1.016.655

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtudomány 2006/1-4.

A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata - XVI. évfolyam

Tartalom

ELSŐ-MÁSODIK SZÁM
Szabó Miklós: A hadtudomány jelenkori felelőssége, lehetőségei és határai ............3
BIZTONSÁGPOLITIKA
Szabó János: A NATO megújulásának esélye a transzatlanti viszonyok új rendező elveinek kialakításában rejlik ... 9
HADTUDOMÁNY- HADÜGY
Kőszegvári Tibor: A különleges katonai műveletekről ..............21
Munk Sándor: A Magyar Honvédség informatikai interoperabilitási politikája........32
Felházi Sándor - Ruszin Romulusz: A tüzérséggel szemben támasztott 21. századi követelmények és feladatok ..........43
Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A légideszant csapatok fejlesztésének irányai......53
VEZETÉS - FELKÉSZÍTÉS
Szabó György: A NATO béketámogató műveleteinek tervezési és döntéshozatali eljárásai..............65
Orley György: A katonai vezetés a műveleti központok rendszerén keresztül ......78
Bartha Tibor: A nem halálos fegyverek alkalmazásának etikai és jogi aspektusai..........90
Kende György: A sakk mint hadijáték és a képességfejlesztés eszköze ................ 101
RENDVÉDELEM
Hadnagy Imre József: A hazai légi kutató-mentő rendszer megújításának szükségessége.............. 111
FÓRUM
Pataki István: A Varsói Szerződésről és a délnyugati hadszíntérről.................... 125
Jakus János: Reflexió egy bírálatra, avagy a bírálat bírálata.....130
Kozma Gábor : A honvédelmi tárca tudományos tevékenységéről ..... 133
Huszár Katalin: Könyvtári helyzetkép a haderő-átalakítás tükrében.................. 139
A TÁRSASÁG HÍREI
Az MHTT 2006. évi küldöttgyűléséről ...............................144
Az Országos Védelmi Tervező Rendszerről...........................150
A Védelemgazdasági Szakosztály a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztéséért...............................152

HARMADIK SZÁM
Szenes Zoltán: A békefenntartás hatása a magyar haderőre........3
BIZTONSÁGPOLITIKA
Kis-Benedek József: A transzatlanti és az európai együttműködés az új kihívások tükrében.........15
Molnár István: Békepartnerség az IFOR misszióban - a NATO megújulásának egyik mutatója..........23
Farkasné Zádeczky Ibolya: A biztonságot veszélyeztető globális kihívások.....38
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Szabó János: Önkéntes haderő - a védelmi szektor kultúraváltása Magyarországon.... 51
Kőszegvári Tibor: Gondolatok az űrhadviselésről .................68
VEZETÉS - FELKÉSZÍTÉS
Bukovics István: Logikai „nemvalószínűségi" kockázatelemzés (A teljes anyag a Társaság honlapján)............79
FÓRUM
Nagy László: Azerbajdzsáni helyzetkép.....................89
Németh József: 2001. szeptember 11. - Egy vizsgálat anatómiája ......103
Kemény János: A terroristák kiadatása és a terrorizmusellenes háború ..................112
A Hadtudományok Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasai 2006 ................... 126
Négyesi Lajos: A csata- és hadszíntérkutatás módszereinek alkalmazása Zrínyi-Újvár kutatása során......... 128
A TÁRSASÁG HÍREI
A NATO feladatrendszerében az elkövetkező tíz évben várható változások című konferencia programja.....................................131
A HADTUDOMÁNY az interneten.................................132

NEGYEDIK SZÁM
ELŐSZÓ ..............................................3
KÖSZÖNTŐ ..............................................5
MEGNYITÓ ..............................................7
VITAINDÍTÓ ELŐADÁSOK
Martinusz Zoltán: A NATO stratégiai megújulásának várható irányai a jelenleg folyó műveletek tükrében .................9
Siklósi Péter: A NATO és a tagállamok képesség-kialakítási és katonai alkalmazási tevékenységében várható változások.......18
Szenes Zoltán: Magyar Honvédség a NATO-ban. Mit várhatunk Rigától?...........23
A SZEKCIÓK ÜLÉSEI .......................................41
ELSŐ SZEKCIÓ
Király László: A NATO-műveletekben (az afganisztáni PRT-ben) való részvételünk...............................43
Solymos András: Jelenlegi helyzet a NATO szempontjából.............45
Csery Péter: A nemzeti és a szövetségi jogszabályok integrálásáról ...50
Berki Tamás: Nemzetközi szerepvállalás Afganisztánban és Irakban, a jövő biztonsági trendjei..........................52
Bognár Károly : A biztonság és a biztonságpolitika tartalmának bővülése .....55
Pirityi Sándor: Változások és kihívások a NATO feladatrendszerében ... 57
Nagy László: A NATO átalakításáról, a változás igényéről .......... 63
Siposné Kecskeméthy Klára: A Szövetség partnerkapcsolatainak áttekintése a rigai csúcstalálkozó fényében ..................... 66
MÁSODIK SZEKCIÓ
Hautzinger Gyula: Riga előtt: a NATO és Magyarország - néhány összefüggésben......................... 71
Németh István: Filozófia-váltást az érdekek védelmében .............75
Ványa László: A kutató és az oktató munka eredményeiről.......... 78
Szép László: A NATO ambíciószint változások és a védelmi követelmények felülvizsgálata............. 81
Gere János: A magyar légierő a Szövetség egységes légvédelmi rendszerében.........................87
Tóth István: Az iraki hadsereg tisztjeinek felkészítéséről...........89
Czuprák Ottó: A tartalékerő szerepe a védelem hatásalapú képességének alakításában........................91
Vígh Attila: Változóban a közlekedési szolgálat .................97
HARMADIK SZEKCIÓ
Kárpáti György: A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeteinek racionalizálása..........99
Tóth András: Az afganisztáni PRT-tevékenység felderítő biztosításáról 102
Urbán Attila: A Magyar Köztársaság NATO-tagságából fakadó nemzetbiztonsági kihívások...................... 105
Izsa jenő: A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági ágazati stratégiáról...... 109
A SZEKCIÓK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Siklósi Péter: Az első szekció ülésének összefoglalója ..........................115
Deák János: A második szekció ülésének összefoglalója......................117
Kovács Károly: A harmadik szekció ülésének összefoglalója....................120
ELNÖKI ZÁRSZÓ.......................................... 123
Szerzők, előadók, felszólalók ...........125
Képek a konferenciáról..... ...................... 127
A TÁRSASÁG HÍREI
A fegyveres erő jelene és jövője a válságreagáló műveletek tükrében .......131
Az MHTT publikációs lehetőségei az interneten .......................132
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem