Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

970.724

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtörténelmi Közlemények 1995/1-4.

Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére/A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata - 108. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 706 oldal
Sorozatcím: Hadtörténelmi Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér ábrát tartalmaz. Angol, német, francia és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel, összefoglalóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. számból:

"A 2. és 3. Ukrán Front Iasi és Kisinyov térségében szétverte a német Dél-Ukrajna hadseregcsoportot. Ez az esemény elősegítette, hogy 1944. augusztus 23-án Románia... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

"A 2. és 3. Ukrán Front Iasi és Kisinyov térségében szétverte a német Dél-Ukrajna hadseregcsoportot. Ez az esemény elősegítette, hogy 1944. augusztus 23-án Románia átálljon a szövetséges hatalmak oldalára. A román haderő szembefordult egykori szövetségesével és a szovjet csapatok oldalán - támadó szándékkal - megkezdte felvonulását az akkori magyar-román határ mentén.
A román átállásra a magyar katonai felső vezetés számított ugyan, de annak bekövetkezte során a korábban elkészített tervekben foglalt rendszabályokat nem tudta maradéktalanul bevezetni. A Honvéd Vezérkar főnöke augusztus 30-án rendelte el a 2. hadsereg megalakítását, és a IV. önálló hadtest felvonulását azzal a határozott szándékkal, hogy gyors támadó hadművelettel - optimális feltételek mellett - kiveti a román csapatokat Dél-Erdélyből és birtokba veszi a Déli Kárpátok hágóit és szorosait, s ott kedvező körülmények között, viszonylag kevés erő alkalmazásával megakadályozza a szovjet-román csapatok betörését Erdélybe. A körülmények kedvezőtlen alakulása során a magyar katonai felső vezetés minimális célkitűzése az volt, hogy az Erdélyi Szigethegység átjáróinak birtokba vételével megakadályozza a támadók betörését az ország központi térségei felé.
E célkitűzések megvalósításához - Vörös János vezérezredes javaslata szerint - a német „F" Hadseregcsoportnak ki kellett volna ürítenie a Balkán-félszigetet abból a célból, hogy csapataival a Duna-Dráva vonal védelmét biztosítsa. A magyar vezérkari főnök ilyen értelemben tett javaslatot a hadműveletek tovább folytatására Guderian vezérezredesnek." Vissza

Tartalom

1. szám

TANULMÁNYOK
Jakus János: A magyar 3. hadsereg harcai 1944. szeptember 22-től november 3-ig 3
Okváth Imre: ,,A Bástya őrei." A magyar tisztikar a hidegháború éveiben, 1945-1956 52
KÖZLEMÉNYEK
Spira György: Jellacic regéi Pákozdról 62
Hermann Róbert: Merénylet a fővezér ellen? Görgei sebesülése 88
Lukács Lajos: Türr István halálra ítélése és az angol diplomácia 1855-56-ban 101
MŰHELY
Bogdán Zalán: Budapest polgári lakosságának tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba, 1945 január-március 109
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
Pálffy Géza: A magyarországi és délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. évi jegyzékei 114
Nyárády Gábor: Kemény János testamentumai 186
SZEMLE
Thomas Lindner: Die Peripetie des Siebenjährigen Krieges. Der Herbstfeldzug 1760 in Sachsen und der Winterfeldzug 1760/61 in Hessen (Szegzárdy-Csengery Klára) 202
Martin Gilbert: First World War (Pollmann Ferenc) 203
Manfried Rauchensteiner: Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungam und der Erste Weltkrieg (Balla Tibor) 205
Eszenyi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara 1920-1944 (Szakály Sándor) 206
Szabó Péter: Don-kanyar (Horváth Csaba) 207
Paul Robert Magocsi: Historical Atlas of East Central Europe (Veszprémy László) 209
KRÓNIKA
Zachar József: Szarajevótól a Nagy Háborúig. Nemzetközi szimpózium, Prága, 1994. június 29-30. 211

2.szám

TANULMÁNYOK
Zachar József: A magyarországi hadügy jogi keretei, 1648-1848 3
KÖZLEMÉNYEK
Tóth Sándor László: A Kászim-nap és a tizenöt éves háború 25
Kis András: Mi történt a debreceni fogolytáborban? 1945. február 4-március 4. 34
MŰHELY
Szendy István: A m. kir. Honvédség tábori tüzér fegyverneme és a hazai hadiipar kapcsolata a fegyverzeti anyaggyártás tükrében 1920 és 1944 között 57
Perjés Géza: Áldozatok és hősök. Szabó Péter Don-kanyar című könyvéről 67
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
Merényi-Metzger Gábor: Simonyi óbester bárói diplomája 78
Huszár János: Egy pápai tüzér naplójából 85
Jakus János: Forrásanyagok a magyar IV. önálló hadtest és a létrehozott magyar 3. hadsereg 1944 őszi hadműveleteihez belőle 107
SZEMLE
Matthew Strickland: Anglo-Norman Warfare. Studies in Late Anglo-Saxon and (ED.) Anglo-Norman Military Organization and Warfare (Borosy András) 120
Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilágban. Az Egyesült Államok születése, 1763-1789 (Kurucz György) 123
Ács Tibor: Széchenyi katonaévei (Móricz Lajos) 125
Lawrence Sondhaus: The Naval Policy of Austria-Hungary 1867-1918. Navalism, Industrial Development and the Politics of Dualism (Balla Tibor) 127
Martin Gilbert: The Routledge Atlas of the First World War (Balla Tibor) 128
Izsák Lajos - Kun Miklós: Moszkvának jelentjük... Titkos dokumentumok, 1944-1948 (szerk.) (Nagy Domokos Imre) 129
Horváth Miklós: Maiéter Pál (Nagy Domokos Imre) 131
Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos dandár (1951-1956) (Nagy Domokos Imre) 132
Hans Lemberg: (HRSG.) Zwischen Tauwetter und neuem Frost. Ostmitteleuropa 1956- 1970 (Bencze László) 134
Piotr S. Wandycz: The Price of Freedom. A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present (Veszprémy László) 136
KRÓNIKA
Zachar József: Nemzeti felkelő mozgalmak 1794-től napjainkig. A Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság XX. Kollokviuma, Varsó, 1994. augusztus 29-szeptember 3. 138
Zachar József: II. Rákóczi-kori tudományos ülésszak, Vaja, 1994. október 8. 147
Parádi József: A két világháború közötti Magyar Királyság rendvédelme VI. Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1994. október 18-22. 150

3. szám

TANULMÁNYOK
Rákóczy Rozália: A Mária Terézia Rend nyomtatott forrásai 3
Ifj. Rabár Ferenc: Az eszéki vár 1848 őszén 45
KÖZLEMÉNYEK
Martin Kornél - Ugron István: Fejezetek a Szent László hadosztály történetéből 78
MŰHELY
Suba János: A Császári és Királyi Hadügyminisztérium Országleíró Irodájának működése az első világháború előtt 150
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Bartha Tibor: „Szia Madár!". A Műegyetem építészmérnök hallgatóinak háborús odisszeiája, 1944-1945 160
SZEMLE
Michael Müller Wille - Reinhard Schneider (Hrsg.): Ausgewählte Probleme der Landnahmen des Früh- und Hochmittelalters (Veszprémi László) 212
Virginia H. Aksan: An Ottoman Statesman in War and Peace (Veszprémi László) 213
Roland Kaltenegger: Das deutsche Aipenkorps im Ersten Weltkrieg (Balla Tibor) 215
David Fraser: Rommel (Nagy Domokos Imre) 216
Reinhardt Lauer - Werner Lehfeld (Hrsg.): Das jugoslawische Desaster (Pollmann Ferenc) 217
Dieter Fleck (Hrsg.): Handbuch des humanitaren Völkerrechts in bewaffneten Konflikten (Bence László) 218
Irene Butt - Monika Eichler (Ed.): Bibliography Militárwesen (Veszprémi László) 220
KRÓNIKA
Domokos György: A Castrum Bene Egyesület 5. vándorgyűlése, Simontonya, 1995. június 2-4. 221

4. szám

TANULMÁNYOK
Veszprémy László: Páncél és páncélosok említései a krónikákban és oklevelekben 3
Pollmann Ferenc: A szövetségi együttműködés nehézségei: osztrák-magyar-bolgár ellentétek Koszovó ügyében 1916 tavaszán 13
KÖZLEMÉNYEK
Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája 1848 -1849-ben 78
MŰHELY
Lenkefi Ferenc: A lelkigondozás problémái a francia hadifoglyok körében
Magyarországon, 1796-1800 110
Hiermann Róbert: A Görgey-kérdés mai állásáról. Gondolatok és megjegyzések Kosáry Domokos ,,A Görgey-kérdés és története" című kötete kapcsán 116
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Egyed Csaba: A 11. székely határőr zászlóalj az Úz völgyi harcokban 135
SZEMLE
Jean Flori: Le premiere croisade (Veszprémy László) 140
Michael Murrin: History and Warfare in Renaissance Epic (Szegzárdy-Csengery Klára) 141
Reed Browning: The War of Austrian Succession (Zachar József) 142
Bagu Balázs - Szakáll Mihály: A szabadságharc nemzetőrei (Hermann Róbert) 143
Peter Broucek: Kaiser und König Kari I. (IV.) (Zachar József) 145
Dieter Tiemann - Johannes Hoffmann (Hg.): Die deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert als west- und osteuropaisches Problem (Szegzárdy-Csengery Klára) 147
Reinhardt Koselleck - Michael Jeismann: Der politische Totenkult (Balla Tibor) 148
Hadtudományi Lexikon (Kiss István Géza) 149
KRÓNIKA
Zachar József: Napóleon európai háborúi. IV. Nemzetközi Napóleon-kori tudományos ülésszak. Brno, 1995. június 25-27. 152
Zachar József: Békefenntartás 1815 tői napjainkig. A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXI. Kollokviuma. Québec, 1995. augusztus 20-26. 153
BIBLIOGRÁFIA
Az 1993. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott
bibliográfiája (Bojtásné Damó Csilla - Bolyósné Újfalusi Éva) 161
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem