1.017.577

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtudomány 1998/1-4.

A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata - VIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Ács Tibor: 1848 márciusa és a hadügy 3
BIZTONSÁGPOLITIKA
Balogh András: Ki lehet-e dolgozni a magyar katonai stratégiát? ... 7
Pirityi Sándor : Az Oroszországi Föderáció
nemzeti biztonsági koncepciója 16
Konéta György: Biztonság, nemzetbiztonság, biztonságpolitika 25
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Pekó József: Ajánlások a Magyar Köztársaság
katonai stratégiájához 33
Bognár Károly: A hadsereg a demokratikus társadalomban 58
Opál Sándor: Új irányzatok a lélektani hadviselésben 68
Nagy Pál: A virtuális valóság és
a távérzékelés katonai aspektusai 74
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Jeney Géza: Képezzünk-e logisztikai tiszteket
egyetemi szinten? 79
RENDVÉDELEM
Kiss Lajos: Az éjszakai határőrizet tapasztalatai 95
FÓRUM
Móricz Lajos - Kiss Jenő: Az Önkéntes Tudományos Köröktől
a Hadtudományi Intézetig 101
SZEMLE
Nagy Miklós: A Vlaszov-kötet margójára 109
Pataky Iván: Tanulmány, amelyet el kell olvasni 117
TÁRSASÁGI ÉLET
A társaság tudományos konferenciára
és közgyűlésre készül 121
A TÁRSASÁGI ÉLET rovat
a tagság szolgálatában! 122
A szakosztályok beszámoló és
vezetőségválasztó közgyűléseiről 123
Az MHTT pályázati felhívása az 1998. évre 127
A klubok programjairól 128
Az 1997. évi pályázatok díjazása 94

2. szám:
A Magyar Hadtudományi Társaság kétnapos rendezvényéről 3
BIZTONSÁGPOLITIKA
Szilágyi Krisztina: Nehogy az eszköz céllá váljon! 13
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Szabó János: Az állampolgári tudat és honvédelmi szocializáció .. 31
Bognár Károly: A veszélyek, fenyegetések újszerű értelmezése 41
Léka Gyula: A válságövezetekben hagyott
taposóaknák felszámolásáról 50
Ványa László: A hadviselés különleges eszközei,
a nem halálos fegyverek 56
Nagy Tibor: A hadtudományi kutatómunka
1997. évi eredményeiről 63
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Ács Tibor: A vezérkar intézményéről 69
Rádli Tibor: A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
múltjáról és képzési rendszeréről 75
Kőszegvári Tibor: A Magyar Tudományos Akadémia közgyűléséről ... 84
VÉDELEMGAZDASÁG
Túrák János: A védelemgazdasági stratégia főbb elvi kérdéseiről.. 85
RENDVÉDELEM
Gelencsér Gyula: Bűnfelderítés és bűncselekményi
latencia hazánkban (1977-1996) 93
FÓRUM
Deák Mihály: Napirenden a kutatói utánpótlás felkészítése 99
Seebauer Imre: Gondolatok a hadtudomány és
a hadművészet kapcsolatáról 103
Koháry István: NATO-tanácskozás a béketámogató műveletekről .. 106
Zimits Rezső: Pályázatok ismertetése 113
SZEMLE
Pataky Iván: Ravasz István - Erdély mint hadszíntér - 194 118
TÁRSASÁGI ÉLET
A Magyar Hadtudományi Társaság tisztségviselői 121
Elhunyt Reményi Gyula 123
Megemlékezés Kápolnai Pauer István akadémikusról 124
A doktori képzéssel foglalkozó konferencia 124
A haditechnikai klub rendezvényéről 125
A biztonságpolitikai szakosztály ülése 126
A légierő szakosztály fóruma 127
A Magyar Közigazgatási Kar, a MÖOSZ, a Comitatus
és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tudományos
kutatóhely 1998. évi közös pályázati kiírása 127

3. szám:
BIZTONSÁGPOLITIKA
Nagy László: Gondolatok a nemzeti stratégiákról 3
Csabai György: A biztonság alapvető problémái az ezredfordulón 14
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Szabó János: A NATO-csatlakozás kihívásai 23
Bognár Károly: A haderő változó rendeltetése, funkciói és feladatai 37
Pataky Iván: A polgári védelem a honvédelem rendszerének
alkotóeleme 48
Krajnc Zoltán - Tatorján István: A légierő doktrínájának néhány kérdéséről 57
Kormos László: A helikopterek katonai alkalmazásának tapasztalatai 66
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Török Lajos: A tudományszervezés rendszere 79
Lánszky János: A doktori képzésről 87
Ács Tibor: Az első honvédvezérkar főnöke: Vetter Antal 90
FÓRUM
Léka Gyula: Atomerőművi balesetek elhárítása 97
Barna Géza: A vegyi- és sugárfelderítő-rendszer
fejlesztésének irányai 103
Szabó Gyula: A biztonságot szolgáló személy- és
vagyonvédelemről 113
Deák Mihály: „Múlt nélkül nincs jövő" 116
Nagy László: Hozzászólás 118
TÁRSASÁGI ÉLET
Köszöntés 120
Az 1998. év Tanárky-díjasa: dr. Várhegyi István 121
Az elnökség üléseiről 121
Konferencia a harcászati repülőgép-fejlesztés lehetőségeiről 123
Haditechnikai konferencia 125
A Kiss Károly hadtudományi klub fóruma 127
A Lahner György haditechnikai klub tanulmányi kirándulása 127
A humánerőforrás-fejlesztési szakosztály tisztújító közgyűlése 127
Kossuth Lajos-emlékfutás 128
A Magyar Hadtudományi Társaság 1998-ra kiírt
szerződéses pályázatára beküldött témajavaslatok 128

4. szám:
Gyarmati István: A haderőreform jövője, a honvédség közép- és hosszú távú perspektívája 3
BIZTONSÁGPOLITIKA
Pirityi Sándor : A NATO déli szárnya, ahová készülünk 17
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Bognár Károly: A honvédelem az egész társadalom ügye 31
Héjjá István: A hadtudomány rendszerszemléletű elemzése 37
Szabó András: Az információs hadviselés és a hadtudomány 47
Nagy Pál: A mikrohullámú távérzékelés és a Nyitott Égbolt
katonai-technikai aspektusai 59
Simon Ákos - Grósz Zoltán - Cziva Oszkár: A vegyivédelmi támogatásról 67
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Rádli Tibor - Zsigmond Gyula: Villamosmérnök-képzés a BJKMF-n 75
RENDVÉDELEM
Zsigovits László: A multimédia alkalmazása
a rendvédelmi képzésben 82
Gelencsér Gyula: A bűncselekményi latencia
csökkentésének lehetőségei 93
FÓRUM
Lánszki János: A katonaföldrajz néhány
elméleti és gyakorlati kérdése 98
Szép László - Felházi Sándor: A terület-ellenőrzés, mint
a szárazföldi csapatok tevékenységének új eleme 108
Bognár Károly: Hozzászólás
a Biztonság, nemzetbiztonság, biztonságpolitika
című cikkhez 118
TÁRSASÁGI ÉLET
Szabó József: A társaságunk előtt álló feladatokról 121
A magyar tudomány napja 124
Szakosztálytitkárok értekezlete 125
A szakosztályok rendezvényei 125
Tájékoztató a tagsági díj befizetéséről 128
A HADTUDOMÁNY folyóirat megrendelése 128
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem