Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.719

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4.

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata - Új folyam, XXXIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
TANULMÁNYOK
GENERÁL TIBOR: Az oszmán-török hadművészet keletkezése és fejlődése a XVI. századig 3
DOMOKOS GYÖRGY: Várépítészet és várharcászat Európában a XVI-XVII. században 47
CZIGÁNY ISTVÁN: A Rákóczi-szabadságharc hadserege a mustrák tükrében 111
KÖZLEMÉNYEK
MOLNÁR JÓZSEF: A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem, 1946-1949 154
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
FARKAS GYÖNGYI: A budai polgárok önkéntes felajánlása a franciák elleni háborúhoz 174
SZAKÁLY SÁNDOR: Szombathelyi Ferenc vezérezredes és társai a Honvéd Vezérkar főnökének bírósága előtt. Budapest, 1944. október 11-12. 182
SZEMLE
KÁDÁR JÁNOS: Béke, függetlenség, honvédelem (Zachar József) 204
KERTÉSZ ISTVÁN: Ókori hősök, ókori csaták (Veszprémy László) 206
Társadalomtörténeti ós művelődéstörténeti tanulmányok (Mályusz emlékkönyv) (V. L.) 207
The Church at War (Borosy András) 209
A. KUSTERNIG: Erzählende Quellen der Mittelalters (V. L.) 211
SZÁNTÓ IMRE: Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyarországon (Tóth Sándor László) 212
VARGYAI GYULA: Tengelytörés (Szakály Sándor) 215
M. SZABÓ MIKLÓS: A magyarországi felszabadító hadműveletek (Ölvedi Ignác) 217
P. A. ZSILIN: Sztroityelsztvo armij jevropejszkíh sztran szocialisztyicseszkovo szodruzsesztva 1949-1980. (Z. J.) 220
KRÓNIKA
ZACHAR JÓZSEF: Megemlékezések Kun Béla születésének centenáriumáról 222

2. szám:
BOROSY ANDRÁS: Perdöntő párviadalok Magyarországon 231
TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ: A kanizsai csata, 1600. október 7-13. 253
KISS JÓZSEF: Hadkötelezettség és hadiadó egy koronabirtokon 1731-től 1745-ig 272
BÉNYEI MIKLÓS: A Ludovika Katonai Akadémia kérdése a reformkori országgyűléseken 300
KÖZLEMÉNYEK
HERMANN RÓBERT: Kossuth és Perczel nézeteltérése 1849 januárjában 313
MOLNÁR JÓZSEF: A Kossuth-híd emlékérem 327
MŰHELY
HERMANN RÓBERT: Gondolatok egy katona életrajzáról
Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban 332
SÁRHIDAI GYULA: Kiegészítések Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar
Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban című tanulmányához 339
CSONKARÉTI KÁROLY: Válasz Sárhidai Gyulának 343
SZEMLE
Wörterbuch zur deutschen Militárgeschíchte (Zachar József) 347
MAURICE KEEN: Chivalry (Borosy András) 348
GEOFFREY PARKER: The Thirty Years War (Veszprémy László) 360
KECSKÉS LÁSZLÓ: Komárom, az erődök városa (Hermann Róbert) 351
BOKOR PÉTER: Zsákutca (Ravasz István) 355
G. L. ROZANOV: Titkos diplomácia 1944-1945 (Okváth Imre) 357
ADAM MARCINKOWSKI: Polska w Ukladzie Warszawskim (Z. J.) 359
Voenno-ísztorícseszkíj Zsurnal, 1985/7-12. (Lengyel István) 360
KRÓNIKA
ZALKA ANDRÁS: És mégis: „No pasaran!" A Nemzetközi Brigádok brit önkéntesei emlékművének avatása, London, 1985. október 6. 368
ZACHAR JÓZSEF: A magyarországi felszabadító háborúk és Európa. Konferencia Buda visszavívásának 300. évfordulója alkalmából, Esztergom, 1986. április 1-2. 370
BIBLIOGRÁFIA
Az 1984. évi magyar hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. I. rész. (Damó Csilla-Viniczai István) 375

3. szám:
TANULMÁNYOK
GENERÁL TIBOR: Buda katonai helyzete a hanyatló oszmán birodalomban és védelmének körülményei az 1686-os ostrom során 403
CSONKARÉTI KÁROLY: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. 1915. május 23 -1915. december 31. 439
TADEUSZ PANECKI: Lengyel reguláris katonai alakulatok a második világháborúban 486
SZABÓ PÉTER: A 2. magyar hadsereg kiszállítása Ukrajnába és előnyomulása a Donhoz (1942 április-augusztus) 496
KÖZLEMÉNYEK
URBÁN ALADÁR: Sztankó Soma tervezete az 1848-as honvédség felállítására 525
PARÁDI JÓZSEF: A polgári magyar állam első határőrizeti szakszerve 541
ERDŐSI FERENC: Hadászati szempontok érvényesítése a magyarországi vasúthálózat tervezésekor 571
MŰHELY
LUKÁCS ZS. TIBOR: Az 1707. évi orosz-magyar szövetség létrejöttének vizsgálata orosz diplomáciai iratok és levelek alapján 590
SZEMLE
SZÉNÁSSY ZOLTÁN: Komáromi Olympos (Hermann Róbert) 610
HERBERT STEINER: Forradalom Ausztriában - Marx Bécsben (Zachar József) 612
Wegrzy w twierdzy Przemyskiej (Z. J.) 613
Medizin im Faschismus (Kertész Frigyes) 615
NAGYBACZONI NAGY VILMOS: Végzetes esztendők (Szakály Sándor) 619
KRÓNIKA
SZABÓ PÉTER: Gazdaság, társadalom, politika a két világháború között. Fiatal történészek előadássorozata. Budapest, 1986. május 14-15. 621
BIBLIOGRÁFIA
Az 1984. évi magyar hadtörténelmi irodalom bibliográfiája, II. rész. (Damó Csilla-Viniczai István) 624

4. szám:
TANULMÁNYOK
ÁCS TIBOR: Mészáros Lázár ifjúsága és szolgálata a 7. huszárezred ben, 1796-1837 659
OKVÁTH IMRE: Szándék és valóság. Adalékok az angolszász hatalmak katonapolitikai elképzeléseihez, 1945-1949 694
KÖZLEMÉNYEK
CSENDES LÁSZLÓ: Térképek, metszetek Budavár visszavívásáról 724
GYÖRKÉI JENŐ: A spanyolországi nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálata 740
MŰHELY
ALFÖLDY-BORUSS DEZSŐ: Dessewffy Dénes felső-magyarországi szervezkedés-tervezete 1869-ből 751
VITA
KOPECZKY GYŐZŐ: Hozzászólás dr. Csonkaréti Károly „Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban" című tanulmányához, valamint Sárhidai Gyula „Kiegészítéséhez" 758
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
ÖLVEDI IGNÁC: Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek, a Honvéd Vezérkar főnökének 1944. február 14-i levele Wilhelm Keitel vezértábornagyhoz, a német véderő főparancsnokságának főnökéhez 766
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
P. F. PLJACSENKO: Emlékeim Steinmetz kapitányról 777
SZEMLE
Hungarica-Turcica: In memoriam recuperationis Budáé 1686. A Borda Antikvárium 7. katalógusa, 1986. (Rákóczy Rozália) 796
MUCS SÁNDOR: Politika és a hadsereg Magyarországon, 1944-1948 (Szakály Sándor) 799
Szabó Bálint: Az "ötvenes évek" (Ravasz István Dezső) 800
Nagyváradi Sándor - M. Szabó Miklós - Winkler László: Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből (Markó György) 802
Voenna-isztoricseszkij zsurnal. 1986. 1-6. sz. (Lengyel István) 804
Militärgeschichte, 1985. (Szakály Sándor) 812
KRÓNIKA
Makai Ágnes: Budavár, 1686. Emlékkiállítás a Hadtörténeti Múzeumban 816
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1986/1-4.

Az első, harmadik és negyedik kötet gerincei javítottak. Az első és második kötet borítói enyhén foltosak.

Állapot:
5.280 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba