836.937

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Matematika feladatgyűjtemény III.

a középiskolák tanulói számára

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 80 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-18-3204-x
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 13135/III. Fekete-fehér ábrákkal. Negyedik kiadás.

Tartalom

Előszó3
Számítástechnika5
Adott nyomtatási kép5
Maximum, minimum5
Ciklus elemzése6
Ciklusszervezés6
Pascal-háromszög6
Négyzetgyökvonás7
Prímszámok táblázata8
Játékos szónyomtatás8
Henger felszíne, térfogata9
Húrnégyszög10
Szögmérték átváltása10
Vektor hossza és iránya10
Polárkoordináták10
Körcikk10
Középértékek11
Ohm-törvény11
Pest vagy Buda11
Pont és kör kölcsönös helyzete12
Pont helyzete12
Pontok távolsága12
Háromszögek osztályozása12
Három pont helyzete12
Szögfüggvénytáblázat13
Kettős függvénytáblázat13
Logikai értéktáblázat13
Logikai azonosság ellenőrzése14
Adatsor szétválogatása14
Azonos elemek két adatsorban14
Páros-páratlan elemek válogatása14
Váltakozó sorozat15
Fibonacci-számok15
Maximális törtrész15
Sorozatok részletöszege15
Páratlan számok összege16
Váltakozó előjelű sorok16
Kettős összeg17
Tömb feltöltése17
Tömb tükrözése18
Táblázat szimmetriája18
Táblázat kitöltése18
Háromszög mátrix19
Sor- és oszlopátlagok19
Maximális eltérés20
Karakterkészlet20
Karakterlánc megfordítása20
Villogó felirat20
Fényújság20
Számjegyes kijelző21
Hangtani elemzés21
Szótárkészítés21
Szöveg tördelése21
Mondatszerkesztő22
Titkosírási sablon készítése22
Titkosírás készítése22
Titkosírás megfejtése22
Digitális óra22
Világóra23
Időtartam számítása23
Szökőév23
Az év napjai23
Naptár24
Naptári időtartam24
Öröknaptár24
Húsvét számítása24
Oszthatóság vizsgálata25
Az összes osztó megkeresése25
Tökéletes számok25
Euklideszi algoritmus25
Legnagyobb közös osztó26
Legkisebb közös többszörös26
Hatványozás legendre módszerével26
Prímszám-ellenőrzés26
Prímszámpolinom27
Egyszerű prímszám-rosta27
Eratosztenész prímszám-rostája27
Ikerprímek28
Számjegyek összege28
Négyjegyű számok28
Nevek párosítása28
Euler feladata28
Pitagoraszi hármasok keresése29
Pitagoraszi hármasok képzése29
XXYY alakú számok29
Thibault-féle számok29
Armstrong-féle számok30
A 3A+1-probléma30
Közelítés törttel30
Racionális számok30
Hány számjegyet írtunk?31
Az n-edik számjegy31
Számrendszer-váltás31
Római számok olvasása31
Római számok képzése31
Műveletek szögmértékekkel32
Nagypontosságú összeadás32
Derékszögű háromszög32
Körbe írt sokszög32
Három ponton átmenő kör33
Három ponton átmenő parabola33
Háromszögek hasonlósága33
Pontrendszer tömegközéppontja33
Háromszögszámítás34
Zárt töröttvonal34
Sokszög területe35
Kúpszeletek osztályozása35
Lőelemszámítás35
Hátrametszés36
Átlag és szórás37
Mozgó átlagok37
Oszlopgrafikon38
Szalagdiagram39
Normális eloszlás39
Gyöktényezős alak39
Polinomok40
Polinom egész gyökei40
Polinom racionális gyökei40
Két polinom szorzata40
Intervallum-felezés41
Határozott integrál41
Binominális együttható42
Elsőfokú egyenletrendszer42
Konvex sokszög43
Lineáris programozás43
Bankjegycímletek44
Valutapénztár44
Kamatos kamat45
Kölcsöntörlesztés45
Életjáradék45
Totó-variációk46
Totó-kiértékelés46
Totó programcsomag46
Lottó-kiértékelés46
Lottó programcsomag47
Osztálynapló47
Utastájékoztató47
Sportverseny-tájékoztató47
Adatrendezés48
Vizsgáztató program49
Szorzás gyakoroltatása49
Osztás gyakoroltatása49
Király a sakktáblán49
Bástya a sakktáblán50
Futó a sakktáblán50
Vezér a sakktáblán50
Huszár a sakktáblán50
Szabadesés51
Ferde hajítás51
Lövedék röppályája51
Rakéta modell52
Egylépcsős rakéta52
Többlépcsős rakéta53
Üldözés53
A róka és a nyúl54
Átkelés a folyón55
Fej vagy írás56
Kockadobás56
Kockajáték56
Kiszámoló57
Pénzforgatás57
Gyakori családnevek57
Kártyakeverés58
Órapasziánsz59
Útmutatások a megoldáshoz61
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem