Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.133

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtörténelmi Közlemények 2007/1-4.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata/Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére - 120. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám:
TANULMÁNYOK
Dombrády Lóránd: Vörös János a M. Kir. Honvéd Vezérkar élén Magyarország német megszállásának időszakában (1944 április 19 - 1944. október 16.) 3
SZÁMVÉBER NORBERT: A kontra kontrája. A komáromi páncélosütközet, 1945. január 6-22. 73
KÖZLEMÉNYEK
SZABÓ MÁRIA: Honvéd nevelőintézetek kettős irányítása a két világháború között 157
SALLAY GERGELY PÁL: Japán-magyar katonadiplomáciai kapcsolatok, 1938-1944 183
BONHARDT ATTILA: Kisbarnaki Farkas Ferenc és a rendelkezésre álló levéltári dokumentumok 203
MŰHELY
NÉGYESI LAJOS: Hadtörténelmi példák felhasználása a katonai oktatásban 221
GERMUSKA PÁL: Kutatás-fejlesztés és nyugati licencek a magyar hadiiparban az 1970-es, 1980-as években 233
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
ILLESFALVI PÉTER - SZABÓ PÉTER SUBA JÁNOS: A soproni 7. önálló huszárszázad harctéri naplói, 1942-1943 247
Nagyobb honvédségi építkezések helyzete 1943. január 31 -én 315
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
MARTIN KORNÉL: A gimnáziumtól a Ludovikáig 329
SZEMLE
Von der Revolution zur Reaktion - Quellen zur Militárgeschichte der ungarischen Revolution 1848-49 (Zachar Péter Krisztián) 363
JOCHEN OLTMER: Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieges (Balla Tibor) 36
ANDREAS BIRKEN - HANS-HENNING GERLACH: Atlas und Lexikon zum Ersten Weltkrieg. Band I-II. (Balla Tibor) 369
ALEXANDER GRUJOV: Puskaporos tavasz (Ravasz István) 371
STARK TAMÁS: Magyar foglyok a Szovjetunióban (Szakály Sándor) 375
RAVASZ ISTVÁN: Emlékek a Hadak útja mentén, avagy hadtörténelem, kegyelet és hagyományőrzés (Négyesi Lajos) 377
KRÓNIKA
KOVÁCS ZSOLT: Jean Bérenger előadása Turenne marsallról a Hadtörténeti Intézetben 381
TULIPÁN ÉVA: Hadviselés a központi szektorban, 1948-1968. Nemzetközi konferencia, Münster, 2007. március 22-23

2. szám:
TANULMÁNYOK
GÁLL ERWIN: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság X-XI. századi sír- és szórvány-fegyverleleteinek elemzése 395
SZABADOS GYÖRGY: A régi magyar taktika Árpád-kori írott kútfőkben. A steppei eredetű harci műveltség nyomai és megjelenítése a XIII. század végéig 475
B. SZABÓ JÁNOS: Az Árpád-kor csatái a steppei népek hadviselésének tükrében 501
KÖZLEMÉNYEK
TŐSÉR MÁRTON: Portyázó harcok a bizánci határokon a X. században 527
KISS ATILLA: Úzok a Képes Krónikában. A nyugati oguz (úz) törzsek és a Magyar Királyság a XI. században 549
MARTON SZABOLCS: Gondolatok középkori katonaságunk szeszesital-ellátásával kapcsolatban 577
HALMÁGYI MIKLÓS: Középkori csatakiáltások 590
FORRÁS KÖZLEMÉNYEK
ANTONÍN KALOUS: Elfeledett források a mohácsi csatáról. Antonio Burgio pápai nuncius jelentései és azok hadtörténeti jelentősége 603
VITA
R. VÁRKONYI ÁGNES: Történetírás, kritika és emlékezet 623
HERMANN RÓBERT: Megírható-e az 1848-49-es csaták története, avagy az 1848-49-es hadtörténetírás problémái 649
GYÁNI GÁBOR: A csatatörténettől a történelem terhéig 687
SZEMLE
ADRIAN IONITÁ: Spatiul dintre Caipatii Meridionali §i Dunárea Inferioará ín secolele Xl-XIlI (Gáll Erwin) 695
B. SZABÓ JÁNOS: A mohácsi csata (Varga Szabolcs) 698
B. SZABÓ JÁNOS: Mohács. (Nemzet és emlékezet) (Veszprémy László) 702
VÉGH FERENC: Birodalmak határán - a Balaton partján. Keszthely végvárváros a XVI-XVII. században (Bagi Zoltán) 704
SZABADOS GYÖRGY: A magyar történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században (Kondacs Julianna) 707
KRÓNIKA
TÖLL LÁSZLÓ: In memoriam Temesváry Ferenc 711

3. szám:
BATTHYÁNY LAJOS GRÓF SZÜLETÉSÉNEK KÉTSZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA
ÁCS TIBOR: Batthyány Lajos, a huszártiszt 724
URBÁN ALADÁR: Vizsgálat Batthyány Lajos gróf öngyilkossági kísérlete ügyében 765
BABUCSNÉ TÓTH ORSOLYA - KREUTZER ANDREA - SZOLECZKY EMESE: Batthyány Lajos gróf munkásságát és munkássága utóéletét tükröző dokumentumok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményeiben 797
CSIKÁNY TAMÁS: A háromszéki kisháború 1848 decemberében 837
MOLNÁR ANDRÁS: Honvéd önkéntesek toborzása és újoncozás a Lendva-vidéken 1848-1849-ben 877
HERMANN RÓBERT: Gruber Fülöp honvédszázados, a szabadságharc vértanúja 897
PETE LÁSZLÓ: Türr István és a piemonti magyar légió 1848-1849-ben 924
CSORBA GYÖRGY: „Hazaszeretet kényszeríti csillapítani magány keserűségem" Perczel Mór naplója, 1851-1852 942
SOLYMOSI JÓZSEF: Sztankó Soma, 1848-as honvédtiszt visszaemlékezése életére és szolgálataira 975
PASZTI LÁSZLÓ: Hadi tzikkelyek, tábori utasítások és a többiek... Magyar hadtudományi munkák bibliográfiája, 1790-1849 1005
SZEMLE
MÉSZÁROS KÁLMÁN: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai. A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája 1703-1711 (Seres István) 1083
NAGY ZOLTÁN: A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden, 2005. október 27-29. (Hausner Gábor) 1087
HERMANN RÓBERT: Gáspár András honvéd tábornok. Kecskemétiek a szabadságharcban IV. (Solymosi József) 1090
HERMANN RÓBERT: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei (Kemény Krisztián) 1092
BENE JÁNOS - SZABÓ PÉTER: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945 (Balla Tibor)
WOLFGANG ETSCHMANN: An der Grenze. Der erste Einrückungstermin des Bundesheeres und der Einsatz wahrend der Ungarnkrise 195
BIBLIOGRÁFIA
ANDAHÁZI SZEGHY VIKTOR Borús József (1926-2006) munkásságának bibliográfiája 1099

4. szám:
Az ónodi országgyűlés háromszázadik évfordulója
R. Várkonyi Ágnes: Az ónodi országgyűlés. Régi és új kérdésekkel 1119
Mezey Barna: Törvények és törvényalkotás az ónodi országgyűlésen 1157
Czigány István: A katonaság és az ónodi országgyűlés 1175
Mészáros Kálmán: Újabb szempontok és források a turóci „pártütés" történetéhez 1195
Kovács Ágnes: Károlyi és az ónodi vérfürdő 1233
Zachar József: Egy csendes év a spanyol örökösödési háborúban 1242
Gebei Sándor: Az 1707. évi lengyel és magyar detronizáció politikai háttere 1268
Köpeczi Béla: Az ónodi trónfosztás és a francia diplomácia 1297
Tóth Ferenc: Az ónodi országgyűlés francia szemmel 1305
G. Etényi Nóra: Az ónodi országgyűlés a Wienerisches Diariumban és a The Boston News-Letterben 1316
Kónya Péter: A felső-magyarországi szabad királyi városok az 1707. év eseményeiben 1337
Ságvári György: A kuruc hadsereg és a Regulementum Universale. Hadszervezés és hadellátás Ónod után 1352
SZEMLE
Agnete Olsen: Johannes Bengedans' bossemester- og krigsbog om Krigskunst og Kanoner (Domokos György) 1365
Tóth Ferenc: Saint-Gotthard 1664. Une bataille européenne (Hausner Gábor) 1366
Kincses Katalin Mária: Szirmay András feljegyzései 1680-1713. Első kötet: 1680- 1704.; Második kötet: 1705-1713. Fólia Rakócziana 9/1-2. (Seres István) 1368
Hermann Róbert: Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai, 1848-1854 (Kemény Krisztián) 1372
M. Christian Ortner: Die österreichisch-ungarische Artillerie von 1867 bis 1918. Technik, Organisation und Kampfverfahren (Balla Tibor) 1374
IN MEMORIAM
Holló József: Rázsó Gyula (1930-2007) 1377
Dombrády Lóránd: Búcsú Rázsó Gyulától 1381
Hermann Róbert: Kosáry Domokos (1913-2007) 1383
Farkas Gyöngyi: Széljegyzet egy élettörténethez 1388
BIBLIOGRÁFIA
Mészáros Kálmán: Bánkúti Imre műveinek bibliográfiája (2001-2007) 1393
Rákóczy Rozália: Militaria Hungarica. Katonai kisnyomtatvány-bibliográfia I-III., 1956-os röplap-bibliográfia I-IV. Mutatók 1396
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem