Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtörténelmi Közlemények 1992/1-4.

Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére/A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata - 105. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám

TANULMÁNYOK
HERMANN RÓBERT: Hatvani Imre és szabadcsapatának szervezése 3
SZABÓ MIKLÓS: A Magyar Királyi Honvéd Légierő szervezeti fejlődése, 1941-1945 61
SZABÓ PÉTER: A magyar 2. hadsereg III. hadtestének védelmi harctevékenysége és visszavonulása, 1943. január 15-február 15. 111
KÖZLEMÉNYEK
HUSZÁR JÁNOS: Két év a magyar katonai ejtőernyőzés történetéből, 1940-1941 139
DOMBRÁDY LÓRÁND: Változás a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar élén 1941 szeptemberében 169
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
KEMÉNY JÁNOS: Kiss József levelei az emigrációból, 1855-1868 - 179
SZEMLE
The Ideals and Practice of Medieval Knighthood III. Papers from the Fourth Strawberry Hill Conference, 1988. (Veszprémi László) 195
SZEMERE BERTALAN: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Okmánytár (Lenkefi Ferenc) 197
ISTVÁN DEÁK: Der k. (u.) k. Offizier 1848-1918. (Zachar József) 199
KRÓNIKA
ZACHAR JÓZSEF: Az Osztrák és a Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának első együttes elnökségi ülése és tudományos eszmecseréje. Beden és Szombathely, 1991. szeptember 20-21. 201
KERESZTES LAJOS: A „Barbarossa" hadművelet. A német-szovjet kapcsolatok történelmi helye 1933-tól az 1941-es moszkvai fordulatig". A Militärgeschichtliches Forschungsamt 33. nemzetközi konferenciája, Freiburg, 1991. október 8-12. 204

2. szám

TANULMÁNYOK
NAGY LÁSZLÓ: A magyarországi Habsburg-uralom a török hódoltság idején 3
GEBEI SÁNDOR: II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata, 1657 30
BALLA TIBOR: A Magyar Királyi Honvédség szórólöveg-alakulatainak históriája 65
KÖZLEMÉNYEK
ILEANA CÁZAN: A török-magyar béketárgyalások és az 1468. évi fegyverszünet közép- és délkelet-európai politikai összefüggései 97
RÁKÓCZY ROZÁLIA: Bihar vármegye katonatartási rendelete, 1804 106
PRIBELSZKI JÁNOS: Kazinczy Lajos a szabadságharcban 124
MŰHELY
VÁRKONYI GÁBOR: Magyar katonák a harmincéves háború európai hadszínterein 149
PÁLFFY GÉZA: A Királyi Szigetvár inventáriumai, 1547-1565. Kiegészítések Tímár György Királyi Sziget című könyvéhez 152
VITA
KUN JÓZSEF: Válasz Borsányi Julián megjegyzéseire 157
SZEMLE
VOLKER SCHMIDTCHEN Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, Taktik, Theorie (Veszprémy László) 160
TIBOR SIMÁNYI: Julius Graf Andrássy. Baumeister der Doppelmonarchie, Mitstreiter Bismarcks (Zachar József) 162
RUDOLF JERÁBEK: Potiorek. General im Schatten von Sarajevo. (Pollmann Ferenc) 164
HANS SCHAFRANEK - ROBERT STREIBEL: 22. Juni 1941. Der Überfall auf die Sowjetunion (Zachar József) 165
KÁLLAY MIKLÓS: Magyarország miniszterelnöke voltam, 1942-1944 (Vargyai Gyula) 167
KIS TAMÁS: A magyar katonai szleng szótára, 1980-1990. (Újházy László) 169
HEINRICH WALLE: Von der Friedensstiftung zur Friedensgestaltung. Deutsche Streitkräfte im Wandel (Zachar József) 172

3. szám

TANULMÁNYOK
URBÁN ALADÁR: „... értesítve valánk a Hazátul, hogy siessünk védelmére..." Lenkey századának hazatérése 1848-ban 3
OKVÁTH IMRE: A hadseregfejlesztés kezdete Magyarországon, 1947-1949 39
KÖZLEMÉNYEK
J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA: A ponyvásszekértől a közjó szolgálatáig. Thököly Sebestyén pályafutása 75
MOLNÁR ANDRÁS: Polgárőrségek Magyarországon a napóleoni háborúk idején 94
FALUDI PÉTER: Magyarország és a koreai háború, 1950-1953 120
VITA
ORMAY JÓZSEF: Még egyszer a kassai bombázásról. Észrevételek Fomin ezredes érveivel kapcsolatban 131
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
HERMANN RÓBERT: Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi Bizottmány és a Kormányzóelnöki Iroda kiadatlan iratai 1849-ből 137
SZEMLE
Wahlstatt 1241. Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen (Veszprémy László) 163
BENCZE LÁSZLÓ: Königgrätz. A testvérháború vége (Pataky Iván) 165
BERNÁD DÉNES - MUJZER PÉTER - HANGYA JÁNOS: Horrido. Légicsaták a Keleti Fronton (Nagy Domokos Imre) 168
MANFRIED RAUCHENSTEINER - ERWIN A. SCHMIDL (szerk.): Formen des Krieges. Von Mittelalter zum „Low-Intensity Conflict." (Zachar József) 170
MANFRIED RAUCHENSTEINER - WOLFGANG ETSCHMANN (szerk.): Schild ohne Schwert. Das österreichische Bundesheer, 1955-1970. (Zachar József) 173

4. szám

TANULMÁNYOK
BOROSY ANDRÁS: Hadsereglétszámok a X-XIV. században 3
ZACHAR JÓZSEF: A franciaországi Bercsényi-huszárezred története, 1721-1791 33
KÖZLEMÉNYEK
ZAKAR PÉTER: A hadügyminiszter Görgei 74
P. MIKLÓS TAMÁS: Adalékok a századelejei magyar katonai előképzés történetéhez, 1900-1918 98
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
HERMANN RÓBERT: Kormánybiztosi iratok Buda visszafoglalásának történetéhez 112
CSONKARÉTI KÁROLY: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban, összesítések, táblázatok 144
SZEMLE
ZARNÓCZKI ATTILA: Mátyás király katonái (Veszprémy László) 171
KISS JÓZSEF: A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága, 1731-1745 (Zachar József) 172
FÜZES MIKLÓS: Batthyány Kázmér (Hermann Róbert) 174
CSONKARÉTI KÁROLY - BENCZÚR LÁSZLÓ: Haditengerészek és folyamőrök a Dunán. A császári (és) királyi haditengerészet Dunaflottillájától a Magyar Királyi Folyamerőkig, 1870-1945. (Nagy Domokos Imre) 176
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtörténelmi Közlemények 1992/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1992/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1992/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1992/1-4. Hadtörténelmi Közlemények 1992/1-4.

A borító és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!