A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtörténelmi Közlemények 1991/1-4.

Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére/A Hadtörténei Intézet és Múzeum folyóirata - 104. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Ötven esztendő telt el azóta, hogy Magyarország hadbalépett a Szovjetunió ellen. E sorsdöntő lépés indokaival, körülményeivel, a magyar történetírás - így jelen tanulmány... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Ötven esztendő telt el azóta, hogy Magyarország hadbalépett a Szovjetunió ellen. E sorsdöntő lépés indokaival, körülményeivel, a magyar történetírás - így jelen tanulmány szerzője is - sokat, az események súlyának megfelelően foglalkozott. A kutatómunka eredményeként ismertté vált források nyomán érlelődő s a napi politika által elvárt szemlélettől és hangsúlyoktól függetlenedő kutatók mind objektívabban közelítették meg az eseményeket s az abban közrejátszók személyiségét, tetteik indokait. Ma már csak a kassai bombatámadásnak, mint az események egyik döntő mozgatórugójának körülményei várnak megnyugtató feltárásra. Ez új megvilágításba helyezhetné az eseményeket, megszüntetve a találgatásokat, kiegészítve a még hiányos mozaikképet. Egyelőre azonban a történész csak arra vállalkozhat, hogy - leporolva jegyzeteit és irományait - legjobb jelenlegi tudása szerint ismét összefoglalja az eseményeket." Vissza

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Kelenik József: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában. A magyar egységek fegyverzete a tizenötéves háború időszakában3
Közlemények
Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban, 1917-191853
A tatárjárás és a muhi csata 750. évfordulójára
Borosy András: Történetírók a tatárjárásról3
Veszprémy László: A hun-magyar hagyományok alakulása és a tatárjárás22
Wehli Tünde: A magyarországi művészet helyzete a tatárjárás körüli években34
Zsoldos Attila: A királyi várszervezet és a tatárjárás45
Tanulmányok
Urbán Aladár: Perczel Mór és a Zrínyi szabadcsapat77
Műhely
Keresztyén Balázs: A "Csinom Palkó" kezdetű költemény kárpátaljai vonatkozásai110
Forrásközlemények
Bánkúti Imre: Válogatás Pálffy János gróf Károlyi Sándor grófhoz írott leveleiből, 1715-1718122
Szemle
Dombrády Lóránd:
A legfelsőbb hadúr és hadserege (Vargyai Gyula)152
Bethlen Isván emlékirata, 1944 (Szakály Sándor)154
Kováts Lajos: Sólymok, Héják, Nebulók (Bonhardt Attila)156
Dimitrij Volkogonov
Győzelem és tragédia. Sztálin politikai arcképe (Vargyai Gyula)158
Veszprémi Történelmi Tár II. (Fenyvesi László)160
Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv, 21. (Lenkefi Ferenc)162
Krónika
Zachar József: A hadigondolkodásnak a hadviselésre gyakorolt befolyása az utolsó öt évszázadban. A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XVI. Kollokviuma, Madrid, 1990. augusztus 26-szeptember 2.165
2. szám
Magyarország hadbalépésének ötvenedik évfordulójára
Dombrády Lóránd: A magyar katonai vezetés szerepe a Szovjetunió elleni hadbalépésben3
Szakály Sándor: "...Magyarország és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott." Egy döntés politikai hátteréről27
Szabó Miklós: A m. kir. Honvéd Légierő fejlődése, 1938-194145
Közlemények
Borsányi Julián: "Háborúba sodródásuk fehér foltjai." Személyes észrevételek az 1941. évi kassai bombatámadáshoz88
Ormay József: Richard C. Partridge őrnagy három jelentése Kassa bombázásával kapcsolatban114
Fabinyi József: A m. kir. 13. honvéd gyalogosztály története az anyagi-vezérkari tiszt szemszögéből, 1943-1945123
Karsai László: Cigány katonai munkaszázadok Magyarországon, 1944-1945157
Műhely
Papp János: A főváros ellen intézett stratégiai légitámadások polgári veszteségadatairól, 1944. április-november167
Tombor Tibor: A Honvédelmi Minisztérium Légoltalmi Csoportfőnökségének (HM VI. csoport) kitelepítése a "gyepűre" 1944. novemberében171
Forrásközlemények
Bonhardt Attila: Major Jenő vezérőrnagy jelentése a m. kir. I. gyorshadtest 1941. évi oroszországi hadjáratának tapasztalatairól174
Tilkovszky Loránt: Bajcsy-Zsilinszky emlékirata a katonai helyzetről Kállay Miklós miniszterelnökhöz 1943 augusztusának első feléből212
Szemle
A magyar katonai emigráció és a hadtörténetírás. Válogatás Adonyi-Naredy Ferenc kritikai írásaiból218
Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai (Csonkaréti Károly)228
3. szám
Széchenyi István gróf születésének 200. évfordulójára
Ács Tibor: "Tűbornok akarok lenni." Széchenyi katoneévei a császári-királyi hadseregben3
Tanulmányok
Veszprémy László: Középkori forrástanulmányok
A vitézek rendje Szent István Nagyobb legendájában?58
"Felix igitur Hungarorum embola". Anonymus gestája egy helyének értelmezéséhez66
A kerlési (cserhalmi) ütközet forrásproblémája69
Kelenik József: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában. a császári-királyi hadsereg fegyverzetének jellege Magyarországon a tizenötéves háborő éveiben80
Hermann Róbert: Görgei és a felvidéki kormánybiztosok, 1849. január 5-február 10.123
Vita
Borsányi Julián: Megjegyzéseka Kun József által közzétett és kommentált "Schramm-féle" feljegyzésekhez145
Forrásközlemények
Molnár András: "Csak úgy önként álltam a zászlóm alá." Laky Antal keszthelyi csizmadialegény visszaemlékezése a 7. honvéd zászlóalj harcaira149
Szemle
Csorba Csaba: A tatárjárás (Veszprémy László)158
Ágoston István: A muhi csata, 1241 (Veszprémy László)159
M. Guddat: Kürrassiere, Dragoner, Husaren. Die Kavallerei Friedrichs des Grosen (Zachar József)161
Zachar József: Dictionnaire des maréchaux de France du Moyen Age á nos jours163
Bene János: A nemzetőrség és a honvédség szervezése a kisvárdai járásban 1848-49-ben (Kedves Gyula)166
Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség (Parádi József)168
4. szám
Tanulmányok
Kelenik József: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában. A magyar egységek fegyverzete a tizenötéves háború időszakában3
Közlemények
Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban, 1917-191853
Műhely
Hermann Róbert: Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé, 1849-1856. Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok arcképsorozata100
Visszaemlékezések
Móricz Lajos: Adatok és emlékek az egykori első magyar hegyidandár megalakulásáról, életéről és harcairól106
Forrásközlemények
Kemény János: Kiss József levelei, 1847-1849140
Szemle
Veszprémy László:
Die Güssinger. Beiträge zur Geschichte der Herren von Güns Güssing und Ihrer Zeit (13./14. Jahrhundert)163
Die Ritter. Burgenländische Landesausstellung, 1990, Burg Güssing (4. Mai-28. Oktober 1990). Ktalogband164
Nicolae Ciobanu - Ion Cristea - Stefan Páslaru: La Guerre et la Montagne dans l'Histoire des Roumains (Zachar József)166
Jean Nouzille: Histoire de Frontiéres, l'Autriche et l'Empire Ottoman (Zachar József)169
Abonyi-Naredy Ferenc - Nagy Kálmán: Magyar huszárok a második világháborúban (Nagy Domokos Imre)172
Olaf Groehler: Bombenkrieg gegen Deutschland (Bonhardt Attila)173
Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom (Bonhardt Attila)178
Krónika
Zachar József:
Hadsereg és társadalom a Habsburg-monarchiában, 1815-1914. Nemzetközi kollokvium, Strasbourg, 1991. június 6-8.183
Háború és hegyvidék. A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XVII. Kollokviuma, Zürich, 1991. augusztus 19-24.189
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtörténelmi Közlemények 1991/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1991/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1991/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1991/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1991/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1991/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1991/1-4.

A kötetek borítói és lapéleik elszíneződtek, foltosak.

Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!