1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtudomány 1997/1-4.

A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata - VII. évfolyam

Tartalom

ELSŐ SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Csapody Tamás: Diagnózis és prognózis Magyarország NATO-tagságával kapcsolatban .............3
Bognár Károly: Igent vagy nemet a NATO-tagságra? .........14
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Pekó József: A védelmi doktrínánk modernizációjáról ........25
Csabai Károly: A haderő modelljéhez igazodó hadkiegészítést! ... 36
Kőszegvári Tibor: Az amerikai szárazföldi haderő reformja és tanulságai... 49
Molnár Károly: Miért, mennyiben tudomány és miért művészet a hadtudomány? ............59
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Szántó Mihály: A hadtörténelem tanulmányozásának buktatói .... 69
Zimits Rezső: A vezérkari képzésről ..................76
VÉDELEMGAZDASÁG
Túrák János: A védelmi tervezés reformjának szükségességéről és lehetőségeiről......81
RENDVÉDELEM
Gergely Attila: Fontos közügy: a biztonság ...............91
Szabó Gyula: A rendfenntartó erők háború utáni megszervezéséről...96
FÓRUM
Ács Tibor: A hadtudományi pályázatok történetéből .......99
Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának állásfoglalása .... 106
Kovács Lajos: Az önkormányzatok szerepének növelése a katonai közigazgatásban.....109
Turcsányi Károly: Hazai gyártású katonai terepjáró gépjárművek a Magyar Honvédségnél........113
Vasvári Vilmos: Magyarország a második világháborúban című lexikonról.......119
TÁRSASÁGI ÉLET
A hadművészeti szakosztály megújításáról .....122
A biztonságpolitikai szakosztály hírei ........123
A Hadtudományi Klub 1997. évi munkaterve ......123
PÁLYÁZATOK
Jubileumi hadtudományi pályázat .........................125
A Magyar Hadtudományi Társaság pályázati felhívása az 1997. évre .... 126
Pályázati felhívás ............127
A hadtudományi pályázatokról...........127
Az MTA köztestületi tagságáról............128

MÁSODIK SZÁM
Kulcsár Kálmán: A politikai rendszer és a magyar valóság ........... 3
Végh Ferenc: A Magyar Honvédség reformja ................... 21
BIZTONSÁGPOLITIKA
Gyuricza Béla - Siklósi Péter: A Magyar Köztársaság biztonsága az ezredfordulón... 27
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Bognár Károly: Új problémák előtt a védelmi filozófia ............ 43
Pekó József: A magyar nemzeti katonai stratégia alapkérdései ... 54
Hajma Lajos: Negyven év a doktrínák változásainak tükrében ... 65
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Szabó János: A Nemzetvédelmi Egyetem kiépítésének és működtetésének stratégiájáról......... 75
RENDVÉDELEM
Varga Péter Miklós: A polgári védelem és a környezetvédelem együttműködésének néhány kérdése .............. 90
FÓRUM
Nagy Tibor: A Honvédelmi Minisztériumban folyó hadtudományi munkáról....... 96
Léka Gyula: A műszaki csapatok helye, szerepe katasztrófahelyzetekben.............. 100
Pataky Iván: A magyar katonai nyelv védelméért ............. 109
Duchaj István: A katonai közlekedési rendszer felkészítéséről ..... 114
TÁRSASÁGI ÉLET
Zimits Rezső: A társaság küldöttgyűléséről .................... 121
Szabó József: Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának tájékoztatásáról ......... 125
Zimits Rezső: Fórum a repülőtisztképzésről .................... 126
Tanyik József: Tudományos konferencia Győrben ............... 127
A Magyar Tudományos Akadémia 1997. évi májusi rendes közgyűlése .............. 128
Kormányrendelet a magyar tudomány napjáról........20

HARMADIK SZÁM
Reményi Gyula: NATO-tagság: történelmi felelősség a jó döntés és a következetes cselekvés ............. 3
Nagy László - Póti László: A NATO és Oroszország ..................................................13
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Móricz Lajos: A tudományok egésze és a hadtudomány ..............31
Szternák György: Stratégiák és doktrínák ..................................................41
Koháry István: Légtérrendészet ellátása katonai repülőgépekkel............48
Zsigovits László: Gondolatok a határőrizeti törvényről ............................60
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Szerzői munkaközösség (Háber Péter, Bíró József, Czoller Ernő, Dóri József, Ruzsás Lajos, Sárkány István): A Honvéd Vezérkarnak a Honvédelmi Minisztérium szervezetébe integrálásáról ....................... 71
Major László: A honvédség kommunikációs kihívásaira adható válaszok ...................... 87
VÉDELEMGAZDASÁG
Túrák János: A védelmi tervezés reformjának lehetőségei ........ 97
FÓRUM
Oroszi Antal: Adalékok a vezérkari tisztképzésről (1868-1918) ... 110
Molnár Károly: A katonai öngyilkosságokról ........................................118
Gergely Attila: A hírszerzés és az elhárítás 1945 utáni történetéből ...........126
Deák Mihály: írás- és beszédkultúránkról ............................................135
TÁRSASÁGI ÉLET
A Magyar Hadtudományi Társaság 1997. évi Tanárky-díjasai .....................139
A pályázatokról..............................................................................................139
A soron következő közgyűlésről ..............................................140

NEGYEDIK SZÁM
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA........................................ 3
NEMZETI KATONAI STRATÉGIA
Háber Péter: Tudományos konferencia a nemzeti katonai stratégiáról és integrációról..... 5
Gyarmati István: A Magyar Köztársaság nemzeti érdekei és katonai stratégiája........... 15
DOKUMENTUM: A NATO-csatlakozásról népszavazás döntött (Részlet az MK kormányának szándéknyilatkozatából) .. 22
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Szántó Mihály: A hadászat tartalmának fejlődése ................. 23
Kormos László: A légierő építésének néhány tanulsága az európai országokban............ 32
Kőszegvári Tibor: A jövő század hadviselése és a különleges erők ...... 45
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Mráz I.-Hanuszka J.: A katonai vezetés fejlesztéséről ................... 59
Seebauer Imre: Az önvezetés képessége a vezetői kreativitás feltétele ..................... 62
VÉDELEMGAZDASÁG
Szelezsán Norbert: Marketingkoncepció a honvédelemben ............ 75
RENDVÉDELEM
Nagy György: A határforgalom ellenőrzését meghatározó és befolyásoló főbb tényezők......... 81
FÓRUM
Bak Antal: A katonai objektumok geoinformatikai rendszere ... 93
Váncsa J.-Vágó F.: A katonai informatikai rendszerek matematikai védelme......... 105
Kozma Péter: Nyelvében él a nemzet! ......................... 115
SZEMLE
Nagy Miklós: Reális jövőnk könyve ........................... 116
Ravasz István: Pataky Iván: A vonakodó szövetséges című könyvéről .......... 120
Lenkefi Ferenc Domokos Gy.-Hausner G.-Veszprémy l.: Hadtudományi nyomtatványok régi
könyvjegyzékeinkben ........................... 125
TÁRSASÁGI ÉLET
Védelemgazdasági konferencia .................. 127
A hadművészeti szakosztály tevékenységéről és feladatairól ............ 127
A társaság pályázatairól ........................ 128
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtudomány 1997/1-4. Hadtudomány 1997/1-4.
Állapot:
2.780 Ft
1.390 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba