1.017.416

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtudomány 1996/1-4.

A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata - VI. évfolyam

Tartalom

ELSŐ SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Zimits Rezső: Fórum a NATO-hoz való csatlakozásról ....... 3
Szilágyi Krisztina: Közép-európai alternatíva ...............14
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Szabó János: A haderőreform néhány szociológiai aspektusa ... 27
Vámosi Zoltán - Várhegyi István: A jövő század hadseregének képe a társadalmi-gazdasági fejlődés tükrében ......36
Turcsányi Károly: A honvédség és a környezetvédelem összefüggésének néhány aktuális kérdése ......48
Szombati Gyula - Pozsgai Attila - Grósz Andor: Betegek és sebesültek légi szállítása...54
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Seebauer Imre - Szabó József: Vezetőképzés a hadsereg jövőjének záloga ......61
Bognár Károly: A parancsnoki állomány képzését motiváló néhány fontosabb tényező.....73
RENDVÉDELEM
Zellei Gábor: A katasztrófapszichológia helyzete és időszerű feladatai hazánkban....... 81
Gergely Attila: A terrorizmus bővülő eszköztára .......... 90
FÓRUM
Ács Tibor: Mészáros Lázár az első hadügyminiszter ...... 95
Reményi Gyula: Döntés csak a nemzeti érdek prioritása alapján szülessen! .............100
Még egyszer a Berlin ostroma és az európai háború vége című cikkről
Gosztonyi Péter: Válasz egy kritikus megjegyzéseire .........105
Borús József: Vitatkozzunk - és tartsuk tiszteletben a tényeket! 108
Harsányi László - Vass É. Zsuzsanna: A sorállomány fogazatának állapotáról az egészségügyi reform tükrében ..........110
Nagy Miklós - Siposné dr. Kecskeméthy Klára: Könyv egy nagyhatalomról ..............117
TÁRSASÁGI ÉLET
Az elnökség legutóbbi üléséről...............120
A társaság központi pályázatairól .......120
Az MHTT kapcsolódási lehetőségei az Internethálózatba ............121
A HADTUDOMÁNY 1995. évi számainak összesített tartalomjegyzéke.....124

MÁSODIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Endresz Ernő: Az euro-atlanti kapcsolat..................3
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Háber Péter: A haderőépítés néhány általános elvi kérdése.....19
Pekó József: Az alkotmánykoncepció szabályozási elveiről az ország biztonsága és védelme tükrében ......39
Matus János: A védelmi reformok Közép-Európában és a civil-katonai kapcsolatok................53
Molnár Károly: Volt, van s lesz magyar katonai gondolkodás! .... 63
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Haralyi László: Tisztképzés - másképp ..................75
VÉDELEMGAZDASÁG
Thürmer Gyula: A hadiipari potenciálról új megközelítésben......85
FÓRUM
Fórum a geopolitikáról és a geostratégiáról (Összeállította: Zimits Rezső) .... 93
Gönc Árpád megnyitója .............................93
Kovács Jenő: Geopolitikai elméletek, valamint Magyarország stratégiájának geopolitikai, geostratégiai alapjai ... 96
Lánszki János: Magyarország katonaföldrajzi helyzetének legfontosabb jellemzői....99
Síposné Kecskeméthy Klára: Magyarország és a keletközép-európai régió nem katonai jellegű válságai ..........100
Nagy Miklós: A jugoszláv utódállamok történelmének rövid áttekintése.....................102
Bobvos György: A nagyszerb állameszme kialakulásának elméleti és történelmi alapjai........104
Móricz Lajos: A hadtudomány értelmezéséről............106
Pirityi Sándor : Geopolitológia és variációk négy euro-témára ... 112
Mórocz Lajos: Hozzászólás a Vezetőképzés a hadsereg jövőjének záloga című cikkhez.............117
Csabai György: A demokratikus civil kontrollról (A haderő polgári vezérlése)..............122
TÁRSASÁGI ÉLET
A társaság küldöttgyűléséről..............126
Tudományos tanácskozásról..............128
A társaság 1996. évi pályázatára beküldött témajavaslatok ......................128

HARMADIK SZÁM
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM
Czékus János: A katonai felsőoktatás modernizációja.........3
Szenes Zoltán: A katonai felsőoktatás átalakításának koncepciója ..... 20
Ács Tibor: Egyetem és előzmény ..................26
BIZTONSÁGPOLITIKA
Kőszegvári Tibor: A biztonságot fenyegető kihívások és veszélyek ... 29
Szabó János: A NATO-csatlakozás előkészítésének kommunikációs stratégiájáról.......40
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Bognár Károly: Új szemléletet, gondolkodást a honvédelem néhány kérdésében! ...........53
Móricz Lajos: A megváltozott hadászati nézetek és a területvédelem......................59
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Szabó József - Seebauer Imre: A vitorlán állítani kell! (A haderő-átalakítás új filozófiája).......67
Tompa János: Az IFOR magyar kontingense felállításának tapasztalatai ................83
Bak Antal: A Magyar Köztársaság első digitális topográfiai térképe ....................90
RENDVÉDELEM
Pataky Iván: Gondolatok a katasztrófatörvény szükségességéről....... 99
Gelencsér Gyula: Matematikai modell a bűncselekményi latencia minimumának meghatározására ......108
FÓRUM
Szternák György: A NATO bővítésének lehetőségeiről .........113
Nagy Miklós - Siposné Kecskeméthy Klára: Az angolszász geostratégia ..............118
TÁRSASÁGI ÉLET
Szabó A. Ferenc: Emlékülés az 1956. évi forradalom és szabadságharc 40. évfordulója alkalmából......123
Vasvári Vilmos: A Kiss Károly hadtudományi klub rendezvényeiről..........126
Sándor Vilmos: Emlékezés a határőr elődökre .............128

NEGYEDIK SZÁM
Zachar József: 1100 ÉV A HON VÉDELEMÉBEN . .......... 3
BIZTONSÁGPOLITIKA
Magyar István: Haderőreformok az európai államok hadseregeiben 17
Szilágyi Krisztina: A közép-európai nemzetiségi problémákról .......30
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Ungvár Gyula: A technikai biztosítás rendszerének nagyságát meghatározó tényezők........47
Simon Sándor: A hadászati tervezés egy lehetséges modelljéről ... 55
Mórocz Lajos: A katonai doktrínáról...................69
Haig Zsolt: Az elektronikai harc térinformatikai adatbázisa ... 75
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Jeney Géza: A katonai felsőoktatást átfogó képzési rendszer szükségességéről ...........84
Czékus János-Jarecsni Miklós: A szárazföldi haderőnemi tisztképzés az Amerikai Egyesült Államokban ...........92
FÓRUM
Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának újjáválasztása .... 101
Krizbai János: A fegyveres erők a munkaerő piacán ........106
Mucsi József: A társadalomba való újra beilleszkedés modelljeiről........118
Szabó Gyula: Az 1948-as Rendőrakadémiáról ............130
TÁRSASÁGI ÉLET
Emlékezünk Dr. Kovács Jenőre!............133
Millecentenáriumi emlékülés .............133
A magyar légierő múltja, jelene, jövője .......134
Szakosztályi ülés ....................135
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtudomány 1996/1-4. Hadtudomány 1996/1-4.
Állapot:
2.780 Ft
1.390 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba