1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtörténelmi Közlemények 1990/1-4.

Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére/A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata - 103. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Mátyás király halálának 500. évfordulójára
Rázsó Gyula: Mátyás hadászati tervei és a realitás1
Zarnóczki Attila: Fegyverzet, katonai felszerelés, hadsereg Magyarországon Hunyadi Mátyás korában31
Kubinyi András: Mozgósítási és hadseregellátási problémák Mátyás alatt66
Fenyvesi László: Magyar-török diplomáciai kapcsoaltok Mátyás király haláláig74
G. Héri Vera: Hunyadi Mátyás érmei a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében100
Veszprémy László: Magyar vonatkozású források Otranto ostromáról (1480-1481)105
Hadtörténelmi apróságok113
Közlemények
Peter Broucek: A bécsi Hadilevéltár és a magyar történelemmel kapcsolatos forrásai118
Szemle
Veszprémy László: The Ideals and Practice of Medieval Knighthodd154
Dobai András: Somogy vármegye politikai igazgatása az önkényuralom korában (Lenkefi Ferenc)155
Beöthy-Zs. László: "Nincs szebb, mint a huszár" (Zachar József)158
Ölvedi Ignác: Az 1. magyar hadsereg története (Móricz Lajos)159
Krónika
Zachar József: A francia forradalom hatása a franciaországi, az európai és a többi világrészbeli hadseregfejlődésre. A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XV. Kollokviuma. Párizs, 1898. szeptember 18-23.161
Ács Tibor: A Hadtörténelmi Közlemények első 100 évéről. A kezdetektől 1898-ig168
2. szám:
Tanulmányok
A magyar honfoglalás úrirányának hagyománya elbeszélő forrásainkban1
Az Árpád-kori magyar hadszervezet nomán elemeinek kérdéséhez
A besenyők22
Közlemények
Rákóczi László pályája (1633-1664)61
A 48. honvéd zászlóalj története az 1848-49-es szabadságharcban alakításáért Buda visszavételéig91
Műhely
Frideczky Lajos emlékiratairól129
Forrásközlemények
Két ismeretlen Zrínyi-levél Kaposvár 1555. évi ostromáról138
Az 1864-1867. évi mexikói "önkéntes hadtest" magyarországi résztvevői145
Vita
Észrevételek Dombrády Lóránd tanulmányához172
Szemle
Pálffy Pál nádor levelei (1644-1953)177
Feldmarschal Loudon178
Kossuth Lajos kapitányai180
Krónika
A Hadtörténelmi Közlemények első száz évéről 1898-1918184
Tanulmányok
3. szám:
Nagy László: Mihály vajda a magyar históriában1
Czigány István: A kuruc állam katonai helyzete és a szatmári béke30
Közlemények
Tóth Sándor László: A hatvan-turai csata, 1594. május 1.56
Koroknay Gyula: Kálló véghely két ostroma (1671, 1672)72
Műhely
Kelenik József: A hadügyi forradalom hatásai Magyarországon a tizenötéves háború időszakában. Tények és megjegyzések a császári hadsereg valódi katonai értékéről85
Forrásközlemények
Bessenyei József: A gyulai vár számadása a kémkedésre fordított öszegekről, 156596
Domokos György:
Kassa 1662. évi inventáriuma104
Egy kiadatlan akadémiai székfoglaló. Szekfű Gyula: Károlyi és Bercsényi a szatmári béke előtt140
Szemle
Varga Endre - Veres Miklós: bírósági levéltárak, 1526-1869. (Benda Kálmán)150
Zvonomir Grbasic - Velimir Vuksic: Die grosse Zeit der Kavallerie (Zachar József)152
Ernst Wurmbrand: Ein Leben für Alt-Österreich (Gecsényi Lajos)154
Mátray Gábor: Töredék jegyezmények Magyarország történetéből 1848-49 (Hermann Róbert)155
Fogarassy László: A magyarországi Tanácsköztársaság katoani összeomlása (Szakály Sándor)161
Vargyai Gyula: Puszta ország (Szakály Sándor)163
Krónika
Ács Tibor: A Hadtörténelmi Közlemények első száz éve. 1919-1944.165
Zachar József: Az Österreichische Militärische Zeitschrift és a magyar hadtörténelem188
Bencze Zoltán: Jelentés a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán 1989-ben és 1990-ben folytatott feltárási munkáról194
4. szám:
Andrássy Gyula gróf halálának 100. évfordulójára
Hermann Róbert: "A szép akasztott". Andrássy Gyula 1848-1849-es szerepéről3
Bencze László: Andrássy Gyula gróf és a magyar biztonság. 1860-186756
Közlemények
Marian Glosek: Heraldikai ábrákkal díszített kardok magyar gyűjteményekben86
Huszár János: A magyar katonai eljtőernyőzés kezdetei, 1938-193997
Műhely
Perjés Géza: "Karddal és tollal szolgálta a hazát." Gyakorlat, elmélet, katonai etika és hazafias érzés Zrínyinél121
Forrásközlemények
Kun József: A német hadvezetés magyarországi politikájához, 1941 június-július129
Tilkovszky Loránt: Irányelvek a nemzetiségi kérdés kezeléséhez a magyar hadseregben. 1941-1944151
Szemle
Veszprémy László: Medieval Frontier Societies171
Zachar József: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht173
Józsa György Gábor: Ferenc József zászlai alatt (Bencze László)175
Krónika
Zachar József: A háború alakváltozásai. Nemzetközi tudományos ülés Gideon Ernst von Loudon báró, tábornagy elhunytának 200. évfordulója alkalmából. Bécs, 1990, június 7.178
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtörténelmi Közlemények 1990/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1990/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1990/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1990/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1990/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1990/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1990/1-4.

A kötetek borítói enyhén kopottak, töredezettek. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba