A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtörténelmi Közlemények 2012/1-4.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata/Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére - 125. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.258 oldal
Sorozatcím: Hadtörténelmi Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Angol, francia, német és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel. Néhány fekete-fehér ábrával, fotóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Magyarország modern kori történetét a megszakított folytonosság (vagy a folytonos megszakítottság) jellemzi. A kiegyezést követően létrejött Osztrák-Magyar Monarchia... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Magyarország modern kori történetét a megszakított folytonosság (vagy a folytonos megszakítottság) jellemzi. A kiegyezést követően létrejött Osztrák-Magyar Monarchia valamivel több mint fél évszázadot ért meg, az első világháborút követően újjáalakuló Magyar Királyság ennek nagyjából a felét, a féldemokratikus Magyarország a legjobb indulattal is három évet, a fosztóképzős népi demokrácia pedig valamivel kevesebb mint fél évszázadot. Új kormányzatok, új államformák, új elitek váltották egymást, időnként új megszállók érkeztek.
Mégis volt folytonosság ezen a Magyarországon, s ezt a folytonosságot a kultúra intézményei és orgánumai képviselték. Az iskolákat és múzeumokat ugyan időnként átnevezték, de ezek akkor is ugyanazok az egyetemek, gimnáziumok, általános iskolák, múzeumok maradtak. S ilyen folytonosságot képviseltek azok a tudományos folyóiratok is, amelyek javát az 1867 utáni időszakban alapították, s „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után" is működtek és működnek máig is." Vissza

Tartalom

1. szám:
HERMANN RÓBERT: 125 éves a Hadtörténelmi Közlemények 3
TANULMÁNYOK
NAGY-L. ISTVÁN: A császári-királyi hadsereg magasabbegység-szervezete 1765-1815 5
FARKAS KATALIN: Perczel Mór az emigrációban 41
MAKAI ÁGNES - SALLAY GERGELY PÁL - SOLYMOSI JÓZSEF: „Szigorúan titkos!"
A Magyar Népköztársaság háborús kitüntetései 91
KÖZLEMÉNYEK
JUHÁSZ BALÁZS: Olasz-magyar vezénylések és tanulmányutak a két világháború között 133
MARKÓ GYÖRGY: Az 1942-es „újvidéki" razziával kapcsolatban újonnan előkerült dokumentumok forrásértékéről 175
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
ROSONCZY ILDIKÓ: Egy orosz ezredes, A. K. Baumgarten 1849-es naplója 191
SOMOGYI GRÉTA: Dósa Elek: Marosszék 238
GERMUSKA PÁL: A Magyar Népköztársaság karhatalmi intézkedéseinek terve, 1956 269
MŰHELY
KISS BALÁZS : „Somogyi bakák nótája."
Nyomozás egy 44-es katona sorsa után 279
TULIPÁN ÉVA: Egy életben maradt és egy ismeretlen „hősi halott" 285
NEKROLÓG
TÓTH FERENC: Búcsú Hervé Coutau-Bégarie professzortól 291
SZEMLE
JOHN AND PATRÍCIA CARMAN: Bloody Meadows. Investigating Landscapes of Battle (Polgár Balázs) 293
VLADIMÍR SEGES: (ET AL.) Slovakia Military Chronicle (Kiss Balázs) 294
MARIOS PHILIPPIDES - WALTER K. HANAK: The Siege and Fali of Constantinople in 1453. Historiography, Topography, and Military Studies (Veszprémy Márton) 297
VÉGH FERENC: Egerszeg vár és város a 17. században (Dominkovits Péter) 300
JOHN STOYE: Die Türken vor Wien. Schicksalsjahr 1683 (Kincses Katalin Mária) 303
MÉSZÁROS KÁLMÁN: Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez.
Első kötet: 1694-1706. Második kötet: 1707-1709. (Bagi Zoltán Péter) 307
ANDREJ FATYEJEV: Világostól - Krímig. Egy magyarbarát orosz huszártiszt emlékeiből (Rosonczy Ildikó) 310
DEÁK ÁGNES: A koronás Wargha. Egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség szolgálatban (Farkas Katalin) 313
SEBESTYÉN MIHÁLY: Időtár I., II., III. Marosvásárhely történeti kronológiája (Somogyi Gréta) 316
ERICH KÖRNER-LAKATOS: Horthy Miklós. Bruchstücke und Ergänzungen (Balla Tibor) 319

2. szám:
MAGYAR KATONÁK AZ ÚJKORI OLIMPIAI JÁTÉKOKON
SALLAY GERGELY PÁL: „Dobogósok mundérban." Éremszerző magyar katonák az újkori olimpiai játékokon 335
GYŐR BÉLA: Katonaolimpikonjaink Londonban 375
TAKÁCS FERENC: Takács Károly katonai- és sportpályafutása 385
HÍDVÉGI ANDRÁS: „Boldogok, végtelenül boldogok vagyunk, hogy hazánknak győzelmet szerezhettünk!"
Az újkori olimpiák a Magyar Katonai Szemlében 395
TANULMÁNYOK
SÜLI ATTILA : A szabad- és vadászcsapatok szervezése és működése Erdélyben 1849-ben 409
HERMANN RÓBERT: A fehéregyházi (segesvári) ütközet és Petőfi halála - a kutatás kérdőjelei 437
KÖZLEMÉNYEK
TORMA BÉLA: Megjegyzések a 907. és 910. évi magyar kalandozások időrendjéhez 463
KISS ANDREA: Időjárás, környezeti problémák és az 1340-es évek elejének tatár hadjáratai 483
MŰHELY
KISS BALÁZS: Békebeli futball a háborús Magyarországon (1914-1918) 511
SZIKORA KATALIN: Az első magyar testnevelési (sport) törvény megszületésének körülményei 531
FÓRUM
CZIGÁNY ISTVÁN: „Vajon kinek a (had)történelme?" Néhány gondolat egy recenzió kapcsán 543
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
MERÉNYI-METZGER GÁBOR: A három Mednyánszky fivér életének legfontosabb dokumentumai 547
NEKROLÓG
VESZPRÉMY LÁSZLÓ: Borosy András (1922. január 10. - 2011. december 16.) 553
SZEMLE
CSAPLÁR-DEGOVICS KRISZTIÁN - FAZEKAS ISTVÁN: Geteilt - Vereinigt. Beitráge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit 559
VERESS EMESE GYÖNGYVÉR: Borcsa Mihály. Csángó fiú a Cenk tövében. (Somogyi Gréta) 563
ERIK EYBL: Information.Propaganda.Kunst. Information.Propagande.Art. (Kiss Balázs) 564
M. SZABÓ MIKLÓS: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1980-1989 (Horváth Csaba) 568

3. szám:
FEJEZETEK A MAGYAR HADIIPAR ÉS HADIANYAGGYÁRTÁS TÖRTÉNETÉBŐL
KOVÁCS VILMOS: A Weiss Manfréd Lőszer-, Acél- és Fémművek Részvénytársaság fejlődése 1918-ig 579
KRÁMLI MIHÁLY: A Monarch-osztályt pótolni kell! A „megerősített TEGETTHOFF-osztályú" csatahajók terve 607
HADNAGY ATTILA: Fischamendtől Nagyváradig, avagy egy 1915-1916-ban készült képsorozat kutatása 653
PAP PÉTER: Adattár Gebauer Ferenc fegyverkonstruktőr pályafutásához és az általa tervezet lőfegyverek kategorizálása 677
GERMUSKA PÁL: A hazai hadiipar szervezeti keretei és irányítása, 1945-1980 717
VINCZE DÁNIEL: „Ilyen kőbevágott munka Magyarországon még nem készült." A jobbágyi Tömegcikk (Andezit) Művek (1949-1960) 767
KÖZLEMÉNYEK
VARGA E. LÁSZLÓ: Magyarok a lengyel légiókban, 1914-1918 807
BALLA TIBOR: Osztrák-magyar tábornokok orosz hadifogságban az első világháború idején 847
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
MOLNÁR ANDRÁS: „Géza, azt hiszem, beleléptünk a történelembe!"
Kemendy Géza sármelléki tanító levele és visszaemlékezése az 1940. évi erdélyi bevonulásról 863
NEKROLÓG
POLLMANN FERENC: Sir John Keegan (1934-2012) 885
SZEMLE
GEORG SCHEIBELREITER: Die Babenberger. Reichsfürsten und Landesherren (Veszprémy László) 887
KAREL HRUZA - ALEXANDRA KAAR: Kaiser Sigismund (1368-1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen (Veszprémy László) 889
(SZERK.)
VIDA ISTVÁN KORNÉL: Világostól Appomatoxig. Magyarok az amerikai polgárháborúban (Pete László) 892
ERICH KÖRNER - LAKATOS TULIPÁN ÉVA: Ada Kaleh, Tannu-Tuwa, Acre. Fünfzig historische Nischen (Balla Tibor) 896
Szigorúan ellenőrzött emlékezet.
A Köztársaság téri ostrom 1956-ban (Germuska Pál) 898
DR. CZANK LÁSZLÓ - KOJANITZ LÁSZLÓ - DR. VÖRÖS MIKLÓS: Katonai alapismeretek (Kiss Balázs) 900

4. szám:
KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT TÓTH ÁGOSTON, A MAGYAR KATONAI TÉRKÉPÉSZET ÚTTÖRŐJE
JANKÓ ANNAMÁRIA: Tóth Ágoston, a térképész 911
SÜLI ATTILA: Tóth Ágoston ezredes tevékenysége Erdélyben 1848-49-ben 929
TANULMÁNYOK
KRANZIERITZ KÁROLY: A Lasva környéki csata 1415-ben 959
C. TÓTH NORBERT: Szapolyai János erdélyi vajda 1522. évi havasalföldi hadjáratai. Havasalföld korlátozott függetlenségének biztosítása 987
B. SZABÓ JÁNOS: Az Erdélyi Fejedelemség és az Oszmán Birodalom katonai együttműködése (1571-1688) 1015
KÖZLEMÉNYEK
HAMVAS LEVENTE: A nikápolyi csata emléke egy francia lovagregényben 1051
ILLIK PÉTER: Végváriak a XVII. század első felében a kártételi listák tükrében 1065
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
KONDOROSY SZABOLCS: „Az ágyú gojóbis az tsizmám talpát el vitte."
Huszárlevél az első koalíciós háborúból (1795) 1079
BÁNKÚTI IMRE - MÉSZÁROS KÁLMÁN: Már nem háború, de még nem béke. Iratok a Rákóczi-szabadságharc végnapjainak történetéhez (1711. május-június) 1087
MŰHELY
BARKÓCZY PÉTER - BARTHA TIBOR - KOVÁCS ÁRPÁD - PADÁNYI JÓZSEF - TÖRÖK BÉLA: Zrínyi-Újvár 1664. évi ostromából származó vas- és ólomlövedékek anyagszerkezeti vizsgálatai 1139
FÓRUM
DEMMEL JÓZSEF: Kitalált történelem vagy szakmai tradíció? 1149
SZEMLE
SZABADOS GYÖRGY: Magyar államalapítások a IX-XI. században (B. Szabó János) 1153
FRANZ MACHILEK: Die hussitische Revolution. Religiöse, politische und regionale Aspekte (Veszprémy László) 1159
BAGI ZOLTÁN PÉTER: A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban - hadszervezet, érdekérvényesítés,
reformkísérletek (Lázár Balázs) 1162
HAUSNER GÁBOR - PADÁNYI JÓZSEF: Zrínyi-Újvár emlékezete (B. Szabó János) 1164
TÓTH FERENC: Francois Báron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról (Sánta Ákos) 1166
SZABÓ SAROLTA: Örökös háború két világ határán. Katonák, fegyverek és hadviselés a törökök elleni küzdelemben (Illik Péter) 1168
SCHRAMEK LÁSZLÓ: Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század első felében Pest megye példáján keresztül (Ságvári György) 1170
DOMINIC LIEVEN: Russia against Napoleon. The Battle for Europe 1807 to 1814 (Lázár Balázs) 1173
CHRISTA HAMMERLE: Des Kaisers Knechte. Erinnerungen an die Rekrutenzeit im k.(u.)k. Heer 1868 bis 1914 (Balla Tibor) 1176
CSAPODY TAMÁS: A bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből (Szita Szabolcs) 1178
LACZOVICS ERIKA - SOLYMOSI JÓZSEF: „Zala" 1968. Az MN 8. gépkocsizó lövészhadosztály hadműveleti naplója Csehszlovákia megszállásának időszakából (Mitrovits Miklós) 1182
KRÓNIKA
HAUSNER GÁBOR: Végvár és mentalitás a kora újkori Európában (Jubileumi konferencia, Eger, 2012. október 15-16.) 1187
BIBLIOGRÁFIA
A 2009. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája 1197
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem