Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.714

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtörténelmi Közlemények 2008/1-4.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata/Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére - 121. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 916 oldal
Sorozatcím: Hadtörténelmi Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér fotóval. A 3-4. szám duplaszám.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Az 1867-ben létrejött Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erejének az első világháború kitöréséig egyetlen komolyabb bevetése - egyúttal legnagyobb próbatétele - Bosznia... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Az 1867-ben létrejött Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erejének az első világháború kitöréséig egyetlen komolyabb bevetése - egyúttal legnagyobb próbatétele - Bosznia és Hercegovina 1878-ban történt katonai megszállása volt. Kevésbé köztudott, hogy az okkupáció során nemcsak a dunai birodalom szárazföldi haderejének első vonalát alkotó közös hadsereg csapatai, továbbá a császári és királyi haditengerészet egységei,1 hanem az annak második vonalába tartozó magyar királyi ró honvédség, valamint a császári-királyi Landwehr egyes alakulatai is részt vettek a két tartomány megszállását célzó hadműveletekben. Határőrizeti feladatokat láttak el, illetőleg harci cselekményekben is részt vettek. A csaknem 130 évvel ezelőtti történésekről számos alapos monográfia és részfeldolgozás született, amelyek túlnyomó többsége azonban az osztrák-magyar beavatkozás politikai vonatkozásaival, a szárazföldi csapatok közül a közös hadsereg részvételével és hadműveleteivel foglalkozik. Mindeddig csak igen kevéssé volt feltárt és ismert a magyar királyi honvédség szereplése az 1878-as eseményekben, amelynek összefoglalását a következőkben kíséreljük meg. Az osztrák-magyar okkupáció előzményei A cári csapatok győzelmével végződő 1877-78. évi orosz-török háborút ideiglenesen a San Stefanó-i béke, véglegesen az európai nagyhatalmak 1878. június 13. és július 13. között Berlinben lezajlott kongresszusa zárta le, utóbbi rendezte az új balkáni hatalmi viszonyokat. A berlini szerződés 25. cikkelyének rendelkezései alapján Ausztria-Magyarország felhatalmazást kapott az Oszmán Birodalom részét képező, ötvenezer négyzetkilométer nagyságú Bosznia-Hercegovina katonai megszállására és igazgatására, továbbá a tízezer négyzetkilométer kiterjedésű Novibazári Szandzsákban katonaságot állomásoztathatott." Vissza

Tartalom

1. szám

TANULMÁNYOK
Balla Tibor: A Magyar Királyi Honvédség és Bosznia-Hercegovina 1878. évi okkupációja 3
Sallay Gergely Pál: A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényeinek rendszere, 1938-1945 39
KÖZLEMÉNYEK
Germuska Pál: A totális mozgósítástól a stratégiai tervezésig. Az Országos Tervhivatal Általános Szervezési Főosztályának története, 1948-1971 69
MŰHELY
Oláh Gergely: Észrevételek Dombrády Lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt című könyvéről 96
Sárközy Péter: Az új olasz történész generáció munkái a második világháború alatti magyar területi revíziókról és a háború utáni „vörös Erdélyről" 100
Kovács László: Gyóni Géza földi maradványainak sorsa. Egy újabb megvalósíthatatlan, provokatív exhumálási ötlet háttere 107
VITA
Gyáni Gábor: Az önreflexió hiányának bája és nyomorúsága 143
Hermann Róbert: Az önbáj hiánya és a reflexíj homorúsága 153
CSATA- ÉS HADSZÍNTÉRKUTATÁS
Négyesi Lajos: Hadirégészet 160
SZEMLE
Paul G. Halpern: The Battle of the Otranto Straits. Controlling the Gateway to the Adriatic in WWI (Bánsági Andor) 183
Bene János - Szabó Péter: Lázár Károly testőr altábornagy visszaemlékezései (Szakály Sándor) 186
Bene János - Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, 1938-1945. Második, bővített kiadás (Balla Tibor) 187
Charles Fenyvesi: Három összeesküvés (Györkei Jenő) 189
Dombrády Lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt (Szakály Sándor) 191
Clive Jones: Britain and the Yemen Civil War, 1962-1965. Ministers, Mercenaries, and Mandarins: Foreign Policy and the
Limits of Covert Action (Prantner Zoltán) 193
B. Kalavszky Györgyi - Illésfalvi Péter: Horthy Miklós élete képekben (Szakály Sándor) 200
Szakály Sándor: Katonák, csendőrök, ellenállók (Okváth Imre) 202
M. Szabó Miklós: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története, 1955-1960 (Ács Tibor) 205
Szabó János: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak." Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére (Markó György) 210
Mórocz Lajos: Kiskatonától a vezérezredesig (Háber Péter) 212
BIBLIOGRÁFIA
A 2005. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája (Bolyósné Ujfalusi Éva [szerk.] - Szabó Jánosné) 215

2. szám

TANULMÁNYOK
Veszprémy László: Zsigmond Galambócnál 1428-ban 283
Papp Sándor: Stefan cel Mare, Mátyás király és az Oszmán Birodalom 303
Czigány István: Egy „universális ember" Tündérországban. Forgách Simon gróf főparancsnoki működése Erdélyben 326
KÖZLEMÉNYEK
Bagi Zoltán Péter: A császári hadseregben szolgáló nyugati zsoldos lovasság szervezete és változásai a tizenöt éves háború időszakában 355
Szirtes Zsófia: Az „Erdélyi Hydra" és a „Német Hercules." Dániel Wolff a Rákóczi-szabadságharcról 403
MŰHELY
Torma Béla Gyula: Csata a Brenta folyónál, 899 425
Halmágyi Miklós: Mihály püspök füle. Egy kevéssé ismert hadi esemény a kalandozások korából 448
B. Szabó János: Lehet-e helye rablóknak a nemzeti mitológiában? Megjegyzések az egykori huszár-vita margójára 455
SZEMLE
John France - Kelly Devries: Warfare in the Dark Ages (Veszprémy László) 463
Alheydis Plassmann: Origo gentis. Identitáts- und Legitimitátsstiftung in frühund hochmittelalterlichen Herkunftserzáhlungen (Veszprémy László) 466
Andrzej Poppe: Christian Russia in the Making (Font Márta) 468
B. Szabó János: A tatárjárás. A mongol hódítás és Magyarország (Veszprémy László) 470
LE GENERAL Ladislas Berchény Magnat de Hongrie, Maréchal de Raymond Boissau: Francé (Tóth Ferenc) 473
Veszprémy László: Lovagvilág Magyarországon. Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon.
Válogatott tanulmányok (Hausner Gábor) 475
Tóth Péter: (SZERK.) Szent Demeter, Magyarország elfeledett védőszentje (Veszprémy László) 478
Marino Viganó: Architetti e ingegneri militari all'estero dal XV al XVIII secolo (Labancz Csaba) 481
KRÓNIKA
Igaz Levente - Sándor Anita: „Schicksalsjahr 907 - Die Schlacht bei Pressburg und das Frühmittelalterliche Niederösterreich." Hainburg, 2007 július-október 485
Uhel Péter: Régiók, területi szervezetek és katonai hatalom. A Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság XXXIII. konferenciája,
Fokváros, 2007. augusztus 13-17 492

3-4. szám

TANULMÁNYOK
Hausner Gábor: A magyarországi hadtudományi irodalom a XVII. században 503
Hermann Róbert: Bevezetés a történeti delfinológiába, avagy Mészáros Lázár emlékiratainak kiadása 537
Krámli Mihály: Az osztrák-magyar dunai kereskedelmi hajózás katonai igénybe vétele az első világháborúban. A Központi Szállításvezetőség Hajózási Csoportjának megszervezése, 1914-1916 573
KÖZLEMÉNYEK
Bíró Teofil: A 92. (Gordon Highlanders) brit gyalogezred története a koalíciós háborúk korában 625
Bánsági Andor: Az Osztrák-Magyar Monarchia tengeralattjáró beszerzései, 1906-1918 660
Szabó Mária: Antonello Guzzoni ezredes beszámolója az 1922. évi Romanelli-ünnepségekről 703
MŰHELY
Sandhurst és a középkori hadtörténelem. Bemutatjuk Matthew Bennett hadtörténészt, a Royal Military Academy professzorát 727
Matthew Bennett: Egy keresztes harci alakzat, a „mozgó erőd," új megvilágításban 732
Csíki Gergely: Evgeny Ivanovic Susenkov: Russzko-mongolszkaja vojna (1237-1241) 747
Tóth Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék 1686-ban Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális jelentései alapján 757
Merényi-Metzger Gábor: Pöltenberg Ernő keresztelési anyakönyvi bejegyzése, avagy egy 200 éve született aradi vértanú 765
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Martin Kornél: Finálé. A fogságba eséstől a leszerelésig 767
SZEMLE
G. Etényi Nóra - Horn Ildikó - Szabó Péter: Koronás fejedelem. Bocskai István és kora (Bagi Zoltán) 797
Thököly Imre és Törökország - Imre Thököly ve Türkiye (Bánkúti Imre) 799
Michel Depeyre: Tactiques et stratégies navales de la Francé et du Royaume-Uni de 1690 á 1815 (Tóth Ferenc) 802
T. Mérey Klára: A Dél-Dunántúl földrajza katonaszemmel a 19. század elején (Jankó Annamária) 804
Reinhard Nachtigal: Die Murmanbahn 1915 bis 1919. Kriegsnotwendigkeit und Wirtschaftsinteressen (Balla Tibor) 806
Illésfalvi Péter: Egy tartalékos honvédtiszt háborúja. Dr. Woynarovich Elek légvédelmi tüzér hadnagy amatőrfotói
Erdélytől Dániáig, 1940-1945 (Szakály Sándor) 808
Cs. Lengyel Beatrix - Stemlerné Balog Ilona: Válogatás a Történeti Fényképtár gyűjteményéből. Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban, III. (Szoleczky Emese) 809
A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 9. Acta Musei Militaris In Hungaria (Mándi Hajnalka) 813
Hermann Róbert - Zakar Péter: A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára (Solymosi József) 816
KRÓNIKA
Uhel Péter: A Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság 34. konferenciája. Trieszt, Olaszország, 2008. augusztus 31. - szeptember 5. 821
BIBLIOGRÁFIA
Bolyósné Ujfalusi Éva: A 2006. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája 825
Rákóczy Rozália: 1956-os röplapok annotált bibliográfiája 868
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem