Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.988

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtörténelmi Közlemények 2002/1-4.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata - 115. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.325 oldal
Sorozatcím: Hadtörténelmi Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal. Angol, francia, német és orosz nyelvű tartalomjegyzékekkel, összefoglalókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Mária Terézia 1773. augusztus 18-án elrendelte a jezsuita rend feloszlatását, s ezzel a cs. kir. hadsereg tábori lelkészi szervezete is átalakult. A feloszlatást megelőzően ugyanis az uralkodónő... Tovább

Előszó

Mária Terézia 1773. augusztus 18-án elrendelte a jezsuita rend feloszlatását, s ezzel a cs. kir. hadsereg tábori lelkészi szervezete is átalakult. A feloszlatást megelőzően ugyanis az uralkodónő gyóntatója, mint „capellanus maior" (Großkaplan), egyúttal az ezredeknél és katonai intézeteknél alkalmazott tábori lelkészek elöljárója is volt. A jezsuiták befolyásának a hadseregben történő visszaszorítása önmagában is komoly változásokat hozott a katonák vallási életében. A szervezeti kérdések rendezése érdekében az uralkodó 1773. december 1-én elrendelte a tábori püspökség, egyházjogilag pontosabban fogalmazva, az Apostoli Tábori Helynökség megszervezését. 1868-ig e püspökség irányítása alatt, az egy ezred = egy katolikus plébánia elv alapján biztosították a katonák vallásos igényeinek kielégítését.
A címben megadott témakör bővebb elemzését indokolja, hogy az eddig magyar nyelven megjelent munkák inkább csak röviden foglalkoznak ezzel az időszakkal. Az egyetlen részletekbe menő feldolgozás Julius Hanak kiváló munkája, amely először egy protestáns történeti évkönyvben, majd 1974-ben különlenyomat formájában is megjelent. Hanak főként a tábori püspökség ügyiratai között fellelhető, protestáns lelkészekkel kapcsolatos forrásokat használta fel, jelentős, új eredményeket érve el tanulmányának publikálása során. Legutóbb Claudia Ham foglalkozott ezzel a témával egy, az Osztrák Tábori Püspökség történetét feldolgozó munkában. Vissza

Tartalom

1. szám

Zakar Péter: Protestáns katonák lelki gondozása a cs. kir. hadseregben, 1773-1868. 3
Bencze László: Solferino III. rész. A Palestro melletti csata 34
Krámli Mihály: A magyar tengeri hadihajógyártás, 1907-1914. 60
KÖZLEMÉNYEK
Vida István Kornél: Abraham Lincoln és az Unió tábornokainak viszonya az észak-amerikai polgárháborúban 111
Molnár Máté: Az 1867. évi nemzetközi békekongresszus Genfben 144
MŰHELY
Pollmann Ferenc: A magyar kormány és a szerbekkel szembeni osztrák-magyar katonai rendszabályok az első világháború kezdetén 184
Balla Tibor: Az Osztrák-Magyar Monarchia magyar katonái az első világháborúban 189
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
Merényi-Metzger Gábor: A ZENTA kiscirkáló elektrotechnikusa, Stein József visszaemlékezése montenegrói hadifogságára 189
SZEMLE
Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár. 1-3. kötet. Pest, 1860-1862. Reprint (Veszprémy László) 203
Plihák Katalin - Reisz T. Csaba - Török Enikő: A magyar térképészet nagyjai - Die Großen der ungarischen Kartographie. Lipszky János (1766-1826), Mikoviny Sámuel (1700-1750). Tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus - Vortráge wissenschaftlicher Gedenktagungen und Ausstellungskatalog (Mészáros Kálmán) 204
Egyed Emese: Adieu édes Barcsaym (Zachar József) 209
Gebei Sándor: Tanulmányok az erdélyi-lengyel kapcsolatok történetéből (16-17. század) (Zachar József) 211
Eörsi László: Corvinisták, 1956. A VIII. kerület fegyveres csoportjai (Vargyai Gyula) 214
Bertrand Michael Buchmann: Österreich und das Osmanische Reich. Eine bilaterale Geschichte (Bulla Tibor) 216
KRÓNIKA
Balla Tibor: Katonai konfliktusok és XX. századi geopolitika. A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXVII. kongresszusa, Athén, 2001. augusztus 19 - augusztus 25. 219
Zachar Péter Krisztián: Új nemzetközi körülmények és biztonsági kihívások. A CEID első nemzetközi biztonság- és védelempolitikai konferenciája, Budapest
2002. március 18-19. 227
Zachar József: „A katona szerepe tegnap, ma, holnap." Az Osztrák Szövetségi Honvédelmi Minisztérium Tudományos Bizottsága és a Kari Franzens Egyetem nemzetközi tudományos ülésszaka, Graz, 2002. március 21-22. 232
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak legfontosabb publikációi 2001-ben 234

2. szám

TANULMÁNYOK
Remeczki Imre: Az érsekújvári vár 1586. évi zsoldjegyzékének vizsgálata 243
Kruppa Tamás: Tervek az erdélyi kormányzóság megszerzésére 1601-1602-ben. Erdély és a Gonzaga dinasztia kapcsolatai a XVI-XVII. század fordulóján 281
KÖZLEMÉNYEK
Kovács László: A honfoglaló magyarok bőrpáncéljáról 311
Tősér Márton: A 971. dorostoloni hadjárat
Sudár Balázs: „Görösgál ostroma" 1555-ben és a hódoltsági török epikus költészet 353
MŰHELY
Szabó Péter: V. Károly és az erdélyi szászok 375
Ács Pál: Sásvár bég históriája. História cladis Turcicae ad Nadudvar, 1580 381
Id. Frivaldszky János: Hadik András Minerva szolgálatában 389
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
JÁszay Magda: Olasz hadinapló az 1687. évi török elleni hadjáratról 399
Tóth Ferenc: Magyar huszárok francia szemmel. Egy XVIII. századi francia hadászati kézirat magyar vonatkozásai 420
SZEMLE
Maurice Keen (Ed.): Medieval Warfare. A History (Borosy András) 437
Everett U. Crosby: Medieval Warfare. A Bibliographical Guide (Veszprémy László) 438
Rhoads Murphey: Ottoman Warfare 1500-1700 (Tóth Sándor László) 440
Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenötéves háború (Bagi Zoltán Péter) 445
Lénárt Sándor: „Őszi ködben múló remények" (Négyesi Lajos) 446
S. Varga Katalin: Vitetnek ítélőszékre... Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve (Zachar József) 448
Quellen zur Militargeschichte. 200 Jahre Kriegsarchiv (Balla Tibor) 450
R. John Angolia: Belt Buckles and Brocades of the Third Reich (Pandula Attila) 452
KRÓNIKA
Hausner Gábor: Az egri vár diadala 1552. X. végvári konferencia az egri vár védelmének 450. évfordulója alkalmából, Eger, 2002. április 23-24. 455
Tóth Ferenc: Magyarok és franciák Sárváron. Nemzetközi magyar-francia kultúrtörténeti konferencia a Nádasdy vár dísztermében, 2002. május 31-június 1. 459
Kottra Györgyi: Emlékezés Custozza halottaira. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum delegációjának látogatása Sommacampagnában, 2002. június 22-24. 461
BIBLIOGRÁFIA
Rákóczy Rozália: Militaria Hungarica. Magyar katonai nyomtatványok. Válogatott bibliográfia, II. rész 463

3. szám

Urbán Aladár: Kossuth alföldi toborzóútja 1848 őszén. Kiegészítések új ismereteink alapján 539
Hermann Róbert: Kossuth és a fővezéri kérdés 1848-1849-ben 571
Csetri Elek: Nagybánya és vidéke az 1848-1849. évi szabadságharcban 659
Zakar Péter: Kossuth Lajos és a magyarországi tábori lelkipásztorkodás 1848-49-ben 694
Dér Dezső: A felső-tiszai hadtest. Az újjászervezés nehézségei és az első győzelmek 1849 januárjában 703
Lázár Balázs: A Pest alatti harcok 1849. április 10. és 21. között 740
Csikány Tamás: Ütközet az Ácsi-erdőben 1849. július 2-án 787
Rosonczy Ildikó: A Magyarország elleni orosz intervenció előtörténetéhez 824
Makai Ágnes: Kossuth és a magyar kitüntetésügy 841
Hints Miklós: Adatok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc marosvásárhelyi eseményeihez 854
Csorba György: A dévai nemzetőrség jegyzőkönyve 889
Molnár András: „Aki nem ment honvédnek, gyáva volt a neve." Ráth János honvéd százados verses visszaemlékezése az 1848-1849-es szabadságharcra 902

4. szám

TANULMÁNYOK
Pálffy Géza: Egy szlavóniai köznemesi família két ország szolgálatában: a budróci Budor család a XV-XVIII. században 923
Horváth Miklós: A nemzetőrség szervezése és felállítása 1956-ban 1008
KÖZLEMÉNYEK
Sisa András: A Magyar Királyi Honvéd Légierő olaszországi repülőgépbeszerzései 1050
Zsitnyányi Ildikó: Egy „titkos háború" természete. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége tagjaival szemben lefolytatott internálási és büntetőeljárási gyakorlat, 1948-1950 1086
Szabó Miklós: A Honvéd Akadémia létrejötte és első tanéve, 1950-1951 1102
MŰHELY
Galántay Ervin: A szovjet-afgán háború (1979-1988) két oldalról, három kiadvány tükrében 1149
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Tatár Imre: Bánhidától Kijevig. Egy volt munkaszolgálatos emlékezése a hazai táborra és a szovjet hadifogságra 1156
Dőry Lajos: Fegyver nélkül a frontra. Egy egykori huszárhadnagy emlékezései 1944-45-ös naplójegyzetei alapján 1188
SZEMLE
Veszprémy László: Szent István és az államalapítás (Hausner Gábor) 1221
Hervé De Weck: (ED.) Bonaparte et les Alpes. Actes du Colloque Bonaparte du bicentenaire 1800-2000 (Zachar József) 1223
M. Hronsky - A. Krivá - M. Caplovic: Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914-1939 (Sallai Gergely) 1225
Horváth Csaba: Bombázások és rombolások a második világháborúban (Szántó Mihály) 1228
Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Harctéri napló. Oroszország, 1942-1943 (Szabó Péter) 1230
Reinhold Müller - Dieter M. Vetters - Detlef Göschel - Erich Gabriel: lm Dienste Sachsens. Zur Geschichte der Uniform und reglementierten Dienstbekleidung sáchischen Institutionen (Pandula Attila) 1233
Erich Gabriel: Sábel, Degen, Dolche (Pandula Attila) 1234
KRÓNIKA
Balla Tibor: Katonapolitika Európában, 1870-1914. Nemzetközi konferencia, Szófia, 2002. március 4-7. 1237
Horváth Miklós: „Tizenhárom nap, amely..." Emlékülés és tudományos konferencia az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Budapest, 2002. október 18-19. 1242
BIBLIOGRÁFIA
Bojtásné Damó Csilla - Bolyósné Ujfalusi Éva: A 2000. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája 1249
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem