország Kft.
Kiadás helye: Budaörs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 248 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 16 cm x 12 cm
ISBN: 978-963-9518-50-6
Megjegyzés: Színes ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

E kiadvány tartalmazza a közúti közlekedés szabályairól szó, többször módosított, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletnek a módosításokat magába építő, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét, ami kiterjed a legújabb, 2010. január 1-jétől hatályos KRESZ-módosításokra is.
Mellékletként megtalálhatóak a KRESZ hivatkozásaiban megemlített jogszabályok ide vonatkozó kivonatai is, amelyek szükségesek a téma átlátásához.
A kiegészítő rendeletekre utaló helyeket kék csillagokkal jelöltük a szövegsorok szélén, valamint a lap alján, a lábjegyzetek mellett.
A kapcsolódó jogszabályok idézetei kivonatos és tájékoztató jellegűek, a járművezetők, ill. üzemben tartók számára legfontosabb részletek kigyűjtésével.

Tartalom

1/1975. (II. 5.) KPM-BM EGYÜTTES RENDELET KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAIRÓL 9
I. RÉSZ: Bevezető rendelkezések 9
1. § A rendelet hatálya 9
2. § Fogalmak 9
3. § A közlekedésben részt vevőkre vonatkozó általános rendelkezések 9
4. § A járművezetés személyi feltételei 10
5. § A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei 10
II. RÉSZ: Közúti jelzések 12
6.§ A rendőr jelzései 12
7. § A jelzőőr jelzései 12
8. § A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 14
9. § A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 14
10. § A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések 17
11. § Útvonaltípust jelző táblák 19
12. § Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák 21
13. § Utasítást adó jelzőtáblák 23
14. § A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 27
15. § Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák 36
16. § Veszélyt jelző táblák 38
17. § Tájékoztatást adó jelzőtáblák 45
18. § Útburkolati jelek 55
19. § Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 61
20. § Egyéb közúti jelzések 62
20/A § Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések 63
III. RÉSZ: A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 63
21. § Gyalogosok közlekedése 63
22. § Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 65
23. § A járművek utasaira vonatkozó szabályok 66
IV. RÉSZ: A járműközlekedésre vonatkozó szabályok 67
I. fejezet: A járműközlekedés általános szabályai 67
24. § Elindulás 67
25. § Haladás az úton 67
26. § Sebesség 69
27. § Követési távolság 71
28. § Elsőbbség az útkereszteződésben 71
29. § Irányváltoztatás, irányjelzés 72
30. § Hangjelzés 73
31. § Bekanyarodás 73
32. § Kitérés 75
33. § Megfordulás, hátramenet 75
34. § Előzés 76
35. § Kikerülés 77
36. § Párhuzamos közlekedés 78
37. § Közlekedés autópályán és autóúton 81
38. § Közlekedés villamospályával ellátott úttesten 82
39. § Közlekedés vasúti átjáróban 83
39/A § Közlekedés lakó-pihenő övezetben 84
40. § Megállás 85
41. § Várakozás 87
42. § Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket
használó gépjárművekkel szemben 89
42/A § Magatartás veszélyes anyagot szállító járművekkel szemben 90
43. § Magatartás a gyalogosokkal szemben 90
II. fejezet: A járművek kivilágítása 91
44. § A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása 91
45. § Az álló járművek kivilágítása 92
III. fejezet: A járművek terhelése 93
46. § Személyszállítás 9l
47. § Teherszállítás 94
IV. fejezet: Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok 96
48. § A közlekedésben való részvétel külön feltételei 96
49. § Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek 100
50. § Figyelmeztető jelzést használó járművek 100
51. § Útvonalengedélyhez kötött járművek 102
51 /A § A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 103
52. § Veszélyes anyagot szállító járművek 103
53. § Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok 104
54. § Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok 104
55. § Állati erővel vont járművek és kézikocsik 106
V. fejezet: Rendkívüli események 107
56. § Műszaki hiba 107
57. § Elromlott jármű vontatása 108
58. § Közúti baleset 109
59. § A járművek eltávolítása 111
V. RÉSZ: Vegyes rendelkezések 112
60. § A járművet javító műhelyre vonatkozó rendelkezések 112
61. § A járművek üzemben tartóira vonatkozó külön rendelkezések 112
62. § Állatok hajtása (vezetése) 113
63. § Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok 114
VI. RÉSZ: Záró rendelkezések 114
64. § Hatálybalépés 114
65. § A járművekre vonatkozó átmeneti rendelkezések 115
66. § A közúti jelzésekre vonatkozó átmeneti rendelkezések 115
67. § Az Európai Unió jogának való megfelelés 115
1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez 116
I. Az úttal kapcsolatos fogalmak 116
II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak 118
III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 122
2. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez
(Az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről
tájékoztatást adó jelzőtáblák) 123
MELLÉKLET 126
A legfontosabb tudnivalók 127
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 130
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről 134
26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről 165
A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálata és időszakos műszaki vizsgálata 169
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról 171
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 202
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 206
190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet
a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról 212
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő
közreműködés feltételeiről 218
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 222
2000. évi CXXVIII. törvény
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 223
Tárgymutató 216
A közúti jelzések összefoglalása 225
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
KRESZ KRESZ
Állapot:
1.640 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba