Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.117

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világtörténet képekben I-II.

I.: Őskor, ókor, középkor - Az őskortól 1640-ig/II.: Újkor, legújabb kor - 1640-től 1970-ig

Szerző
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.632 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-280-601-8
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókat, reprodukciókat tartalmaznak a kötetek.
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

I. KÖTET
Előszó (Hahn István)5
Ős- és ókor
Bevezetés (Hahn István)11
Az ember megjelenése előtt19
Az emberré válás útján20
Az első szerszámok21
Az ősember élete22
Az első "értelmes" emberek23
Gazdagodik a szerszámkészlet24
Az ember és az állatvilág25
Mágia és varázslás26
Istenek, varázslók, törzsfők27
Egyre könnyebb a vadászat az állatokra... de az emberekre is28
A gyűjtögetőkből földművesek lesznek30
A földművelő életmód elterjedése31
Az első lakóházak32
A kőipar és az agyagipar sikerei33
A termékenység és a halál istenei34
A fémek forradalma36
A legrégibb államalakulatok37
Pásztorok, földművesek, harcosok a Nílus völgyében38
Az egyiptomi állam születése39
A piramisépítő fáraók40
A nagy piramisok42
... s az emberek, akik építették44
Háború és béke Egyiptomban46
Az egyiptomi írás48
Egyiptom istenei49
A középbirodalom50
Az egyiptomi dolgozók életéből51
Mítosz és történelem mezsgyéjén52
Királyok Ur városában54
A lagasi templomállam55
Az akkád birodalom56
Sumer másodvirágzása57
A földművelők és nomádok kereskedelmének központja: Mári58
Hammurapi birodalma59
Építészet és képzőművészet60
Termelőmunka - szellemi élet61
Kisázsia partjain62
A szigetvilág ébredése63
Monumentális építkezések Európában64
Az Indus völgyi kultúra65
Az újbirodalom fáraói66
Ehnaton, az eretnek fáraó67
A reform kudarca68
II. Ramszesz69
A Hettita Birodalom... és fővárosa: Hattusas70
Birodalmak harca72
Mezopotámia Hammurapi után73
Mezopotámia kultúrájának kisugárzása74
Az Asszír állam kezdetei75
Kréta szigete - a Földközi-tenger úrnője76
A knósszoszi palota77
A "Boldogok szigete"78
Théra: az elsüllyedt sziget80
Mükéné, Tirünsz, Pülosz81
Mükéné kincsei82
Nemesek, írnokok, dolgozók83
A tengerjáró akhájok... és hírük Kisázsiában84
A távoli nyugat: Európa bronzkora86
A tenger népei87
A távoli kelet: Kína felemelkedése88
Szent bronzedények89
A vas felfedezése90
Az Asszír Birodalom91
Képzőművészet és propaganda92
Vallási képzetek93
Az Asszír Birodalom... hatalma csúcspontján94
Babilon városa - Mezopotámia gazdasági és kulturális központja... és az Újbabiloni Birodalom fővárosa96
A Kaukázus legrégibb állama: Urartu98
Irán népei100
A szárazföldi kereskedelem központjai: a karavánvárosok101
Ugarit és Fönícia102
A föníciai gyarmatosítás104
Kánaán és a héberek106
Egyiptom hanyatlása107
Napata és Meroé108
Afrika ősi kultúrái109
A görög városállamok110
Homorész százada111
Az Olümposz istenei112
Archaikus és klasszikus istenábrázolás114
Atléták Olümpia szent ligetében115
Hajósok, gyarmatosítók116
Gyarmatosítók, gyarmatvárosok118
A pénz megjelenése120
A termelőmunka121
Munkák és napok122
Milétosz: kereskedők, papok, tudósok városa123
Gyarmatosítók és zsoldosok124
Szamosz szigete125
Korinthosz126
Spárta, a katonaállam128
Athén130
Az athéni türannisz és bukása131
Az Apollón-kultusztól a tudományos gondolkodás kibontakozásáig132
Az egyéniség felfedezése a költészetben134
A dráma kezdetei135
Az archaikus emberábrázolás... szobrászat és vázafestészet136
Az etruszk városok és társadalmuk138
Az istenek és holtak tisztelete140
Az etruszk művészet142
Itália kis népei143
Róma kezdetének legendája...144
... és a történeti valóság146
Közép- és Észak-Európa népei148
Szardínia vaskora150
Midasz és Kroiszosz birodalma151
Médek és perzsák152
A Perzsa Birodalom153
Szellemi élet a Perzsa Birodalomban154
A szkíták156
Az északi sztyepp népei158
A szabadság védelmében160
Marathón161
A kezdeti vereségtől a döntő győzelemig162
Athén a görög városok élén164
A nyugati görögség harcai165
Az athéni demokrácia166
Politikai intézmények167
A nagy építkezések Athénban...168
... és Athénon kívül170
Az athéni nagyhatalom összeomlása172
A történettudomány megszületése174
Filozófia és szaktudományok175
Az antik dráma klasszikusai176
A képzőművészet klasszikusai178
Thébai felemelkedés180
Szürakuszai a nyugati görögség élén181
A poliszrendszer válsága és bukása182
A válság korának filozófiája183
Képzőművészet és irodalom184
A görög világ peremén - Kisázsia186
Hispania187
Az Észak-Balkán népei - trákok és illírek188
A kelta világ190
Nagy Sándor - a hódító, a szervező és az istenkirály192
Nagy Sándor birodalmának felbomlása194
Makedónia195
A ptolemaioszok birodalma196
A Szeleukida-Birodalom tündöklése... és hanyatlása198
A pergamoni állam200
Rodosz201
A hellenisztikus kultúra202
A hellenizmus korának építészete és szobrászata204
A makkabeusok206
A hellenizmus hatása keleten207
Kommagéné208
A Parthus Birodalom209
A Parthus Birodalom népei210
Hatra - egy arab királyság mezopotámia földjén211
India a hellenizmus korában212
Kína a Han-dinasztia korában214
A köztársasági Róma216
A régi Róma államszervezete218
A régi Róma vallása220
Harcok a Samnis hegyi törzsekkel... és Dél-Itália görög városaival222
Az I. pun háború224
A II. pun háború225
Makedónia meghódítása226
A Földközi-tenger medencéjének meghódítása227
A köztársasági Róma gazdasága228
A köztársaság válsága229
A római rabszolgatartás230
A gladiátorok231
A kelet meghódítója... és a nyugaté232
Március idusa234
A köztársaság bukása235
Augustus236
Augustus külpolitikája: hódítások és békepropaganda238
Az augustusi aranykor békéje240
Ünnepek és köznapok242
A római aranykor szellemi élete244
Augustus családja245
A római provinciák életéből246
Pannonia247
Savaria: Colonia Pannonia földjén248
Gorsium és Sopianae, a jellegzetes kisvárosok249
Aquincum: a helytartói székhely250
Thracia provincia251
Gallia, germania, Raetia252
Hispania és Britannia254
Az afrikai provinciák255
Városok és falvak a római afrikában256
A keleti provinciák258
Túl a birodalom határain260
A claudiusok261
Nero262
A falviusok263
Pompeii264
Domitianus266
Nerva267
Traianus, "a legjobb császár"268
A dákok270
Hadrianus272
Antoninus Pius: a nyugalom és tétlenség évtizedei274
Marcus Aurelius276
Róma barbár ellenségei278
Fények és árnyak a Severus-császárok alatt280
Római katonacsászárok... és germán inváziók282
A Szaszanida-birodalom284
Palmyra: egy kereskedőváros virágzása és bukása286
A válság mélypontján288
Az illír katonacsászárok289
A szellemi válság290
A kereszténység terjedése292
A dominatus rendjének kialakulása: Diocletanus294
A négyes uralom: sikerei, nehézségei és felbomlása296
Nagy Konstantin egyeduralma297
A dominatus rendszerének kiépítése298
A pogányság halála299
A birodalom utolsó harcai300
Theodosius301
A kettészakadt birodalom302
A hanyatló Róma szellemi élete303
A hunok304
A Nyugatrómai Birodalom bukása305
Justinianus százada306
Európa, Ázsia és Északkelet-Afrika az 5. sz. közepén (térkép)308
A középkor311
Bevezetés313
Szent Benedek és az első kolostorok nyugaton322
"Megszelídülve hajtsd meg fejed"324
Róma örököse327
A régi vetélytárs: A Szaszanida-birodalom329
Képrombolók - képtisztelők330
Egy az Isten: Allah, és Mohamed az ő prófétája334
A szent háború, a Dzsihád338
A Kalifa uralma alatt340
Az indiai középkor kezdete346
A nagy fal mögött350
Nagy Károly császársága354
A Frank Birodalom felbomlik358
A vikingek360
Anglia megszületik363
Bizánc és a bolgárok366
Világuralmi ábrándok368
Nomád birodalmak a 7-10. században370
"A magyarok nyilaitól...371
Morvák és csehek374
A lengyel állam megalakul376
A kijevi rusz378
A Clunyi reform382
Canossa...383
A csatorna két partján384
Európa a 11. sz. végén (térkép)388
Zarándokúton390
A szent sírért...392
Az egyházi lovagrendek394
Újabb keresztes hadjáratok396
A reconquista398
Mohamedán hódítók Indiában400
A Szung-császárok Kínája404
Kína és szomszédai, 11. sz.-12. sz. első fele (térkép)408
Khmer410
A felkelő nap országa411
A mongol hódítás414
A mongol hódítás (térkép)416
Dzsingisz kán örökösei419
Az orosz nép harca a tatárok ellen421
Magyarország a 13-14. században425
Falun428
Lovagvárak 434
"Légy bátor..."438
A hűbérúr bíráskodik444
Lovagi költészet446
A középkor legszebb virágai: a városok448
"Kommuna, új és ocsmány szó..."451
A műhelyek népe452
Templomok, várak, paloták építése456
Bányászat459
Veszélyes a kereskedő élete460
Zene, tánc, játék464
Betegek és orvosok468
Memento mori471
A keresztény ideál473
A templom476
A kolostor falai között482
A teológia és szolgálólánya484
Kódexek488
Deákok és tanítók492
Eretnekek494
A "Poverello"498
A császárság és pápaság újabb küzdelmei501
A svájci "eskütársak"504
A német birodalom a további széttagolódás útján505
Az avignoni "fogság"506
Kitör a százéves háború508
"Míg Éva font..."512
Franciaország végveszélyben514
Az "orléans-i szűz"516
A konstanzi zsinat518
A husziták520
Humanizmus és reneszánsz524
A francia királyság megerősödik536
A rózsák harca538
A középkori Lengyelország hatalma csúcsán540
A tatár iga széttörése542
A növekvő félhold546
Dzsingisz kán nyomdokain...550
Konstantinápoly elesik552
Szerbia és Dalmácia556
A második bolgár cárság559
A törökverő560
Mátyás Magyarországa561
Magyarország, 1514...563
A szultánok tovább hódítanak564
Amerikai magaskultúrák566
Az európaiak világa kitágul574
A nagy földrajzi felfedezések, 1488-1597 (térkép)578
Amerika felfedezése580
Cortés meghódítja Mexikót583
Conquistadorok az Inka Birodalomban584
Irtóhadjárat az indiánok ellen585
Gyarmatok... gyarmatok...588
Az áhított zsákmány: Itália590
Európai viszályok, ligák a 16. század első felében598
Németország a 15. században és a 16. század elején601
A wittenbergi tézisek605
A Birodalmi Gyűlés színe előtt...607
A nagy német parasztháború609
Mohács612
"Akié a Föld, azé a vallás"616
Terjednek az új tanok618
Anglia új utakra tér620
Kiépül az anglikán egyház622
Kálvin624
Az ellenreformáció626
A katolikus hit fő védelmezője - II. Fülöp Spanyolországa628
Boszorkányok632
Zsoldosok633
Az abszolutizmus kezdetei Franciaországban634
A Szent Bertalan-éj636
Anglia tengeri nagyhatalommá nő638
A "koldusok" felkelése641
Dávid győz...643
Mohács után...646
A lengyel "Nemesi Köztársaság"649
Havasalföld és Moldva652
Oroszország a felemelkedés útján656
Lengyel támadás Oroszország ellen661
A Kaukázus vidékén664
Az ilkánok, mogul szultánok, szefevidák uralma alatt666
A mogulok Indiája668
Kína a mongol uralom lerázása után672
Az európaiak eljutnak Japánba is677
Afrika680
"Párizs megér egy misét"686
Kiépül a francia abszolutizmus688
A Spanyol Birodalom elveszti hegemóniáját690
Hollandia, a "tőkés mintanemzet"692
A harmincéves háború696
Anglia a forradalom felé halad700
Építészet, szobrászat, festészet a 16. és 17. században702
A barokk zene felé714
És mégis mozog...715
A képek jegyzéke723
A színes mellékletek jegyzéke772
Névmutató775
II. KÖTET
Előszó (Hanák Péter)5
Újkor
Bevezetés (Hanák Péter)15
A világ térképe a 17-18. sz. fordulóján24
Európa a 17. sz. második felében (térkép)26
A tengerek első királynője, Hollandia28
Az abuszolutizmus alkonya Angliában36
Az angol polgári forradalom38
Cromwell protektorátusa42
A restauráció és a "dicsőséges forradalom"44
Az első parlamentáris királyság46
Az angol polgári világ a 18. században48
London egy évszázada52
Polgári tudomány Angliában54
Irodalom, művészetek56
Anglia gyarmati nagyhatalom58
Az Ipari Forradalom kezdetei62
Világhatalomból árnyékbirodalom64
Spanyol művészet a 17-18. században66
Világhatalomból - angol vazallus70
A francia abszolút monarchia a Napkirály korában72
Hadviselés82
A francia abszolutizmus a lejtőn84
A "harmadik rend" élete86
Voltaire és kortársai88
Művészetek, formák a 18. századi Franciaországban92
A német "birodalom"94
A kétfejű sas keletre és délre néz106
Török igából Habsburg-járomba108
Az osztrák abszolutizmus110
II. József112
Csehország114
Horvátország115
Művészet Bécsben116
A barokk a Habsburg-Birodalomban118
Fény és árnyék olasz földön120
A vikingek utódai126
A cárok birodalma128
Oroszország a 17. sz.-ban (1618-1689) (térkép)134
Cári hódítások, jobbágyelnyomás136
Orosz művészet a 17-18. században138
A nemesi Lengyelország140
Lengyelország felosztása142
Európa "betegedő embere": az oszmán birodalom144
Az oszmán birodalom a 17. század második felében (térkép)146
A dunai román fejedelemségek a török világban148
A tengerek védte ország: Japán150
Kína152
A Csing-birodalom a 17. sz. második felében és a 18. szá.-ban (térkép)158
A mesés kincsek országai: Perzsi és India160
Afrika164
Dél-Amerika166
Pionírok, puritánok, indiánok170
Életforma az újvilágban172
A függetlenség felé174
Az Amerikai Függetlenségi háború176
Az ancien régime végnapjai180
Szabadság, egyenlőség, testvériség!182
Alkotmányos monarchia Franciaországban186
A monarchia megdöntése188
Girondisták és jakobinusok190
A forradalmi Párizs192
"Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!"194
A reakció a forradalom ellen, a forradalom a reakció ellen196
Vérző Lengyelország198
A jakobinus diktatúra bukása200
Thermidor után202
Polgárosodás a forradalom után204
A direktórium bukása206
A hatalom csúcsán - a francia "glorie"208
Az empire világa212
Európa Napóleon ellen214
A Napóleoni háborúk (térkép)216
Vereség orosz földön218
A bukás220
Európa 1815-ben (térkép)222
A 19. század224
A bécsi kongresszus és a szent szövetség226
A restauráció228
Vesszen a zsarnokság!231
Realizmus - romantika236
Történelmi stílusok238
Biedermeier240
A század elején ki gondolta volna?244
A gőz forradalmasítja a közlekedést247
Technika és tudomány egyesítése250
Tőkések... és munkások252
Polgárok és nyárspolgárok254
Utópiák egy igazságos társadalmi rendről256
"Rázzátok le láncotok!"258
A chartizmus260
"Világ proletárjai egyesüljetek!"262
Nemzeti ébredés Közép- és Kelet-Európában264
A népek tavasza268
"Tekints reánk, szabadság!"274
48 hanyatló csillaga276
"Európa csendes, újra csendes... elzúgtak forradalmai"278
Oroszország reformja280
A reform Oroszországa282
Itália egyesítése284
"Vérrel és vassal"288
A kiegyezés290
"Nem lesz a tőke úr felettünk"292
A második császárság bukása294
Párizs ostroma - Párizs forradalma296
A kommün298
A véres hét300
Az újvilág302
Háború a rabszolgaság megszüntetéséért306
Régi világok pusztulása
Kína308
India312
Afrika314
Japán316
Találmányok, amelyek átalakították a világot318
A fantázia játékai324
Nagyhatalmi koncert326
Anglia sikerei - Anglia gondjai328
Az amerikai kapitalizmus330
A harmadik köztársaság332
A német birodalom334
Mozdul a cár birodalma336
Megmozdult a cár birodalma338
Az Osztrák-Magyar Monarchia340
A dunai népek szabadságküzdelmei344
Boldog békekorszak348
A művészet megújítói352
A kor ellenzéke - az irodalom354
Operák - szimfóniák356
Az ész diadala358
A gyógyító tudomány360
Tudomány az ember ellen363
Afrika felosztása364
Ázsia felosztása368
Ázsia 1914-ben (térkép)370
Imperializmus372
Fejedelmi találkozók - imperialista blokkok374
Deutschland über alles... und der kaiser überall376
Harcban a világ proletárjai378
A II. Internacionálé381
"Szikrából lobban a láng"384
Az első orosz forradalom386
Ázsia ébredése
Kína388
India390
Törökország391
Korforduló az irodalomban392
Színház a századfordulón394
Új zenei újság396
Új művészet születik398
Sportolók és szurkolók400
Modern közlekedés404
A levegő meghódítása406
Felfedezők407
A nő a modern világban408
A szecesszió410
Az avatgarde413
A modern építészet kezdetei414
Bécs a birodalom alkonyán416
Budapest418
Prága422
Két század határán424
1914-1918426
Szarajevó428
A hadüzenet429
A háború szervezői430
Így kezdődött432
Villámháború - állóháború434
Három trió435
Levegőben - vízen - földön436
Érik a forradalom438
Különháborúk440
Különbékék442
Tájkép csata után... háború után...444
Legújabb kor
Bevezetés (Ormos Mária)449
A cári birodalom végnapjai456
Februártól októberig458
A győztes október462
Új típusú állam születik464
Békét készítenek468
Hadat indítanak470
Európa, 1914-1922 (térkép)472
Élethalálharc474
Forradalom Németországban476
Előre a szovjetekért!480
A monarchia romjai482
Proletár tavasz484
Harcban a világforradalomért - harcban a hazáért486
Forr a világ488
Menetelő Olaszország490
Európa lázas góca: Németország492
A nácizmus jelentkezése494
A jólét bűvölete496
Megbékélés a nagypolitikában500
Békétlenség odahaza502
Revansista erők a kulisszák mögött504
Új világ épül507
Tudomány és technika512
A tudomány és az ember514
A film516
A szovjet film518
Építészet520
Képzőművészet a húszas években522
Bauhaus526
Zene528
Gazdasági válság - politikai válság530
A válság mélypontján532
Amerika problémái534
Mexikó harcban a földért537
A másik Amerika539
Az arab világ540
Fekete Afrika542
Erjedés az elnyomott világban544
A Távol-Kelet világa546
Japán548
Válság Kínában550
Polgárháború Kínában552
A világ két arca
Földművelés554
A víz és felhasználása556
Ipar558
Egy pont a világban560
Horogkereszt a berlini kancellárián562
A náci terror kezdetei564
A barna diktatúra és Európa566
Németország fegyverbe áll569
A nácik és a kultúra570
Diktátorok világa Európában572
Ausztria öngyilkos politikája575
Támadásban a nemzetközi reakció576
A harmincas évek kultúrája
Tudomány578
Irodalom582
Film588
Színpad592
Képzőművészet594
Zene596
Szenzációk a harmincas években598
Sportsikerek600
Harc a francia fasiszta erők ellen603
A szocializmus építése604
Díszszemlék a Vörös téren609
Etióp feláldozása610
"Madrid felett felhőtlen az ég"612
A spanyol polgárháború614
Háborús előkészületek616
Az anschluss618
Japán újra támad620
A spanyol köztársaság elbukása622
"Megbékéltetés"624
A második világháború (Ránki György)626
1939 nyara628
Az első náci siker630
Náci-Németország hódításai, 1939-42 (térkép)632
Az antifasiszta koalíció ellentámadása Európában, 1943-45 (térkép)633
Furcsa háború634
Német győzelem nyugaton636
Francia összeomlás638
Dunkerque642
Háromhatalmi egyezmény és Németország csatlósai646
Balkáni hadjárat648
A Szovjetunió megtámadása650
Moszkva652
Antifasiszta koalíció654
Német támadás 1942-ben656
Az afrikai front658
Sztálingrád660
Az afrikai hadműveletek vége664
A náci hadsereg vezetői666
Akik a szovjet honvédő hadsereg élén álltak667
Szovjet ellentámadás, 1943668
Tengeri háború670
Haditechnika672
Fasiszta terror674
Zsidóüldözés és koncentrációs táborok676
Ellenállási mozgalom678
Bombázás és légiháború682
Partraszállás Olaszországban684
Szovjet előrenyomulás, 1944686
Invázió688
Arcok a háborúból692
Kelet- és Délkelet-Európa felszabadítása695
Nyugat-Európa felszabadítása698
Előkészület a békére700
A német fasizmus teljes összeomlása704
A háború vége Európában708
Távol-keleti háború710
A második világháború után (Ránki György)720
1945722
1946724
1947726
1948728
1949730
1950732
1951734
1952736
1953738
1954740
1955742
1956744
1957746
1958748
1959750
1960752
1961754
1962756
1963758
1964760
1965762
1966764
1967766
1968768
1969770
1970772
Ipar és technika774
Mezőgazdaság776
Atomenergia778
Hadiipar780
Közlekedés, híradástechnika781
Űrutazások782
Fizikusok és társadalomtudósok784
Újabb eredmények a gyógyítás és a vegyészet terén786
Életforma, szokások789
Sport790
Irodalom794
Zene798
Filmművészet804
Képzőművésezt808
Építészet814
A színes mellékletek jegyzéke816
Névmutató822
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II.

A védőborítók enyhén kopottak, szakadozottak, foltosak.

Állapot:
2.240 Ft
1.560 ,-Ft 30
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II. Világtörténet képekben I-II.

A kötetek védőborítója enyhén szakadozott.

Állapot:
2.240 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba